Законодавство у сфері інтелектуальної власності1. Конституція України: Офіційне видання. - К.: Право, 1996.

2. Кодекси України:

- Цивільний кодекс України: Офіційний текст. - К.: Кондор, 2004.

- Господарський кодекс України: Офіційне видання "Кодекси України". - К.: Форум, № 1 / 2004.

- Кримінальний кодекс України: Офіційне видання "Кодекси України". - К.: Форум, №11/ 2004.

- Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційне видання "Кодекси України". - К.: Форум, № 1 / 2005.

- Митний кодекс України: Офіційне видання "Кодекси України". - К.: Форум, № 6 / 2004.

- Цивільний процесуальний кодекс України: Офіційне видання "Кодекси України". - К.: Форум, № 7 / 2004.

- Господарський процесуальний кодекс України: Офіційне видання "Кодекси України". - К.: Форум, № 8 / 2004.

- Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційне видання "Кодекси України". - К.: Форум, № 3 / 2004.

3.    Спеціальні закони України в сфері інтелектуальної власності:

- Закон України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, № 13 / 2004).

- Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, № 7 / 2004).

- Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, № 33 / 2005).

- Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради України, № ЗО / 2003).

- Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).

- Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).

- Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" (Відомості Верховної Ради України, № 23 / 2002).

- Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).

- Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (Відомості Верховної Ради України, № 35 / 2003).

- Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, № ЗО / 2003).

4. Міжнародні договори в сфері інтелектуальної власності, до яких приєдналась Україна:

- Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, підписана в Стокгольмі 14 червня 1967 року та змінена 2 жовтня 1979 року;

- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року);

- Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 року;

- Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року;

- Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року, м. Рим;

- Всесвітня конвенція про авторське право від 20 грудня 1996 року;

- Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року;

- Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року;

- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року;

- Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий у Мадриді 28 червня 1989 року;

- Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, прийнята 15 червня 1957 року;

- Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року;

- Найробський договір про охорону Олімпійського символу від 26 вересня 1981 року;

- Договір про патенту кооперацію від 19 червня 1970 року;

- Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури від 28 квітня 1977 року;

- Договір про патентне право від 1 червня 2000 року;

- Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазький акт 1969 року та Женевський акт, прийнятий 2 липня 1999 року);

- Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, що переглянута у Женеві 10 листопада 1972 року та 23 жовтня 1978 року.

РОЗДІЛ 6.

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 286; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!