Напишіть публіцистичну статтю на тему «Священні гори».Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії 2012 р.

III етап. 8 клас.

Максимальна кількість балів – 90

 

 

1. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а)   битва на р. Сині Води;

б)   коронація Данили галицького;

в)   правління князя Ярослава Осмомисла;

г)   битва під Вількомиром;

д)   Городельська унія.

Максимум балів - 5.

2. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

а)   об'єднання Англії королем Едгардом

б)   складення «Правди короля Альфреда»

в)   битва при Молдові

г)   угода Альфреда Великого з /ганськими ватажком Гутрумом про поділ Англії

д)   битва при Брунанбурзі

Максимум балів - 5.

3. У які роки відбулися такі події в історії козацького війська:

 

1) Створення козацького реєстрового війська; а) 1621
2) Похід Івана Підкови до Молдавії; б) 1572
3) Хотинська битва; в) 1577-1578
4) Ординація Війська Запорізького реєстрового; г) 1630
5) Повстання нереєстрового козацтва під проводом Тараса Трясила (Федоровича). д) 1638

 

Максимум балів - 5.

4. Дайте визначення понять:

а)   Іконоборський рух -

б)   Нормани -

в)   «Данські гроші» -

г)   Альбігойські війни -

д)   Ліга суспільного блага -
є)   «Війна трьох Генріхів» -

 

Максимум балів - 12.

 

Порівняйте у формі таблиці Білоцерківський і Зборівський договори

  Зборівський договір (дата укладання) Білоцерківський договір (дата укладання)
Історичні передумови укладання    
Повноваження гетьмана    
Козацька територія    
Реєстр    

 

Максимум балів - 21.

 

Володарі цього античного міста приймали наступну присягу «Служити народу та радити йому - найкраще і найбільш справедливе для держави та громадян». Напишіть статтю про це місто?

Максимум балів - 21.

 

Охарактеризуйте роль гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в історії українського козацтва й православної церкви в Україні.

 

Максимум балів - 21

 

 


Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії 2012 р.

III етап. 9 клас.

Максимальна кількість балів -100

1. Укажіть події, пов'язані з такими датами:

1) 19 квітня-6 травня 1648 р.

2) 22-23 травня 1652 р.

3) 21 березня 1654 р.

4) 27 травня 1722 р.

5) 10 листопада 1764 р.

Максимум балів - 5.

2. Вкажіть авторів науково-технічних винаходів:

1) пароплав;

2) динаміт;

3) нарізна зброя;

4) електромагнітний телеграф;

5) аеростат;

6) паровоз.

Максимум балів - 6.

 

3. Визначте, членами якої організації були:

1)В. Лукашевич; а) Товариство об'єднаних слов'ян;

2)П. Пестель;     б) Кирило-Мефодіївське товариство;

3)П. Борисов;    в) Любов до істини;

4)М. Костомаров. г) Південне товариство.

Максимум балів - 4.

 

4. Дайте визначення термінам:

1) Веди-

2) Мечеть -

3) Хадіс -

4) Весак -

5) Ікона -

6) Монотеізм -

7) Сура-

8) Тора-

9) Конфірмація -

Максимум балів - 9.

 

Заповніть таблицю «Економічне становище українських земель у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX ст.»

 

Критерій порівняння Австрійська імперія Російська імперія
Аграрна сфера    
Промисловість    
Соціальна сфера    

Максимум балів -18

 

6. Відновіть схему вищих державних органів влади Франції напередодні революції 1789-1794 рр.:

 

Максимум балів -14.

 

Напишіть публіцистичну статтю на тему «Священні гори».

 

Максимум балів - 20.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 396;