ПІДСУМКОВЕ 2 (мед. отеч.) – 2016-2017ПІДСУМКОВЕ 1 (мед. отеч.) – 2016-2017

1. При дії радіоактивного випромінювання в дозі 5 Гр. був пошкоджений червоний кістковий мозок. Чим визначається чутливість червоного кісткового мозоку до іонізуючого випромінювання?

A. Інтенсивністю поділу клітин

B. Високим рівнем вільних радикалів у клітинах тканин

C. Високим рівнем перекисів у клітинах тканин

D. Наявністю радіосенсибілізованих речовин у клітинах

E. Деструктивною дією радіотоксинів на синтез ДНК

2. При вивченні порівняльної радіочутливості тканин була виявлена не однакова їх чутливість до дії іонізуючого випромінювання. Вкажіть, яка з перерахованих тканин є найбільш радіочутливою?

A. Кровотворна

B. Хрящова

C. Кісткова

D. М'язова

E. Нервова

3. Під час аварії на атомному підводному човні підводники були опромінені. Первинна іонізація молекул яких має найбільше значення в розвитку променевої хвороби?

A. Води

B. Структурних білків

C. Ліпідів

D. Нуклеїнових кислот

E. Ферментів

4. У розвитку променевого ушкодження виділяють непряму дію радіації. Що є при цьому первинною ланкою патогенезу?

A. Утворення вільних радикалів

B. Окислення білків

C. Окислення ліпідів

D. Пошкодження ДНК

E. Накопичення радіотоксинів

5. В періоді розпалу гострої променевої хвороби у хворого спостерігалися лейкопенія, тромбоцитопенія, аутоінфекція, аутоінтоксикація, кровоточивість, підвищення температури тіла. Для якої форми променевої хвороби характерна ця картина?

A. Кістковомозокової

B. Кишкової

C. Токсемічної

D. Церебральної

E. Геморагічної

6. У ліквідатора наслідків аварії на АЕС під час гострої променевоїхвороби виник геморагічний синдром. Що має найбільше значення в патогенезі цього синдрому?

A. Тромбоцитопенія

B. Підвищення активності факторів системи противозгортання крові

С. Зменшення активності факторів згортання крові

D. Порушення структури стінки судин

Е. Підвищення активності факторів фібринолізу

7. У кролика після опромінення спостерігається III-й період костномозокової форми гострої променевої хвороби. Ураження якої тканини є провідним у патогенезі розладів при цьому?

A. Кровотворної

B. Кісткової

C. Нервової

D. Епітелію статевих залоз

E. Залозистого епітелію

8. Робочого АЕС доставили до клініки після одноразового опромінення зі скаргами на слабкість, головний біль, підвищення температури, діарею. В аналізі крові – лейкоцитоз з лімфопенію. Яка стадія променевої хвороби найбільш імовірна в пацієнта?

A. Період первинних реакцій

B. Період уявного благополуччя

C. Період розгорнутої клінічної картини

D. Латентний період

E. Продромальний період

9. При роботі з ліквідації наслідків аварії на АЕС робітник отримав дозу опромінення 500 рентген. Скаржиться на головний біль, нудоту, часті запаморочення. Які зміни лейкоцитів можна спостерігати в хворого через 10 годин після опромінення?

A. Нейтрофільний лейкоцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Лейкопенія

D. Агранулоцитоз

E. Еозинофілія

10. При роботі з радіоактивними речовинами співробітник внаслідок аварії отримав дозу загального опромінення 4 Гр. Скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення. Які зміни ваналізі крові можна очікувати в хворого через 10 годин після опромінення?

A. Нейтрофільний лейкоцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Лейкопенію

D. Агранулоцитоз

E. Нейтропенію

11. У людини під впливом іонізуючого випромінювання в крові зменшилася кількість гранулоцитів. Який механізм лежить в основі цих змін?

A. Пригнічення лейкопоезу

B. Збільшений перехід гранулоцитів у тканини

C. Підвищене руйнування лейкоцитів

D. Розвиток аутоімунного процесу

E. Порушення виходу зрілих лейкоцитів із кісткового мозоку

12. У ліквідатора наслідків аварії на АЕС, що отримав дозу опромінення 5 Гр, через тижденьв аналізі крові визначено наявність агранулоцитозу. Який патогенетичний механізм є провідним у виникненні цього ускладнення?

A. Пригнічення лейкопоезу

B. Порушення виходу зрілих лейкоцитів із кісткового мозку

C. Розвиток аутоімунного процесу

D. Збільшений перехід гранулоцитів у тканини

E. Збільшення руйнування лейкоцитів

13. Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС отримав дозу іонізуючого опромінення 6 Гр. Які зміни лейкоцитарної формули слід очікувати через 10 днів?

A. Агранулоцитоз

B. Лімфоцитоз

C. Лейкоцитоз із лімфоцитопенією

D. Базофилію

E. Еозинофілію

14. Під час ліквідації аварії на ЧАЕС робітник отримав дозу опромінення. При його обстеженні виявлені наступні дані: еритроцити – 2×1012/л, ретикулоцити – вітсутні, гемоглобін – 50 г/л, кількість лейкоцитів – 3×109/л, у лейкоцитарній формулі виявлена лімфопенія, кількість тромбоцитів 85×109/л. Для якої стадії променевої хвороби характерні такі зміни?

A. Період розпалу

B. Період первинних реакцій

C. Прихований період

D. Латентний період

E. Кінець хвороби

15. Хворий потрапив до лікарні після іонізуючого опромінення зі скаргами на блювоту, ано-рексію, біль в різних ділянках живота, наявність крові в калі, підвищення температури тіла, млявість. Для якої форми гострої променевої хвороби характерна така клінічна картина?

A. Кишкова

B. Змішана

C. Токсемічна

D. Церебральна

E. Кістковомозкова

16. У чоловіка 25-ти років після тривалого перебування на сонці при високій вологості повітря підвищилася температура тіла до 39° С. Який патологічний процес спостерігається в цьому випадку?

A. Гіпертермія

B. Опікова хвороба

C. Неінфекційна лихоманка

D. Гіпотермія

E. Інфекційна лихоманка

17. У робітника, який працював влітку в теплому костюмі, різко підвищилася температура тіла, з'явилися задишка, тахікардія, нудота, судоми, втрата свідомості. Що стало причиною важкого стану робочого?

A. Зниження тепловіддачі

B. Підвищення теплопродукції

C. Підвищення тепловіддачі

D. Зниження теплопродукції

E. Тепловіддача дорівнює теплопродукції

18. У лікарню доставлений працівник «гарячого» цеху, який має скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об'єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС – 130/хв., Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції виникло в людини?

А. Зниження тепловіддачі

В. Зниження теплопродукції без зміни тепловіддачі

С. Посилення тепловіддачі й теплопродукції

D. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі

Е. Посилення тепловіддачі й зниження теплопродукції

19. У хворого з обширними опіками шкіри тулуба мають місце ознаки вираженої інтоксикації. Для якої стадії опікової хвороби це характерно?

A. Опікова токсемія

B. Опікова інфекція

С. Опіковий шок

D. Опікове виснаження

E. Термінальна

20. Людина потрапила в крижану воду й загинула в результаті різкого переохолодження. Це сталося тому, що в даному випадку значно збільшилася віддача тепла організмом таким шляхом:

A. Теплопроведення

B. Теплопроведенняй радіація

C. Радіація

D. –

Е. Конвекція

21. Неспецифічні фактори захисту порожнини рота від проникнення патогенних мікроорганізмів грають важливу роль в загальній системі фізіологічної стійкості організму. Який з перерахованих компонентів у порожнині рота є найважливішим фактором неспецифічного захисту?

A. Лізоцим

B. β-лізин

C. Фагоцитоз

D. Комплемент

E. Пропердин

22. Лікарю-парадонтологу необхідно оцінити в пацієнтки чиники неспецифічної резистентності слини та виділень слизової оболонки ротової порожнини. Який чинник неспецифічної резистентності слід вивчити в досліджуваному матеріалі впершу чергу?

A. Лізоцим

B. Комплемент

C. Секреторний IgA

D. Пропердин

E. Інтерферон

23. У дівчини 15 років у анамнезі – часті гнійні захворювання. В крові – лейкопенія, нейтропенія, порушене утворення лізосом, незавершений фагоцитоз. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Синдром Чедіака-Хігаши

B. Хронічний грануломатоз

C. Дефіцит комплементу

D. Гіпоплазія тимуса

E. Хвороба Альдера

24. При хронічному грануломатозів хворих сапрофіти викликають важкі захворювання. Які патогенетичні механізми зумовлюють прояви цієї хвороби?

A. Порушення фагоцитозу

B. Дефіцит гамаглобулинів у крові

C. Відсутність вилочкової залози

D. Дефіцит Т-лімфоцитів

E. Порушення в системі комплементу

25. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела завершує перетравлення цих бактерій?

A. Лізосоми

B. Рибосоми

C. Апарат Гольджи

D. Гранулярна ендоплазматична сітка

E. Мітохондрії

26. У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентаціїімунокомпетентними клітинами. Дефект структур яких клітин є можливим?

A. Макрофаги, моноцити

B. Фібробласти

C. Т-лімфоцити

D. B-лімфоцити

E. 0-лімфоцити

27. В експерименті певним чином зруйновано значну кількість стовбурових клітин червоного кісткового мозоку. Оновлення якої популяції клітин у складі пухкої сполучної тканини буде загальмоване?

A. Макрофаги

B. Фібробласти

C. Пігментні клітини

D. Ліпоцити

E. Періцити

28. При обстеженні хворих на пародонтит відзначена залежність ступеню ураження тканин пародонтом в залежності від кількості лізоциму в слині і ясневої рідини. Який показник захисту організму при цьому досліджується?

A. Неспецифічна резистентність

B. Аутореактивність

C. Клітинний імунітет

D. Толерантність

E. Гуморальний імунітет

29. Внаслідок вірусного процесу в підщелепних слинних залозах стався значний склероз їхньої паренхіми й зменшилася продукція біологічно активних гормональних речовин.Через це порушилася регенерація слизової оболонки ротової порожнини. Причиною цього є недостатній вміст у слині:

A. Фактора росту епітелію

B. Паротину

C. Тимоцит-трансформівного фактору

D. Лізоциму

E. Інсуліноподібного фактор

30. Для діагностики генералізованої герпетичної інфекції досліджено сироватку крові з метою виявлення специфічних антитіл певного класу. Антитіла якого класу свідчать про гостру стадію вірусної інфекції?

A. Ig M

B. Ig A

C. Ig E

D. Ig G

E. Ig D

31. Хлопчик на другому році життя став часто хворіти респіраторними захворюваннями, сто-матитами, гнійничковими ураженнями шкіри. Навіть невеликі пошкодження шкіри (ясен) і слизової ускладнюються довгостроковим запаленням. Встановлено, що в крові дитини практично відсутні імуноглобуліни всіх класів. Зниження функціональної активності якою клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?

A. В-лімфоцити

B. NK-лімфоцити

C. Нейтрофіли

D. Макрофаги

E. Т-лімфоцити

32. У крові дівчини 16-ти років, яка страждає аутоімунним запаленням щитоподібної залози, виявлені численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюваннямяких клітин крові пов'язане збільшення кількості плазмоцитів?

A. В-лімфоцити

B. Т-хелпери

C. Т-кілери

D. Т-супресори

E. Тканинні базофіли

33. При обстеженні хворого, який тривалий час приймає глюкокортикоїди, виявлена лімфопенія. Як можна охарактеризувати функціональний стан імунної системи пацієнта?

A. Вторинний імунодефіцит

B. Первинний імунодефіцит

C. Вроджений імунодефіцит

D. Толерантність до аутоантигенів

E. Анафілаксія

34. При дослідженні стану імунної системи хворого з хронічними грибковими ураженнями шкіри виявлені порушення клітинного імунітету. Зниження яких показників найбільш характерно при цьому?

A. Т-лімфоцитів

B. Імуноглобулінів G

C. Імуноглобулінів E

D. В-лімфоцитів

E. Плазмоцитів

35. У дитини двох років встановлено діагноз гіпоплазія тимусу. Який показник стану імунної системи є найбільш характерним для цього імунодефіциту?

A. Зниження кількості Т-лімфоцитів

B. Зниження кількості В-лімфоцитів

C. Дефіцит Т- і В-лімфоцитів

D. Відсутність плазматичних клітин

E. Зниження імуноглобулінів М

36. У новонароджених щурят у експерименті була видалена вилочкова залоза. При цьому розвинулася хвороба, яка характеризується різким зниженням у крові лімфоцитів, розвитком інфекції, спленомегалією, зупинкою росту й летальним результатом. Яке порушення функції імунної системи при цьому спостерігається?

A. Недостатність системи Т-лімфоцитів

B. Недостатність системи В-лімфоцитів

C. Гіперфункція системи Т-лімфоцитів

D. Гіперфункція системи В-лімфоцитів

E. Комбінований дефект Т- і В-лімфоцитів

37. У хворого спостерігається синдром Ді-Джорджі, в основі якого лежить гіпоплазія вилочкової залози. До якої форми імунної патології відноситься ця хвороба?

