Криміналістичне вчення про сліди.Криміналістична техніка.

Криміналістична тактика.

Криміналістична методика}

23. Назвіть галузі, які НЕ відносяться до криміналістичної техніки{

Судова фотографія.

Трасологія.

Криміналістична ідентифікація.

Дослідження документів.

Криміналістичне почеркознавство}

24. Які сліди є об’єктом вивчення трасології{     

Сліди-речовини.

Предмети як сліди.

Сліди відображення поверхні твердих предметів.

Ідеальні сліди.

Мікрооб’єкти }

25. Як називається слід, що виникає на дорозі під час прямолінійного руху автомобіля{

Динамічний.

Статичний.

Периферійний.

Нашарування.

Вдавлення}

26. Як називається слід, який виникає в результаті змін, що відбуваються за межами контактуючих поверхонь (наприклад, сніг на підлозі біля взуття){

Локальний.

Периферичний.

Статичний.

Динамічний.

Нашарування}

27. Як називається слід, який виник в наслідок відокремлення частинок речовини від слідоутворюючого об’єкту (наприклад, сліди лакофарбового покриття транспортного засобу на одежі потерпілого){

Відшарування.

Нашарування.

Периферичний.

Динамічний.

Відокремлення}

28. Який слід виникає за рахунок зміни форми та об’єму слідосприймаючої поверхні (наприклад, слід взуття на м’якому ґрунті){

Нашарування.

Об’ємний.

Статичний.

Динамічний.

Вдавлений}

29. Який з вказаних слідів є статичним{

Слід розрубу на дереві.

Слід розпилу на дужці замка.

Поверхневий слід взуття.

Гальмовий шлях автомобіля.

Сліди свердління}

30. Що НЕ відноситься до способів часткової підробки документів{

Підчистка.

Дописка.

Заміна фотокартки.

Поліграфічний.

Переклеювання фотокартки}

31. Оглядаючи документ, в окремих його реквізитах виявлено білуваті плями, зміну кольору паперу, знебарвлення лініювання i захисної сітки, розпливчастість барвника заново написаних штрихі Ознаки якого способу підробки документа виявлені{

Підчистки.

Травлення.

Дописування.

Виправлення.

Змивання}

32. Які ознаки дописування в документі{

Скуйовдженість волокон паперу тексту.

Зміна кольору паперу.

Нерівномірність проміжків між рядками, словами i буквами всередині слів.

Шорсткість поверхні паперу.

Різні відтінки кольору чорнил}

33. Вкажіть ознаки які виникають у разі підробки документу шляхом підчистки{

Скуйовдженість верхнього шару та ламкість паперу.

Потоншання верхнього шару та білуваті плями

Скуйовдженість верхнього шару паперу та потоншання паперу

Білуваті плями та зміна кольору паперу

потоншання верхнього шару паперу}

34. Що НЕ відноситься до джерел інформації про зовнішність розшукуваної особи{

Показання очевидців.

Суб'єктивний портрет.

Рукописний документ, виконаний розшукуваною особою.

Фотографія.

Медична картка}

35. Що з наведеного переліку вимог НЕ є обов‘язковим при складанні словесного портрета{

Послідовність опису.

Визначення розмірів частин тіла.

Використання спеціальної термінології.

Системність опису.

Використання допомоги художника}

36. Яким чином визначається розмір частин тіла людини при опису її зовнішності методом словесного портрету{

Вимірюванням.

Відносно оточуючих предметів обстановки.

Відносно частин тіла особи, що описує.

Відносно частин тіла особи, яку описують.

Відносно частин тіла потерпілого}

37. Відомо, що розшукуваний злочинець носить перстень на мізинці лівої руки. До якого виду належить дана ознака{

До анатомічних ознак.

До функціональних ознак.

До супутніх ознак.

До особливих прикмет.

До аксесуарів}

38. Яка з перерахованих ознак зовнішності людини належить до помітних прикмет{

Довгі пальці.

Уривчаста мова.

Татуїровка на грудях у вигляді дракона.

Родинка біля правого вуха.

Шрам від апендициту}

39. Розшукуваний злочинець має звичку тримати праву руку за бортом піджака. Укажіть вид даної ознаки{

Анатомічна.

Функціональна.

Особлива.

Помітна.

