Розрахунок одиничного заземлювачаУмова задачі

Визначити опір одиничного заземлення механізмів пункту переробки картоплі, який виконаний з металевої труби діаметром 60мм і довжиною 3,5м забитого в суглинистий ґрунт глибиною 0,9, від верхнього рівня землі.

Рішення.

Опір одиничного заземлення розраховується за формулою

де ρ=120 Ом.м – уд. опір ґрунту;

l=3,5м – довжина заземлення;

d=0,06м – діаметр заземлення;

h=0,9м – глибина від верхнього краю землі.

Для безпечної праці необхідно  одиночних заземлювача, щоб досягти необхідної безпеки опору 4 Ом.

 

Розрахунок одиночного блискавковідводу

Умова задачі

Розрахувати висоту одиночного блискавковідводу для будинку розмірами:

довжина l=15м; ширина b=6м; висота h=6м.

Задачу вирішуємо для двох випадків розміщення блискавковідводу:

1) Блискавковідвід розміщений на даху будинку на перетині діагоналей;

2) Блискавковідвід розміщений біля будинку на відстані 5м від стіни.

Перший варіант

Висоту блискавковідводу розраховуємо за формулою (3, с.208)

 

 

 

де rx  - радіус зони захисту або відстань від осі блискавковідводу до самої віддаленої частини будинку, м;

h – висота будинку, м;

rx  - визначаємо, використовуючи теорему Піфагора,

 

Висота блискавковідводу

 

Другий варіант

Визначимо

Висота блискавковідводу

Розрахунок подвійного блискавковідводу

Умова задачі.

Розрахувати висоту подвійного блискавковідводу для будинку розмірами: довжина – l=80м, ширина b=12м, висота h=5,5м.

Рішення.

Використовуємо формулу

де α – відстань між двома блискавковідводами

Нехай блискавковідвід у відповідності зі СніПом 11-97-76 і 11-108-78 розміщений на відстані 5м від стіни будинку і 5м від торцевої лінії будинку.

Відстань між блискавковідводами α=О12, знаходимо за теоремою Піфагора, знаючи величини двох катетів

О2-С=5+b+5м      і   О1-с=l-(5+5)м

Висота блискавковідводу

Визначаємо відношення

так як відношення a/h=4,27<5 то в даному випадку існує парна взаємодія і весь будинок буде захищений від атмосферної електрики.

Пожежна безпека

Витрати води на пожежогасіння розраховують за формулою

Qn=3,6·ρ·Tn·nn

де ρ – питома витрата води на внутрішнє і зовнішнє пожежогасіння, л/с, приймається в залежності від категорії виробництва, ступеня вогнестійкості та об’єму будинку

Умова задачі:

Визначити витрати води на гасіння пожежі в будинку ІІІ-го ступеня вогнестійкості, об’ємом 15000м3.

Будинок відноситься до категорії виробництва “В”.

Рішення.

Приймаємо (3 с.325), що ρ=20л/с – витрати води на пожежогасіння; Тп=3години – час пожежі; n=1 – число одночасних пожеж

Q=3,6·20·3·1=216м3


Таблиця 3

Світлова характеристика ліхтарів ηф

Типи ліхтарів

ηф при відношенні довжини вздовж осі ліхтаря hф до висоти приміщення Н і при відношенні висоти приміщення до вершини прольоту

1

2

3

0.4 0.7 1 0.4 0.7 1 0.4 0.7 1
Ліхтарі з вертикальним двостороннім застекленням (прямокутні, м-образні) 5.2 5.2 4.7 8.0 6.1 4.7 9.4 7.5 4.7 4.7 4.7 4.3 7.3 5.6 4.3 8.9 6.9 4.3 3.9 3.9 3.5 6.0 4.6 3.5 7.3 5.6 3.5
Ліхтарі з вертикальним одностороннім застекленням (шеди) 3.7 3.0 3.0 4.3 3.7 3.0 5.3 4.3 3.0 3.7 2.7 2.7 3.8 3.2 2.7 4.6 3.8 2.7 2.7 2.2 2.7 2.7 2.2 2.2 3.1 2.2 2.2
Ліхтарі з нахилим двостороннім застекленням (трапецевидні, м-образні) 4.6 4.6 4.2 7.1 5.4 4.2 8.8 67 4.2 4.0 4.0 3.6 6.3 4.7 3.6 7.6 5.8 3.6 3.3 3.3 3.0 5.1 3.9 3.0 6.3 4.8 3.0
Ліхтарі з одностороннім застекленням 3.0 2.5 3.5 3.0 4.2 3.5 2.7 2.3 3.2 2.7 3.9 3.2 2.3 1.9 2.7 2.3 3.3 2.7
Ліхтарі зенітні, а також світлові прорізи в перекриттях, заповнених світлопластиком 2.5 2.1 2.1 2.1 2.5 2.5 2.3 2.1 2.5 3.1 2.5 2.1 2.3 1.9 1.9 1.9 2.3 2.3 2.1 1.9 2.3 2.8 2.3 1.9 1.9 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 1.7 1.5 1.9 2.3 1.8 1.5

 