A. Вродженому дефіциту Т-лімфоцитів

B. Вродженому дефіциту В-лімфоцитів

C. Набутого дефіциту В-лімфоцитів

D. Набутого дефіциту Т-лімфоцитів

E. Імунодепресії в системі Т-лімфоцитів

38. У мишей з відсутнім волосяним покривом (тобто nude – голі) не було клітинних реакцій уповільненого типу. Для цієї патології найбільш вірогідним є:

A. Відсутність вилочкової залози

B. Відсутність гамма-глобулінів у крові

C. Порушення гемопоезу

D. Дефект фагоцитозу

E. Дефіцит компонентів системи комплементу

39. При оформленні дитини в школу для вирішення питання про необхідність ревакцинації поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Про що свідчить даний результат проби?

A. Відсутність клітинного імунітету до туберкульозу

B. Відсутність антитіл до туберкульозних бактерій

C. Наявність клітинного імунітету до туберкульозу

D. Відсутність антитоксичного імунітету до туберкульозу

E. Наявність антитіл до туберкульозних бактерій

40. При відборі на ревакцинацію вакциною БЦЖ у школяра поставлена проба Манту, яка виявилася негативною. Результат проби свідчить про такі особливості імунітету до туберкульозу:

A. Відсутність клітинного імунітету

B. Відсутність антитоксичного імунітету

C. Наявність гуморального імунітету

D. Наявність клітинного імунітету

E. Відсутність гуморального імунітету

41. Хлопчик 1,5 років постійно хворіє на піодермію й тричі хворів на пневмонію. У крові зниженакількість імуноглобулінів G і А. Який вид імунодефіциту виник у дитини?

A. Гіпогамаглобулінемія Брутона

B. Швейцарський тип

C. Гіпоплазія вилочкової залози

D. Синдром Віськота-Олдріча

E. Синдром Луї-Бара

42. Чоловік 25 років скаржиться на часто виникаючі запальні захворювання різної локалізації. Встановлено, що він – ін'єкційний наркоман. Проба на ВІЛ-інфекцію виявилася позитивною. Який з перерахованих типів клітин імунної системи найбільш істотно вражає ВІЛ?

A. Хелпери

B. Кілери

C. Нейтрофільні гранулоцити

D. Плазматичні клітини

E. –

43. У ВІЛ-інфікованого хворого спостерігається пригнічення активності імунної системи. Ушкодження яких клітин найбільшою мірою обумовлює стан імунодефіциту в цього хворого?

A. Т-хелперів

B. Т-супресорів

C. Макрофагів

D. В-лімфоцитів

E. Т-кілерів

44. У хворого діагностована ВІЛ-інфекція. Які з перерахованих субпопуляцій імунокомпетентних клітин пошкоджуються при СНІДі в першу чергу?

A. Т-хелпери

B. NK-клітини

C. Т-кілери

D. В-лімфоцити

E. Макрофаги

45. У хворої Б., аналіз крові виявив ознаки ВІЛ-інфекції. Ушкодження яких імунокомпетентних клітин характерно для СНІДу?

A. Т-хелперів

B. Т-кілерів

C. В-лімфоцитів

D. Макрофагів

E. Нейтрофілів

46. В приймальне відділення інфекційної лікарні поступив чоловік 25 років, після обстеження було діагностовано СНІД. Пошкодження яких клітин обумовлює стан імунодефіциту?

A. Т-хелпери

B. Т-кілери

C. Т-супресори

D. Плазмоцити

E. Тучні клітини (тканинні базофіли)

47. До лікаря-імунолога на прийом звернувся хворий зі скаргами на діарею, втрату ваги за кілька місяців, субфебрилітет, збільшення лімфовузлів. Лікар запідозрив у пацієнта ВІЛ-інфекцію. Вміст яких імунокомпетентних клітин необхідно досліджувати в даного хворого в першу чергу?

A. Т-лімфоцити хелпери

B. Плазматичні клітини

C. В-лімфоцити

D. Моноцити

E. Т-лімфоцити супресори

48. Вірус імунодефіциту людини, маючи на своїй поверхні gp41 і gp120, взаємодіє з клітинами-мішенями організму. Виберіть серед перерахованих антигени лімфоцитів людини, з якими комплементарно зв'язується вірусу gp120:

A. CD 4

B. CD 8

C. CD 3

D. CD 19

E. CD 28

49. У хворого з синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) різко знижується імунологічна реактивність, що проявляється розвитком хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань, пухлинного росту. Клітини якого типу пошкоджує ВІЛ-інфекція, внаслідок чого знижується імунний захист?

A. Т4-хелпери

B. Т8-ефектори

C. Т-супресори

D. Природні кілери (NК)

E. В-лімфоцити

50. При обстеженні вагітної жінки з резус-негативним типом  крові виявлений високий рівень антиеритроцитарных антитіл, для зниження яких їй був підшитий шкірний лоскут її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні лоскутвідторгся, мікроскопічно в ньому виявлено порушення кровообігу, набряк, клітинна інфільтрація переважно лімфоцитами, нейтрофілами й макрофагами. Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?

A. Трансплантаційний імунітет

B. Реакція гіперчутливості негайного типу

C. Гранульоматозне запалення

D. Реакція гіперчутливості сповільненого типу

E. Інтерстиціальне запалення

51. Дитині після аналізу імунограми поставили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини?

A. Спадкові порушення в імунній системі

B. Порушення реактивності та резистентності організму

C. Порушення в процесі ембріонального розвитку

D. Порушення обміну речовин в організмі матері

E. Токсичне ушкодження В-лімфоцитів

52. У відповідь на застосування знеболюючого засобу при екстракції зуба в хворого з’явилися: виразний набряк м'яких тканин нижньої та верхньої щелеп, висипання на шкірі, почервоніння, свербіж. Який з патологічних процесів лежить в основі такої реакції на анестетик?

A. Алергія

B. Токсична дія препарату

C. Запалення

D. Недостатність кровообігу

E. Порушення лімфовідтіку

53. У хворого в серпні після роботи на дачі розвинувся стан, охарактеризований лікарем як стан підвищеної й якісно зміненої реакції на надходження в організм сполук антигеної або гаптеної природи. Яке з перерахованих станів найбільш підходить під описану лікарем характеристику?

A. Алергія

B. Анафілаксія

C. Парааллергія

D. Тахіфілаксія

E. Імунологічна толерантність

54. Пацієнту перед екстракцією зуба була проведена провідникова анестезія новокаїном, після введення якого з'явилися набряк і гіперемія навколо місця ін'єкції, свербіж шкіри, загальна слабкість, гіпотензія, рухове збудження. Визначте, як називається ускладнення, що виникло?

A. Алергія

B. Ідіосинкразія

С. Тахіфілаксія

D. Лікарська залежність

E. Запалення

55. Чоловікові 30 років було травмовано праве яєчко. Через 6 тижнів, коли запальний процес яєчка закінчився, з'явився біль в лівому яєчку. Об'єктивно: шкіра над яєчком червоного кольору, припухлість. Який процес у основі цього пошкодження?

A. Аутоалергія

B. Параалергія

C. Гетероалергія

Д. Феномен Артюса

E. Феномен Овері

56. У юнака 20 років травмовано праве яєчко. Яку небезпеку це може представляти для лівого (здорового) яєчка на 2-3-му тижні після травми?

A. Демаскування антигену й виникнення пошкодження антитілами

B. Розвиток інфекційного процесу

C. Розвиток атрофії

D. Розвиток гіпертрофії

E. Не загрожує нічим

57. Хворому для знеболення при видаленні каріозного зуба був введений розчин новокаїну. Через кілька хвилин у нього впав артеріальний тиск, сталася втрата свідомості, виникла задишка, судоми. Яка причина виникнення анафілактичного шоку?

A. Сенсибілізація до новокаїну

B. Токсична дія новокаїну

C. Десенсибілізація організму

D. Аутоалергічний стан

E. Параалергія

58. Для моделювання анафілактичного шоку в морської свинки провели пасивну сенсибілізацію. Що слід ввести з метою пасивної сенсибілізації?

A. Специфічні імуноглобуліни

B. Кінську сироватку

C. Сенсибілізовані Т-лімфоцити

D. Тканинні базофіли

E. В-лімфоцити

59. Хворому для знеболення при видаленні каріозного зуба лікарем-стоматологом був введений розчин новокаїну. Через кілька хвилин у хворого з'явилися симптоми: зниження артеріального тиску, почастішання дихання, втрата свідомості, судоми. До якого типу алергічних реакцій можна віднести цей стан?

A. Анафілактичного

B. Цитотоксичного

C. Імунокомплексного

D. Сповільненої гіперчутливості

E. Стимулюючого

60. Жінка 27 років звернулася зі скаргами на свербіж і печіння в очах, сльозотеча, чхання, виділення з носа. Симптоми з'явилися після поїздки за місто влітку. Діагностовано поліноз. Якого типу алергічна реакція розвинулася при наявному захворюванні?

A. Анафілактична

B. Цитотоксична

C. Реакція утворення імунних комплексів

D. Сповільненої чутливості

E. Стимулююча

61. Відразу після повторного введення антибіотика в пацієнта з'явилися задишка, відчуття страху, зниження артеріального тиску. Алергічні реакції якого типу лежать в основі цього стану в хворого?

A. Анафілактичні

B. Гуморальні цитотоксичні

C. Імунокомплексні

D. Клітинні цитотоксичні

E. Стимулюючі

62. У пацієнтки 23 років виявлено, що після використання нової губної помади з'явилися набряк і свербіж губ, а через 2 дні – скоринки на червоній облямівці губ. Який тип алергічної реакції найбільш вірогідний?

A. Анафілактичний

B. Цитотоксичний

C. Імунокомплексний

D. Уповільнений

E. Стимулюючий

63. У чоловіка в кінці весни з'являються ознаки риніту, почервоніння кон'юнктиви очей. В крові виявлено підвищений вміст еозинофілів. Який тип алергічної реакції в людини?

A. Анафілактичний

B. Цитотоксичний

C. Імунокомплексний

D. Гіперчутливість уповільненого типу

E. Стимулюючий

64. Під час сінокосу в одного з робітників піднялася температура тіла, з'явився озноб, сльозотеча, нежить. Робочий сказав, що у нього це спостерігається щорічно в такий час. Який тип алергічної реакції за Кумбсом і Джеллом розвинувся в робітника?

A. Тип I

B. Тип II

C. Тип III

D. Тип IV

E. Тип V

65. Чоловікові 37 років при лікуванні гострого пульпіту був введений розчин новокаїну. Через декілька хвилин у пацієнта розвинувся анафілактичний шок. З яким імуноглобуліном, головним чином, взаємодіє в організмі антиген при цій алергічній реакції?

A. IgE

B. IgM

C. IgA

D. IgD

E. IgG

66. Встоматологічномукабінетірайонноїполіклінікипіслявведеннялідокаїнувхворогорозвинувсяанафілактичнийшок. Якізперерахованихімуноглобулінівобумовлюютьрозвитоканафілактичногошоку?

A. Ig E

B. Ig M

C. Ig A

D. –

E. Ig D

67. Жінка Д., 54 років, звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість курячих яєць, що з'явилася нещодавно. Антигістамінні препарати, які призначив лікар, привоздили до деякого покращення стану хворої. Які антитіла могли сприяти розвитку цієї реакції?

A. Ig E

B. Ig А

C. Ig D

D. Ig G

E. Ig M

68. У пацієнта, після лікування у стоматолога, з'явилися сверблячі червоні плями на шкірі. Був поставлений діагноз кропив'янка. Який компонент імунної системи вступає у взаємодію з алергеном при цьому типі алергічної реакції?

A. IgE

B. Т-хелпери

C. Т-ефектори

D. IgA

E. ІgМ

69. Чоловікові 44 років, з гострою пневмонією призначили внутрішньом'язово пеніцилін. Після проведення ін'єкції стан хворого різко погіршився: з'явилася задишка, хворий покрився холодним потом. Пульс 140/хв, слабкого наповнення. АТ 90/40 мм рт.ст. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло в хворого?

A. Анафілактичний шок

B. Тромбоемболія легеневої артерії

C. Кардіогенний шок

D. Інфекційно-токсичний шок

E. –

70. Чоловікові 40 років, при лікуванні пульпіту був введений розчин лідокаїну. Через кілька хвилин у хворого розвинулася тахікардія, різке зниження артеріального тиску. Який з нищеперерахованих станів розвинувсяв хворого?

A. Анафілактичний шок

B. Краш-синдром

C. Бронхіальний спазм

D. Стрес-адаптаційний синдром

E. Опіковий шок

71. У хворого після введення протистовбнякової сироватки розвинувся анафілактичний шок. Які клітини виділяють медіатори при класичному варіанті перебігу анафілаксії?

A. Тучні клітини

B. Еозинофіли

C. Т-лімфоцити

D. Нейтрофіли

E. В-лімфоцити

72. У пацієнта, через 30 хвилин після лікування у стоматолога, з'явилися червоні сверблячі плями на шкірі обличчя й слизової оболонки рота. Був поставлений діагноз кропив'янка. Яке з біологічно активних речовин, що викликає розширення судин, появу свербежу, виділяється при цьому типі алергічної реакції?

