ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ ГЛАДКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ

 

1.1 Розшифровуємо позначення першої посадки _________________:

 – позначення діаметра;

    – номінальний розмір з’єднання ( _______мм);

    – поле допуску отвору;

    – поле допуску валу;

    - основне відхилення отвору, мкм, (_______________);

    – основне відхилення валу, мкм, (______________);

    – квалітет, за яким нормується допуск отвору;

    – квалітет, за яким нормується допуск валу.

Визначаємо значення основних відхилень отвору та валу, мкм, за номінальним розміром та основним відхиленням [1].

для отвору (табл.8) _________________;

для валу   (табл.7) _________________.

Визначаємо величини допусків отвору та валу, мкм, за номінальним розміром та квалітетом [1] (табл.6):

для отвору  = =______;

для валу      =_______.

Розраховуємо інші граничні відхилення отвору та валу, мкм, користуючись формулами:

                                    та ,                                  

для отвору _____________________;

для валу   _____________________.

Будуємо схему розташування полів допусків отвору та валу (рис.1.1).

Визначаємо систему та характер посадки:

за наявністю в посадці основного __________ ‑ посадка в системі ___________;

за розташуванням поля допуску отвору ___________ поля допуску валу – посадка _____________.

Розраховуємо граничні розміри отвору та валу, мм, за формулами:

                                                                                            

                                                                                              

_______________________________________________________;

________________________________________________________;

=_________________________________________________________;

_________________________________________________________.

Розраховуємо граничні зазори, мм, за формулами:

                                                                                        

або, мкм

                                                                                            

= ______________________________;

= ______________________________.

Розраховуємо середній зазор за формулою:

                                         ,                                        

= ____________________________.

Розраховуємо допуск посадки з зазором за формулами:

                                                                                           

та

                                                ,                                              

______________________________;

______________________________.

На схемі розташування полів допусків позначаємо граничні відхилення, граничні розміри, допуски отвору та валу; граничні та середній зазори.

Визначаємо значення параметрів шорсткості, мкм, [2] (табл. А2) за номінальним розміром і квалітетом:

для отвору = ______;

для валу   = ______.

1.2 Визначаємо значення граничних відхилень отвору та валу, мкм, [3] для другої посадки _____________________ за номінальним розміром та полем допуску:

для отвору (табл.8)  = _____,  = _____;

для валу   (табл.7)  = _____,  = ______.

Розраховуємо допуски отвору та валу, мкм, за формулами :

 _______________________;

 _______________________.

Будуємо схему розташування полів допусків отвору та валу (рис.1.2).

Визначаємо систему та характер посадки:

за наявністю в посадці основного __________ ‑ посадка в системі ___________;

за розташуванням поля допуску отвору ___________ поля допуску валу – посадка ______________.

Розраховуємо граничні розміри отвору та валу, мм, за формулами та :

_____________________________;

_____________________________;

_____________________________;

______________________________.

Розраховуємо граничні натяги, мм, за формулами:

                                                                                      

або, мкм

                                                                                          

= ______________________________;

= ______________________________.

Розраховуємо середній натяг за формулою:

                                        ,                                    

= ____________________________.

Розраховуємо допуск посадки з натягом за формулами:

                                                                                      

та ,

______________________________;

______________________________.

1.3 Визначаємо значення граничних відхилень отвору та валу, мкм, [3] для третьої посадки _____________________ за номінальним розміром та полем допуску:

для отвору (табл.8)  = _____,  = _____;

для валу   (табл.7)  = _____,  = ______.

Розраховуємо допуски отвору та валу, мкм, за формулами :

 _______________________;

 _______________________.

Будуємо схему розташування полів допусків отвору та валу (рис.1.3).

Визначаємо систему та характер посадки:

за наявністю в посадці основного __________ ‑ посадка в системі ___________;

за розташуванням поля допуску отвору _____________ поля допуску валу – посадка _______________.

Розраховуємо граничні розміри отвору та валу, мм, за формулами та :

_____________________________;

_____________________________;

_____________________________;

______________________________.

Розраховуємо граничні зазори за формулами або та граничні натяги за формулами або :

______________________________;

0;

= ______________________________;

= 0.

Визначаємо імовірний зазор або натяг в посадці. Розраховуємо значення середніх відхилень отвору та валу, мкм, за формулами:

                                           ;                                       

                                             ,                                         

для отвору _____________________________;

для валу   ______________________________.

Далі порівнюємо значення середніх відхилень:

якщо          -‑ маємо імовірний зазор;

якщо          ‑ маємо імовірний натяг.

Імовірний зазор розраховуємо за формулою:

                                               .                                           

Імовірний натяг розраховуємо за формулою:

                                               .                                           

В нашому випадку  ‑ маємо імовірний ___________, тобто ________________________ мкм.

