Міністерство освіти і науки України. Стаханівський промислово-економічний технікумСтаханівський промислово-економічний технікум

 

 

Лабораторна робота № 3

Тема: ЗНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЇ ШВИДКІСТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

З дисципліни «Автомобільні двигуни»

Спеціальності 5.07010602„Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

 

        

 

 

Стаханов

2008

Техніка безпеки при проведенні випробувань двигунів

 

При випробуванні двигунів необхідно строго дотримуватись правил техніки безпеки.

Можливими джерелами небезпеки при випробуванні ДВС можуть бути:

- обертаючи деталі двигуна і гальма;

- паливо і мастильні матеріали;

- гарячі деталі впускної системи двигуна;

- висока напруга в системі запалювання двигуна і небезпеки ураження струмомв системі живлення електрогальма;

- токсичність продуктів згоряння в відпрацьованих газах.

Всі студенти зобов'язані виконувати слідуючи правила техніки безпеки в лабораторії по випробуванню ДВС:

1. При випробуванні ДВС забороняється одночасне находження студентів в приміщенні випробувального боксу більш встановленого числа.

2. Під час випробувань студенти мають знаходитися на робочих місцях.

3. Забороняється без дозволу викладача включати прилади, пускачи, провертати рукоятки регулюючих органів і т. д.

4. .При виявленні витікання палива із паливної системи двигуна негайно звернутися до викладача

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: ЗНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЇ ШВИДКІСТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

МЕТА РОБОТИ: Визначити граничні значения частоти обертів коленвала двигуна, яківідповідають його максимальній потужності (Ntmax) та максимальному обертаючому моменту (Mtmax).

ОБЛАДНАННЯ: Гальмівний стенд, обладаний згідно ГОСТа 14846-81 приладами i пристроями, карбюраторний двигун марки ГАЗ-52-04.

ЗАВ ДАНИЯ: Зняти зовнішню швидкістну характеристику карбюраторного двигуна.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

1. Ознакомится з інструкшею і заготовити бланк протокола випробувань,

2. Завести двигун i прогріти його до температуря охолоджеючої рідини на
виході з двигуна tЖ = 75 - 85°С, а температура мастила tM = 80 - 100°С.

3. Установити частоту обертів i навантаження, задані викладачем, провести
перший замір. Результати випробувань занести в протокол.

4. Послідуючи заміри проводити при кожному підвищенні частоти обертів вала на 100 об/хвил. шляхом поступового зменъшення навантаження гальма.

5. Обробити результати вимipiв

 

5.1. Визначити зусілля на гальмах, Р;

5.2. Визначити кутову швидюсть обертів коленчатого вала;

5.3. Визначити крутящий момент двигуна;

5.4. Визначити еффективну потужнють двигуна;

5.5. Визначити час згорання дослідницького зразка;

5.6. Визначити годинні витрати палива;

5.7. Визначити ефективні витратрт палива.

КОНТРОЛЕНІ ПИТАНИЯ

 

1. Що називаеться швидистною характеристикою двигуна?

2. Чим відрізняються зовнішня швидкістна характеристика двигуна від часткової?

3. Які характерні режимми i показники визначаютъ по зовнішній швидкістній
характеристиці ?

4. Що таке коефіцієнт запасу обертаючого моменту?

5. Що таке максимальна i номинальна потужншть двигуна?

6. Порядок зняття зовнішньої швидкістної характеристики на стенді?

 

Л1ТЕРАТУРА

1. Богданов С.Н, Автомобильные двигатели - М.; Машиностроение, 1987 -
368с.

2.  Ховах М.С., Маслов Г.С. Автомобильные двигатели. - М.; Машиностроение, 1971. -268 с

 

Додаток 1,

Таблиця випробувань

 

               
P,кгс              
N об/хвил.              
g оп гр              
t, с              
Ne, кВт              
Me, нм              
Gт, кг/ч              
gе, г/кВт ч              

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 705; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!