A. Гістамін

B. Простагландин E2

C. Лейкотрієн B4

D. Інтерлейкін-1

E. Брадикінін

73. При розвитку анафілактичних реакцій спостерігаються виражені гіперемія, набряк, біль. Який медіатор анафілаксії визначає розвиток вищезазначених розладів?

A. Гістамін

B. Гепарин

C. Фактори хемотаксису

D. Фактор активації тромбоцитів

E. Білки комплементу

74. Через декілька хвилин після введення препарату артеріальний тиск у пацієнта знизився до 70/30 мм рт. ст. Який з хімічних медіаторів анафілаксії викликає вазодилатацію й шок?

A. Гістамін

B. Гепарин

C. Інтерлейкіни

D. Фактор хемотаксису еозинофілів

E. Фактор хемотаксису нейтрофілів

75. У жінки, яка відпочивала на дачі, відразу після укусу оси виникла біль, через декілька хвилин на шкірі в місці укусу з'явився пухир, еритема й сильний свербіж, а ще через деякий час – кропив'янка, експіраторна задишка. В результаті дії яких чинників у хворої розвинулася експіраторна задишка?

A. Гістаміну

B. Фактора Хагемана

C. Лізосомальних ферментів

D. Норадреналіну

E. Адреналіну

76. Лікарем швидкої допомоги у пацієнта був діагностований анафілактичний шок, що супроводжується бронхоспазмом. Виділення якої біологічно активної речовини тканинними базофілами зумовлює таку клінічну симптоматику?

A. Гістаміну

B. Гепарину

C. Брадикініну

D. Простагландинів

E. Лейкотрієнів

77. У жінки, якій перед видаленням зуба зробили ін'єкцію анестетика, раптово почервоніло обличчя, з'явилася задишка, почали набрякати губи. Дію яких факторів обумовлює розвиток набряку в даній ситуації?

A. Гістаміну

B. Імуноглобулінів

C. Фактора Хагемана

D. Лізосомальних ферментів

E. Адреналіну

78. У дівчинки 14 років, експіраторна задишка. Стан розвинувся після гри з собакою. В анамнезі бронхіальна астма. Яка з перерахованих нижче біологічно активних речовин найбільш ймовірно викликала спазм гладких м'язів бронхіол дівчинки?

A. Лейкотрієн D4

B. Тромбоксан А2

C. Серотонін

D. Брадикінін

E. Ацетилхолін

79. Після прийому амідопірину в хворого виникла лейкопенія. У крові знайдені антилейкоцитарні антитіла. Який тип алергічної реакції за Кумбсом і Джеллом виник в даному випадку?

A. Цитотоксичний

B. Стимулюючий

C. Анафілактичний

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Імунокомплексний

80. Масуги викликав розвиток гломерулонефриту в щурів таким чином: гомогенат нирок щурів вводив кролику. Через кілька тижнів сироватку сенсибілізованого кролика вводили щурам. Який тип алергічної реакції за Джеллом і Кумбсом лежить в основі розвитку гломерулонефриту у щурів?

A. Цитотоксичний

B. Анафілактичний

C. Імунокомплексний

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Стимулюючий

81. В експерименті кролику ввели нефроцитотоксичну сироватку морської свинки. Яке захворювання нирок моделювалося в цьому експерименті?

A. Гострий дифузний гломерулонефрит

B. Нефротичний синдром

C. Гострий пієлонефрит

D. Хронічна ниркова недостатність

E. Хронічний пієлонефрит

82. У чоловіка 25 років діагностовано гострий дифузний гломерулонефрит. З анамнезу хворого відомо, що за 18 днів до прояви цієї хвороби хворів ангіною. Який механізм ураження ниркових клубочків буде спостерігатися в цьому випадку?

A. Імунний

B. –

C. Нефротоксичний

D. Ішемічний

E. Медикаментозний

83. Після перенесеної стрептококової інфекції в чоловіка діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш ймовірно, що ураження базальної мембрани клубочків являє собою алергічну реакцію такого типу:

А. Імунокомплексну

A. Цитотоксичну

B. Анафілактичну

C. Уповільнену

D. Стимулюючу

84. Через 5-8 днів після застосування великих кількостей лікувальної сироватки в хворого з'явилися шкірні висипання, свербіж, припухлість, біль в суглобах, підвищилася температура тіла, в сечі з'явився білок. Був поставлений діагноз: сироваткова хвороба. Що є важливим чинником у патогенезі цього синдрому?

A. Накопичення в крові циркулюючих імунних комплексів

B. Дегрануляція тканинних базофілів

C. Активація Т-кілерів

D. Активація макрофагів

E. Цитоліз формених елементів крові

85. У хворого через 9 діб після введення лікувальної сироватки з'явилися кропив'янка, свербіж шкіри, набряк слизових оболонок, припухання лімфатичних вузлів. Яке захворювання розвинулось?

A. Сироваткова хвороба

B. Феномен Шварцмана

C. Набряк Квінке

D. Феномен Овері

E. Поліноз

86. У хворого на дифтерію дитини через 10 днів після введення антитоксичної противо-дифтерійної сироватки, з'явилися висипання на шкірі, які супроводжувалися сильним свербінням, підвищилася температура тіла до 38С0, з'явилися болі в суглобах. Яку причину цих явищ Ви припускаєте?

A. Сироваткова хвороба

B. Анафілактична реакція

C. Атопія

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Контактна алергія

87. У хворого, який отримав травму в автомобільній катастрофі, через 7 днів з'явилися перші симптоми правця. Йому призначили курс лікування протиправцевої сироватки і хворий почав одужувати. Через два тижні у хворого підвищилася температура, збільшилися лімфовузли, з'явилася набряклість суглобів, висип, свербіж й порушення з боку серцево-судинної системи. Як називається стан, який виник у хворого?

A. Сироваткова хвороба

B. Кропив'янка

C. Анафілактичний шок

D. Дисбактеріоз

E. Набряк Квінке

88. До дерматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що  з'явилось після контакту з миючим засобом «Лотос». Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри обумовлена активацією:

A. Т-лімфоцитів

B. В-лімфоцитів

C. Моноцитів

D. Нейтрофілів

E. Базофілів

89. У хворих на бруцельоз спостерігається позитивна шкірна проба Бюрне. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль у розвитку запальної реакції в місці введення бруцеліну цим пацієнтам?

A. Сенсибілізовані Т-лімфоцити

B. IgA

C. IgE

D. IgG

E. IgD

90. Медсестра зі стажем роботи 10 років захворіла контактним дерматитом верхніх кінцівок. До якого типу імунної патології відноситься це захворювання?

A. Алергічна реакція уповільненого типу

B. Т-клітинний імунодефіцит

C. В-клітинний імунодефіцит

D. Первинний імунодефіцит

E. Алергічна реакція негайного типу

91. У хворого діагностовано тиреотоксикоз. У крові знайдені антитиреоїдні антитіла. Який тип алергічної реакції за Кумбсом і Джеллом спостерігається при розвитку цього захворювання?

A. Стимулюючий

B. Анафілактичний

C. Цитотоксичний

D. Імунокомплексний

E. Гіперчутливість сповільненого типу

92. Попередньо сенсибілізованій морській свинці внутрішньовенно ввели 10 мл кінської сироватки й через 30 секунд зазначено: вовна скуйовджена, тварина чхає, кашляє, чухає мордочку, дихання утруднене, судорожне, мимовільна дефекація й сечовипускання. Яка стадія алергічної реакції спостерігається в тварини?

A. Патофізіологічна

B. Сенсибілізації

C. Патохімічна

D. Імунологічна

E. –

93. У студентки 20 років, третю весну поспіль з початком цвітіння тополі починається свербіж і гіперемія очей, носа, ринорея, покашлювання, дрібні уртикарні висипання на відкритих ділянках тіла. При обстеженні виявлено різке збільшення рівня IgE. Алергологом призначена специфічна гіпосенсибілізуюча терапія. Укажіть, яким чином проводять дане лікування?

A. Багаторазовим введенням малих доз алергену

B. Одноразовим введенням великої дози алергену

C. Введенням антигістамінних препаратів

D. Введенням гормонів наднирників

E. Введенням хлористого кальцію

94. У хворого П., після травми виникла необхідність введення протиправцевої сиворотки, однак проба на чутливість до сироватки виявилася позитивною. Як провести специфічну гіпосенсибілізацію в хворого? Введенням:

A. Малих дрібних доз специфічного алергену

B. Фізіологічних доз глюкокортикоїдів

C. Роздільних доз специфічного алергену

D. Лікувальних доз антигістамінних препаратів

E. Наркотичних речовин, що знижують чутливість

95. Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно ІgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішенів – тканинних базофілів (тучних клітин) і базофілів крові?

А. Анафілаксія

В. Імунокомплексна гіперчутливість

С. Антитілозалежна цитотоксичність

D. Сироваткова хвороба

Е. Гіперчутливість сповільненого типу

96. При підозрі на туберкульоз хворій дитині зробили пробу Манту. Через 24 години в місці введення алергену з'явилися припухлість, гіперемія й болючість. Які основні компоненти визначають розвиток цієї реакції організму?

A. Мононуклеари, Т-лімфоцити й лімфокіни

B. Гранулоцити, Т-лімфоцити й IgG

C. Плазматичні клітини, Т-лімфоцити й лімфокіни

D. Макрофаги, В-лімфоцити й моноцити

E. В-лімфоцити, IgM

 

 

97. Хворий Д. 34 р. скаржиться на болі в ділянці ясен верхньої щелепи, кровоточивість, незначне розхитування зубів. Діагностовано пародонтит. Що в даному випадку є типовим патологічним процесом?

A. Запалення

B. Кровоточивість

C. Карієс

D. Біль

E. Почервоніння

98. Дитина 10-ти років перенесла кілька атак ревматизму. При його клінічному обстеженні  було встановлено, що мали місце запальні явища в суглобах і виявилися ознаки недостатності мітрального клапану. Яке з патологічних явищ у даного хворого можна віднести до поняття «хвороба»?

A. Ревматизм

B. Артрит

C. Порок мітрального клапану

D. Запалення суглобів

E. Недостатність мітрального клапана

99. В інфекційне відділення надійшов хворий зі скаргами на біль в правому підребер'ї, загальну слабкість, жовтушність шкіри, знебарвлений кал. Об'єктивно: склери та шкіра жовтяничні, t – 39o C, печінка збільшена, кал ахолічний. Був поставлений діагноз «гепатит». Якій стадії хвороби відповідають описані явища?

A. Розпалу хвороби

B. Інкубаційному періоду

C. Латентному періоду

D. Продромальному періоду

E. Результату хвороби

100. Хворий Ж. 5 р. захворів гостро з підвищенням температури тіла до 38,2оC, скаржиться на біль при ковтанні. У ротовій порожнині висип яскраво-червоного кольору, почервоніння ясен в ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Яке поняття характеризує нозологічний стан хворого?

A. Розпал хвороби

B. Рецидив хвороби

C. Загострення хвороби

D. Патологічна реакція

E. Період ремісії

101. У чоловіка, якому 2 тижні тому були встановлені коронки зубів, ясна, сосочки й слизова оболонка ясенного краю гиперемована, припухла, кровоточить. Гінгівіт діагностований. Чим є гіперемія при гінгівіті у чоловіка?

A. Симптом

B. Синдром

C. Нозологічна одиниця

D. Типовий патологічний процес

E. Патологічний стан

102. У пацієнта з запущеним карієсом з'явилися болі на гарячу й холодну їжу.Лікар-стоматолог діагностував пульпіт (запалення пульпи зуба). Як можна охарактеризувати такий стан пацієнта?

A. Ускладнення

B. Рецидив

C. Ремісія

D. Патологічна реакція

E. Патологічний стан

103. Хворий вперше поступив до стаціонару з діагнозом – виразкова хвороба шлунка. В даний час скаржиться на болі в епігастрії, печію, нудоту, дьогтьоподібнийкал. Як можна охарактеризувати такий стан хворого?

A. Ускладнення

B. Рецидив

C. Ремісія

D. Патологічна реакція

E. Патологічний стан

104. Відомо, що перебіг хвороби залежить від багатьох факторів, особливо від реактивності організму. Як називається повторний спалах хвороби після деякого періоду її відсутності?

A. Рецидив

B. Ремісія

C. Ускладнення

D. Хронічна форма

E. Неповне одужання

105. Пацієнт, який перебуває на диспансерному обліку з діагнозом хронічний гінгівіт (запалення слизової оболонки ясен), звернувся навесні зі скаргами на біль й кровоточивість ясен. Як можна охарактеризувати такий стан пацієнта?

A. Рецидив

B. Ускладнення

C. Ремісія

D. Патологічна реакція

E. Патологічний стан

106. У пацієнта з діагнозом – хронічний гінгівіт, при черговому огляді у лікаря-стоматолога не виявлено запальних змін слизової оболонки ясен. Як можна охарактеризувати такий стан пацієнта?

A. Ремісія

B. Рецидив

C. Ускладнення

D. Патологічна реакція

E. Патологічний процес

107. У пацієнта, носія спадкової серпоподібної аномалії еритроцитів, пневмонія супроводжувалася гемолітичним кризом і розвитком анемії. Що є безпосередньо чинником гемолітичного кризу в даному випадку?