Таблиця 4

Значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) (по СНиП ІІ-А.8-72)

Характеристика зорової роботи

Найменший розмір об’єкту розрізнення, мм

Розряд зорової роботи

КПО при

верхньому комбінованому освітленні боковому освітленні

Виконувана робота

Середньої точності 0.5…1 IV 4 1.5
Малої точності (пере- робка с.г. продуктів) 1…5 V 3 1
Груба (гаражі, сараї для зберігання техніки, приготування кормів, штучне запліднення, інкубаційні зали) Більше 5 VI 2 0.5
Загальний нагляд за ходом виробничого процесу (тваринницькі приміщення) - VIII 1 0.3
Постійний, періодич- ний нагляд за станом обладнання - VIII 0.7 0.2
Робота на механізова- них і немеханізованих складах - IX 0.5 0.1

Таблиця 5

Світлова характеристика вікна η0

 

Відношення довжини приміщення вздовж стін з вікнами до його глибини L0/B

η0 при відношенні глибини приміщень до верхнього краю вікна над горизонтальною
робочою поверхнею

0,5 1 1,5 2 3 4 5 6
4 і більше - - 7,0 9,0 12 15 17 20
3 9,5 8,5 9,5 11,5 16 19 23 26
2 11,5 10,0 11,0 13,0 18 22 26 30
1,5 13,0 11,5 12,5 15,0 20 25 30 35
1 16,0 15,0 17,0 19,0 25 35 42 45
0,5 - - 22,0 27,0 43 - - -

 

 

Таблиця 6

Коефіцієнт r2, який враховує відбите світло
 при верхньому освітленні

 

Число прорізів в приміщенні

Середнє значення коефіцієнта відбитого світла від стін, стелі і підлоги

r2 при відношенні висоти приміщення до його ширини, рівному

0,16 0,36 0,66 1

1

0,5 1,5 1,6 1,7 1,9
0,4 0,4 1,5 1,5 1,7
0,3 1,2 1,3 1,4 1,5

2

0,5 1,4 1,5 1,6 1,7
0,4 1,3 1,4 1,5 1,6
0,3 1,2 1,3 1,4 1,5

3 і більше

0,5 1,3 1,3 1,3 1,3
0,4 1,2 1,2 1,2 1,2
0,3 1,1 1,1 1,1 1,1

 


Таблиця 7

Значення світлового коефіцієнта СК (по ОНТ-СХ)

Показники Значення світлового коефіцієнта СК
1 2

Будівлі для утримання ВРХ

Приміщення для безприв’язного утримання корів, нетелів, молодняку 1:10…1:15
Приміщення для прив’язного утримання корів при доїнні в стійлах 1:10…1:15
Приміщення для утримання поголів’я на відгодівельних пунктах 1:20…1:30
Телятники і пологові відділення 1:10…1:15
Доїльні зали, миючі, молочні, пункти штучного запліднення 1:10…1:12
Всі допоміжні приміщення 1:10…1:20

Будівлі для утримання коней

Конюшні для робочих коней 1:15
Конюшні для жеребців-плідників 1:10…1:12
Конюшні для маток і молодняку 1:10

Будівлі для утримання свиней

Приміщення для хряків-плідників, важкосупоросних і підсисних маток і поросят 1:10
Приміщення для холостих і легкосупоросних маток і ремонтного молодняку 1:12
Приміщення для відгодівельного свинопоголів’я 1:15

Будівлі для утримання овець

Вівчарні 1:20
Пологові відділення 1:15
Приміщення стригальних пунктів та штучного запліднення 1:10
Пташники селекційні і комунальні 1:8…1:10
Інкубаційні зали інкубаторія і яйце сховища 1:10…1:12

У ветеринарних клініках

Манеж, діагностичний кабінет, операційна 1:15…1:20
Аптека, стерилізаційна, зали для очікування, бокси і полубокси 1:15…1:20
Стійла і дінники, робочі приміщення, газокамери 1:4…1:20
Обмивочна сушилка 1:8…1:9

Будівлі для утримання птиці

Для молодняку 1:10…1:12
Для дорослої птиці 1:12…1:15
Приміщення  

Таблиця 8

Значення коефіцієнту запасу k, який враховує можливість забруднення світильників осідаючого на них пилу, що залежить від характеру виробництва

Освітлюваний об’єкт

Значення k

При газорозрядних лампах При лампах розжарювання
Виробниче приміщення з повітряним середовищем, яке має пил, дим і кіптяву, мг/м3 10 і більше при темному пилу при світлому пилу від 5 до 10 при темному пилу при світлому пилу Допоміжне приміщення з нормальним повітряним середовищем, приміщення громадські і житлові з повітряним середовищем в якому знаходиться не більше 5мг/м3 Територія промислового підприємства з повітряним середовищем, з наявністю кіптяви, диму, мг/м3: більше 5 і менше 5   2 1,8 1,8 1,6 1,5   1,5   1,7 1,5 1,5 1,4 1,3   1,3

Таблиця 9

Норми штучного освітлення, лк (по НТП-СХ)

