Що називається дифракцією? Інтерференцією світла?7.2 Що називається дифракційною решіткою.

7.3 Як визначити період дифракційної решітки. Назвіть формулу дифракційної решітки.

7.4 Чим спектри, отримані від білого світла відрізняються від спектрів монохроматичного світла?

.

ЗВІТ ПОВИНЕН МІСТИТИ

8.1 Номер і тему лабораторної роботи.

8.2 Мету лабораторної роботи.

8.3 Результати вимірів і розрахунків.

8.4 Висновок.

ЛІТЕРАТУРА

9.1 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика для середніх спеціальних навчальних закладів.

9.2 «Сборник задач и вопросов по физике» под редакцией Гладковой Р.А.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Розв’язати задачі № 25.36 [Л.2].


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕПЕРЕРВНОГО ТА ЛІНІЙЧАСТОГО СПЕКТРІВ РЕЧОВИНИ

МЕТА

Вивчити за допомогою спектроскопу спектри випромінювання газів.

2 ЗАВДАННЯ

2.1 Спостерігати спектри: суцільний і лінійчатий.

2.2 Замалювати отримані спектри.

ОБЛАДНАННЯ

 

3.1 Спектроскоп або призма.

3.2 Високовольтний індуктор Спектр-1 .

3.3 Загальна для всіх електрична лампочка, джерело електричної енергії.

3.4 Світлофільтри.

3.5 Спектральні трубки з воднем, неоном чи гелієм.

3.6 Різнокольорові олівці.

3.7 Джерело живлення, з'єднувальні проводи (ці прилади спільні для всього класу),

 

ВКАЗІВКИ НА ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

4.1 Інтерференція, дифракція світла [Л1;§ 32]

4.2 Дисперсія світла. [Л1; § 34.1 ]

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Якщо пропустити пучок білого світла через скляну призму, то на екрані виникне розширена кольорова смужка з неперервною (плавною) зміною кольорів від червоного до фіолетового, її називають спектром.Розкладання білого світла в спектр у процесі проходження через призму — прояв дисперсії.

Дисперсією світла називають залежність швидкості світла в речовині, тобто показника заломлення речовини п, від довжини хвилі.

Причина цього явища полягає у тому, що випромінювання частот мають однакову швидкість у вакуумі, а в іншому середовищі (наприклад в склі) їх швидкість неоднакова і залежить від частоти коливань. Так як коефіцієнт заломлення n (n=с/v) залежить від швидкості поширення світлових хвиль, то промені різних частот заломлюються по-різному.

Спостерігати спектри можна за допомогою спектроскопу-найпростішого спектрального апарату.

Спектр – розподіл випромінювання за частотами коливань. Розрізняють наступні спектри випромінювання: Суцільні ( неперервні), лінійчаті і смугасті.

                     

 

 

 

Якщо біле світло пропускати через холодний газ (який не випромінює світла), то на фоні неперервного спектра джерела з'являються темні лінії. Газ поглинає найінтенсивніше світло саме тих довжин хвиль які він випромінює в нагрітому стані. Темні лінії на фоні неперервного спектра — це лінії поглинання, які в сукупності дають спектр поглинання.Майже всі зірки мають лінії поглинання в спектрі.

 

 

 

 

· За спектрами в астрономії можна визначити:

1) хімічний склад світила

2) температуру світила

3) швидкість руху світила

4) напрям руху світила

5) індукцію магнітного поля світила

· У гірничодобувній промисловості за допомогою спектрального аналізу визначають хімічний склад зразків корисних копалин

· У металургійному виробництві за його допомогою контролюють вміст домішок у сплавах, щоб отримувати матеріали із заданими властивостями.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Спостереження суцільного спектру нагрітого металу.

6.1 На демонстраційному столі встановити електричну лампу. Приєднати її до джерела електричної енергії.

6.2 Окуляр спектроскопу наблизити до ока.

6.3 Розглянути спектр при повному нагріву ниті лампи, знайти всі кольорові спектри

6.4 .Намалювати спектр, зберігаючи послідовність розташування основних кольорів спектру.

Спостереження лінійчатих спектрів.

6.5 Отримати за допомогою приладу Спектр-1 свічення газу у спектральній трубці.

6.6 Роздивитись отриманий лінійчатий спектр і звернути увагу на характерні для наданої речовини спектральної лінії.

6.7 Порівняти отриманий лінійчатий спектр з зображенням у таблиці. Замалювати (схематично) спектр. Повторити пункти 1-3 для іншого газу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

7.1 В чому причина розкладу білого світла призмою?

7.2 Чи будуть змінюватись довжина хвилі, частота, і колір при переході світла з повітря у воду?

7.3 Приведіть приклади практичного використання спектрів?

7.4 Які бувають види спектрів?

7.5 Який принцип покладено в основу дії спектральних приладів?

7.6 Для чого застосовують спектральний аналіз?

ЗВІТ ПОВИНЕН МІСТИТИ

8.1 Номер і тему лабораторної роботи.

8.2 Мету лабораторної роботи.

8.3 Результати вимірів і розрахунків.

8.4 Висновок.

ЛІТЕРАТУРА

9.1 Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика для середніх спеціальних навчальних закладів.

9.2 «Сборник задач и вопросов по физике» под редакцией Гладковой Р.А.

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Розв’язати задачі № 27.2 [Л.2].

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 985;