A. Гіпоксія, що викликана пневмонією

B. Зміна осмолярності крові

C. Гетерозиготність за HbS

D. Мутація структурного гену

E. Гіпероксія

108. В кінці зими студент, який останнім часом зазначав нервове перенапруження, після переохолодження захворів гострим респіраторним захворюванням. Що є причиною його захворювання?

A. Патогенний збудник

B. Нервове перенапруження

C. Переохолодження

D. Нераціональне харчування

E. Гіповітаміноз

109. Хворому з пневмонією призначено комплексне лікування: етіотропне, патогенетичне, симптоматичне. До етіотропних засобів фармакокоррекції відносяться препарати, що діють  на:

A. Причину та умови розвитку захворювання

B. Причину розвитку захворювання

C. Умови, сприяючі розвитку захворювання

D. Причинно-наслідкові зв'язки

E. Функцію хворого органу

110. Хворий звернувся до лікаря з приводу фурункула (запалення волосяного фолікула) в ділянці спини. Лихоманки, ознак інтоксикації у хворого немає. Це найбільш імовірно:

A. Патологічний процес

B. Патологічний стан

C. Патологічна реакція

D. Хвороба

E. –

111. У хворого з ознаками недостатності мітрального клапана в анамнезі відзначалися атаки ревматизму, супроводжувалися запальними явищами в суглобах. Яке з патологічних явищ у даного хворого відноситься до категорії «патологічний стан»?

A. Недостатність мітрального клапана

B. Ревматизм

C. Артрит

D. Запалення суглобів

E. Ревмокардит

112. Жінка, що лікувала зуби з приводу карієсу, через ускладнення погодилася на видалення зуба. Яке з патологічних явищ у жінки можна віднести до поняття «патологічний стан»?

A. Відсутність зуба

B. Підвищення температури

C. Почервоніння

D. Припухлість

E. Набряк

113. У хворого Д., була проведена екстракція зуба. Яке з патологічних явищ відноситься до поняття «патологічний стан»?

A. Відсутність зуба

B. Пульпіт

C. Карієс

D. Періодонтит

E. Запалення

114. Хворий К., 39 років, протягом останніх 4-х років страждає на виразкову хворобу шлунка. Особливо погіршується його стан восени й навесні: виникають болі в епігастрії, з'являються печія, нудота, запори. Яким нозологічних поняттям можна назвати стан хворого в період між загостреннями хвороби?

A. Патологічний стан

B. Патологічний процес

C. Патологічна реакція

D. Типовий патологічний процес

E. Здоровий стан

115. При стоматологічному огляді у пацієнта 37 років, було констатовано відсутність 1 лівого верхнього премоляра. За словами пацієнта, зуб був видалений два роки тому в результаті паро-донтоза. Яке явище спостерігається в пацієнта?

A. Патологічний стан

B. Патологічна реакція

C. Патологічний процес

D. Хронічний процес

E. Ускладнення

116. Після перенесеного артриту в хворого обмежилася рухливість суглоба. Як називається такий вид патології?

A. Патологічний стан

B. Патологічний процес

C. Хвороба

D. Патологічна реакція

E. Типовий патологічний процес

117. При рентгенологічному обстеженні в хворого виразковою хворобою виявлено стеноз воротної вени. Це порушення є:

A. Патологічним станом

B. Патологічним процесом

C. Захворюванням

D. Патологічною реакцією

E. –

118. У чоловіка 49 років, який 12 років тому хворів на ревматичний міокардит і эндокардит, є недостатність мітрального клапана. Дослідження показали, що запального процесу зараз немає, хвилинний об'єм кровообігу достатній. Яким поняття загальної нозології відповідає дана умова?

A. Патологічний стан

B. Патологічна реакція

C. Патологічний процес

D. Типовий патологічний процес

E. Компенсаторна реакція

119. Відомо, що типові патологічні процеси розвиваються за однаковими закономірностямиу різних органах і тканинах і у різних видів тварин. Яке з перерахованих явищ можна віднести до типового патологічного процесу?

A. Пухлина

B. Туберкульоз

C. Гіпертонічна хвороба

D. Непрохідність кишківника

E. Інфаркт міокарда

120. У чоловіка в віці 50 років, який лікувався від виразкової хвороби шлунка, нормалізувалося травлення, зникли болі, покращився настрій. Але через кілька тижнів знову з'явилися болі в епігастрії, печія, відрижка кислим. Як можна охарактеризувати такий перебіг хвороби?

A. Рецидив хвороби

B. Період ремісії

C. Термінальний стан

D. Продромальний період

E. Латентний період

121. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні висипання герпетичних бульбашків на лінії губ і на крилах носа. Такий стан спостерігається впродовж 10 років, кожен раз після зниження захисних сил організму. Лікар поставив діагноз: лабіальний герпес. Як називається така форма інфекції?

A. Персистенція

B. Гостра

C. Латентна

D. Затяжна

E. Екзогенна

122. У хворого діагностовано ГРВІ. В сироватці крові виявлено імуноглобуліни класу М. Який період інфекційного процесу в даному випадку?

A. Гострий

B. Продромальний

C. Мікробоносітство

D. Інкубаційний

E. Реконвалесценції

123. Альпініст протягом декількох діб підіймався в гору. На висоті 5000 метрів його стали турбувати тахіпное, тахікардія, головний біль розпираючого характеру. Вкажіть можливі причини зазначених симптомів?

A. Зниження парціального тиску кисню в повітрі

B. Зниження барометричного тиску повітря

C. Недостатня вентиляція легенів

D. Газова емболія

E. Зниження температури повітря

124. У альпініста під час сходження на висоті 6000 м над рівнем моря виникла ейфорія, неадекватна оцінка обстановки, спостерігалися галюцинації. Яка головна причина розвитку цих ознак гірської хвороби?

A. Зниження парціального тиску кисню в повітрі

B. Фізичне навантаження

C. Зниження атмосферного тиску

D. Снігова офтальмія

E. Розширення повітря в лобових пазухах

125. Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті 8000 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?

A. Парціальний тиск кисню в повітрі

B. Рівень ультрафіолетового опромінення

C. Рівень вологості

D. Температура

E. Сила земного тяжіння

126. При підйомі в гори на висоті 5000 метрів у учасників альпіністської групи з'явилися скарги на задишку, прискорене серцебиття, головний біль, запаморочення, шум у вухах. Який фактор викликав зазначені явища?

A. Гіпоксемія

B. Гіпокаліємія

C. Гіпотермія

D. Еритропенія

E. Лейкопенія

127. Відомо, що у людей, які постійно проживають в умовах високогір'я, збільшується вміст еритроцитів у одиниці об'єму крові. Це сприяє оптимальному виконанню кров'ю такої функції:

A. Транспорт газів

B. Транспорт амінокислот

C. Підтримка іонної рівноваги

D. Участь в гемостазі

E. Підтримка кислотно-лужної рівноваги

128. У пілота на висоті 14000 м сталася аварійна розгерметизація кабіни. Який вид емболії у нього розвинувся?

A. Газова

B. Емболія чужорідним тілом

C. Тромбоемболія

D. Повітряна

E. Жирова

129. При розгерметизації кабіни літака на висоті 19 км настала миттєва смерть пілотів. Яка її причина?

A. Закипання крові

B. Крововилив у мозок

C. Газова емболія судин серця

D. Кровотеча

E. Параліч дихального центру

130. При зануренні під воду на людину діє підвищений атмосферний тиск (компресія). У крові й тканинах організму розчиняється додаткова кількість газів (сатурація). Виникають порушення діяльності ЦНС: легке збудження, ейфорія, потім наркоз та інтоксикація. Під дією якого газу на організм виникають ці зміни?

A. Азоту

B. Кисню

C. Вуглекислого газу

D. Водню

E. Гелію

131. Після занурення водолаза на глибину 60 м у нього з'явилися симптоми порушення функцій центральної нервової системи – збудження, ейфорія, ослаблення уваги, професійні помилки. Ці симптоми пов'язані з токсичною дією на нейрони:

A. Азоту

B. Кисню

C. Вуглекислого газу

D. Аміаку

E. Лактату

132. У водолаза, що проводив роботи на великій глибині, при швидкому поверненні його в умови нормального атмосферного тиску з'явилася біль в суглобах, свербіння шкіри, порушення зору, втрата свідомості. Як називається описане явище?

A. Хвороба декомпресії

B. Стан невагомості

C. Синдром вибухової декомпресії

D. Баротравма

E. Гіпероксія

133. Після вимушеного швидкого підйому водолаза з глибини на поверхню у нього з'явилися ознаки кесонної хвороби – біль в суглобах, свербіння шкіри, миготіння в очах, запаморочення. Яким видом емболії вони обумовлені?

A. Газової

B. Повітряної

C. Жирової

D. Тканинної

E. Тромбоемболією

134. Чоловік отримав електротравму. Струм перейшов через серцевий м'яз. Які небезпечні порушення в роботі серця можуть виникнути в цій ситуації, що потребують термінового втручання?

A. Фібриляція шлуночків

B. Фібриляція передсердь

C. Екстрасистолія

D. Тахікардія

E. Брадикардія

135. Електрик, працюючи з порушенням правил техніки безпеки, випадково торкнувся оголеного електропровода обома руками й загинув. Смерть настала в результаті:

A. Фібриляції передсердь й шлуночків

B. Повної атріовентрикулярної блокади

C. Пригнічення автоматизму синоатріального вузла

D. Зменшення скоротливої здатності міокарда

E. Порушення вагусної регуляції серця

136. Чоловік на вулиці підняв двома руками електричний дріт, що був під високою напругою. Настала миттєва смерть від:

A. Фібриляції серця

B. Зупинки дихання

C. Крововтрати

D. Опіків

E. Крововиливу в мозок

137. Внаслідок дії на організм електричного струму міської електромережі протягом 0,1 секунд у напрямку «права рука-голова» у потерпілого спостерігалася зупинка дихання. Вкажіть найбільш ймовірний механізм цього ускладнення:

А. Тотальний параліч дихального центру

B. Параліч дихальних м'язів

С. Рефлекторна зупинка дихання (больовий шок)

D. Параліч центрів вдиху

E. Емоційний стрес

138. Виникнення нижчеперелічених захворювань пов'язано з генетичними факторами. Вкажіть патологію із спадковою схильністю.

A. Цукровий діабет

B. Хорея Гентінгтона

C. Фенілкетонурія

D. Серпоподібнаклітинна анемія

E. Дальтонізм

139. Лікар виявив у дитини рахіт, обумовлений недоліком вітаміну D, але за своїми проявами подібний до спадкового вітаміностійкого рахіту (викривлення трубчастих кісток, деформація суглобів нижніх кінцівок, зубні абсцеси). Як називаються вади розвитку, що нагадують спадкові, але не наслідуються?

A. Фенокопії

B. Трисомії

C. Генокопії

D. Генні хвороби

E. Моносомії

140. У жителів Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах часто зустрічається ендемічний зоб. Який вид мінливості обумовлює це захворювання?

A. Модифікаційна

B. Мутаційна

C. Відносна

D. Комбінативна

E. Онтогенетична

141. У медико-генетичну консультацію звернулась хвора дівчинка з попереднім діагнозом «синдром Шерешевського-Тернера». Яким генетичним методом можна уточнити діагноз?

A. Визначення статевого хроматину

B. Дерматогліфіка

C. Біохімічний

D. Генеалогічний

E. Гібридологічний

142. При обстеженні юнаківіз розумовою відсталістю виявлено євнухоїдна будова тіла, недорозвинення статевих органів. У клітинах порожнини рота – статевий хроматин. Який метод генетичного дослідження слід застосувати для уточнення діагнозу?

A. Цитологічний

B. Біохімічний

C. Клініко-генеалогічний

D. Популяційно-статистичний

E. Дерматогліфіка

143. У дитини 6 років, яка часто хворіє респіраторними захворюваннями, відзначаються екзематозні явища після прийому цитрусових, схильність до затяжного перебігу запальних процесів. Який вид діатезу можна припустити в цьому випадку?

A. Ексудативно-катаральний

B. Геморагічний

C. Лімфатико-гіпопластичний

D. Нервово-артритичний

E. Астенічний

144. У дитини виявлена схильність до ожиріння, яка є результатом діатезу. Назвіть вид діатезу, при якому найбільш часто може розвинутися ожиріння:

A. Нервово-артритичний

B. Лімфатико-гіпопластичний

C. –

D. Ексудативно-катаральний

Е. Астенічний

145. У дитини, яка часто хворіє ангінами й фарингітами, відзначається збільшення лімфовузлів і селезінки. Зовнішній вид характеризується пастозністю й блідістю, м'язова тканина розвинена слабо. В крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?

A. Лімфатико-гіпопластичний

B. Ексудативно-катаральний

С. Нервово-артритичний

D. Геморагічний

Е. Астенічний

146. У хлопчика 5 міс., при дослідженні імунного статусу виявлено зменшення імуноглобулінів, особливо IgA і IgM. В крові й лімфатичних вузлах відсутні В-лімфоцити й плазматичні клітини. Реакції Т-лімфоцитів збережені. Захворювання передається вспадок як зчеплене зістаттю. Яка патологія спостерігається в цієї дитини?