Приміщення

Загальне освітлення робочої поверхні

при люмінесцентних лампах при лампах розжарювання
Корівники:    
зона доїння 150 100
годувальня 75 30
Доїльні зали 200 150
Приміщення для первинної переробки молока (молочна) 200 150
Телятники (підлоги) 75 30
Свинарники-відгодівельники 75 50
Свинарники-маточники 100 50
Вівчарні 50 30
Пташники (для курей-несучок) 150 100
Інкубатор 100 75
Кормоприготувальний цех:    
біля змішувача 150 100
біля котлів 100 50
Пульт управління і машинне відділення 150 100
Склади 50 20
Гардеробні 100 150
Коридори і проходи 50 75
Санвузли 75 100

 

 

Додаток 2

Приклад комплексного плану заходів зі зниження рівня виробничого травматизму, захворюваності та поліпшення умов і безпеки праці

                                     «Затверджую»

Керівник підприємства ________________

____________________________________

Наказ № ____ від ____ ________ 200__ р.

Комплексний план заходів з охорони праці з профілактики виробничого травматизму, підвищення стану умов та безпеки праці  на ____________

№ п/п Найменування заходів Термін виконання Відповіда-льний за виконання Мат.-тех. і фінансове забезпечення Відмітка про виконання
А.

Організаційні заходи

1. Проведення атестації робочих місць (наказ №__ від _____) 5.10.12 Інж. з ОП, Гол. спец. 8700 грн  
2. Проведення спеціальне навчання на курсах у навчально-методичному центрі «__________» Відповідно графіку Нач. мех. цеху 3500 грн  
3. Оснащення кабінету з охорони праці 3-23.02.12 Інженер з ОП 2000 грн  
Б.

Технічні заході

1. Ремонт системи вентиляції в МТФ №2 з 5.05.12 Зав. фермою 4300 грн  
2. Обладнання закритих каналах гноєвидалення на свинофермі 1.06-7.07.12 Зав. свино-фермою 3200 грн  
3. Механізація важких робіт в механічній майстерні з 8.10.12 Зав. майстерні 2.800 грн  
В.

Санітарно - гігієнічні заході

1. Реконструкція діючих сан.-побутових приміщень (гардеробних, душових, умивальних, туалетів) 3.04.12- 7.05.12 Керівники. структурн. підрозділів 5000 грн  
2. Обладнання кімнати особистої гігієни жінок на МТФ №1 5.09.12 -9.10.12 Зав.фермою 1500 грн  

Розробив: інженер з ОП ____________ ______________

Узгоджено: головні спеціалісти: _________ ____________

Головний бухгалтер                _________ ____________

Список літератури

1. Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці". - Постанова ВРУ від 21.11.02 р. №229-ІV// Режим доступу:zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg

2. Типове положення про службу охорони. ДНОП. Наказ № 255 від 15.11.04р. // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1526-04

3. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова КМУ № 1112 від 25 серпня 2004 р. // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1112-2004-%EF

4.Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. ДНОП. Наказ № 15 від 26. 01. 2005р. // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1334-07

5. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (Постанова КМУ № 74 від 17.01.2000 р. )

6. Кодекс законів України про працю // Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08

7. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві (читальний зал).

8. Державні нормативні акти з охорони праці // Режим доступу:http://dnop.com.ua

9. Ганзюк М.П. Основи охорони праці: [підручник] / М.П. Ганзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. – К.: Каравела, 2003. – 408 с.

10. Желібо Е. П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник] / Е. П. Желібо. – К. : Каравела, 2001. – 320 с.

11. Жидецький В. П. Основи охорони праці : [підручник] / Валерій Жидецький. – Львів : Українська академія друкарства, 2006. – 335 с.

12. Нормативні акти та документація з охорони праці, що діє у межах підприємства, том 2 / [упорядник Федоров М. І.]. – Полтава : ТОВ «Інтерграфіка», 2004. – 334 с.

13. Москальова В.М. Основи охорони праці: [підручник] / В.М. Москальова. – К.: Професіонал, 2005. – 672 с.

14. Охорона праці в галузі АПК : [навчальний посібник]. – Полтава : ТОВ «ІнтерГрафіка», 2005. – 297 с.

15. Охорона праці : збірник законодавчих і нормативних актів з охорони праці, том 1 / [упорядник Федоров М. І.]. – Полтава : ТОВ «Інтерграфіка», 2004. – 336 с.

16. Основи охорони праці : [підручник] / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний. – К. : Основа, 2003. – 472 с.

17. Рогач Ю. П. Пожежна безпека : [посібник] / Ю. П. Рогач. – Мелітополь, 2001. – 234 с.

18. Федоров М. І. Охорона праці в галузі / М. І. Федоров, Т. Г. Лапенко, О. У. Дрожчана. – Полтава : ТОВ «Видавництво «ІнтерГрафіка», 2005. – 297 с.

19. Федоров М. І. Охорона праці в галузі АПК / М. І. Федоров, Т. Г. Лапенко, О. У. Дрожчана. – Полтава : ПДАА, 2005. – 118 с.

20. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі [навчальний посібник] / В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан. – К. : «ВД Професіонал», 2004. – 288 с.

 

 


 


 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 882;