Customization file loaded successfully. Customization Group: ACADCustomization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command: COMMANDLINE

Command:

Command:

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]:

Specify second point of arc or [Center/End]: E

Specify end point of arc:

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r

Specify radius of arc: 2.

Command:

Command:

Command: _saveas


Завдання 2:

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command:

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command:

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 2P

Specify first end point of circle's diameter:

Specify second end point of circle's diameter:

Command: *Cancel*

Command:

Command:

Command: _saveas


Завдання 3:

Regenerating model.

AutoCAD menu utilities loaded.

Command:

Command:

Command: _line Specify first point:

Specify next point or [Undo]:

Specify next point or [Undo]:

Command:

Command:

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]:

Specify second point of arc or [Center/End]:

Specify end point of arc:

Command:

Command:

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Command: *Cancel*

Command: _.undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes

Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]

<1>: 1 Center, Radius GROUP

Command: undo Current settings: Auto = On, Control = All, Combine = Yes

Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]

<1>: 2

Points GROUP Line GROUP

Everything has been undone

Command: undo2

Unknown command "UNDO2". Press F1 for help.

Command: *Cancel*

Command: _.mredo Enter number of actions or [All/Last]: 1 GROUP Line

Command: *Cancel*

Command: _.mredo Enter number of actions or [All/Last]: 1 GROUP 3 Points

Command:

Command:

Command: _saveas


Висновок

 

За допомогою цієї лабораторної роботи ми навчилися використовувати команди AvtoCad. Такі як коло, дуга, відрізок. Навчилися скасовувати дії, користуватися опціями цієї програми. Зрозуміли її зручність.

При введені кола ми вводили початкову точку, тобто точку центра, потім друкували діаметр і отримувалм гарне коло. Майже ті самі дії виконувалися і при введені дуги. З відрізком простіше, адже можна ввести першу точку та останню за допомогою клавіатури або ж вручну, клацнувши на певній ділянці графічної зони.
Список літератури

1.Финкельштейн Элен AutoCad 2000. Библия пользователя.: Пер. С англ..-М.; Издательский дом «Вильямс», 1999г.-1040 с.

2.Соколова Т.Ю. AutoCad 2008 для студента. Популярній самоучитель.-СПб.:Питер, 20008.-336с.

3.В.А. Баженов, Е.З. Криксунов, А.В. Перельмутер, О.В.Шишов Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: Підручник для студ. Вищих навч. закл.- К.: Каравела, 2004.-360с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 516;