A. Хвороба Брутона

B. Синдром Луї-Бар

C. Синдром Віськотта-Олдріча

D. Імунодефіцит швейцарського типу

E. Рання гіпогаммаглобулінемія

147. Дитина 6 років під час гри порізав ногу уламком скла й був направлений долікарні для введення протиправцевої сироватки. З метою попередження розвитку анафілактичного шоку лікувальну сироватку вводили за Безредко. Який механізм лежить в основі такого способу гіпосенсибілізації організму?

А. Зв'язування фіксованих на тучних клітинах ІgЕ

Б. Стимуляція імунологічної толерантності до антигенів

С. Зв'язування рецепторів до ІgЕ на тучних клітинах

D. Блокування синтезу медіаторів утучних клітинах

E. Стимуляція синтезу антиген-специфічних IgG

148. Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигена внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно ІgЕ, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней – тканинних базофілів і базофілів крові?

A. Анафілаксія

B. Антитіло-залежна цитотоксичність

C. Гіперчутливість сповільненого типу

D. Сироваткова хвороба

E. Імунокомплексна гіперчутливість

149. У чоловіка 36 років після перенесеної стрептококової інфекції діагностовано гострий гломерулонефрит. Найбільш ймовірно, що ураження базальної мембрани ниркових тілець виникає внаслідок алергічної реакції такого типу:

A. Імунокомплексна

B. Стимулююча

С. Уповільнена

D. Анафілактична

Е. Цитотоксична

150. При повторному введенні алергену починається виділення гістаміну тучними клітинами крові. До якого рівня реактивності відноситься така відповідь організму?

А. Клітинний

B. Субклітинний

С. Органний

Д. Системний

E. Молекулярний

151. У хворого переливання крові ускладнилося розвитком гемотрансфузійного шоку. Назвіть тип алергічної реакції, що лежить в основі даної патології:

A. Цитотоксичний

B. Анафілактичний

C. Гіперчутливість сповільненого типу

D. Рецепторосередкований

Е. Імунокомплексний

152. У дитини 10 років через 2 тижні після перенесеної ангіни розвинувся нефритичний синдром (протеїнурія, гематурія, циліндрурія), що свідчить про ураження базальної мембрани клубочків нирок. Який найбільш вірогідний механізм лежить в основі пошкодження базальної мембрани?

A. Імунокомплексний

B. Реагіновий

C. Антигенний

D. Гранулематозний

Е. Цитотоксичний

153. В основі розвитку імунних та алергічних реакцій організмом використовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?

A. Розвиток ушкодження тканин

B. Кількість потрапляємого антигену

C. Особливість будови антигенів

D. Шляхи потрапляння в організм антигенів

E. Спадкова схильність

154. У пацієнта з бронхіальною астмою за допомогою шкірних алергічних проб встановлена сенсибілізація алергеном тополиного пуху.Який фактор імунної системи відіграє рішучу роль в розвитку цього імуннопатологічного стану?

A. ІgЕ

B. IgG

C. ІgМ

D. IgD

Е. Сенсибілізовані Т-лімфоцити

155. У дівчини 18 років через 5 годин після прийому морепродуктів на шкірі тулуба й дистальних відділів кінцівок з'явилися маленькі сверблячі папули, частково зливаються між собою. Через добу висипання мимовільно зникли. Назвіть механізм гиперчутличвості, що лежить в основі цих змін:

A. Атопія (місцева анафілаксія)

B. Імунокомплексна гіперчутливість

С. Системна анафілаксія

D. Антитілоопосередковий клітинний цитоліз

E. Клітинна цитотоксичність

156. При проведенні хірургічних маніпуляцій був використаний новокаїн з метою знеболювання. Через 10 хв. у хворого з'явилася блідість шкіри, задишка, гіпотензія. Алергічну реакцію якого типу можна запідозрити?

А. Анафілактична

B. Клітинно-опосередкована

С. Імунокомплексна

D. Цитотоксична

Е. Стимулююча

157. До дерматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на екзематозне ураження шкіри рук, що з'являється після контакту з миючим засобом "Лотос". Використання гумових рукавичок запобігає цьому. Патологічна реакція шкіри обумовлена активацією:

A. Т-лімфоцитів

В. B-лімфоцитів

C. Моноцитів

D. Нейтрофілів

E. Базофілів

158. Після 4-го підшкірного введення кінської сироватки кролику, на стегні розвинулося різке запалення по типу феномена Артюса. До якого виду зміненої реактивності відноситься така патологія?

A. Гіперергія

B. Позитивна гіпергія

C. Негативна гіпергія

D. Дизергія

E. Анергія

159. Після прийому амідопірину в хворого виникла лейкопенія. У крові знайдені анти-лейкоцитарні антитіла. Який тип алергічної реакції за Кумбсом і Джеллом виник у даному випадку?

A. Цитотоксичний

B. Стимулюючий

C. Анафілактичний

D. Гіперчутливість сповільненого типу

E. Імунокомплексний

160. Чоловікові 27 років була проведена туберкулінова проба Манту. Через 24 години на місці ін'єкції відзначається інфільтрат 40 × 35 мм, шкіра над ним гіперемована. Яка з груп біологічно активних речовин визначила в основному розвиток алергічного запалення в пацієнта?

A. Лімфокіни

B. Кініни

C. Простагландіни

D. Лейкотрієни

E. Біогенні аміни

161. Хвора 27 років закапала в очі краплі, до складу яких входить пеніцилін. Через декілька хвилин з'явилися свербіж і печія тіла, набряк губ, повік, кашель зі свистом, став падати тиск. Які імуноглобуліни беруть участь в розвитку даної алергічної реакції?

A. IgE і IgG

B. IgM і IgG

C. IgA і IgM

D. IgM і IgD

E. IgG і IgD

162. У жінки у віці 45 років, яка тривалий час хворіє бронхіальною астмою, виник напад ядухи. Який патогенетичний механізм обумовлює це явище?

A. Спазм дрібних бронхів

B. Втрата еластичності легеневої тканини

C. Зниження чутливості дихального центру

D. Порушення рухливості грудної клітки

E. Порушення легеневої перфузії тканини

163. Дівчина 15 років, хворіє бронхіальною астмою. Навесні, в період цвітіння трав, у неї розвився важкий приступ експіраторної задишки. Яка з біологічно активних речовин, ймовірно, викликала спазм гладкої м'язової тканини бронхів у даному випадку?

A. Повільно реагуюча субстанція

B. Тромбоксан А2

C. Простациклін

D. Брадикінін

E. Серотонін

164. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на те, що кожної весни, в період цвітіння рослин у нього відзначаються головний біль, нежить, слабкість, підвищення температури. Який тип алергічної реакції за Gell і Coombs має місце в хворого?

A. Анафілактичний

B. Цитотоксичний

C. Стимулюючий

D. Імунокомплексний

E. Клітинно-опосередкований

165. У хворого 38 років на 3-му році захворювання на системний червоний вовчак виявлено дифузне ураження нирок, що супроводжується масивними набряками й вираженою протеїнурією. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку протеїнурії у пацієнта?

А. Аутоімунне пошкодження нирок

B. Ішемічне пошкодження нирок

С. Асептичне ураження нирок

D. Запальне ураження сечовивідних шляхів

Е. Запальне ураження сечового міхура

166. Жінці поставили діагноз ерозія шийки матки, яка є передпухлинною патологією. Який захисний механізм може попередити розвиток пухлини?

A. Збільшення природних кілерів (NK-клітин)

B. Високодозова імунологічна толерантність

C. Збільшення активності лізосомальних ферментів

D. Спрощення антигенного складу тканин

E. Низькодозова імунологічна толерантність

167. При обстеженні хворого виявлено наступні клінічні прояви: шкіра рожева, тепла на дотик, суха, ЧСС - 92/хв,ЧД - 22/хв., температура тіла - 39,2 ºC. Яке зпіввідношення процесів утворення і віддачі тепла в описуваному періоді гарячки?

A. Теплопродукція дорівнює тепловіддачі

B. Теплопродукція перевищує тепловіддачі

C. Теплопродукція нижче тепловіддачі

D. Зниження тепловіддачі на фоні незміненої теплопродукції

E. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі

168. У жінки 37 років протягом року періодично виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, їх перебіг був вкрай тривалим, ремісії – короткочасні. При обстеженні виявлена гіпогамаглобулінемія. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?

А. Плазматичні клітини

B. Нейтрофіли

С. Макрофаги

D. Фагоцити

Е. Лімфоцити

169. Ураження хворого одноразовою дозою іонізуючого випромінювання зумовило розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби. Які патологічні прояви з боку крові будуть характерними в період уявного благополуччя?

А. Наростаюча лімфопенія, лейкопенія

B. Тромбоцитопенія, анемія

С. Анемія, лейкопенія

D. Перерозподільний лейкоцитоз, лімфоцитоз

Е. Тромбоцитопенія, лейкоцитоз

170. Ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який отримав велику дозу опромінення, проведена трансплантація кісткового мозку. Через деякий час після проведеної операції в пацієнта діагностовано розвиток реакції трансплантат проти хозяїна. Які антигени послужили пусковим механізмом виникнення цієї реакції?

А. Антигени системи HLA клітин організму ліквідатора

В. Антигени системи АВ0 еритроцитів ліквідатора

С. Антигени системи Rh еритроцитів ліквідатора

D. Антигени HBs, HBc, HBe

Е. Антигени системи HLA клітин організму донора

 

ПІДСУМКОВЕ 2 (мед. отеч.) – 2016-2017

1. Під час гри в волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи. Виникла гостра біль в гомілковостопному суглобі. Потім з'явилася припухлість, шкіра почервоніла, стала більш теплою на дотик. Який вид розлад периферичного кровообігу розвинувся в даному випадку?

A. Артеріальна гіперемія

B. Ішемія

C. Стаз

D. Венозна гіперемія

E. Тромбоз

2. У хворого з пораненням кисті почали утворюватися набряки. В якій стадії порушення місцевого кровообігу це відбувається?

A. Артеріальна гіперемія

B. Стаз

C. Венозна гіперемія

D. Спазм артеріол

E. Престаз

3. В експерименті К. Бернар, подразнюючи chorda tympani (гілки n. facialis), спостерігав посилення секреції піднижньощелепної слинної залози й розвиток артеріальної гіперемії. Якою за механізмом розвитку є ця гіперемія?

A. Нейротонічна

B. Нейропаралітична

C. Метаболічна

D. Реактивна

E. Робоча

4. При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення артеріальних судин, прискорення кровотоку, осьовий потік крові. Який вид артеріальної гіперемії виник при цьому?

A. Метаболічна

B. Постішемічна

C. Вакатная

D. Реактивна

E. Робоча

5. У хворого з переломом гомілковостопного суглоба після зняття гіпсової пов'язки спостерігається набряк стопи, ціаноз, місцеве зниження температури, збільшення органу в обсязі. Який вид порушення кровообігу спостерігається при цьому?

A. Венозна гіперемія

B. Робоча гіперемія

C. Метаболічна артеріальна гіперемія

D. Реактивна гіперемія

E. Ішемія

6. Хворому з закритим переломом плечової кістки накладена гіпсова пов'язка. На наступний день з'явилися припухлість, синюшність й охолонення кисті травмованої руки. Про який розлад периферичного кровообігу свідчать ці ознаки?

A. Венозна гіперемія

B. Артеріальна гіперемія

C. Ішемія

D. Тромбоз

E. Емболія

7. У хворого з пародонтитом відзначається набряк ясен. Вони мають темно-червоний колір. Яке місцеве порушення кровообігу переважає в яснах хворого?

A. Венозна гіперемія

B. Артеріальна гіперемія

C. Ішемія

D. Тромбоз

E. Емболія

8. У хворого після лікування карієсу на ділянці десни навколо хворого зуба виникла гіперемія, набряк, біль. Яке порушення місцевого кровообігу виникло у даному випадку?

A. Венозна гіперемія

B. Тромбоз

C. Ішемія

D. Стаз

E. Престаз

9. У хворого з варикозним розширенням вен, при огляді нижніх кінцівок відмічається: ціаноз, пастозність, зниження температури шкіри, поодинокі петехії. Який розлад гемодинаміки є в хворого?

A. Венозна гіперемія

B. Компресійна ішемія

C. Обтураційна ішемія

D. Тромбоемболія

E. Артеріальна гіперемія

10. Хворий 25 років скаржиться на появу й посилення болю в м'язах ніг під час ходьби, через що він змушений був часто зупинятися. Об'єктивно: шкіра на ногах бліда, волосяний покрив відсутній, нігті на пальцях стоп з трофічними змінами. Пульсація артерій стоп відсутня. Ймовірною причиною цих змін буде:

A. Ішемія

B. Венозна гіперемія

C. Артеріальна гіперемія

D. –

E. Емболія

11. У чоловіка 48-ми років виявлено порушення периферичного кровообігу з обмеженням притоку артеріальної крові, при цьому має місце поблідніння даної ділянки, зниження місцевої температури. Це порушення називається:

A. Ішемія

B. Венозна гіперемія

C. Стаз

D. Синдром реперфузії

E. Сладж

12. Після механічної травми хворому наклали джгут на руку, щоб зупинити кровотечу. Нижче джгута рука поблідніла, з'явилося відчуття оніміння. Цей стан є наслідком:

A. Компресійної ішемії

B. Венозного застою

C. Обтураційної ішемії

D. Ангіоспастичної ішемії

E. Тромбозу

13. У пілота на висоті 14000 м виникла аварійна розгерметизація кабіни. Який з видів емболії в нього розвинувся?

