Скасування й відновлення командМіністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра інформаційних технологій

 

 

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

З дисципліни «CAD-технології»

 

Студентки І курсу

ФАІТ Гр. КН-12

Тарабріної А.Д.

Перевірила:

Шабала Є.Є.

 

 

Київ-2012


Зміст

Вступ. 3

Завдання до лабораторної роботи. 4

Виконання. 8

Лістинг команд. 11

Висновок. 15

Список літератури. 16

 


 

Вступ

AutoCAD є актуальною, сучасною програмою, це - сама популярна у світі система автоматизованого проектування й випуску робочої конструкторської й проектної документації. За його допомогою створюються двовимірні й тривимірні проекти різного ступеня складності в області архітектури й будівництва, машинобудування, генплану, геодезії й т.д.

Система дозволяє просто й ефективно конструювати, візуалізувати, створювати та випускати проектну документацію. AutoCAD використовується в будь-яких областях, де застосовується креслення.

AutoCAD дозволяє виконувати креслення вузлів, деталей, архітектурно-будівельних об'єктів, будувати просторові моделі, виконувати їхню фотореалістичну візуалізацію, розробляти додатки, наприклад програми на мовах AutoLisp, Visual Basic, С. Широта можливостей AutoCAD пакета дозволяє застосовувати його як інструментальну базу при вивченні ряду графічних дисциплін. Студенти, що опанували пакетом AutoCAD, легко переходять на інші численні програмні продукти аналогічного призначення. AutoCAD - це "буквар" для підготовки сучасного інженера


 

Завдання до лабораторної роботи

Завдання 1

Використання опцій команд AutoCAD                                               

1. Почніть нове креслення на основі шаблона Acad. dwt.

2. Клацніть на піктограмі Arc (Дуга) панелі інструментів Draw (Малювання).

3. У командному рядку ви побачите наступне запрошення:                 

Specify start point of arc or [СEnter]: 

, яке перекладається як - Задайте початкову точку дуги або [Центр]

Завдання початкової крапки є опцією, яка пропонується AutoCAD за замовчуванням для цієї команди. Пересуньте вказівник миші куди-небудь у середину графічної зони екрана й клацніть. Тим самим буде задана початкова крапка дуги. Виконана                        операція називається вказівкою крапки побудо      

4. Тепер у командному рядку відобразиться запрошення:                   

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:                             

, яке перекладається як - Задайте другу точку дуги або [Центр/Кінець]:        

Припустимо, обран варіант Завдання кінцевої крапки дуги. Оскільки опцією за замовчуванням є Завдання другої крапки, а це нам не підходить, клацніть правою кнопкою миші, і на екрані з'явиться контекстне меню. Оберіть у ньому End (Кінець). AutoCAD відповість запрошенням:

Specify end point of arc:

 , яке перекладається як - Задайте кінцеву точку дуги:                        

5. Вкажіть будь-яку точку на екрані.

6. У відповідь на запрошення:                                                                

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]:

яке перекладається як - Задайте точку центра дуги {Кут/Напрямок/Радіус]:

Надрукуйте в командному рядку r ↲. Тим самим буде обрана опція Radius (Радіус).

7. У відповідь на запрошення:

Specify radius of arc:             

Задайте радіус дуги:

Надрукуйте в командному рядку 2 .

Тепер AutoCAD сформує дугу, виконання команди завершиться. Зараз не варто турбуватися про те, що дуга частково не вписується в рамки графічної зони або виглядає не зовсім так, як очікувалося. Це можливо, оскільки крапки на екрані були зазначені довільно й, цілком імовірно, через них просто не можна провести дугу радіусом 2 одиниці. Якщо така неприємність трапиться з вами, спробуйте повторити вправу, але вказавши інші крапки на поле креслення.

 

Завдання 2

Повторення й відмова від виконання команди AutoCAD

1. Почніть нове креслення на основі шаблона Acad. dwt.

2.  Клацніть на піктограмі Circle (Коло) панелі інструментів Draw(Малювання).

3. У командному рядку ви побачите наступне запрошення:

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius) ] :

Задайте точку центра окружності або [ЗТ/2Т/ККР {касат касат радіус)]:

У відповідь вкажіть точку де-небудь у середині графічної зони, що буде центром кола.

4. Тепер у командному рядку відобразиться нове запрошення:

Specify radius of circle or [Diameter]:

Задайте радіус окружності або [Діаметр]:

Пересуньте курсор миші й клацніть кнопкою вибору, коли побачите нарис окружності середніх розмірів. AutoCAD накреслить на екрані окружність.

5. Натисніть <Enter>. У командному рядку знову з'явиться команда Circle (Коло).

6. Далі додержуйтеся запрошень у командному рядку:

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius) ]:

Задайте точку центра окружності або [ЗТ/2Т/ККР {касат касат радіус)]:

Клацніть правою кнопкою миші й оберіть у контекстному меню пункт 2Р

Specify first end point of circle's diameter:

Задайте першу крайню точку на діаметрі:

Вкажіть будь-яку точку на екрані

Specify second end point of circle's diameter:

Задайте другу крайню точку:

Натисніть <Esc>

У відповідь AutoCAD виведе в командному рядку Cancel(скасування) і відновить запрошення Command:. Таким чином, виконання поточної команди буде прервано без усяких наслідків для креслення.

7. Це креслення зберігати не потрібно.

 

Завдання 3

Скасування й відновлення команд

1. Почніть нове креслення на основі шаблона Acad. dwt.

2. Клацніть на піктограмі Line(Відрізок) панелі інструментів Draw(Малювання).

3. Накресліть один прямолінійний відрізок і натисніть <Enter>, щоб припинити виконання команди.

