E Функціонально-навантажуючийМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Протокол засідання №______

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Д.м.н., професор_________________________В.П.Неспрядько

«___»_______________20____ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

  Навчальна дисципліна     ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
  Тема заняття     Перевірка конструкції частково-знімних протезів.
  Курс     ІІІ курс ( VI семестр )
  Факультет     стоматологічний

 

Методичні рекомендації підготував

асистент кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Барановський О.В.

Київ-2011

 

І. Актуальність теми

На етапі перевірки конструкції частково-знімного протеза значне місце посідає визначення шляху його введення та виведення, перевірка постановки зубів на восковому базисі. Правильно визначені границі протеза - запорука повноцінності майбутнього протеза.

Одним з найголовніших етапів виготовлення частково-знімного протезу є перевірка оклюзійниї взаємовідношень протеза з фіксуючими елементами на зубах.

 

ІІ. Навчальна мета

Студенти повинні:

1. Вміти оцінювати конструкцію ЧЗП на моделі ( - П).

3. Вміти оцінити вірне планування конструкції ЧЗП (фіксуючих елементів).

3. Навчити студентів правилам та необхідній послідовності при накладанні ЧЗП.

4. Правильно оцінити його якість до введення в порожнину рота.

5. Оцінити функціональну та косметичну цінність.

ІІІ. Виховні цілі

Формувати у студентів розуміння значимості та необхідності теоретичних знань з питань перевірки конструкції ЧЗП для успішного вирішення проблеми протезування, почуття відповідальності за можливі ускладнення зі сторони зубо-щелепної системи при конструюванні зубних протезів без урахування цих питань.

ІV. Склад навчального матеріалу

     Дисципліна Знати Вміти
І.Вихідні:   Анатомія     Фізика   Хімія   Пропедевтика ортопедичної стоматології       Будова ротової порожнини     Фізико-хімічні властивості матеріалів для виготовлення ЧЗП протезів та впливу їх на тканини порожнини рота     Врахувати анатомічні особливості ротової порожнини при плануванні конструкції ЧЗП   Вміти застосовувати знання на практиці     

V. Зміст теми заняття

Клінічний етап перевірки постановки зубів на восковому базисі частково-знімних протезів складається з наступних етапів:

- контроль якості воскового базису зі штучними зубами (відбувається поза ротовою порожниною пацієнта на моделі);

- накладання протезу (відбувається в порожнині рота пацієнта);

- перевірка границь базису протеза;

- перевірка оклюзійних співвідношень.

При визначенні меж ЧЗП користуються такими основними принципами:

1. Чим більше дефект зубного ряду - тим більше межі базису ЧЗП.

2. Краї базису ЧЗП розташовують тільки в межах пасивно рухомих тканин.

3. Зі сторони присінка ротової порожнини межа базису проходить по перехідній складці,

  обминаючи тяжи слизової оболонки та вуздечки верхньої і нижньої губ.

4. При дефекті зубного ряду в передньому відділі верхньої щелепи коли добре

виражений альвеолярний відросток, межа базису ЧЗП доходить до верхівки
альвеолярного відростка.

5. З язичної сторони межа базису перекриває косу лінію і закінчується на перехідній
складці.

6. В дистальній ділянці межа базису на нижній щелепі при дефекті І класу за Кеннеді
закінчується у основи слизового бугорка. Проте в деяких випадках (великий дефект
зниження порогу больової чутливості, відсутність рухомої слизової оболонки) бугорка
перекривають.

7. При П класі за Кеннеді дистальна межа проходить на стороні відсутніх зубів до
слизового бугорка, а з протилежної сторони - закінчується в міжзубному проміжку
молярів, або другого премоляра і першого моляра.

8. При Ш класі за Кеннеді межа проходить з оральної сторони до дистальної поверхні
моляра, що обмежує дефект.

9. При IV класі за Кеннеді дистальна межа з оральної сторони проходить по міжзубному
проміжку другого премоляра і першого моляра.

10. Всі зуби на нижній щелепі перекриваються базисом протеза (як моляри та премоляри
на верхній) майже до оклюзійної поверхні, а різці та ікла на верхній тільки на 1/3
висоти коронки.

