Output.txt                output.txt3                           10

Технічні умови (при введенні даних з клавіатури)

З клавіатури вводяться спочатку число N (1≤N≤1000) – кількість кульок в лінії, а далі через пробіл N чисел – кольори кульок (від 0 до 9, кожному кольору відповідає своє ціле число).

На екран виводиться єдине число – кількість кульок, яку буде знищено.  

 

ЗАДАЧА № 4. (20 балів)

У підземеллі N перехресть та M тунелів. Перехрестя пронумеровані числами від 1 до N. Кожен тунель з'єднує якісь два перехрестя. Мишачий король вирішив поставити по світлофору в кожному тунелі перед кожним перехрестям. Напишіть програму, яка підраховує, скільки світлофорів має бути встановлено на кожному з перехресть.

Технічні умови (при введенні даних з файлу)

Вхідний файл: input.txt

Вихідний файл: output.txt

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу input.txt записано два числа N та M – кількість перехресть та тунелів відповідно (1≤N≤100, 1≤M≤10000). В наступних M рядках записані по два числа i та j (1≤i,j≤N), які означають, що перехрестя i та j з’єднані тунелем.

Вихідні дані

В вихідний файл output.txt необхідно  вивести N чисел, розділених пробілом, k-е число означає кількість  світлофорів на k-му перехресті. 

Технічні умови (при введенні даних з клавіатури)

З клавіатури вводять ся спочатку два числа N та M – кількість перехресть та тунелів відповідно (1≤N≤100, 1≤M≤10000), далі M пар чисел i та j (1≤i, j≤N), які означають, що перехрестя i та j з’єднані тунелем. На екран виводиться N чисел, розділених пробілом, k-е число означає кількість  світлофорів на k-му перехресті. 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 339;