Які етапи життєвого циклу передбачають проекти?б)Аналіз ступеня реальності проекту, формування його концепції, планування

ходу робіт, реалізація проекту.

г) Отримання замовлення на реалізацію проекту, планування ходу робіт,

організація робіт і контроль реалізації проекту.

Що таке поопераційний перелік робіт?

а) Ієрархічний перелік робіт та окремих операцій.

Недоліком якого методу планування та координації великомасштабних

Проектів є неадекватність відображення взаємозв’язків між роботами?

а) Діаграм Г.Гантта.

Що з переліченого не належить до переваг застосування методів сітьового

Планування?

а) Застосування комп’ютерної техніки доцільне лише для великих проектів.

г) Зручне для сприйняття графічне відображення складу, послідовності і

взаємозв'язку операцій.

На сітьовому графіку дії (роботи), в ході яких споживаються ресурси та

використовується час, позначаються:

а) Стрілками.

На сітьовому графіку початок і закінчення дій, в ході яких не споживаються

ані ресурси, ані час, позначаються:

а) Вузловими точками.

9. Яка з відповідей стосується резерву часу роботи на сітьовому графіку?

а) Розраховується як різниця між тривалістю критичного шляху та тривалістю

загального шляху з цією роботою.

На сітьовому графіку роботи, через які проходить найдовший шлях,

називаються:

а) Критичними.

11. На сітьовому графіку роботи з великим резервом часу називаються:

а) Ненапруженими.

Який резерв часу мають критичні роботи?

а) Нульовий.

Передбачає дослідження витрат і результатів щодо інтересів конкретних

організацій – учасників проекту, метою яких є отримання прибутку:

б)Комерційний (фінансовий ) аналіз.

Порівнювати різні проекти або варіанти одного проекту й вибирати

кращий з них рекомендується за допомогою таких основних показників:

г) Всіх перелічених вище показників.

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 546;