12. Дистальна межа ЧЗП на верхній щелепі залежить від величини і топографії дефекту:

при 1-2 класі за Кеннеді - попереду лінії «А» з обов'язковим перекриттям бугрів    

верхньої щелепи, що є важливою вимогою щодо забезпечення фіксації та стабілізації;  

при Ш класі за Кеннеді можливо 4 варіанти розміщення базису:

- переднє,

- заднє,

- середнє,

- кільцеве;

при IV класі за Кеннеді базис ЧЗП має вигляд параболи.

 

       Під час перевірки необхідно звернути увагу на наступні моменти:

  1. Наявність рівномірного, одночасного та щільного змикання в центральній оклюзії як на природних, так і на штучних зубах.
  2. Плавне ковзання зубів при передніх та бокових переміщеннях щелеп.
  3. Правильність постановки зубів.
  4. Розташування кламерів та ізоляцій для торуса.
  5. Косметична ефективність протеза.
  6. Вплив протеза на фонетику.

 

Перевірка постановки зубів

       Зуби повинні бути поставлені посередині альвеолярного гребеня. Якщо зуби зміщені в губному або щічному напрямках протез буде нестійким, так як при жуванні, а особливо при відкушуванні, базис буде відставати від слизової оболонки і зміщуватися вперед та в сторону. Якщо зубна дуга звужена зменшується облік ротової порожнини. Хворий буде постійно відчувати дискомфорт та виштовхувати протез язиком, як наслідок цього, протез також буде нестійким. Також звертають увагу на колір, розмір, та форму зубів, величину різцевого перекриття. Слід запобігати перекриттю нижніх різців верхніми більше ніж 1-2 мм, так як це може порушити функцію протеза. Слід також запобігати великого перекриття нижніх щічних бугорків кореневих зубів одноіменними верхніми. Різко виражені бугорки особливо іклів, необхідно зі шліфувати, щоб бокові та передньо-задні рухи були ковтальними. Перевіряють також положення зубів по відношенню до альвеолярного гребня. Необхідно дотримуватися наступних правил:

  • бокові зуби верхньої та нижньої щелеп та передні нижні зуби повинні знаходитися суворо посередині альвеолярного краю;
  • верхні передні зуби щоб: 2/3 – до зовні від серединної лінії, а 1/3 до середини від неї.

При хороших умовах для анатомічної ретенції на верхній щелепі можливо відхилення від правила: верхні передні зуби можна змістити вестибулярно на велику величину. Завдяки цьому покращується зовнішній вигляд хворого.

Тіла та плечі кламерів повинні бути правильно розташовані по відношенню до екватора зуба, а відростки їх відігнути в сторону штучних зубів. Межі ізоляції повинні бути відповідними до сили торуса.

 

       Постановку фронтальних зубів перевіряють з точки зору вимогам косметики, тобто величини, форми кольору та положення їх по відношенню до сусідніх зубів та антагоністів.

 

Перевірка рівномірного, одночасного та щільного змикання зубів

в центральній оклюзії

       Змикання зубів може бути щільним на вигляд, але обманливим, так як є нерівномірним та неодночасним. Нерівномірність змикання зубів перевіряють копіювальним папером, при нещільному змиканню зубів відчувається рухомість базису. Неодночасне змикання відбувається за рахунок заглиблення однієї сторони протеза в піддатливу слизову оболонку або роздавлювання базису з воску проявляється переміщенням базису під час змикання зубів. Штучні зуби на обох сторонах можуть виявитися занадто високими або, навпаки, низькими. У всіх цих випадках слід внести виправлення.

       Якщо є щільне змикання між природними антагоністами та нещільне між штучними, то в області штучних зубів, що не змикаються, ставлять пластинку розм’якшеного воску і знову отримують відбитки антагоністів, добиваючись щільного змикання. Верхню модель відділяють від оклюдатора. Для цього легко ударяють молоточком або шпателем по верхній дужці оклюдатора, при чому верхню модель утримують навісу іншою рукою. Потім отримують моделі по отриманим на воскі відбиткам і знову загіпсовують їх у оклюдатор. Якщо, навпаки, не має змикання на природних антагоністах, а на штучних є, потрібно також визначити причину, тобто зняти ряд штучних зубів, що перешкоджають змиканню природних, замінити їх восковими валиками та зафіксувати правильне співвідношення щелеп в центральній оклюзії. Верхню модель в цьому випадку також необхідно відділити від оклюдатора та знову загіпсувати.