Супутня}

СТ

40. Поняття спеціальної техніки органів внутрішніх справ. Які чотири фактори враховуються при визначенні поняття спеціальної техніки{

фактор законності застосування, технічні особливості зразків техніки, принцип дії, кінцева мета застосування;

фактор комплексності техніки, тактико-технічні прийоми, кінцева мета застосування, законність застосування;

фактор комплексності, технічні особливості зразків техніки, законність застосування;

принцип дії, тактико-технічні прийоми, кінцева мета застосування, законність застосування;

фактор комплексності техніки, тактико-технічні прийоми, кінцева мета застосування, тактико-технічні характеристики.}

41. Назвати основні форми застосування спеціальної техніки органів внутрішніх справ{

законна, негласна;

Гласна, негласна; 

гласна, неправова

процесуальна, гласна;

оперативна, негласна}

42. Які документи складають правову основу застосування спеціальної техніки органів внутрішніх справ{

Конституція України, технічні описи та інструкції по експлуатації, Закони України, положення, викладені в навчальних посібниках;    

Конституція України, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, накази МВС України;

виводи комісії по озброєнню та спеціальній техніці, технічні описи та інструкції по експлуатації, Закони України, положення, викладені в навчальних посібниках

положення, викладені в навчальних посібниках, Закони України, Постанови Кабінету Міністрів, накази МВС України;

Конституція України, кримінально-процесуальний кодекс, накази МВС України, Закони України}

43. Поділ спеціальної техніки на класи за видами діяльності органів внутрішніх справ{

оперативна техніка, пошукова техніка, організаційна техніка;

системи та засоби зв'язку, оперативна техніка, слідча техніка, техніка магнітного звукозапису;

клас адміністративно-управлінської техніки, клас оперативної техніка, клас слідчої техніки;

клас адміністративно-управлінської техніки, клас оперативної техніки, клас пощукової техніки;

клас оперативної техніка, клас слідчої техніки, клас техніки звукозапису}

44. Які групи засобів зв’язку використовуються в ОВС{

засоби проводового зв’язку, засоби радіозв’язку короткохвильового, ультракороткохвильового діапазону, засоби радіозв’язку на надзвичайно довгих хвилях;

засоби радіозв’язку ультракороткохвильового діапазону, засоби радіозв’язку на середніх хвилях, фототелеграфні апарати;

телефонні комутаторні станції оперативного і службового зв’язку, постові телефонні апарати, засоби зв’язку на довгих хвилях;

засоби проводового зв’язку, засоби радіозв’язку короткохвильового, ультракороткохвильового діапазону, цифрові засоби з оптоволоконними лініями;

засоби проводового зв’язку, засоби телеграфного зв’язку, засоби факсимільного зв’язку, цифрові засоби з оптоволоконними лініями}

45. Дайте вірне визначення радіомережі, як способу організації службового радіозв’язку{

радіомережа – це спосіб організації зв’язку між трьома і більше радіостанціями, що працюють на однакових радіоданих;

радіомережа – це спосіб організації зв’язку при якому на однакових радіоданих працюють лише три радіостанції;

радіомережа – це спосіб організації зв’язку, при якому на загальних радіоданих працюють більше трьох радіостанцій;

радіомережа – це спосіб організації зв’язку між двома і більше радіостанціями, що працюють на одних радіоданих;

радіомережа – це спосіб організації зв’язку між не більше ніж десятьма радіостанціями, що працюють на однакових радіо даних}

46. Для кожного радіонапрямку і радіомережі виділяють радіодані. Які відомості включають в себе радіодані{

тип і потужність радіостанцій, робочі та запасні частоти, порядковий номер радіомережі або радіонапрямку, спосіб організації дистанційного управління радіомережою і радіонапрямком, тактико-технічні характеристики радіостанцій, позивні радіостанцій;

тип і потужність радіостанцій, робочі та запасні частоти, порядковий номер радіомережі або радіонапрямку, тактико-технічні характеристики радіостанцій, позивні радіостанцій, реєстраційний номер радіостанції, призначення частот тонального виклику;

тип і потужність радіостанцій, робочі та запасні частоти, порядковий номер радіомережі або радіонапрямку, тактико-технічні характеристики радіостанцій, позивні радіостанцій, реєстраційний номер радіостанції, чутливість роботи радіостанції;

позивні абонентів радіомережі або радіонапрямку, порядкові номери радіоабонентів мережі, робочі та запасні частоти (канали зв’язку), тип, потужність і місцезнаходження радіоретрансляторів і стаціонарних радіостанцій, частоти тональних викликів та їхнє призначення, розклад роботи радіоретрансляторів і розклад зміни позивних;

