Input.txt                       input.txtЗавдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

2014/2015 навчальний рік

8-9 класи

ЗАДАЧА №1. (5 балів)

Дано три цілих числа A, B, C. Визначте, чи є серед них хоча б одне парне та хоча б одне непарне.

Технічні умови

З клавіатури вводять три числа A, B и C через пробіл. Всі числа за абсолютною величиною не перевищують 10000.  На екрані виводиться слово “YES” (великими літерами без лапок), якщо задані числа задовольняють умовам задачі та “NO” (великими літерами без лапок) – в іншому випадку.

ЗАДАЧА №2. (10 балів)

Для клітинки з координатами (X, Y), де X – номер рядка, а Y – номер стовпця, в таблиці розміром N×M, де N – кількість рядків, а М – кількість стовбців, знайдіть координати її «сусідів». Сусідніми називаються клітинки, які мають спільну сторону.

Технічні умови

З клавіатури вводять через пробіл чотири числа N,M,X,Y. (1 ≤ X ≤ M ≤ 109, 1 ≤ Y ≤ N ≤ 109). На екран виводяться пари координат сусідів клітинки з координатами клітинки (X,Y)  в довільному порядку.

Задача № 3. (15 балів)

Програма на вхід отримує послідовність цифр до тих пір, поки не буде введена цифра 0. Потрібно порахувати, скільки кожна цифра, крім 0, зустрічається в заданій послідовності.

Технічні умови

З клавіатури вводяться цифри до тих пір, поки не буде введена цифра 0. Всього буде введено не більше 100 цифр. На екран виводяться 9 чисел, розділених пробілом. 1-е число - кількість одиниць в заданій послідовності, 2-е число - кількість двійок і т.д.

ЗАДАЧА № 4. (20 балів)

Уздовж шосе в точках X1, X2,..., XN, розташовані пости ДАІ. У точці X того ж шосе сталася дрібна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Потрібно визначити, який з постів ДАІ розташований найближче до цієї точки, щоб з нього послати до місця події наряд міліції.

Технічні умови

З клавіатури спочатку вводять число N – кількість пунктів ДАІ (1≤N≤100), далі N цілих чисел X1, X2,..., XN (–10000≤Xi≤10000), далі число Х – координата точки, в якій сталося ДТП. На екран необхідно вивести єдине число – номер поста ДАІ, який найближче всіх розташований до  міста ДТП. Якщо кілька постів ДАІ, то виведіть пост з найменшим номером.

 


 

10-11 класи

 

ЗАДАЧА № 1.  (5 балів)

Довжина Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД) – 109 кілометрів. Байкер Вася стартує з нульового кілометра МКАД і їде зі швидкістю V кілометрів на годину. Напишіть програму, яка  визначить, на якій позначці він зупиниться через T годин.

Технічні умови (при введенні даних з файлу)

Вхідний файл: input.txt

Вихідний файл: output.txt

Вхідні дані

У єдиному рядку вхідного файлу input.txt записано через пробіл два цілих числа  V  і T.   

(–100≤V≤100, V≠0, 1≤T≤1000000). Якщо V>0, то Вася рухається в додатному напрямку по МКАД, якщо значення V<0, то  у від’ємному.

Вихідні дані

В вихідний файл output.txt необхідно вивести ціле число від 0 до 108  – номер позначки, на якій зупиниться Вася.

Приклад:

Input.txt                             input.txt

60 2                                   -1 1

Output.txt                      output.txt

11                                      108

Технічні умови (при введенні даних з клавіатури)

З  клавіатури вводяться через пробіл два числа V и T (–100≤V≤100, V≠0, 1≤T≤1000000). Якщо V>0, то Вася рухається в додатному напрямку по МКАД, якщо значення V<0, то у від’ємному.  На екран виводиться ціле число від 0 до 108 – номер позначки, на якій зупиниться Вася.

 

 

ЗАДАЧА № 2. (10 балів)

Вводяться 4 числа: a, b, c та d. Знайдіть всі цілі розв’язання рівняння ax3 + bx2 + cx + d = 0 на проміжку [0,1000] та виведіть їх у порядку зростання.

Технічні умови (при введенні даних з файлу)

Вхідний файл: input.txt

Вихідний файл: output.txt

Вхідні дані

У єдиному рядку вхідного файлу input.txt записано через пробіл чотири числа  a, b, c та d. Всі числа не перевищують 1000 за абсолютною величиною.

Вихідні дані

В вихідний файл виведіть через пробіл у порядку зростання всі цілі рішення заданого рівняння із діапазону [0,1000]. Якщо цілих рішень рівняння в цьому діапазоні немає, то виведіть -1.          

Пример:

Input.txt                             input.txt                                 

-1 -1 1 1                             1 1 1 1

Output.txt                      output.txt                   

1                                        -1

Технічні умови (при введенні даних з клавіатури)

З клавіатури вводяться через пробіл чотири числа числа  a, b, c та d.  Всі числа не перевищують 1000 за абсолютною величиною. На екран виводяться через пробіл у порядку зростання всі цілі рішення заданого рівняння із діапазону [0,1000]. Якщо цілих рішень рівняння в цьому діапазоні немає, то виведіть -1.          

 

 

ЗАДАЧА № 3.  (15 балів)

 

В комп’ютерній грі ігрок виставляє в лінію кульки різних кольорів. Коли утворюється неперервний ланцюжок з трьох та більше кульок одного кольору, він видаляється з лінії. Всі кульки при цьому зсуваються одна до одної, і ситуація може повторитися.

Напишіть програму, яка по даній ситуації визначає, скільки кульок буде зараз знищено. Неперервних ланцюжків з трьох і більше однокольорових кульок в початковий момент може бути не більше одного.

Технічні умови (при введенні даних з файлу)

Вхідний файл: input.txt

Вихідний файл: output.txt

Вхідні дані

У вхідному файлі input.txt записано  спочатку число N (1≤N≤1000) – кількість кульок в лінії, а далі через пробіл N чисел – кольори кульок (від 0 до 9, кожному кольору відповідає своє ціле число).

Вихідні дані

В вихідний файл output.txt необхідно вивести єдине число – кількість кульок, яку буде знищено.  

Приклад:

input.txt                       input.txt

5 1 3 3 3 2                     10 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 287; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