Открывается файл формата AutoCAD 2007.Выполняется регенерация модели.

Утилиты меню AutoCAD загружены.

Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении

Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.

Команда: '_units

Команда:


Висновок

 

Ми побачили, що AutoCAD дозволяє користуватися різними одиницями виміру, що дозволяє працювати з будь-якими об’єктами. Достатньо легко змінити одиниці виміру та кількість значень його.

Зручність цієї програми полягає в тому, що можна переміщувати панелі інструментів у вигідне користувачу місце. Це значною мірою полегшує роботу інженера та будь-якого користувача.

За допомогою цієї лабораторної роботи ми навчилися змінювати одиниці виміру та маніпулювати панелями інструментів.


Список літератури

1.Финкельштейн Элен AutoCad 2000. Библия пользователя.: Пер. С англ..-М.; Издательский дом «Вильямс», 1999г.-1040 с.

2.Соколова Т.Ю. AutoCad 2008 для студента. Популярній самоучитель.-СПб.:Питер, 20008.-336с.

3.В.А. Баженов, Е.З. Криксунов, А.В. Перельмутер, О.В.Шишов Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування: Підручник для студ. Вищих навч. закл.- К.: Каравела, 2004.-360с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 382; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