Які виділення з вуха найбільш характерні для мезотимпаніту?



A. серозні

B. кров’янисті

C. смердючі

D. *без запаху

E. гнійно-слизові з запахом

Що таке первинна холестеатома ?

A. *розвивається первинно без перфорації барабанної перетинки

B. розвивається первинно до розвитку поліпів барабанної порожнини

C. розвивається первинно до ускладнень

D. тільки така, що швидко і необмежено росте

E. тільки така, що руйнує кістку

Тимпаногенний лабіринтит

A. *виникає внаслідок руйнування холестеатомою середнього вуха кісткової капсули лабіринта

B. виникає при проникненні інфекції з субарахноїдального простору у лабіринт через водогін завитки чи внутрішній слуховий хід

C. виникає при паротиті, скарлатині, корі, тифі та інших інфекційних хворобах

D. виникає при вогнепальних пораненнях та переломах основи черепа, коли ділянка перелому проходить через піраміду скроневої кістки

E. виникає при проникненні інфекції в лабіринт через слухову трубу

Чому виникає зниження слуху за кондуктивним типом звукопровідний компонент ураження- (при хронічному гнійному середньому отиті)?

A. внаслідок подразнення шкіри зовнішнього слухового ходу виділеннями з середнього вуха

B. *внаслідок токсичного впливу продуктів розпаду на завитку

C. внаслідок поширення запалення на Фалопієвий канал

D. внаслідок руйнування ланцюжка слухових кісточок

E. внаслідок утворення фістули горизонтального півколового каналу

Найбільш характерна аудіограма при епітимпаніті

A. наявність кістково-повітряного інтервалу

B. *змішаний тип ураження

C. зниження кісткової провідності

D. підвищення повітряної провідності

E. Діагональний напрямок обох кривих без кістково-повітряного інтервалу

Характерна особливість центральної перфорації барабанної перетинки?

A. *наявність обідка по периферії

B. локалізація в розслабленій частині

C. локалізація по краю барабанної перетинки

D. округла форма

E. овальна форма

Що таке тимпанопластика ІІІ типу за Вульштейном?

A. пластика антромастоїдальної порожнини, яка виникає після санації гнійного вогнища в скроневій кістці

B. відновлення барабанної перетинки коли трансплантат фіксують до ковадла

C. створення малої барабанної системи, коли трансплантат барабанної перетинки екранує вікно завитки

D. *відновлення барабанної перетинки коли трансплантат фіксують до голівки стремінця

E. відновлення барабанної перетинки коли трансплантат фіксують до держальця молоточка

Додаткові методи обстеження хворих на хронічний гнійний середній отит?

A. загальний аналіз крові

B. бактеріологічне дослідження гною з вуха

C. рентгенографія соскоподібних паростків за Шюлером

D. комп’ютерна томографія та магніто-ядерно резонансне дослідження

E. *всі перелічені вище методи

Чи можливо вилікувати хворого на хронічний гнійний середній отит консервативними методами?

A. так, при відсутності потрапляння води в вухо

B. так, лише при постійному закапуванні у вухо крапель

C. *ні

D. так, лише при постійній очистці вуха від виділень

E. так, лише при регулярному догляді лікаря-оториноларинголога

Що таке холестеатома?

A. доброякісна пухлина середнього вуха

B. *пухлиноподібний утвір, який виникає після вростання епідермісу з зовнішнього слухового ходу в порожнини середнього вуха

C. вид саркоми вуха

D. рак середнього вуха, який виникає після вростання епідермісу з зовнішнього слухового ходу в порожнини середнього вуха

E. доброякісна пухлина, яка виникає після вростання епідермісу з зовнішнього слухового ходу в порожнини середнього вуха

До якої групи симптомів відноситься спонтанний ністагм при лабіринтиті?

A. до загальномозкових

B. до вестибуло-вегетативних

C. до веестибуло-сенсорних

D. *до вестибуло-анімальних

E. до загально-інтоксикаційних

Хірургічне лікування дифузного гнійного лабіринтиту, що виник внаслідок гострого гнійного середнього отиту при неефективності парацентезу?

A. розширена радикальна операція на середньому вусі

B. тимпанопластика V типу

C. елімінація гнійного вогнища та пластика фістули горизонтального півколового каналу

D. *мастоїдектомія та лабіринтотомія

E. радикальна операція на середньому вусі


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 814; Мы поможем в написании вашей работы!






Мы поможем в написании ваших работ!