позивні абонентів радіомережі або радіонапрямку, порядкові номери радіоабонентів мережі, тактико-технічні характеристики радіостанцій, робочі та запасні частоти (канали зв’язку), частоти тональних викликів та їхнє призначення, розклад роботи радіоретрансляторів і розклад зміни позивних}

47. Які види інформації забороняється передавати в ефір відкритим текстом{

повідомлення, що містять дані, які не підлягають оголошенню; передачу інформації, що містить дані, які розкривають зміст оперативних заходів; назви установ ОВС, інформацію з урахуванням умов управління нарядами;

інформацію службового змісту; інформацію з урахуванням умов управління нарядами; повідомлення про ДТП з кількістю постраждалих більше 15 чоловік, а загиблих – більше 10 чоловік, виклик допомоги та підкріплення;

інформацію службового змісту; інформацію по управлінню нарядами; інформацію про стихійні лиха, пожежі на особливо важливих об’єктах з кількістю загиблих більше 10 чоловік, виклик допомоги та підкріплення;

оперативну інформацію, що розкриває цілі, завдання та обстановку при проведенні оперативних заходів, назви та місце розташування установ і підрозділів ОВС, прізвища, звання та посади співробітників ОВС, таємну інформацію, що не підлягає оголошенню;

інформацію службового змісту; інформацію з урахуванням умов управління нарядами, оперативну інформацію, що розкриває цілі, завдання та обстановку при проведенні оперативних заходів, назви та місце розташування установ і підрозділів ОВС, прізвища, звання та посади співробітників ОВС}

48. Хто повинен закінчувати радіообмін{

абонент, який є ініціатором радіообміну;

абонент, який передав останнє повідомлення;

оператор головної радіостанції;

абонент, якого викликали для радіообміну;

любий абонент радіомережі}

49. Які положення обґрунтовують необхідність використання технічних засобів охорони{

економічна доцільність та вигода, висока надійність охорони, можливість затримки порушників на місці злочину, зменшення в 2-3 рази вірогідності нападу на обладнані об’єкти;

захист технічними засобами охорони місць безпосереднього зберігання матеріальних та грошових цінностей, висока надійність охорони, можливість затримки порушників на місці злочину;

захист засобами ОПС вразливих місць будівельних конструкцій по периметру приміщення чи об’єкту, економічна доцільність та вигода, висока надійність охорони;

захист засобами ОПС території об’єкту, можливість затримки порушників на місці злочину, зменшення в 2-3 рази вірогідності нападу на обладнані об’єкти;

захист засобами ОПС об’єму приміщення чи об’єкту, можливість затримки порушників на місці злочину, зменшення в 2-3 рази вірогідності нападу на обладнані об’єкти;

50. Які системи входять до технічних засобів охорони{

система захисту об’єму приміщення чи об’єкту, засоби автоматичного пожежегасіння, засоби доступу, догляду, механізації і автоматизації контрольно-пропускних пунктів, охоронне освітлення;

система захисту місць безпосереднього зберігання матеріальних та грошових цінностей, засоби зв’язку між постами і нарядами охорони, засоби активного стримування правопорушників, засоби автоматичного пожежегасіння, засоби доступу, догляду, механізації і автоматизації контрольно-пропускних пунктів, охоронне освітлення;

різні види систем сигналізації, системи і засоби контролю та управління доступом, система телевізійного і відео спостереження, засоби зв’язку між постами і нарядами охорони, засоби активного стримування правопорушників, засоби автоматичного пожежегасіння, засоби доступу, догляду, механізації і автоматизації контрольно-пропускних пунктів, охоронне освітлення;

система периметральної сигналізації, системи і засоби контролю та управління доступом, система телевізійного і відео спостереження, засоби зв’язку між постами і нарядами охорони, , охоронне освітлення;

система пожежної сигналізації об’єкту, засоби автоматичного пожежегасіння, засоби доступу, догляду, механізації і автоматизації контрольно-пропускних пунктів, охоронне освітлення}

51. Які вимоги до сигналізації особливо важливих об’єктів охорони{

повинна використовувати магнітноконтактні, електроконтактні, омічні датчики, мати кілька рубежів охорони, повинна обладнуватись системою тривожної сигналізації

мати кілька рубежів охорони, кожний рубіж охорони необхідно підключати на окремі номери пульта централізованої охорони, повинна обладнуватись системою тривожної сигналізації;

обладнуватись системою охоронного освітлення, мати кілька рубежів охорони, кожний рубіж охорони необхідно підключати на окремі номери пульта централізованої охорони;

