Шановні учасники Конференції, звертаємо вашу увагу на те, що призначення платежу необхідно формулювати «Благодійна допомога згідно інформаційного повідомлення № 1 від 22.01.2014».Nbsp;        

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53,

тел. +38 (057) 706-30-62, +38 (057) 706-30-71, факс +38 (057) 706-15-03

http://www. nfau.in.ua/

Інформаційне повідомлення № 1 від 22.01.2014

 

ХХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

 

Квітня 2014 року, м. Харків

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Ректорат, Рада молодих вчених та Рада студентського наукового товариства Національного фармацевтичного університету запрошують Вас взяти участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбудеться 22-23 квітня 2014 року.

Організаційний комітет Конференції

Черних Валентин Петрович – голова, ректор Національного фармацевтичного університету, член-кореспондент НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, професор.

Гриценко Іван Семенович – співголова, перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор хімічних наук, професор.

Коваленко Сергій Миколайович – співголова, проректор з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор.

 

Секретаріат Організаційного комітету

Андріяненков Олексій Вікторович – відповідальний секретар Оргкомітету;

Горяча Ольга Володимирівна – відповідальний секретар Оргкомітету.

Важливі дати Конференції:

10 березня 2014 року – останній день надання матеріалів для участі у Конференції.

22 квітня 2014 року– відкриття Конференції, проведення Пленарного засідання та секційних засідань.

23 квітня 2014 року– підведення підсумків Конференції, прийняття резолюції, закриття Конференції.

Наукові напрямки Конференції:

1. Синтез фізіологічно активних речовин

2. Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів

3. Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз

4. Технологія фармацевтичних препаратів

5. Сучасна біотехнологія

6. Фізіологічні та біохімічні основи дії біологічно активних сполук

7. Доклінічне фармакологічне вивчення нових лікарських засобів

8. Сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології

9. Клінічна фармація

10. Сучасна фармакотерапія

11. Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів

12. Менеджмент і маркетинг у фармації

13. Соціально-економічні дослідження у фармації

14. Управління якістю у фармацевтичній та медичній галузі

15. Інформаційні технології у фармації та медицині

16. Товарознавство

17. Суспільствознавство

18. Філологія

19. Педагогіка та психологія

20. Перші кроки у науці. Підготовчий факультет

Форми та правила участі в Конференції

1. Усна доповідь англійською мовою (10 хвилин) без публікації тез.

2. Усна доповідь англійською мовою з публікацією тез (слайди: доповідь англійською, супровід – українською та російською).

3. Публікація тез (англійська).

4. Стендова доповідь (англійська).

Робочі мови Конференції: англійська (надається перевага), українська, російська.

Матеріали Конференції будуть опубліковані у збірці тез Конференції.

 

Для участі у Конференції необхіднодо10 березня 2014 рокунадіслати:

1. тези;

2. заявку учасника;

Квитанцію про сплату організаційного внеску.

Вимоги до оформлення матеріалів:

- тези надсилаються у форматі MS Word doc (не вище версії 97-2003) або rtf;

- обсяг – 1 сторінка (формат А4);

- поля – зверху – 2 см, знизу – 2 см; ліворуч – 2 см; праворуч – 2 см;

- шрифт – Times New Roman;

- кегль – 14;

- інтервал – 1.2;

- назва роботи наводиться жирним шрифтом, великими літерами; на наступному рядку зазначається прізвище та ініціали автора (авторів); нижче – повна назва закладу, місто, країна; на наступному рядку – e-mail автора, з яким необхідно вести переписку;

- вчені звання та наукові ступені авторів не зазначаються;

- у тексті тез необхідно зазначити мету дослідження, матеріали та методи, отримані результати та висновки. Скорочення слів і термінів в назві тез не допускаються. Посилання на літературні джерела не надаються. У тезах використовується система одиниць СІ. Абревіатура розшифровується після першого згадування у тексті і залишається незмінною по всій роботі;

- у десяткових дробах слід використовувати крапки (наприклад: 0.1 або 0.358). Символи «<», «>», «%», «±» пишуться без відриву від попередніх: наприклад, р< 0.95, t> 37 °С, 16%, 0.23±0.01. У тексті тез не слід використовувати жирний шрифт, курсив та інші оформлювальні прийоми;

- назва файлів:

тези – номер секції_тези_Прізвище І.Б. (наприклад, 1_тези_Іващенко А.Г.)

заявка учасника – заявка_Прізвище І.Б. (наприклад, заявка_Іващенко А.Г.)

квитанція про сплату організаційного внеску – квитанція_ Прізвище І.Б. (наприклад, квитанція_Іващенко А.Г.)

Надання матеріалів:

Електронний варіант тез, заповнена заявка учасника та скан-копія квитанції про сплату організаційного внеску надсилаються трьома окремими файлами в одному листі на e-mail Оргкомітету Конференції сonf_nfau@mail.ru

Два друковані примірники тез з підписами всіх авторів (на яких необхідно вказати секцію публікації тез), дві друковані анкети та оригінал квитанції про сплату організаційного внеску надсилаються поштою до наукового відділу Національного фармацевтичного університету (вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Україна, 61002).

Якщо Ви бажаєте надати тези в індивідуальному порядку, звертайтеся до наукового відділу з понеділка по п’ятницю – з 14.00 до 16.00.

 

Зверніть увагу: на Вашу електронну адресу надсилатиметься повідомлення про отримання тез та прийняття їх до публікації. Якщо впродовж трьох днів Ви не отримали такого повідомлення – будь ласка, продублюйте лист або зателефонуйте відповідальним особам за нижченаведеними телефонами з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00:


Приклад оформлення тез

OBTAINING AND RESEARCH OF NICOTINIC ACID DERIVATIVES

Ivashchenko A.G., Petrov L.V.

The National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

manag.fs @ gmail.com

Текст тез.

 

Оплата участі у Конференції

Оплата тез та організаційний внесок складає 100 грн. У зазначену суму входить електронний варіант збірки тез (CD-диск) та пакет учасника Конференції.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Отримувач ГО "ХОАФП"
Код ЄДРПОУ 33481466
Код МФО 351533
Номер рахунку 26003060383169
Призначення платежу Благодійна допомога згідно інформаційного повідомлення № 1 від 22.01.2014

 

Шановні учасники Конференції, звертаємо вашу увагу на те, що призначення платежу необхідно формулювати «Благодійна допомога згідно інформаційного повідомлення № 1 від 22.01.2014».

Тези, які не відповідають вказаним вимогам, або надіслані без заявки та квитанції про сплату організаційного внеску, прийматися до розгляду не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез у відповідності до тематики Конференції та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез відповідальність несе автор.

Відповідальні особи:

 відповідальні секретарі Конференції:

Андріяненков Олексій Вікторович; +38-095-055-03-48;

Горяча Ольга Володимирівна; +38-068-89-07-027; +3-8-066-708-30-42

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 204; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