4. Клацніть на піктограмі Arc(Дуга) панелі інструментів Draw(Малювання).

5. Використовуючи опцію за замовчуванням, вкажіть три крапки на екрані, через які повинна пройти дуга.

6. Клацніть на піктограмі Circle(Коло) панелі інструментів Draw(Малювання).

7. Вкажіть одну точку, що буде центром окружності, і другу, на деякій відстані від першої, котра визначить її радіус. Тепер на поле креслення (у графічній зоні екрана) зображені прямолінійний відрізок, дуга й коло (рис 1.).

 

 


Рис. 1 На кресленні повинні бути зображені прямолінійний відрізок, дуга й коло

8. Клацніть на піктограмі Undo(Скасувати) стандартної панелі інструментів. Коло зникне з поля креслення.

9. Наберіть із клавіатури undo у командному рядок. Потім надрукуйте 2. Дуга й прямолінійний відрізок також зникнуть.

10. А тепер клацніть на піктограмі Redo (Повторити) стандартної панелі інструментів. На кресленні знову з'являться дуга й прямолінійний відрізок, оскільки ці елементи були скасовані останньою командою Undo(Скасувати) (точніше, були скасовані результати виконання останніх двох команд, а ними виявилися саме ARC(дуга) і LINE (відрізок)).

11. Не потрібно зберігати це креслення на диску. Залишіть його на екрані - віно знадобиться для наступної вправи.


 

Виконання

Завдання 1:

Завантажуємо нове креслення на основі шаблона Acad. dwt . На  панелі інструментів Draw (Малювання) обираємо команду Arc (Дуга) . У командному рядку бачимо наступне запрошення:Specify start point of arc or [СEnter]:( Задайте початкову точку дуги або [Центр].).Зважаючи на завдання задаємо удь-яку точку в центрі графічної зони екрана.                                                                                      

Тепер у командному рядку з’явилося нове запрошення: Specify second point of arc or [CEnter/ENd]:(Задайте другу точку дуги або [Центр/Кінець]). Щоб ввести кінцеву точку ми натискуємо праву кноку миші і обираємо там команду End (Кінець). В результаті отримуємо нове запрошенням: Specify end point of arc: (Задайте кінцеву точку дуги:)                                                                                                       

Вказуємо будь-яку точку на екрані. Після введення у командному рядку з’являється нове запрошення : Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: (Задайте точку центра дуги {Кут/Напрямок/Радіус]:)

За допомогою клавіатури вводимо в командному рядку r та натискаємо Enter. Тим самим ми обрали опцію Radius (Радіус). З’являється нове запрошення:Specify radius of arc: (Задайте радіус дуги:)

Ввоимо з клавіатури в цьому командному рядку 2 .

AutoCAD сформує дугу, виконання команди завершиться.

 

 


Завдання 2:

Завантажуємо нове креслення на основі шаблона Acad. Dwt. В панелі інструментів Draw(Малювання) обираємо команду Circle (Коло). Після чого у командному рядку з’являється наступне запрошення: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius) ] : (Задайте точку центра окружності або [ЗТ/2Т/ККР {касат касат радіус)]: )

У відповідь натискаємо будь-яку точку графічної зони, що буде центром кола. Тепер у командному рядку відобразилося нове запрошення: Specify radius of circle or [Diameter]: (Задайте радіус окружності або [Діаметр]: ). Пересунувши курсор миші ф клацнувши кнопкою вибору, бачимо нарис окружності середніх розмірів. AutoCAD накреслив на екрані окружність. Натиснувши <Enter>, у командному рядку знову з'явиться команда Circle (Коло) і нове запрошеня у командному рядку: Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius) ]:(Задайте точку центра окружності або [ЗТ/2Т/ККР {касат касат радіус)] : ) .    

Натискаю праву кнопку миші й обераємо у контекстному меню пункт 2Р. У командному рядку з’являється запрошення: Specify first end point of circle's diameter:(Задайте першу крайню точку на діаметрі: ). Вказуєио будь-яку точку на екрані. Після цього – знову запрошення: Specify second end point of circle's diameter:(Задайте другу крайню точку:)

У відповідності з завданням натискаємо <Esc>.

У відповідь  в командному рядку AutoCAD вивів повідомлення Cancel(скасування) і відновив запрошення Command:. Таким чином, виконання поточної команди було перервано без усяких наслідків для креслення.

Креслимо один прямолінійний відрізок і натискаємо <Enter>, щоб припинити виконання команди.

Наступною дією натискаємо на піктограмі Arc(Дуга) панелі інструментів Draw(Малювання). Використовуючи опцію за замовчуванням, вказуємо три крапки на екрані, через які повинна пройти дуга.

Тепер натискаємо на піктограмі Circle(Коло) панелі інструментів Draw(Малювання). Вказуємо одну точку, що буде центром окружності, і другу, на ндеякій відстані від першої, котра визначить її радіус. Тепер на полі кресленя (у графічній зоні екрана) зображені прямолінійний відрізок, дуга й коло..

 

 

Клацаємо на піктограмі Undo(Скасувати) стандартної панелі інструментів. Коло зникло з поля креслення.

Набераємо із клавіатури undo у командному рядку. Потім надрукуємо 2. Дуга й прямолінійний відрізок також зникли..

Тепер клацаємо на піктограмі Redo (Повторити) стандартної панелі інструментів. На кресленні знову з'явилися дуга й прямолінійний відрізок, оскільки ці елементи були скасовані останньою командою Undo(Скасувати) (точніше, були скасовані результати виконання останніх двох команд, а ними виявилися саме ARC(дуга) і LINE (відрізок)).


Лістинг команд

Завдання 1:


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 442;