 

Причинами неточностей, знайдених при перевірці центральної оклюзії, можуть бути наступні:

а) порушення відбитків жувальних поверхонь зубів, що не дали можливості

правильно зіставити моделі;

б) неакуратне складання моделей перед загіпсовкою в оклюдатор;

в) відсутність щільного змикання на воскових валиках при визначенні

центральної оклюзії;

г) застосування надмірного тиску під час визначення центральної оклюзії,

наслідком чого змикання антагоністів виходить за рахунок або надмірного

віддавлювання піддатливої слизової оболонки, або порушення точності

прилягання до неї воскового базиса.

 

       Якщо поправки були значимими, то бажано повторити перевірку, якщо ж вторинна перевірка не потрібна, то переходять до кінцевого моделювання базису та до заключного етапу виготовлення протезу.

 

 

VI. План і організаційна структура заняття

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Розподіл часу ( у хвилинах)
  1 2   3 Підготовчий етап Організаційні заходи Постановка навчальних цілей та мотивація Контроль вихідного рівня знань 1. вимоги до ЧЗП під час перевірки конструкції 2. особливості етапу накладання ЧЗП      ІІ     Опитування Тестові завдання ІІ рівня Ситуаційні задачі   Таблиці, фото, структурно-логічні схеми Тести ІІ рівня Задачі ІІ рівня 1-3хв.   15%     15%  
  4 Основний етап Формування професійних вмінь та навичок. 1. Знати вимоги до ЧЗП 2. Оволодіти навичками накладання ЧЗП 2. Провести курацію хворого 3. Вміти вірно визначити наявність помилок при аналізі якості та положення ЧЗП в порожнині рота                  ІІІ       ІІІ     ІІІ       ІІІ            Метод формування вмінь: професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій     Інструментальне дослідження     Хворі Історії хвороби Текстові ситуаційні задачі Обладнання     Обладнання Інструкції Орієнтовні карти 60%
  5     6   7 Заключний етап Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок Підведення підсумків заняття ( теоретичного, практичного, організаційного) Домашнє завдання (основна і додаткова література з теми)   ІІІ   аналіз та оцінка результатів дослідження, рішення задач ІІІ рівня, тестовий контроль ІІІ рівня   Обладнання Результати дослідження   Задачі ІІІ рівня Тести ІІІ рівня   10%

       

                VІІ. Матеріали методичного забезпечення

 

VІІ.1. Тестові завдання І рівня:

 

1. При яких дефектах зубних рядів показані частково-знімні протези:

A  при малих (1-2 зуби);

B   при середніх (2-3 зуби);

C  при великих (більше 3 зубів);

D * при дистально необмежених;

E   при дистально обмежених.

 

2. Який контакт штучних зубів з антагоністами потрібний при конструюванні частково-знімних протезів?
A Фігурно-бугорковий
B   Бугорковий
C   Прямий
D   З мінімальним перекриттям

 

3. Перевірка конструкції протеза полягає в наступному:
A  Огляд воскової форми протезу
B   Уточнення кольору, вигляду зубів, їх артикуляційних взаємовідносин
C   Правильно виготовлені і розташовані кламери
D *Балансування протезу, перевіряють границі, анатомо-фізіологічні ознаки, локалізацію

  механічного кріплення
E    Перевіряють товщину базису протеза.

 

4. Введення протеза - це:
A   Введення протеза до порожнини рота
B   Інформація хворого
C   Перевірка фіксації
D  Перевірка стабілізації протеза
E    *Всі відповіді правильні

 

5. Ускладнення, що виникають при невірному плануванні способу кріплення:
A   Стоматит
B   Погана рівновага протеза
C   Ускладнення при гігієнічній обробці
D   Травма зубів, поява патологічної рухомості

E    *Недостатня фіксація і стабілізація протеза.


       6. Найбільш ефективна система кріплення протеза:
A   Точкова
B   Лінійна
C   *Площинна
D   Діагональна
E   Поперечна

 

       7. Хворій К. виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний етап є наступним після визначення і фіксації центральної оклюзії? 