Розраховуємо допуск перехідної посадки за формулами:

                                                                                    

та ,

______________________________;

______________________________.

1.4 В графічній частині будуємо схеми розташування полів допусків для трьох посадок. На схемах позначаємо граничні зазори (натяги). На ескізах валу, отвору, з’єднання позначаємо граничні відхилення розмірів (комбінованим способом) та шорсткість поверхонь для першої посадки.


 

 

Рисунок 1.1 – Посадка з зазором

 

Рисунок 1.2 – Посадка з натягом

 

 

Рисунок 1.3 – Посадка перехідна

 


2 ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

 

2.1 За умовним позначенням підшипника кочення ________________ ДСТУ ГОСТ 8338:2008 визначаємо його основні розміри [2] табл. А13:

внутрішній діаметр = _____ мм;

зовнішній діаметр = _____ мм.

2.2 В залежності від розмірів та класу точності підшипника визначаємо граничні відхилення кілець [4]:

Внутрішній діаметр Зовнішній діаметр
= ______ мм  = _______ мм

Поле допуску

___ ___

Граничні відхилення, мкм

= ____;  = _____ = ____; = _____

 

2.3 В залежності від виду навантаження визначаємо поля допусків валу та корпусу:

Внутрішній діаметр Зовнішній діаметр
 = ____ мм  = ______ мм
Вал Корпус
Внутрішнє кільце навантажено _________________________ _________________________ Зовнішнє кільце навантажено __________________________ __________________________

Поле допуску [2]

(табл. ____) _______ (табл. ____) _______

Граничні відхилення, мкм, [3]

 = _____;  = ______  = ______;  = _______

 

2.4 Будуємо схеми розташування полів допусків.

Внутрішнє кільце                                         Зовнішнє кільце

_______________                                        ______________

система __________                                     система ________

 

                      

 

 

2.5 Визначаємо шорсткість посадних поверхонь валу та корпусу, мкм, [2] (табл. А 27) в залежності від класу точності підшипника та розмірів валу та отвору корпуса:

Циліндричні поверхні

Торці заплечників

вал корпус вал корпус
 = _____  =_____  = _____  = _____

 

2.6 Визначаємо допуски форми посадних поверхонь валу та корпусу, мкм, [5] (табл. 4), в залежності від класу точності підшипника та розмірів валу та отвору корпуса:

Позначення на кресленні Вал Корпус

 

Допуск круглості

Т = ______ Т = _______

 

Допуск профілю повздовжнього перерізу

Т = _______ Т = _______

 

2.7 Визначаємо допуски розташування посадних поверхонь валу та кор­пусу, мкм, [5], в залежності від класу точності підшипника та розмірів валу та отвору корпуса:

Позначення на кресленні Вал (табл. 5) Корпус (табл.6)

 

Торцеве биття

Δ = ______ Δ = ______

 

2.8 В графічній частині будуємо схеми розташування полів допусків кілець підшипників, корпусу та валу. Позначаємо розміри деталей, посадки з’єднань; позначаємо шорсткість, допуски форми та розташування посадних поверхонь валу та корпусу.


ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ

 

3.1. Визначаємо основні розміри деталей шпонкового з’єднання, поля допусків на розміри, граничні відхилення. Дані заносимо до табл.3.1.

Таблиця 3.1 – Розміри деталей шпонкового з’єднання, визначення полів допусків та граничних відхилень

Розмір

Поле допуску

Граничні відхилення

визначення величина, мм величина, мкм джерело визначення
діаметр валу

 

[3]
діаметр втулки

 

[3]
ширина шпонки [2] табл. А18

[3]
висота шпонки [2] табл. А18

 

[3]
довжина шпонки [2] табл.А18

[3]
глибина паза валу [2] табл.А17

-

[2] табл.А17 (А16)
глибина пазу втулки [2] табл.А17

-

[2] табл.А17 (А16)
розмір для контролю валу

-

[2] табл.А17 (А16)
розмір для контролю втулки

-

[2] табл.А17 (А16)
ширина пазу валу

за характером з’єднання

  [2] табл.А17
ширина пазу втулки   [2] табл.А17

 

3.2 Визначаємо параметри шорсткості поверхонь деталей шпонкового з’єднання,  не більш, мкм, [2]. Дані заносимо до табл. 3.2.

Таблиця 3.2 – Шорсткість поверхонь деталей шпонкового з’єднання

Циліндрична поверхня, табл. А2

Робочі поверхні деталей, табл. А28

Неробочі поверхні деталей, табл. А28

валу втулки ширина шпонки ширина пазу валу ширина па­зу втулки висота шпонки дно паза валу дно паза втулки
               

 

3.3 В графічній частині будуємо схеми розташування полів допусків за циліндричними поверхнями та за шириною шпонки. На ескізах вала, втулки позна­чаємо шорсткість поверхонь; позначаємо розміри деталей та шпонкового з’єднання.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 835; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!