Заповніть таблицю «Радянізація західноукраїнських земель у 40-50-і роки XX ст.Сфера життя Зміст політики
Аграрна сфера  
Промисловість  
Суспільно-політичне життя  
Духовне життя  

Максимум балів -16.

 6.  Дайте характеристику І та II Балканським війнам за схемою:

 

  Хронологічні рамки Основні актори Причини Результати
І Ватіканська війна        
II Ватіканська війна        

Максимум балів – 24.

Розкрийте позитивні та негативні наслідки для УРСР реформ М.С.Хрущова в суспільно-політичному, економічному та культурному житті.

Максимум балів – 26.

На прикладах поясніть історичний термін «холокост».

Максимум балів - 26.

Висвітліть біографію людини, яка зображена на фотографії та розкрийте її діяльність і місце у русі опору під час Другої світової війни.

 

 

Максимум балів - 32.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 453;