Specify first point: -8, 22.5Specify next point or [Undo]: 19, 22.5

Specify next point or [Undo]: 19, 46

Specify next point or [Close/Undo]: -8, 46

Specify next point or [Close/Undo]: -8, 22.5

Specify next point or [Close/Undo]: < Завершення команди

Зберігаємо креслення, яке має такий вигляд:

 

Завдання 2

Відкриваємо креслення із шаблонів під назвоюab4-a. dwg. Координати представлені в архітектурному форматі, тобто у футах і дюймах, причому дробова частина дюйма виведена у вигляді правильного дробу із чисельником і знаменником.

Клацаємо на піктограмі Line (Відрізок) панелі інструментів Draw (Малювання) і вводимо дані до командного рядка:

Command: _line Specify first point:

Вказуємо будь-яку точку в лівій нижній частині графічної зони екрана.

Specify next point or [Undo]: @0, -3/4

Specify next point or [Undo]: @75 -1/4,0

Specify next point or [Close/Undo]: @0, 3/4   '

Specify next point or [Close/Undo]: @-75-1/4,0

Specify next.point or [Close/Undo]: < Завершення команди

Знову викликаємо команду LINE:

Specify first point:

Починаємо новий відрізок з кінцевої крапки попереднього.

Specify next point or [Undo]: @4-3/4, 0

Specify next point or [Undo]: @43<40

Specify next point or [Close/Undo]:@ 43<320

Specify next point or [Close/Undo]: @-2-l/4, 0

Specify next point or [Close/Undo]: @39-7/8<140

Specify next point or [Close/Undo]: @39-7/8<220

Specify next point or [Close/Undo]: <Завершення команди

 

Зберігаємо креслення. На ньому зображена частина портика архітектурної деталі, що використовується для прикраси вікон у деяких будинках

 


Лістинг команд

Завдання 1

Выполняется регенерация модели.

Утилиты меню AutoCAD загружены.

Команда:

Команда:

Команда: _line Первая точка: -10,-5

Следующая точка или [Отменить]: 21,-5

Следующая точка или [Отменить]: 21,49

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: -10,49

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: -10,-5

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:

Команда:

Команда:

Команда: _line Первая точка: -8,-2

Следующая точка или [Отменить]: 19,-2

Следующая точка или [Отменить]: 19,21.5

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: -8,21.5

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: -8,-2

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:

Команда:

Команда:

Команда: _line Первая точка: -8,22.5

Следующая точка или [Отменить]: 19,22.5

Следующая точка или [Отменить]: 19,46

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: -8,46

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: -8,22.5

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:

Команда:


Завдання 2

Выполняется регенерация модели.

Утилиты меню AutoCAD загружены.

Команда:

Команда:

Команда: _line Первая точка:

Следующая точка или [Отменить]: @0,-3/4

Следующая точка или [Отменить]: @75-1/4,0

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @0,3/4

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @-75-1/4,0

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:

Команда:

ОТРЕЗОК Первая точка:

Следующая точка или [Отменить]: @4-3/4,0

Следующая точка или [Отменить]: @43<40

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @43<320

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @-2-1/4,0

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @39-7/8<140

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: @39-7/8<220

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:

Команда: '_pan

Нажмите ESC или ENTER для выхода, или правую кнопку мыши для вывода

контекстного меню.


Висновок

 

Використовуючи командний рядок, навчилися працювати з координатами. Ми вводили координати вручну та за допомогою полярної системи. Полярна система дозволяє з легкість проводити лінії на відстані зазначеного кута. Ми створили прямокутник з двома квадратами в середині та побудували частину портика архітектурної деталі, що використовується для прикраси вікон у деяких будинках .


Список літератури

1.Финкельштейн Элен AutoCad 2000. Библия пользователя.: Пер. С англ..-М.; Издательский дом «Вильямс», 1999г.-1040 с.

2.Соколова Т.Ю. AutoCad 2008 для студента. Популярній самоучитель.-СПб.:Питер, 20008.-336с.

3.В.А. Баженов, Е.З. Криксунов, А.В. Перельмутер, О.В.Шишов Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: Підручник для студ. Вищих навч. закл.- К.: Каравела, 2004.-360с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 228; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