Наряд в складi двох або бiльше патрулiв пiд єдиним керiвництвомнаряд мiлiцiї на автомобiлi, який несе патрульну службу на закрiпленому секторi i призначений для вжиття невiдкладних заходiв по попередженню порушень громадського порядку, здiйснення оперативно-розшукових заходiв по розкриттю злочинiв по свiжих слiдах

наряд, призначений для боротьби з найпоширенiшими правопорушеннями на вулицях та в iнших громадських мiсцях

немає варіантів}

91. До основних завдань патрульно-постової служби міліції Не відносятьсяє{

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав,свобод i законних iнтересiв

запобiгання правопорушенням та їх припинення

виявлення, запобiгання, припинення та розкриття злочинiв,

розшук осiб, якi їх вчинили

захист власностi вiд злочинних посягань

немає варіантів}

92. До засобів патрульно-постової служби Не відносяться{

спецiальнi броньованi автомашини, вертольоти

вiдеомагнiтофони, диктофони, радiо, прямий зв'язок i сигналiзацiя

електромегафони, освiтлювальнi прибори, iнша апаратура i технiчнi засоби

службовi собаки та коні

немає варіантів}

93. Що не обов’язково повинен мати патрульний, який заступає на службу{

службову книжку

картку маршруту (поста)

кишеньковий ліхтар

Статут ППС

свисток

iндивiдуальний пакет (аптечку)}

94. До обов’язків патрульно-постових нарядів з охоронi громадського порядку Не відносяться

виявлення причин й умов, що сприяють вчиненню правопорушень, вжиття в межах своєї компетенцiї заходiв до їх усунення

розшук осiб, якi переховуються вiд органiв дiзнання, слiдства i суду, ухиляються вiд виконання кримiнального покарання, пропали безвiсти

сприяння забезпеченню вiдповiдно до законодавства режиму воєнного або надзвичайного стану в разi їх оголошення на всiй територiї України або в окремiй мiсцевостi

забезпечення охорони свiдкiв, потерпiлих та iнших осiб за їх зверненням, якщо їх життя, здоров'я i майно знаходяться в небезпецi у зв'язку з поданням ними допомоги правоохоронним органам у запобiганнi та розкриттi злочинiв

Надання у межах встановлених прав допомогу представникам об'єднань громадян у здiйсненнi їх законної дiяльностi, якщо їм чиниться протидiя або загрожує небезпека з боку правопорушникiв

95. В якому випадку Не є правом наряду доставляти в мiлiцiю осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину{

коли очевидцi, в тому числi i потерпiлi, прямо вкажуть на особу, як на таку, що вчинила злочин

коли на пiдозрюваному або на його одязi, при ньому або в його житлi знайденi явнi слiди злочину

коли пiдозрюваний намагався втекти

коли пiдозрюваний не має постiйного мiсця проживання

немає варіантів}

96. Що Не є приводом для припинення зборiв, мiтингiв, вуличних походiв та демонстрацій

проведення несанкцiонованого мiсцевими органами державної виконавчої влади вiдповiдного заходу

рiшення про заборону проведення (припинення) вiдповiдного заходу внаслiдок порушення порядку його органiзацiї та провадження;

виникнення в ходi проведення вiдповiдного заходу загрози безпеки для життя i здоров'я громадян або порушень громадського порядку,

виникнення в ходi проведення вiдповiдного заходу порушень правил державного руху, санiтарiї

немає варіантів}

97. В картцi маршруту патрулювання Не вказується{

час несення служби

об'єкти i зони, якi потребують особливої уваги;

обов'язки нарядiв

порядок руху на маршрутi

немає варіантів}

98. В поводженнi патрульних з громадянами недопустимi

зверхнiй тон, грубiсть, зарозумiлiсть

iронiчне або неввiчливе викладення зауважень

погрози, повчання i несправедливi докори

погрозливi чи ображаючi жести або знаки

всі варіанти вірні}


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 253; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