VІІ.2. Професійний алгоритм для формування практичної навички№ п/п Завдання Послідовність виконання Зауваження, попередження щодо самоконтролю
1. Оволодіти методикою оцінки якості конструкції ЧЗП 1. Детальний огляд конструкції ЧЗП поза ротовою порожниною пацієнта. Проаналізуйте якість конструкції ЧЗП.  
2. Оволодіти методикою накладання ЧЗП в ротовій порожнині пацієнта 1. Розташувати пацієнта в кріслі в максимально комфортному положенні 2. Визначити шлях введення протезу в ротову порожнину 3. Накладання протезу на ділянку дефекту Пацієнт повинен знаходитися в кріслі в комфортному положенні. Зверніть увагу на межі протезу, його співвідношення з тканинами протезного поля, фіксація, стабілізація, шлях введення, оклюзійні співвідношення.
3. Корекція ЧЗП на восковому базисі 1. Виконання всіх необхідних в даному випадку маніпуляцій спрямованих на підвищення якості протеза У разі необхідності корекцію повторюють декілька раз
4. Аналіз одержаних результатів Інтерпретація одержаних результатів проводиться відповідно до окремої клінічної ситуації  

VІІ.3. Матеріали контролю заключного рівня знань

VІІ.3.1.Ситуаційні задачі ІІ рівня

1. На етапі здачі частково-знімного протезу при його огляді виявлено на пластмасі сідловидних частин множинні поверхневі мілкі пори. В чому причина недоліку?

A   помилки при перевірці каркасу;

B   *велика гігроскопічність гіпсу;

C   неправильне замішування пластмаси;

D   помилки при перевірці воскової конструкції протезу;

E    помилка моделі.

VІІ.3.2.Ситуаційні задачі ІІІ рівня

1. При здачі частково-знімного протезу хворий відмічає нещільне прилягання протезу до слизової оболонки справа і балансування його. На етапі перевірки конструкції протезу та припасовки каркаса цього явища не було. Що могло статись? Ваша тактика? Правильна відповідь - можлива деформація каркасу при вийманні з кювети Переробити протез.

2. У хворого В. 54 роки, на етапі припасовки каркасу частково-знімного протезу виявили на слизовій оболонці ерозії. Чи можна проводити припасовку каркаса? Які рекомендації потрібно дати хворому? Відповідь: припасовка каркасу забороняється до вилікування слизової оболонки.

3. Під час припасовки каркасу частково-знімного протезу виявили нерівномірне відношення дуги до слизової оболонки. Зі слів техніка була порушена цілістність вогнетривкої моделі. Чому виникла така неточність (помилка)? Що потрібно зробити?

Відповідь: при порушенні цілісності моделі, каркас моделювався "на око", тому і неточність. Необхідно отримати нову модель і виготовити новий каркас.

VІІІ. Література

 

1. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. К.-Книга-плюс, 2003.

2. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Зубопротезна техніка. К.-Книга-плюс, 2003.

3. Гітлан Є.М., Кроть М.К. Посібник з бюгельного протезування. К. – Здоровя. 2001.

4. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. и соавт. Ортопедическая стоматология. –

    Смоленськ. 2000.       

5. Копейкин В.Н. й соавт. Ортопедическая стоматология, 1988.

6. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. Ортопедическая стоматология, 1978.   

7. Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология, 1965.

8. Гаврилов Е.И., Оксман И.М. Ортопедическая стоматология, 1969, с.228-235.

  9. Руководство по ортопедической стоматологии по ред. А.И.Евдокимова, М., 1974.

10. Справочник стоматолога-ортопеда под ред. М.Г.Бушана, Ташкент, 1988.

11. Руководство по ортопедической стоматологии под ред. В.Н. Копейкина. М.,1993.

12. Бетельман А.И., Бынин. Ортопедическая стоматология, К., 1964.

13. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология, К., 1986.

14. Справочник по стоматологии под ред. А.И.Рыбакова. М., 1993.

15. Трезубов В.Н., Щербаков А.С.,Мишнев Л.М.Ортопедическая стоматология.

     С.-Петербург. Романт. -2002,стр.143-154.

16. Васильєв М.Е., Грозовский А.Л., Ильина-Маркосян Л.В., Тиссебаум М.С.

     Зубопротезная техника. М.: МедГиз, 1951. – 447с. 

17. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая

     стоматология. М.: МЕД пресс-информ. 2002. -576с.

18. Щербаков А.С.,Ю Гаврилов Е.Н., Трезубов В.Н., Жулев Е.Н. М.: «Фолиант», 1997. –

     562с.

19. WWW. godadsense. com «Ортопедичне лікування».


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 577;