A. Газова

B. Емболія чужорідним тілом

C. Тромбоемболія

D. Повітряна

E. Жирова

14. Після вимушеного швидкого підйому водолаза з глибини на поверхню в нього з'явилися ознаки кесонної хвороби – біль в суглобах, свербіння шкіри, мерехтіння в очах, затьмарення свідомості. Яким видом емболії вони були зумовлені?

A. Газовою

B. Повітряною

C. Жировою

D. Тканинною

E. Тромбоемболією

15. Жінка 54-х років була доставлена в травматологічне відділення після автомобільної катастрофи. Травматолог діагностував множинні переломи нижніх кінцівок. Який вид емболії найбільш ймовірно може розвинутися в даному випадку?

A. Жирова

B. Тканинна

C. Тромбоемболія

D. Повітряна

E. Газова

16. Після відриву меніска в спортсмена розвинулося запалення колінного суглоба. Який з патогенетичних факторів є головною ланкою патогенезу запалення?

A. Пошкодження

B. Артеріальна гіперемія

C. Біль

D. Набряк

E. Венозна гіперемія

17. При мікроскопії препарату брижі жаби виявлено, що в деяких капілярах відзначається маятникоподібний рух крові, формені елементи при цьому (зокрема, лейкоцити) з осьового шару виходять в пристінковий, а деякі навіть випускають псевдоподії в стінку капіляра. Якій стадії судинної реакції при запаленні відповідає описане явище?

A. Престазу

B. Стазу

C. Короткочасного спазму судин

D. Артеріальній гіперемії

E. Венозній гіперемії

18. При моделюванні запалення нижньої кінцівки в тварин підвищилася температура тіла, збільшився вміст антитіл і лейкоцитів у крові. Які речовини зумовили розвиток цих загальних реакцій організму при запаленні?

A. Інтерлейкіни

B. Глюкокортикоїди

C. Мінералокортикоїди

D. Лейкотрієни

E. Соматомедіни

19. Хворий з гострим запальним процесом скаржиться на головний біль, біль в м`язах і суглобах, сонливість, лихоманку. У крові встановлено лейкоцитоз, збільшення вмісту білків, у тому числі імуноглобулінів.  Який з медіаторів запалення найбільшою мірою викликає ці зміни?

A. Інтерлейкін-1

B. Гістамін

C. Брадикінін

D. Комплемент

E. Тромбоксан А2

20. При запальних процесах у організмі починається синтез білків «гострої фази». Які речовини стимулюють їх синтез?

A. Інтерлейкин-1

B. Імуноглобуліни

C. Інтерферони

D. Біогенні аміни

E. Ангіотензини

21. Під час огляду шкіри лікар виявив у хворого гнійний процес у вигляді округлих піднесень червонуватого кольору, оточені зоною гіперемії. Які медіатори запалення зумовили явища судинної гіперемії?

A. Гістамін

B. Інтерлейкін-1

C. Фактор активації тромбоцитів

D. Тромбоксан

E. Лізосомальні ферменти

22. Жінку вкусила собака в ділянці правого литкового м'яза. При огляді: у зоні укусу спостерігається набряк, припухлість тканин, гіперемія шкірного покрову. Який з перерахованих механізмів бере участь в розвитку артеріальної гіперемії при запаленні?

A. Викид гістаміну

B. Здавлення венул набряклою тканиною

C. Зниження еластичності судинної стінки

D. Набухання ендотелію

E. Підвищення в'язкості крові

23. Згідно з фізико-хімічної теорії Шаде у зоні запалення має місце: гіперосмія, гіперонкія, ацидоз. Розвиток гіперосмії, певною мірою, пов'язано із збільшенням концентрації К+ у зоні запалення. Вкажіть причини гіперкалійіонії в запальному ексудаті.

A. Інтенсивна деструкція пошкоджених клітин

B. Збільшення проникності судинної стінки

C. Активація проліферативних процесів

D. Пригнічення глікогенолізу в зоні запалення

E. Надлишок іонів Са++

24. У хворого карієс ускладнився пульпітом, що супроводжувався нестерпним болем. Яке явище при запаленні пульпи є основною причиною виникнення болю?

A. Ексудація

B. Первинна альтерація

C. Ішемія

D. Еміграція лейкоцитів

E. Проліферація

25. Чоловік 30 років скаржиться на задуху, важкість в правій половині грудної клітки, загальну слабкість. Температура тіла 38,90С. Об'єктивно: права половина грудної клітини відстає від лівої. При плевральній пункції отримано ексудат. Що є провідним фактором ексудації в хворого?

A. Підвищення проникності стінки судин

B. Підвищення кров'яного тиску

C. Гіпопротеїнемія

D. Агрегація еритроцитів

E. Зменшення резорбції плевральної рідини

26. При моделюванні запалення на брижі жаби спостерігається крайове стояння лейкоцитів та їх еміграція через судинну стінку. Який з перерахованих факторів зумовлює цей процес?

A. Вплив хемотаксичних речовин

B. Збільшення онкотичного тиску в вогнищі запалення

C. Зниження онкотичного тиску в судинах

D. Збільшення гідростатичного тиску в судинах

E. Зниження гідростатичного тиску в судинах

27. При мікроскопічному дослідженні пунктату з вогнища запалення в хворого з абсцесом шкіри виявлено велику кількість різних клітин крові. Які з нижчеперерахованих клітин першими надходять з судин у тканини при запаленні?

A. Нейтрофіли

B. Моноцити

C. Базофіли

D. Еозинофіли

E. Лімфоцити

28. У жінки віком 34 роки після необережного поводження з праскою на правому вказівному пальці з'явився різкий біль, почервоніння, припухлість. Через кілька хвилин з'явився міхур, заповнений прозорою рідиною солом'яно-жовтого кольору. Проявом якого патологічного процесу будуть описані зміни?

A. Ексудативного запалення

B. Травматичного набряку

C. Альтеративного запалення

D. Проліферативного запалення

E. Вакуольной дистрофії

29. Чоловік 38 років, поступив у терапевтичне відділення з діагнозом «правобічний ексудативний плеврит». Отримана з плевральної порожнини грудної клітини рідина прозора, має відносну щільність 1,020, містить 55 г/л білка, альбуміново-глобуліновий коефіцієнт 1,6, загальна кількість клітин 2,8 в 1 мкл, рН – 6,5. Який тип ексудату має місце в хворого?

A. Серозний

B. Фібринозний

C. Гнійний

D. Гнильний

E. Геморагічний

30. Юнак 17 років захворів гостро, температура тіла підвищилася до 38,50С, з'явився кашель,

нежить, сльозотеча, виділення з носа. Яке запалення розвинулося в юнака?

A. Катаральне

B. Серозне

C. Фібринозне

D. Гнійне

E. Геморагічне

31. У дитини 5-ти років розвинулося гостре респіраторне захворювання, яке супроводжувалося кашлем, виділенням значної кількості слизу з носа. Який тип запалення в хворої дитини?

A. Катаральне

B. Фібринозне

C. Геморагічне

D. Гнійне

E. Гнильне

32. У хворого через добу після травми розпух колінний суглоб. При його пункції отримали 30 мл рідини рожевого кольору з питомою щільністю 1.020. Загальний вміст білка в ній – 3%, альбумінів – 0,3%, глобулінів – 2%, фібриногену – 0,7%. Лейкоцитів – 1-3, еритроцитів – 15-20, місцями до 50 в полі зору. Якого характеру ексудат отриманий при пункції колінного суглоба в хворого?

A. Геморагічний

B. Серозний

C. Гнійний

D. Гнильний

E. Фібринозний

33. У хворого плевритом у плевральній порожнині виявлена смердюча рідина, що містить біогенні аміни, гази. Який вид запалення в даному випадку?

A. Гнильне

B. Альтеративне

C. Катаральне

D. Гнійне

E. Фібринозне

34. При подагрі в хворого часто спостерігається збільшення та деформація суглобів внаслідок розвитку запального процесу. Який вид запалення лежить в основі цих змін?

A. Проліферативне

B. Альтеративне

C. Ексудативне

D. Фібринозне

E. Змішане

35. У хворого гнійна рана щелепно-лицьової області. Які з перелічених клітин відіграють головну роль в фазі регенерації ранового процесу?

A. Фібробласти

B. Нейтрофіли

C. Моноцити

D. Еозинофіли

E. Лімфоцити

36. При дослідженні запалення тварині ввели смертельну дозу правцевого токсину в порожнину абсцесу, індукованого скіпидаром. Але тварина не загинула. Вкажіть найбільш вірогідну причину такого результату дослідження.

A. Формування бар'єру навколо запалення

B. Активація синтезу антитіл при запаленні

C. Стимуляція лейкопоезу при запаленні

D. Посилення васкуляризації місця запалення

E. Активація дезінтоксикаційної функції фагоцитів

37. При різних запальних процесах у людини в крові збільшується кількість лейкоцитів. Ця закономірність є проявом:

A. Адаптації

B. Регенерації

C. Репарації

D. Трансплантації

E. Дегенерації

38. В експерименті на кролику введення пірогеналу призвело до підвищення в тварини температури тіла. Яке з перерахованих речовин відіграє роль вторинного пірогену, який приймає участь в механізмі виникнення гарячкової реакції?

A. Інтерлейкін-1

B. Піромен

C. Гістамін

D. Брадикінін

E. Імуноглобулін

39. У хворого на пневмонію спостерігається лихоманка. Що безпосередньо викликає зміну настановної точки температури в нейронах гіпоталамуса цього хворого?

A. Простагландини Е1, Е2

B. Ендотоксин

C. Екзотоксин

D. Інтерлейкін-2

E. Тромбоцитарний фактор росту

40. Чоловік 25 років скаржиться на загальну слабкість, озноб, біль в горлі. Об'єктивно: почервоніння в області мигдаликів. Температура тіла 38,60С. Які з перерахованих клітин є головним джерелом ендогенних пірогенів, що викликають лихоманку в хворого?

A. Нейтрофіли

B. Еозинофіли

C. В-лімфоцити

D. Базофіли

E. Тучні клітини

41. У хворого з лихоманкою спостерігається збліднення шкірних покривів, «гусяча шкіра», озноб, тахікардія. Якій стадії лихоманки відповідає даний стан?

A. Стадії підйому температури

B. Стадії стояння температури

C. Стадії падіння температури

D. –

E. –

42. Після введення пірогену в людини спостерігається блідість шкіри, озноб, «гусяча шкіра», при визначенні газообміну – збільшення споживання кисню. Для якої стадії лихоманки найбільш характерні такі зміни.

A. Підвищення температури

B. Стояння температури на підвищеному рівні

C. Зниження температури шляхом кризи

D. Зниження температури шляхом лізису

E. –

43. При обстеженні хворого з температурою виявлені наступні об'єктивні дані: шкірні покриви гіперемовані, вологі на дотик, спостерігається поліурія, полідіпсія, температура тіла – 37,20С. Якій стадії лихоманки відповідає даний стан?

A. Зниження температури

B. Підйому температури

C. Стояння температури

D. –

E. –

44. У хворого гострим бронхітом, який тривав тиждень, підвищення температури тіла до 38,50С, визначається зниження температури до 370С. Який з перерахованих механізмів є провідним в 3 стадії гарячки?

A. Розширення периферичних судин

B. Посилення теплопродукції

C. Розвиток ознобу

D. Збільшення діурезу

E. Збільшення частоти дихання

45. У хворого з тривалою лихоманкою температура вранці була в межах 36,4–36,90С, ввечері вона піднімалася до 37,0–38,00C. Який тип лихоманки за ступенем підйому температури спостерігається в хворого?

A. Субфебрильний

B. Помірний

C. Гіперпіретичний

D. Високий

E. –

46. Епідемія грипу в цьому році характеризувалася тим, що в більшості хворих температура тіла коливалася в межах 36,9-37,90С. Такий тип лихоманки називається:

A. Субфебрильна

B. Висока

C. Гіперпіретична

D. Апіретична

E. Помірна

47. У хворого з тривалою лихоманкою ранкова температура тіла була в межах 36,4–36,90С. Ввечері вона піднімалася до 37,0–38,00С, в деякі дні до 38,80С. Хворий лихоманить більше 2-х місяців. Який тип лихоманки в хворої?

A. Постійний

B. Послабляючий

C. Виснажливий

D. Хвилеподібний

E. Гектичний

48. У хворого вдень раптово піднялася температура до 39,50С і за 6 годин повернулася до норми. На другу добу напад повторився і температура досягла 41,50С, період апірексіі настав через 8 годин. Який тип температурної кривої?

A. Перемежуючий

B. Послаблюючий

C. Септичний

D. Виснажливий

E. Постійний

49. У хворого Н. напади лихоманки виникають через день. Під час нападу температура різко підвищується й зберігається на високому рівні до 2-х годин, а потім знижується до вихідного рівня. Даний тип лихоманки характерний для:

A. Малярії

B. Поворотного тифу

C. Сепсису

D. Бруцельозу

E. Висипного тифу

50. У хворого остеомієлітом верхньої щелепи спостерігається підвищення температури тури тіла протягом доби до 40ºС, яка різко знижується до 35,6 ºС. Для якого типу температурної кривої це характерно?

