Вправи на оволодіння мишкою (дія Клацання)ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 19

Навчальний посібник з практичними завданнями

Підготувала

Вчитель інформатики

Апостолова В.М.

Апостолова Валентина Михайлівна, учитель інформатики

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Навчальний посібник «Цікаві завдання у графічному редакторі Paint»/ 20 сторінок

 

Пояснення: Збірник  містить 3 розділи завдань із різним рівнем складності. Мета – опанувати методами створення та редагування зображень в графічному редакторі. До збірника надається диск із заготовками, елементами зображень до завдань. В текст посібника включені деякі зразки робіт. Завдання акцентовані на застосування творчих здібностей школярів.

Збірник можна роздрукувати, скріпити або зшити за допомогою файлів і видавати учням на кожний урок.

 

Зміст

 

 

Зміст……………………………………………………………………………...3

Анотація………………………………………………………………………..4

Передмова……………………………………………………………………..5

Розділ І Вправи на оволодіння мишкою…………………………..6

1.1 Вправи на оволодіння мишкою (дія Клацання)………………………6

1.2 Вправи на оволодіння мишкою (дія Перетягування)………………...7

Розділ ІІ Вправи на оволодіння інструментами графічного редактора………………………………………………………………………9

2.1 Вправи на оволодіння інструментами виокремлення………………..9

2.2 Вправи на оволодіння інструментом коригування…………………11

2.3 Вправи на оволодіння інструментами малювання………………….12

2.4 Вправи на оволодіння інструментом масштабування ..……………14

Розділ ІІІ Творчі вправи………………………………………………….15

3.1 Творчі вправи з використанням різних інструментів………………15

3.2 Вправи на копіювання………………………………………………..16

3.3 Конструювання об’ємних фігур……………………………………..17

3.4 Виконання поворотів, нахилів та розтягнень ………………………18

3.5 Вправи за алгоритмом………………………………………………..19

 

 

Анотація

 

Одним із пріоритетів розвитку інформатизації освіти є посилення практичної і прикладної спрямованості навчання інформатики.

Прикладна направленість курсу інформатики – одна з постійно досліджуваних, але поки що не розв’язаних на належному рівні проблем навчання інформатики.

Актуальним залишається забезпечення її відповідними матеріалами.

Тема «Цікаві завдання в графічному редакторі» теж не знаходить належного відображення у діючих шкільних підручниках як у викладі теоретичного матеріалу, так і у задачах. Такий недолік суттєво долає даний посібник.

У розділі І надані вправи на оволодіння мишкою: ознайомлення з палітрою та розфарбовування малюнків клацанням, розв’язування логічних вправ перетягуванням. «Розум дитини знаходиться на кінчиках пальців» – саме завдання І-го розділу відповідають цьому правилу.

У розділі ІІ дана система завдань на оволодіння інструментами графічного редактора.

Розділ ІІІ складають задачі на творчість. Ці завдання можна розв’язувати на уроках «Комп’ютерної графіки», це дає можливість підсилити практичну спрямованість шкільного курсу інформатики.

Збірник містить 36 творчих та логічних завдань оволодіння учнями основами комп’ютерної грамотності та з «Растрової графіки» за допомогою графічного редактора Paint. Завдання згруповані за окремими програмними темами.

Посібник адресовано учням 1-4 класів для пропедевтичних занять та учням старших класів при вивченні розділу «Комп’ютерна графіка», вчителям інформатики загальноосвітньої школи.

 

Апостолова В.М.

Передмова

 

Поставлені перед школою завдання щодо посилення практичної і прикладної спрямованості навчання інформатики – орієнтація змісту і методів навчання на застосування інформатики в техніці і суміжних науках; у професійній діяльності і в побуті; на розв’язання задач, вироблення умінь самостійної інформаційної діяльності.

Практичне спрямування шкільного курсу інформатики передбачає вироблення в учнів умінь використовувати здобуті знання під час вивчення як самої інформатики, так і інших навчальних предметів, застосовувати раціональні прийоми, алгоритмічне мислення тощо.

Прикладне спрямування включає уміння учнів досліджувати реальні явища, моделювати, розв’язувати та зіставляти знайдені результати з реальними.

За їх допомогою вчителі можуть активізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищувати їхній інтерес до інформатики, застосовувати та розвивати творчі здібності.

Цікаві завдання можуть сприяти також створенню проблемних ситуацій, бути засобом повідомлення і обґрунтування теми уроку тощо.

Подані задачі вчитель може використати під час вивчення різних тем у 1-4-х класах та у старших класах під час вивчення розділу «Комп’ютерна графіка».

Даний посібник розрахований на учнів та вчителів інформатики.

 

 

Розділ І

Вправи на оволодіння мишкою

Вправи на оволодіння мишкою (дія Клацання)

 

Вправа 1. Розфарбуй:

 

Вправа 2. Розфарбуй:

 

Вправа 3. Розфарбуй:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 765; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!