мати систему контролю доступу, оперативно-попереджувальну сигналізацію, мати кілька рубежів охорони, кожний рубіж охорони необхідно підключати на окремі номери пульта централізованої охорони;

мати систему периметральної сигналізації, оповішувачі сигналу тривоги, повинні обладнуватись системою тривожної сигналізації}

52. Коли приводиться в дію тривожна сигналізація{

в нічний період доби;

в робочий періоди доби;

в неробочий час

в вихідні і святкові дні;

по команді з пульта охорони}

53. Назвіть складові частини охоронно-пожежної сигналізації (ОПС){

датчики ОПС, комутуючі засоби та виконавчі пристрої ОПС, оповіщувачі сигналу тривоги, джерела електроживлення;

датчики ОПС, лінії ОПС, приймально-контрольні пристрої, оповіщувачі сигналу тривоги, джерела електроживлення;

концентратори малої ємності ОПС, приймально-контрольні пристрої, оповіщувачі сигналу тривоги, джерела електроживлення;

датчики ОПС, лінії ОПС, приймально-контрольні пристрої, сигналізатори електроємнісні ОПС, сигналізатори оптичні ОПС;

пульт охорони ОПС, приймально-контрольні пристрої ОПС, сигналізатори електроємнісні ОПС, сигналізатори оптичні ОПС}

54. В якому із варіантів правильно вказано, як співробітник органів внутрішніх справ приймає рішення про застосування спеціальних засобів, якщо він діє індивідуально{

після надходження команди від начальника структурного підрозділу;

самостійно;

за наказом оперативного чергового райвідділу;

після надходження команди від посадової особи, яка відповідальна за забезпечення громадського порядку;

після повідомлення в чергову частину з її дозволу}

55. В якому із варіантів правильно вказано де забороняється застосовувати спеціальні засоби{

в дитячих та лікувальних установах, в приміщеннях пов’язаних з виготовленням або зберіганням вибухових та легкозаймистих речовин;

в учбових установах, в приміщеннях пов’язаних з виготовленням або зберіганням вибухових та легкозапалювальних речовин; 

в дитячих та лікувальних установах, в приміщеннях пов’язаних з виготовленням або зберіганням токсичних та легозапалювальних речовин;

в приміщеннях з особливим режимом роботи

в приміщеннях, де виробляють зброю та боєприпаси}

56. В якому із варіантів правильно вказано, що відноситься до засобів індивідуального захисту особового складу органів внутрішніх справ{

шоломи та каски, протиударні і броньовані щити, бронежилети та кулестійкі куртки, комплекти для захисту рук та ніг, комплекси високої кулестійкості;

шоломи, бронещити, бронежилети, наручники та комплекти для захисту рук та ніг, комплекси високої кулестійкості;

газова зброя, наручники, шоломи та каски, протиударні і броньовані щити, бронежилети та кулестійкі куртки, комплекти для захисту рук та ніг;

шоломи, бронещити, бронежилети, наручники та комплекти для захисту рук та ніг, протиударні і броньовані щити, бронежилети та кулестійкі куртки;

шоломи, бронещити, бронежилети, кийки гумові та комплекти для захисту рук та ніг, комплекси високої кулестійкості}

57. В якому із варіантів правильно вказано, що відноситься до засобів активної оборони, які використовуються при охороні громадського порядку{

кийки гумові, ручні гранати з дратівними речовинами, газова зброя, наручники, електрошокери, протиударні і броньовані щити, бронежилети та кулестійкі куртки;

кийки гумові, ручні гранати з дратівними речовинами, газова зброя, бронещити, електрошокери;

кийки гумові, ручні гранати з дратівними речовинами, газова зброя, наручники, електрошокери, автоцистерна АЦ-40;

кийки гумові, ручні і відстрілювані гранати з дратівними речовинами, газова зброя, наручники, електрошокери, аерозольні упаковки з подразнюючими речовинами;

кийки гумові, ручні гранати з дратівними речовинами, газова зброя, бронещити, шоломи та каски, електрошокери}

58. В якому із варіантів правильно вказано ступені концентрації подразнюючих речовин{

порогова, нестерпна, небезпечна;

порогова, нестерпна, смертельна;

порогова, легка, недопустима;

відчутна, легка, неприйнятна;

легка, нестерпна, небезпечна}

59. В якому із варіантів правильно вказано по яким частинам тіла заборонено наносити удари гумовим кийком{

по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, статевим органам;