A. Гектична [hectica]

B. Постійна [соntinua]

C. Інтермітуюча [intermittens]

D. Поворотна [recurrens]

E. Атипова [atypica]

51. У хворого розвинулася лихоманка, що супроводжується зміщенням настановної точки тер-морегуляторного центру на більш високий рівень, з послідовним чергуванням наступних стадій: incrementi, fastigii, decrementi. При якому захворюванні можуть спостерігатися подібні зміни?

A. Гостра пневмонія

B. Акромегалія

C. Цукровий діабет

D. Ренальный діабет

E. Гіпертрофія міокарда

52. У хворого з гіпертрофію щитоподібної залози, підвищена температура тіла. Які порушення енергетичного обміну є головними у підвищенні температури при цьому?

A. Роз'єднання окислення і окисного фосфорилювання

B. Збільшення розпаду глікогену

C. Посилення ліполізу

D. Активація ферментів у циклі Кребса

E. Активація ферментів дихального ланцюга

53. Жінка 67 років страждає на рак шлунка з метастазами в печінку. Яка особливість пухлинних клітин обумовлює їх здатність до метастазування?

A. Інфільтративний ріст

B. Біохімічний атипізм

C. Швидке зростання

D. Автономність

E. Антигенна анаплазія

54. У хворого виявлено злоякісне новоутворення язика. Які особливості цієї пухлини, що дозволяють віднести її до злоякісної?

A. Інфільтративний характер росту

B. Експансивний характер росту

C. Анаплазія

D. Позитивний ефект Пастера

E. Збільшення кількості мітотичних клітин

55. Відсутність в пухлинних клітинах ліміту Хейфліка було відкрито при дослідженні ділення клітин у культурі тканин. Який експериментальний метод вивчення пухлин був застосований?

A. Експлантація

B. Трансплантація

C. Індукція радіацією

D. Індукція хімічними канцерогенами

E. Індукція вірусами

56. У хворого під час операції виявили пухлину шлунка в первинному вогнищі малігнізації (в межах слизової оболонки). Метастази в лімфатичних вузлах і віддалені метастази відсутні. Який етап розвитку патогенезу пухлини є в даному випадку?

A. Промоції

B. Ініціації

C. Трансформації

D. –

E. Імунного пригнічення пухлини

57. У хворого з лейкозом різко збільшилося число бластних клітин у крові, з'явилися лейкемоїдні інфільтрати в печінці. Зазначені зміни зумовлені переходом моноклонової стадії захворювання в поликлонову. Якій стадії канцерогенезу відповідають ці зміни?

A. Прогресії

B. Ініціації

C. Трансформації

D. Промоції

E. Латентної

58. У хворого хронічним мієлолейкозом виникли ознаки виразково-некротичного стоматиту. При біопсії слизової оболонки виявлені лейкозні клітини. З якою ланкою патогенезу пухлини пов'язане ураження ротової порожнини?

A. Пухлинна прогресія

B. Мутаційний механізм трансформації

C. Епігеномний механізм трансформації

D. Промоція

E. Ініціація

59. У хворого під час операції виявили пухлину шлунка з проростанням слизової, підслизової та серозної оболонок. Виявлені метастази в перігастральних лімфовузлах, віддалені метастази відсутні. Визначено 3 стадія (T3, N1, M0) розвитку пухлини. Який етап розвитку патогенезу пухлини є в даному випадку?

A. Пухлинної прогресії

B. Промоції

C. Перетворення протоонкогена в онкоген

D. Утворення онкобілків

E. Трансформації

60. Встановлено, що при розвитку гепатоми в ній часто припиняється синтез жовчних кислот. Про якийтип анаплазії це свідчить?

A. Функціональну

B. Енергетичну

C. Морфологічну

D. Біохімічну

E. Фізико-хімічну

61. Встановлено, що при розвитку пухлини легень, в ній може відбуватися синтез глюко-кортикоїдів. Який варіант пухлинної атипії має місце в даному випадку?

A. Функціональна

B. Енергетична

C.Морфологічна

D. Біохімічна

E. Фізико-хімічна

62. Епідеміологічне дослідження поширення пухлин виявило високу кoагуляцію розвитку пухлин легенів із тютюнопалінням. З дією якого хімічного канцерогену найбільш ймовірно пов`язано виникнення даного виду патології?

A. 3,4-бензпірен

B. Ортоаміноазотолуола

C. Афлатоксину

D. Метилхолантрена

E. Диетилнітрозаміна

63. Чоловік 58 років страждає на рак сечового міхура. В процесі трудової діяльності мав контакт із канцерогенними речовинами. Дія якого із нижче перерахованих канцерогенів найбільш імовірна в даному випадку?

A. β-нафтиламін

B. 20-метилхолантрен

C. Бензпірен

D. Диметиламіноазобензол

E. Ортоаміноазотолуол

64. Проводиться медичний огляд працівників цеху з виробництва анілінових барвників. Наявність пухлини якої локалізації може бути розцінено як професійне захворювання внаслідок контакту з бета-нафтиламіном?

A. Сечового міхура

B. Стравоходу

C. Печінки

D. Нирок

E. Легенів

65. Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак печінки. Наявність якого білка в сироватці крові дозволить підтвердити діагноз?

A. Альфа-фетопротеїну

B. Пропердину

C. Парапротеїнів

D. С-реактивного білка

E. Гамма-глобулінів

66. У хворого зі злоякісною пухлиною легенів із часом виявлено новоутворення іншої локалізації. Наслідком якого процесу буде це явище?

A. Метастазування

B. Експансивного росту

C. Інфільтративного росту

D. Анаплазії

E. Метаплазії

67. Хворий звернувся зі скаргами на болі ниючого характеру на верхньому піднебінні, утруднене ковтання. Останнім часом з'явилася загальна слабкість, втратав вазі. При обстеженні було діагностовано рак слизової оболонки рота з метастазами в лімфовузли. Який механізм розвитку кахексії в даного хворого?

A. Зниження пластичних і енергетичних резервів

B. Порушення шлункової секреції

C. Порушення трофічної функції нервової системи

D. Порушення функції ендокринної системи

E. Посилення глюконеогенезу

68. Жінці встановлено діагноз: ерозія шийки матки, яка є передпухлинною патологією. Який захисний механізм може попередити розвиток пухлини?

A. Збільшення природних кілерів (NK-клітин)

B. Високодозова імунологічна толерантність

C. Збільшення активності лізосомальних ферментів

D. Спрощення антигенного складу тканин

E. Низкодозова імунологічна толерантність

69. При підйомі на висоту в барокамері в пацюка з'явилося часте дихання, тахікардія, зниження напруги рО2 у крові. Яка форма гіпоксії має місце в даному випадку?

A. Гіпоксична

B. Гемічна

C. Циркуляторна

D. Тканинна

E. Дихальна

70. Лікар-дослідник у складі альпіністської експедиції піднявся на висоту 5000м. На 3-й день перебування в нього з'явилися ознаки гірської хвороби: задишка, головний біль, втрата апетиту, загальна слабкість, ціаноз. Який тип гіпоксії має місце в даному випадку?

A. Гіпоксична

B. Циркуляторна

C. Застійна

D. Гемічна

E. Тканинна

71. У альпіністів, які здійснювали підйом на вершину, з'явився головний біль, затьмарення свідомості, задишка. Який вид гіпоксії виник у альпіністів?

A. Гіпоксична

B. Гемічна

C. Циркуляторна

D. Тканинна

E. Змішана

72. Для моделювання виразки шлунка тварині ввели в гастральну артерію атофан, який викликає її склерозування. Який механізм ушкодження слизової оболонки шлунка буде провідним у даному експерименті?

A. Гіпоксичний

B. Нейродистрофічний

C. Механічний

D. Дисрегуляторний

E. Нейрогуморальний

73. Чоловік 36 років скаржиться на кашель з виділенням мокротиння, задишку, головний біль, загальну слабкість. Захворів після сильного переохолодження. При огляді: шкіра бліда, температура тіла 38оС. Пульс – 91/хв, АТ – 125/60 мм рт.ст. В аналізі крові – нейтрофільний лейкоцитоз. Встановлений діагноз: вогнищева пневмонія. Який тип гіпоксії має місце в хворого?

A. Дихальна

B. Гемічна

C. Тканинна

D. Циркуляторна застійна

E. Циркуляторна ішемічна

74. У хворого під час нападу бронхіальної астми при визначенні рСО2 в крові виявлено наявність гіперкапнії, при визначенні РО2 – гіпоксемії. Який вид гіпоксії спостерігається в даному випадку?

A. Дихальна

B. Гемічна

C. Циркуляторна

D. Тканинна

E. Гістотоксична

75. Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель з виділенням мок-роти, задишку. Після клінічного огляду та обстеження поставлений діагноз: вогнищева пневмонія. Який тип гіпоксії має місце в хворого?

A. Дихальна (респіраторна)

B. Циркуляторна

C. Гемічна

D. Тканинна

E. Гіпоксична

76. Чоловік 65 років страждає хронічною серцевою недостатністю за лівошлунковим типом. Об'єктивно: ціаноз, задишка, кашель з мокротою, періодичні напади задухи. Який тип гіпоксії первинно виник у хворого?

A. Циркуляторна застійна

B. Циркуляторна ішемічна

C. Тканинна

D. Дихальна

E. Гемічна

77. Хворий лежить в лікарні з діагнозом хронічна серцева недостатність. Об'єктивно: шкіра й слизові мають ціанотичний відтінок, тахікардія, тахіпноє. Який вид гіпоксії в хворого?

A. Циркуляторна

B. Анемічна

C. Токсична

D. Гіпоксична

E. Тканинна

78. Чоловік у непритомному стані винесен із закритого приміщення, яке заповнене димом від пожежі. Який вид гіпоксії виник у постраждалого?

A. Гемічна

B. Дихальна

C. Гіпоксична

D. Тканинна

E. Циркуляторна

79. Хвора 23 років скаржиться на виражену слабкість, сонливість, потемніння в очах, запаморочення, зміна смаку. В анамнезі – менорагії. Аналіз крові: Ер 2,8×1012/л, Hb – 70 г/л, ЦП – 0,75. Яка гіпоксія, імовірніше, призвела до розвитку виявлених симптомів у хворої?

A. Гемічна

B. Циркуляторна

C. Тканинна

D. Респіраторна

E. Змішана

80. До дільничного лікаря звернувся чоловік зі скаргами на нездужання. В аналізі крові еритроцити 3×1012/л, гемоглобін-70 г/л, кольоровий показник 0,7. Який вид гіпоксії в хворого?

A. Кров'яна

B. Дихальна

C. Серцево-судинна

D. Гіпоксична

E. Тканинна

81. У пацієнта, який знаходиться на лікуванні з приводу анемії, була виявлена гіпоксія. Вона належить до наступного типу:

A. Гемічна

B. Дихальна

C. Циркуляторна

D. Тканинна

E. Змішана

82. Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту та через деякий час втратив свідомість. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?

A. Гемічна

B. Перенавантаження

C. Тканинна

D. Циркуляторна

E. Респіраторна

83. Хвора 55 років, тривалий час приймає барбітурати, що є сприятливим фактором для розвитку кров'яної гіпоксії. Ознака якої патологічної форми гемоглобіну може призвести до розвитку кров'яної гіпоксії в цьому випадку?

A. Метгемоглобін

B. Сульфгемоглобін

C. Карбоксигемоглобін

D. F-гемоглобін

E. S-гемоглобін

84. Після аварії на хімічному виробництві сталося забруднення навколишнього середовища нітросполуками. У частини людей, які проживають в цій місцевості, з'явилася різка слабкість, головний біль, задишка, запаморочення. Який механізм розвитку даної форми гіпоксії?

A. Збільшення утворення метгемоглобіну

B. Зниження функції флавінових ферментів

C. Утворення карбоксигемоглобіну

D. Інактивація цитохромоксидази

E. Пригнічення дегідрогеназ

85. У хворого внаслідок отруєння бертолетовою сіллю розвинулася гемічна гіпоксія. Утворення якої речовини відіграє роль в патогенезі цієї гіпоксії?

A. Метгемоглобіну

B. Оксиду азоту

C. Сульфгемоглобіну

D. Карбгемоглобіну

E. Карбоксигемоглобіну

86. В приймальне відділення поступила дитина 1,5 років з ознаками отруєння нітратами: стійкий ціаноз, задишка, судоми. Яка форма гемоглобіну лежить в основі цих симптомів?

A. Метгемоглобіну

B. Карбгемоглобіну

C. Карбоксигемоглобіну

D. Редукованого гемоглобіну

E. Оксигемоглобіну

87. Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Яке з'єднання стало причиною цього?

A. Карбоксигемоглобін

B. Карбгемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Дезоксигемоглобін

E. Оксигемоглобін

88. Після ремонту автомобіля в гаражному приміщенні водій потрапив до лікарні з симптомами отруєння вихлопними газами. Концентрація якого гемоглобіну в крові буде підвищена?

