ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. 1. Назвіть принципи надання першої медичної допомоги1. Назвіть принципи надання першої медичної допомоги.

2. Як надати першу медичну допомогу при пораненнях, переломах, вивихах?

3. Як накласти шину, обробити рану?

4. Які існують види кровотечі?

5. Опишіть дії осіб, які роблять штучне дихання.

6. Опишіть послідовність надання допомоги при зовнішньому масажі серця.

7. Назвіть основні правила транспортування потерпілого.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання виконання Звіту з практичних робіт ведеться за двобальною шкалою - зараховано та не зараховано. “Зараховано” або “не зараховано” виставляється за кожну окрему практичну роботу.

“Зараховано” – виставляється у тому випадку, коли студент оволодів теоретичним знанням та при виконанні практичної роботи повністю досяг поставленої перед ним мети, вірно та у повному обсягу оформлений звіт, та відповіли на усі питання.

“Не зараховано” – виставляється у тому випадку, коли студент не оволодів теоретичним знанням та не зміг виконати практичну робота, не оформив звіт, не відповів на питання.

“Зараховано” - загальна оцінка за Звіт, виставляється у тому випадку коли студент отримав за усі практичні роботи - “зараховано”.

 “Не зараховано” - загальна оцінка за Звіт, виставляється у тому випадку коли студент хоча б за одну практичну роботу отримав - “не зараховано”.

 

5 ЛІТЕРАТУРА

 

1. Закон України „Про охорону праці”, Київ 18 грудня 2002р.

2. Закон України „Про пожежну безпеку”, Київ 1993 р.

3. За ред. В.П.Кучерявого. Охорона праці – Львів: Оріяна–Нова, 2007. – 368 с.

4. За ред. М.П.Гандзюка. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищих навч. закладів. – Каравела, 2004. – 408 с.

5. Жидецький В.Ц. та інш. Основи охорони праці, - Львів, 2000. – 350 с.

6. Васильчук М.В. та інш. Основи охорони праці, - Київ, Просвіта, 1997

7. ДНАОП 1.9.40-1.01-96 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості, Київ 1999

8. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 37; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!