Техніка безпеки при проведенні випробувань двигунівМіністерство освіти і науки України

Стаханівський промислово-економічний технікум

 

 

Лабораторна робота № 1

Тема: ВИВЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТЕНДІВ І ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ ЛАБОРАТОРІЇ

З дисципліни «Автомобільні двигуни»

Спеціальності 5.07010602„Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

 

        

 

Стаханов

2008

Техніка безпеки при проведенні випробувань двигунів

При випробуванні двигунів необхідно строго дотримуватись правил техніки безпеки.

Можливими джерелами небезпеки при випробуванні ДВС можуть бути:

- обертаючи деталі двигуна і гальма;

- паливо і мастильні матеріали;

- гарячі деталі впускної системи двигуна;

- висока напруга в системі запалювання двигуна і небезпеки ураження струмомв системі живлення електрогальма;

- токсичність продуктів згоряння в відпрацьованих газах.

Всі студенти зобов'язані виконувати слідуючи правила техніки безпеки в лабораторії по випробуванню ДВС:

1. При випробуванні ДВС забороняється одночасне находження студентів в приміщенні випробувального боксу більш встановленого числа.

2. Під час випробувань студенти мають знаходитися на робочих місцях.

3. Забороняється без дозволу викладача включати прилади, пускачи, провертати рукоятки регулюючих органів і т. д.

4. .При виявленні витікання палива із паливної системи двигуна негайно звернутися до викладача

 

 

                                                    

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: ВИВЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТЕНДІВ І ВИМІРЮВАЛЬНИХ

ПРИЛАДІВ ЛАБОРАТОРІЇ

МЕТА РОБОТИ: Вивчити будову і роботу випробувальних стендів і вимірювальних приладів, які використовуються при випробуванні двигунів внутрішнього згоряння. Надбати навики безпечної роботи з обладнанням лабораторії, вивчити інструкції по техниці безпеки при роботі в лабораторії.

ОБЛАДНАННЯ; Гальмівний стенд, обладнаний згідно ГОСТа 14846-81 приладами і пристроями: устаткування для установлення і закріплення двигуна, гальмівна установка, обладнання для з'єднання двигуна з гальмом, обладнання для охолодження двигуна,обладнання для відведення відпрацьованих газів. обладнання для живлення двигуна паливом, органи керування двигуна, пульт для керування двигуном та проведення випробувань.

ЗАВДАННЯ:  Оглянути технічний стан двигуна перед пуском.Вивчити будову і роботу випробувального стенда і вимірювальних приладів, які використовуються в лабораторії ДВС. Придбати навики безпечної роботи з обладнанням лабораторії.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Ознайомитися з видами гальмівних установок. Привести схему електрогальма. Описати його ваги та недоліки.

2. Ознайомитися з приладами для виміру числа обертів коленвала двигуна.

3. Ознайомитися і надати короткий опис приладу для виміру расходу палива.

4. Ознайомитися та описати прилади для виміру температури.

5. Ознайомитися і надати короткий опис приладу для виміру расходу повітря.

6. Ознайомитися та описати обладнання для охолодження двигуна в лабораторії.

7. Ознайомитися і описати обладнання для отводу відпрацьованих газів і

зниження шуму.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Які основні агрегати мають мати гальмівні стенди для випробування двигуніві які вимоги висувають до гальмівних пристроїв?

2. Які основні переваги і недоліки електрогальма, який працює за схемою «двигун - генератор»?

3. Для чого використовують сумарні лічильники обертів і в чому полягає його ринцип дії?

4. Спосіб виміру витрат палива, їх порівнювальна характеристика,

5. В чому полягає принцип роботи роторного лічильника витрат повітря і для чого між двигуном та роторним лічильником встановлюють рессивер?

6. В чому полягає принцип роботи термопари?

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Богданов С.Н. Автомобильные двигатели - М.; Машиностроение, 1987 -368с.

2. Ховах М.С., Маслов Г.С. Автомобильные двигатели. - М.; Машиностроение, 1971.-268 с.

 

Міністерство освіти і науки України

Стаханівський промислово-економічний технікум

 

 

Лабораторна робота № 2

Тема: ЗНЯТТЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОСТОГО ХОДУ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

З дисципліни «Автомобільні двигуни»

Спеціальності 5.07010602„Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

 

        

 

Стаханов

2008

Техніка безпеки при проведенні випробувань двигунів

 

При випробуванні двигунів необхідно строго дотримуватись правил техніки безпеки.

Можливими джерелами небезпеки при випробуванні ДВС можуть бути:

- обертаючи деталі двигуна і гальма;

- паливо і мастильні матеріали;

- гарячі деталі впускної системи двигуна;

- висока напруга в системі запалювання двигуна і небезпеки ураження струмомв системі живлення електрогальма;

- токсичність продуктів згоряння в відпрацьованих газах.

Всі студенти зобов'язані виконувати слідуючи правила техніки безпеки в лабораторії по випробуванню ДВС:

5. При випробуванні ДВС забороняється одночасне находження студентів в приміщенні випробувального боксу більш встановленого числа.

6. Під час випробувань студенти мають знаходитися на робочих місцях.

7. Забороняється без дозволу викладача включати прилади, пускачи, провертати рукоятки регулюючих органів і т. д.

8. .При виявленні витікання палива із паливної системи двигуна негайно звернутися до викладача

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА2

Тема: ЗНЯТТЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОСТОГОХОДУ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГУНА

МЕТА РОБОТИ: Експериментальне зняття характеристики холостого ходу для визначення економічності роботи двигуна на холостому ходу.

ОБЛАДНАННЯ: Гальмівнийстенд обладнаний уама необхщними пристроями та приладами. карбюраторний двигун марки ГАЗ-52-04.

ЗАВДАНИЯ: Зняти характеристики холостого ходу карбюраторного двигуна.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

1. Ознайомитися з інструкщею i заготовити бланки протокола випробувань.

2. Завести двигун i nporpiти його до режима згідно з ГОСТ 14846-81 (температура охолоджуючоЇ рідини на виході з двигуна tЖ = 75-85°С а температура мастила tM = 80-100°С).

3. Відрегулювати карбюратор на мінімально стійкі оберти i замірити їx за допомогою тахометра.

4. Визначити витрати палива при мінімально стійких обертах. Результати вимірів занести в протокол випробувань.

5. Провести слідуючи виміри через кожні 200 об/хвил. До максимальних обертів.

6. Обробити результати вимірів.

 

6.1. Визначити кутову частоту обертів коленчатого вала.

6.2. Час згоряння дослідницького зразка палива.

6.3. Годинні витрати палива.

7. Підготувати звіт.

КОНТРОЛБНі ПИТАНИЯ . Для чого знімають характеристики холостого ходу?

2. Якіданні необхідні для побудови характеристики?

3. При яких умовах знімають характеристики?

4. Режим роботи двигуна при випробуваннях.

5. Формула для визначення годинних витрат палива.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богданов СИ. Автомобильные двигатели - М.; Машиностроение, 1987 -368с.

Ховах М.С., Маслов Г.С. Автомобильные двигатели. - М.; Машиностроение, 1971-268 с

 

Додаток А

 

Таблиця 1

 

№ дослідження                
G, оп                
T, град. С                
N, об/хвил.                
Gr, кг, г                

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1210; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!