У скільки разів потовщується слизова оболонка середнього вуха при отиті?A. 5 разів

B. 10 разів

C. *25 разів

D. 15 разів

E. 6 разів

До чого веде тиск ексудату в середньому вусі?

A. до запалення слизової оболонки

B. *місцевому розладу кровопостачання барабанної перетинки, трофічних змін

C. закриття просвіту слухової труби

D. блокади овального вікна

E. до запалення слизової оболонки, закриття просвіту слухової труби

Що таке оторея?

A. *гноєтеча з середнього вуха

B. лікворея з середнього вуха

C. перфорація барабанної перетинки

D. витікання пере лімфи

Основна скарга пацієнтів з гострим гнійним середнім отитом в доперфоративній стадії?

A. гноєтечу

B. зниження слуху

C. шум у вусі

D. *біль у вусі

E. перфорація барабанної перетинки

Скарги хворого на гнійний середній отит?

A. *гноєтечу, зниження слуху, біль у вусі, шум у вусі

B. гноєтечу, зниження слуху

C. біль у вусі, шум у вусі

D. головокружіння, біль у вусі, шум у вусі

E. біль у вусі, втрата орієнтації в просторі, головокружіння

Отоскопічна картина пацієнтів з гострим гнійним середнім отитом в доперфоративній стадії?

A. *гіперемія та випячування барабанної перетинки, зникнення пізнавальних точок

B. гіперемія рукоятки молоточка

C. гіперемія та випячування барабанної перетинки

D. гіперемія, випячування та перфорація барабанної перетинки

E. зникнення пізнавальних точок барабанної перетинки

Яка пізнавальна точка барабанної перетинки зникає першою при гострому середньому отиті?

A. короткий відросток молоточка

B. *світловий конус

C. рукоятка молоточка

D. пупок

E. передня складка молоточка

Яка пізнавальна точка барабанної перетинки зникає останньою при гострому середньому отиті?

A. *короткий відросток молоточка

B. світловий конус

C. рукоятка молоточка

D. пупок

E. передня складка молоточка

Відповідно до клініко-морфологічного перебігу гострого середнього отиту розрізняють форми?

A. доперфоративну, перфоративну, репаративну

B. *катаральну, гнійну

C. мезотимпанальна, епітимпанальна

D. гнійну, поліпозно-гнійну

E. катаральну, гнійну, поліпозно-гнійну

371. Перерахуйте вестибулярні ядра у стовбурі мозку:

A. *медіальне, латеральне, верхнє, нижнє

B. вентральне, латеральне, кортикальне

C. медіальне, латеральне

D. верхнє, нижнє

E. верхнє, нижнє, вентральне

372. Перерахуйте напівколові канали:

A. *передній, задній, латеральний

B. медіальний, летеральний

C. медіальний, летеральний, вертикальний

D. передній, задній, медіальний

E. нижній, верхній, передній

У яких площинах простору знаходяться напівколові канали?

A. поперечний, передній, боковий

B. діагональній, сагітальній

C. сагітальній, фронтальній

D. сагітальній, фронтальній, діагональній

E. *сагітальній, фронтальній, горизонтальній

Яким буває ністагм?

A. *пресорний, спонтанний, калоричний, постобертальний

B. статичний, в спокою, горизонтальний, вертикальний

C. пресорний, спонтанний, калоричний

D. статичний, пресорний, спонтанний, калоричний

E. тепловий, холодовий, спонтанний

Які параметри ністагму визначають при візуальному дослідженні?

A. якість, швидкість, перебіг

B. силу, напрям, площину

C. силу, напрям, якість, швидкість

D. *силу, напрям, площину, амплітуду, частоту

E. силу, напрям, площину, амплітуду, якість

Які групи рефлексів виникають при подразненні вестибулярного апарату?

A. захисні, спонтанні

B. *вегетативні, соматичні, сенсорні

C. вегетативні, соматичні

D. захисні, спонтанні, сенсорні

E. умовні, безумовні

Що є адекватним подразником для отолітового апарату?

A. прямолінійне прискорення, зміна положення голови та тулуба в просторі, кутове прискорення

B. відцентрове прискорення, прискорення сили земного тяжіння

C. *прямолінійне прискорення, прискорення сили земного тяжіння

D. зміна положення голови та тулуба в просторі, кутове прискорення

E. прямолінійне прискорення, бокове прискорення

Які вестибулярні рефлекси не піддаються тренуванню?

A. соматичні

B. *вегетативні, сенсорні

C. вегатосоматичні

D. безумовні

E. вегетативні, соматичні

Які ускладнення хронічного середнього отиту Ви знаєте?

A. неврит слухового нерва, лабіринтит, менінгіт, абсцес мозку

B. неврит слухового нерва, абсцес мозку, менінгіт

C. *неврит лицевого нерва, лабіринтит, тромбоз сигмовидного синуса, менінгіт, менінгоенцефаліт, абсцес мозку

D. мастоїдит, петрозит, зігомацит,

E. зовнішній розлитий отит, мастоїдит, фурункул, запалення привушної слинної залози


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 745; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!