A. Карбоксигемоглобіну

B. Метгемоглобіну

C. Карбгемоглобіну

D. Оксигемоглобіну

E. Гліколізированного гемоглобіну

89. Чоловік втратив свідомість в гаражі, де тривалий час ремонтував автомобіль при включеному двигуні. В крові у нього знайдено патологічне з'єднання гемоглобіну. Яке саме?

A. Карбоксигемоглобін

B. Метгемоглобін

C. Оксигемоглобін

D. Дезоксигемоглобін

E. Карбгемоглобін

90. Хворий В. 38 років, доставлений в приймальне відділення з ознаками гіпоксії, яка розвинулася після отруєння чадним газом. Стан середньої тяжкості, тахікардія, задишка, АТ 160/100. Який механізм токсичної дії оксиду вуглецю на організм?

A. Утворення карбоксигемоглобіну

B. Утворення метгемоглобіну

C. Порушення дисоціації оксигемоглобіну

D. Утворення карбгемоглобіну

E. Блокада кальцієвих каналів еритроцитів

91. В лікарню доставлений чоловік у непритомному стані після отруєння чадним газом. Гіпоксія в нього обумовлена появою в крові:

A. Карбоксигемоглобіну

B. Метгемоглобіну

C. Карбгемоглобіну

D. Оксигемоглобіну

E. Дезоксигемоглобіну

92. Хворий поступив у реанімаційне відділення з сильним переохолодженням тіла. Який тип гіпоксії має місце в даного хворого?

A. Тканинний

B. Гіпоксичний (гіпобаричний)

C. Гемічний

D. Гіпоксичний (гіпербаричний)

E. Дихальний

93. У експериментальної тварини викликане отруєння уретаном. Який вид гіпоксії виник?

A. Тканинна

B. Гемічна

C. Циркуляторна

D. Дихальна

E. Гіпоксична

94. Експериментальним методом тварині введений розчин ціаніду калію. Який тип гіпоксії буде спостерігатися в тварини?

A. Тканинна

B. Гіпоксична

C. Циркуляторна

D. Гемічна

E. Дихальна

95. Хворий поступив в реанімаційне відділення в стані гіпоксії, яка виникла внаслідок аспірації блювотними масами. Об'єктивно: стан важкий, шкірні покриви вологі, бліді з акроціанозом. Відзначається тахіпноє, тахікардія, зниження артеріального тиску. Який з нижче перерахованих симптомів гострої гіпоксії належить до тимчасових захисно-пристосувальних реакцій організму?

A. Тахікардія

B. Блідість шкірних покривів

C. Зниження артеріального тиску

D. Розвиток акроціанозу

E. Підвищення потовиділення

96. У чоловіка 36 років, який прибув на відпочинок в гори на висоту більше 2000 м над рівнем моря, спостерігалося збільшення частоти дихання, тахікардія, незначне помутніння свідомості, яке нормалізувалося через дві доби. Цей процес називається:

A. Адаптація

B. Компенсація

C. Регенерація

D. Гальмування

E. Проліферація

97. Внаслідок тривалого перебування людини в горах на висоті 1000 м над рівнем моря в неї збільшилася киснева ємність крові. Безпосередньою причиною цього буде посилення утворення в організмі

A. Еритропоетину

B. Карбоксигемоглобіну

C. Карбгемоглобіну

D. Катехоламінів

E. 2,3-дифосфогліцерата

98. При синдромі реперфузії активуються процеси вільнорадикального окиснення, що призводять до пошкодження клітин мембран і порушення специфічних функцій клітин. Ці зміни пов'язані з надмірним накопиченням у цитоплазмі іонів:

A. Кальцію

B. Магнію

C. Хлору

D. Натрію

E. Калію

99. У хворого 23-х років у результаті черепно-мозкової травми виник набряк мозку. Який механізм пошкодження клітин безпосередньо привів до набряку мозку?

A. Електролітно-осмотичний

B. Ліпідний

C. Кальцієвий

D. Ацидотичний

E. Протеїновий

100. Виділяють кілька груп молекулярних механізмів, які мають важливу роль в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми пошкодження?

A. Пригнічення ферментів

B. Осмотичне розтягнення мембран

C. Ацидоз

D. Перекисне окислення ліпідів

E. Активація фосфоліпаз

101. Під впливом іонізуючого опромінення або при авітамінозі Е в клітині спостерігається підвищення проникності мембран лізосом. До яких наслідків може призвести така патологія?

A. Часткове або повне руйнування клітини

B. Інтенсивний синтез енергії

C. Інтенсивний синтез білків

D. Відновлення цитоплазматичної мембрани

E. Формування веретена поділу

102. У хворого з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникла задишка, різкий біль в грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш ймовірне порушення кровообігу виникло в хворого?

A. Тромбоемболія легеневої артерії

B. Тромбоемболія вінцевих судин

C. Тромбоемболія судин головного мозку

D. Тромбоемболія мезентеріальних судин

E. Тромбоемболія ворітної вени

103. Тварині, сенсибілізованій туберкуліном, внутрішньочеревно введений туберкулін. Через 24 години при лапаратомії виявлена венозна гіперемія та набряк очеревини. В мазках-відбитках з очеревини велика кількість лімфоцитів і моноцитів. Який патологічний процес у тварини?

A. Алергічне запалення

B. Серозне запалення

C. Гнійне запалення

D. Фібринозне запалення

E. Асептичне запалення

104. При запаленні очей в хворого зазначалося накопичення мутної рідини з високим вмістом білка на дні передньої камери, яке отримало назву - гіпопіон. Який процес лежить в основі спостережуваних змін?

A. Порушення мікроциркуляції

B. Первинна альтерація

C. Вторинна альтерація

D. Проліферація

E. -

105. У хворих на зворотний тиф виникає лихоманка, яка характеризується періодом високої лихоманки протягом декількох днів, чергується з періодами нормальної температури. Така температурна крива називається:

A. Febris гесиггепѕ

B. Febris hectica

C. Febris intermittens

D. Febriscontinua

E. Febrisatypica

106. Жінка 23 років поступила в стаціонар з діагнозом гостра пневмонія. Захворіла гостро, 2 дні тому, коли з'явився озноб із підвищенням температури тіла до 39ºC, слабкість, сухий кашель. Які з перерахованих медіаторів запалення мають властивості ендогенного пірогона?

A. Інтерлейкін 1

B. Тромбоксан А2

C. Гістамін

D. Серотонін

E. Брадикінин

107. У хворого з запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла. Яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль в виникненні цього прояву?

A. Інтерлейкін-I

B. Гістамін

C. Брадикінин

D. Серотонін

E. Лейкотрієни

108. У хворого має місце зміщення “установча точка” терморегуляції на більш високий рівень регулювання Тº тіла внаслідок пірогенного впливу інтерлейкіну-1. Як називається цей типовий патологічний процес?

A. Лихоманка

B. Перегрів

C. Гіпотермія

D. Запалення

E. Гіпоксія

109. У хворого на крупозну пневмонію має місце лихоманка з температурою тіла 39ºС, при цьому добові коливання температури не перевищували 1ºС протягом 9 діб. До якого типу температурних кривих відноситься ця лихоманка?

A. Постійна

B. Гектична

C. Ремітуюча

D. Гіперпіретична

E. Зворотна

110. У хворого протягом дня підвищення температури тіла змінюється зниженням її до норма-льного рівня. Таке підвищення температури спостерігається періодично через 3 дні на четвертий. Тип температурної кривої?

A. Febrisintermittens

B. Febriscontinua

C. Febrisreccurens

D. Febrishectica

E. Febrisremitens

111. Чоловік 63 років, страждає на рак стравоходу, метастази в лімфатичні вузли средостінних, ракову кахексію. Яка патогенетична стадія пухлинного процесу?

A. Прогресії

B. Промоції

C. Трансформації

D. Ініціації

E. -

112. У пілота на висоті 14000 м сталася аварійна розгерметизація кабіни. Який з видів емболій в нього розвинувся?

A. Газова

B. Емболія чужорідним тілом

C. Тромбоемболія

D. Повітряна

E. Жирова

113. Піддослідним тваринам ввели блокатор цитохромоксидази, що призвело до миттєвої загибелі. Яке зі сполук калію може викликати зазначені зміни:

A. Ціанід

B. Нітрит

С. Сульфат

D. Фосфат

E. Оксалат

114. У хворого має місце зниження в крові кількості еритроцитів, гемоглобіну, кольорового показника концентрації сироваткового заліза, мікроанізоцитоз, пойкілоцитоз. Ці зміни супроводжуються розвитком гіпоксії. Вид гіпоксії в даному випадку?

A. Гемічна

B. Гіпоксична

C. Циркуляторна

D. Тканинна

E. Дихальна

115. Чоловік 73 років, який страждає на атеросклероз, госпіталізований в хірургічне відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш вірогідна причина перитоніту?

А. Геморагічний інфаркт

Б.  Ішемія ангіоспастична

С. Ішемічний інфаркт

Д. Компресійна ішемія

Е. Стаз

116. У жінки 60 років після емоційної реакції, викликаної гнівом, виник напад загрудинного болю. На ЕКГ були встановлені ознаки порушення коронарного кровообігу. Який вид порушень міг спричинити це явище?

А. Ангіоспастична ішемія

Б. Артеріальна гіперемія

С. Венозний стаз

Д. Венозна гіперемія

Е. Істинний стаз

117. Після ремонту автомобіля в закритому приміщенні при працюючому двигуні в чоловіка з'явилися задишка, запаморочення, акроціаноз. ЧД – 24/хв., Газовий склад крові: рО2 -60 мм рт.ст., рСО2 -30 мм рт.ст., у крові міститься карбоксігемоглобін. Про який вид гіпоксії можна думати?

А. Гемічна

Б. Циркуляторна

С. Респіраторна

Д. Гіпоксична

Е. Тканинна

118. Студент на іспиті не зміг правильно відповісти на питання екзаменаційного білета, що призвело до почервоніння шкіри, відчуття жару і невпевненій поведінці. Який вид артеріальної гіперемії розвинувся в даному випадку?

А. Нейротонічна

Б. Метаболічна

С. Патологічна

Д. Нейропаралітична

Е. Постішемична

119. Жінка 54 років хворіє на рак молочної залози. На лівій руці є ознаки недостатності лімфатичної системи – набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка форма недостатності лімфообміну спостерігається в хворої?

А. Механічна недостатність

Б. –

С. Динамічна недостатність

Д. Резорбційна недостатність

Е.Змішана недостатність

120. При обстеженні хворого виявлено наступні клінічні прояви: шкіра рожева, тепла на дотик, суха. ЧСС – 92/хв, ЧД – 22/хв, температура тіла 39,2ºС. Яке співвідношення процесів утворення та віддачі тепла в описаному періоді гарячки?

A. Теплопродукція дорівнює тепловіддачі

B. Посилення теплопродукції без зміни тепловіддачі

C. Теплопродукція перевищує тепловіддачу

D. Теплопродукція нижче тепловіддачі

E. Зниження тепловіддачі на тлі незмінній теплопродукції

121. Жінка під час пологів втратила близько 800 мл крові. Відзначається тахікардія, артеріальний тиск 100/70 мм рт. ст, тахіпное до 28/хв. Який тип гіпоксії розвивається первинно при такій клінічній ситуації?

А. Кров'яна

Б. Змішана

С. Серцево-судинна

D. Дихальна

Е. Тканинна

122. У підводному човні при зануренні порушилася система подачі кисню. У підводників збільшилися частота дихання та серцевих скорочень. Який вид гіпоксії розвинувся в підводників?

А. Гіпоксична

Б. Дихальна

С. Тканинна

D. Кров'яна

Е. Серцево-судинна

123. У хворого 53 років з тромбофлебітом нижніх кінцівок раптово після навантаження виникла задишка, різка біль в грудях, ціаноз, набухання шийних вен. Яке найбільш імовірне порушення кровообігу виникло в хворого?

А. Тромбоемболія легеневої артерії

Б. Тромбоемболія судин головного мозку

С. Тромбоемболія вінцевих судин

D. Тромбоемболія ворітної вени

Е. Тромбоемболія мезентеріальних судин

124. Дитина доставлена до санпропускнику в стані асфіксії. При огляді в гортані виявлені білуваті плівки, які обтурують просвіт і легко видаляються. Лікар запідозрив дифтерію. Про який запаленні гортані йде мова?

А. Крупозне

В. Гнійне

С. Дифтеритичне

D. Катаральне

Е. Серозное

125. Жінка 52 років, хвора на рак молочної залози, пройшла курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився. Який з наведених механізмів ушкодження клітини в найбільшій мірі обумовлює ефективність променевої терапії?

А. Мутагенез

В. Лізис NK-клітинами

С. Утворення вільних радикалів

D. Тромбоз судин

Е. Гіпертермія

126. При пошкодженні клітини іонізуючим випромінюванням включаються механізми захисту й адаптації. Який механізм відновлення порушеного внутрішньоклітинного гомеостазу реалізується при цьому?

А. Активація антиоксидантної системи

В. Пригнічення аденілатциклази

С. Активація Са-опосередкованих клітинних функцій

D. Гіпертрофія мітохондрій

Е. Накопичення Na+ в клітинах

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 2931; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!