В зошиті відповісти на запитання1. Етіологія ЮРА та реактивних артропатій у дітей.

2. Класифікація  ЮРА та реактивних артропатій.

3. Характеристика типової клінічної картини ЮРА та реактивних артропатій.

4. Діагностичні критерії ЮРА та реактивних артропатій у дітей.

5. Скласти план лабораторних та інструментальних обстежень при ЮРА, реактивних артропатіях.

6. Записати нормальні показники досліджень: загальноклінічний, біохімічний аналізи крові, коагулограма, дослідження синовіальної рідини, імунологічні дослідження, ЕКГ, рентгенологічне дослідження, ехокардіографія, ультразвукове дослідження суглобів.

7. Принципи лікування ЮРА, реактивних артропатій.

8. Реабілітація і профілактика ЮРА, реактивних артропатій.

9. Прогноз при ЮРА, реактивних артропатіях.

10. Диференціальна діагностика ЮРА, реактивних артропатій у дітей.

11. Заповнити  диференційно-діагностичну таблицю захворювань з суглобовим синдромом.

Диференційно-діагностична таблиця захворювань з суглобовим синдромом

Симптоми

Нозологічна форма

ЮРА Субсепсис Віслера-Фанконі ГРЛ РА
Гострий початок        
Стійкий суглобовий синдром        
Ранкова скутість        
Артрит трьох і більше суглобів        
Артрит суглобів кисті        
Симетричний артрит        
Біль в суглобах        
Ревматоїдні вузлики        
Гіпертермія        
Висипка        
Увеїт        
Вісцеральні прояви        
Гепатоспленомегалія        
Зміни в ЗАК        
Ревматоїдний фактор (РФ)        
М´язова атрофія        
Рентгенологічні зміни суглобів        

Література.

Основна

1. Дитячі хвороби /Заред. В.М.Сидельникова, В.В.Бережного. -К.Здоров'я, 1999. -734 с.

2. Медицина дитинства/ За ред. П.С.Мощича. - К.:3доров'я, 1994-2001. -Т. 1-6.

3. Педиатрия; Учебник для студснтов вьісших мед. учеб. заведений ПІ - IV уровией аккре-дитации. 2-е изд., испр. и доп. /В.Г.Майданник. - Харьков: Фолио, 2002. - 1125 с.

4. Сміян І.С. Педіатрія (цикл лекцій). - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. -712 с.

5. Шабалов Н.ІІ. Детские болезни: Учебник (5-е издание). - СПб.: Питер, 2002. - Т.1. - 832 с, Т.2. - 736 с.

Додаткова

1. Детская ревматология: Руководство для врачей/Под ред. А.А.Баранова - М: Медицина, 2002. - 336 с.

2. Дитяча кардіоревматологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних за­кладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, дитячих кардюревматологів, лікарів-псдІатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини/ під ред. О.П.Волосовця, В.М.Савво, С.П.Кривопустова. -Харків.: ТНЦ, 2006. - 256 с,

3. Ревматологія дитячого віку /За загального редакцією професора Є.В.Прохорова, профе­сора О.П.Волосовця. - Донецьк. - 2006. - 160 с.

4. Суставной синдром в практике педиатра /Е.В.Прохоров, В. В. Бережи ой, Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко, Л.Л.Челпан. - Донецк, 2006. - 146 с.


Дата добавления: 2023-01-08; просмотров: 28; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!