по голові, шиї, спині, статевим органам, ключичній області;

по голові, шиї, ключичній ділянці, сонячному сплетінні, хребту;

по голові, шиї, ключичній ділянці, животу, кобчику;

по голові, шиї, стопам ніг, статевим органам, ключичній області}

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

60. Складові структури органів внутрішніх справ визначені в ст. 7 ЗУ «Про міліцію»

61. Міліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

62. Структура органів внутрішніх справ (міліції) складається з підрозділів:

1. кримінальної міліції               2. міліції ГБ

3. транспортоної міліції             4. ДАІ

5. міліції охорони                       6.судової міліції

7. спеціальної міліції

63. До основних функцій міліції відносяться:

- адміністративна                     - оперативно-розшукова

- профілактична                       - кримінально-процесуальна

- виконавча                               - охоронна

64. Основними завданнями міліції є:

· забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів

· запобігання правопорушенням та їх припинення

· охорона і забезпечення ГП

· виявлення і розкриття злочинів, розшук очіб, які їх вчинили

· забезпечення безпеки дорожнього руху

· захист власності від злочинних посягань

· виконання кримінальних покарань, адмін.стягень

· участь у поданні і соц.допомоги громадян, сприяння у межах своєї компетенції держ.органам, під-м, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків

65. Охорона громадського порядку – це

66. До структури міліції громадської безпеки належать такі підрозділи міліції:

ППС, ДАІ, дільничі інспектори міліції, приймальники-розподільники, дозвільна система,

67. Адміністративний примус – це застосування відповідними суб’ктами до осіб, які не перебувають під порядкуванням, незалежного від їх волі і бажання передбачених адмін.нормами заходи впливу:морального, майнового, особистого та ін.х-ру з метою охорони суспільних відносин, що виникають у сфері держ.управління шляхом попередження і припинення правопорушень, а також покарання за їх вчинення.

68. Види методів адміністративної діяльності органів внутрішніх справ:

- метод переконання

- метод адміністративного примусу

69. Залежно від мети та підстав застосування заходи адміністративного примусу, які застосовуються міліцією, розділяють на такі групи:

- допоміжні

- самостійні (вимога припинити протиправну поведінку, заборона експлуатації транспортних засобів, зупиняти або припиняти функціонування об’єктів дозвільної системи і т. д.)

70. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються в правоохоронній діяльності міліції, становлять комплекс заходів впливу морального, фізичного, організаційного та ін. х-ру, які дозволяють виявляти і не допускати правопорушень, забезпечувати громадський порядок і безпеку за різних НС

71. Підстави перевірки документів працівниками міліції:

-підозра конкретного громадянина у вчиненні будь-якого правопорушення (адміністративного, злочину), при цьому ця підозра має ґрунтуватись на цілком конкретних фактах (наявність відповідної оперативної інформації, поведінка особи і т. ін.).

- незалежно від наявності підозри у вчиненні порушення відповідних правил, причому, документи можуть перевірятися як у громадян, так і у представників різних організацій.

72. Порядок та підстави проведення особистого огляду, огляду речей{

73. Заходи адміністративного припинення, які застосовуються міліцією - це захід відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративний проступок, а також попередження вчинення нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.

74. Заходами адміністративного припинення спеціального призначення є комплекс виняткових, екстраординарних засобів адміністративного впливу, що застосовуються тільки до правопорушника (фізичної особи), які здатні завдати йому певної фізичної шкоди і навіть позбавити життя.

75. Підстави та порядок застосування заходів адміністративного припинення спеціального призначення та заходів особистої безпеки озброєного працівника міліції визначені:

- вчасно відреагувати на ті чи інші антигромадські діяння, припинити, перервати протиправну поведінку і тим самим не допустити настання її шкідливих наслідків

76. До критеріїв оцінки службової діяльності патрульної служби не відноситься{

77. Патруль це{

78. Організація патрульно-постової служби здійснюється на 1 рік за планом комплексного використання сил і засобів міліції в охороні громадського порядку (єдиною дислокацією), який складається на весняно-літній і осінньо-зимовий періоди і за необхідністю коректується

ТСП

79. Що є правовою основою дiяльностi патрульно-постової служби міліції{

Закон України "Про мiлiцiю"

Загальна декларацiя прав людини

Статут ППС міліції України

Постанова КабМіну України від 27 лютого 1991 р. N 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку»

всі варіанти вірні}

80. Надзвичайний стан НЕ може бути введено за умов{

здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 430; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