Стан проектування екомережі Донецької областіПлоща ПЗФ Донецької області составляет до 79314, 08 га, що складає 2,99 % від загальної площі області.

На сучасному етапі ПЗФ Донецької області складається з 114 об‘єктів, серед яких присутні наступні категорії: природні заповідники (1), Національні природні парки (1), регіональні ландшафтні парки (6), заказники (загальнодержавного значення - 7, місцевого значення - 46), пам'ятки (загальнодержавного значення - 10, місцевого значення – 28), заповідні урочища (13), ботанічні сади (1), парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва (1).

Слід також звернути увагу на диспропорцію в розподілі об‘єктів і територій ПЗФ серед адміністративних районів Донецької області. Так, найбільш заповідними є Слов’янський (33,3%) та Першотравневий (11,2%) райони, а найменш – Мар’їнський (0,01%) та Великоновосілківський (0,04%). Це в першу чергу пов‘язано з тим, що на території Слов‘янського району знаходиться національний природний парк "Святі Гори", а на території Першотравневого району - більша частина регіонального ландшафтного парку "Меотида". В той час, як в Мар‘їнському та Великоновосілківському районі переважно розташовані заказники та пам‘ятки природи місцевого значення.

Відомо, що оптимальний показник заповідності для Донецької області складає 5 %. Як вже зазначалось, на сучасному етапі він складає 2,99 %. Приближення реального показника заповідності до оптимального можливе завдяки створенню нових об‘єктів ПЗФ та збільшенню площі існуючих. Але якщо з 2000 до 2003 рр. нові об‘єкти ПЗФ створювались дуже активно (від 100 до 113, в тому числі 5 регіонільних ландшафтних парка), то у 2003 році нових об‘єктів взагалі не було створено. Стосовно розширення існуючих об‘єктів ПЗФ, слід зазначити, що зараз ведуться роботи лише по розробці проекту створення та відведення земель для організації національного природного парку "Меотида".


Різноманітність грунтового покриву

Донецька область за своїм географічним розташуванням відноситься до Центрального степу.

Рельєф Донецької області різноманітний, з характерною сильною ерозією ґрунтів. За рельєфом в області можна виділити декілька основних районів: на півночі – Донецький Кряж, на півдні – Приазовська височина. На головному Дебальцево-Іванівському вододілі розташована найвища відмітка кряжу – 369 м. Максимальна амплітуда висот у цьому районі сягає 200 м. Наявність різноманітних форм рельєфу призвела до створення на них різноманітних видів ґрунтів. На льосовидних породах утворились тучні чорноземи. У заплавах річок та балок утворились лугові чорноземи та лугово-болотні, переважно з засоленими ґрунтами. Усього на карті області виділено 60 видів ґрунтів. Одним з самих актуальних питань в забезпеченні раціонального природокористування в області є поліпшення використання та охорони земельних ресурсів


Головні відомості про біоту

Біота (від грец. Biote — життя) — поняття, що використовується в екології, ботаніці, зоології та інших природничіх науках; на теперішній час, втім, чіткого та загальноприйнятого визначення цього терміна немає. Один із впроваджувачів даного поняття, Б.М. Міркін, дав йому наступне визначення:

«Біота — стала сукупність рослин, тварин, грибів та бактерій, що об'єднані спільною територією. На відміну від біоценозу види, що входять до деякої біоти, можуть і не мати безпосередніх екологічних зв'язків»

Біота (від греч. biotа - життя), сукупність рослин і тварин, об'єднаних загальною областю розповсюдження, що історично склалася. На відміну від біоценоза, види, що входять в склад біоти, можуть і не мати екологічних зв'язків (наприклад, кенгуру і дововидоводихаюча риба цератодус, що входять до складу австралійської фауни). Проте у багатьох випадках одна і та ж сукупність організмів може розглядатися і як біота (з позицій біогеографії) і як біоценоз (з позицій екології).

Біота — один з мобільних компонентів геосистеми, здатний трансформувати інші її компоненти за допомогою перетворення потоків речовини і енергії. Біота порівняно швидко реагує на змінні умови середовища, змінюється під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, управляє своїм функціонуванням і динамікою за допомогою стимуляції і інгибірованія процесів і в цілому виконує антіентропійную функцію


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 191; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