A Перевірка воскової композиції протеза в порожнині рота 

B Постановка штучних зубів 

C Заміна воску на пластмасу 

D Окреслення границь базису 

E Визначення міжальвеолярної висоти 

 

       8. Хворому Б. 58 років декілька днів тому фіксовано частковий знімний пластинковий протез. Скарги на різкий біль у ділянці перехідної складки, який посилюється при жувальних рухах. Об'єктивно: в межах 17, 16, 25, 26, 27 зубів слизова оболонка гіперемована, болюча при дотику. Що повинен зробити стоматолог-ортопед у цій ситуації? 

A *Провести корекцію краю базиса знімного протеза в ділянці декубітальних виразок 

B Провести пряме перебазування знімного протеза 

C Провести непряме перебазування знімного протеза 

D Провести артикуляційну корекцію жувальної поверхні штучних зубів 

E Виготовити новий частковий знімний пластинковий протез 

 

       9. Хворому А., 60 років, при наявності дефекту І класу за Кеннеді на верхній щелепі ( відсутні премоляри і моляри) виготовили частковий знімний пластинковий протез із фарфоровими зубами. На нижній щелепі - інтактний зубний ряд. Які можливі ускладнення під час користування протезом? .         

A *Стертість антагоністів фарфорових зубів  

B Стертість фарфорових зубів 

C Зміна кольору фарфорових зубів 

D Алергічна реакція на фарфор 

E Токсична реакція на фарфор 

 

       10. У пацієнта М. на етапі перевірки конструкції і фіксації часткового знімного протезу на в/щ відмічається його балансування. Особливістю протезного ложа даного пацієнта є виражений торус твердого піднебіння. Що могли викликати балансування протезу? 

A Не проведено ізоляцію торуса. 

B Порушено режим полімеризації пластмаси. 

C Неправильно визначена ЦО. 

D Неправильне розташування кламерів на опорних зубах. 

E Неправильно проведено постановка штучних зубів. 

 

       11. Пацієнтка Х., 47 років, вчителька; скарги на значний дискомфорт, підвищений рвотний рефлекс, значне порушення мови після протезування частковим знімним пластинковим протезом. Об'єктивно: на верхній щелепі відсутні 13, 12, 11, 21, 22 зуби, зубні ряди звужені, макроглосія, слизова оболонка протезного ложа без патологічних змін, наявний пластинковий пластмасовий протез фіксується добре. Які дії лікаря? 

A *Виготовити новий знімний протез із металевим базисом  

B Вкоротити штучні зуби у протезі 

C Вкоротити край протеза 

D Провести перебазировку протеза 

E Рекомендувати консультацію у логопеда. 

 

       12. Хворому 57 років, виготовляється частковий знімний протез для нижної щелепи з пластмасовим базисом. Якою повинна бути в середньому його товщина?

A *2,0-2,5 мм

B 0,5-1,0 мм

C 1,0-1,5 мм

D 1,5-3,0 мм

E 3,0-3,5 мм

 

     13. У пацієнта Д., 45 років, двосторонній кінцевий дефект зубного ряду в/щ, обмежений іклами. Якою повинна бути задня границя базису пластинкового протеза, щоб забезпечити стабільність його функціонування?

A *Близькою до максимальної як при повному протезі

B Не доходити до лінії «А» на 1 см

C Не перекривати верхньощелепні горби

D Перекривати лінію «А» на 0,5 см

E Довільної конфігурації.

 

       14. Жінці 49 років виготовлено частковий пластинковий протез для верхньої щелепи з пластмасовим базисом. Об-но: зубна формула 17 – 12 11 / 21 22 – 27/ 47 46 45 44 43 42 41 / 31 32 33 34 35 36 37. Зуби інтактні, стійкі. Слизова оболонка без видимих патологічних змін. Ортогнатичний прикус. Перед накладанням протеза проводиться його огляд. Яку товщину повинен мати базис даного протеза?

A 1,5-2,0 мм

B 0,5-0,8 мм

C 0,8-1,2 мм

D 1,2-1,5 мм

E 2,0-3,0 мм.

 

       15. Які відбиткові матеріали краще використовувати при отриманні відбитків для виготовлення частково-знімних протезів?

A *Альгінатні

B Термопластичні

C Полу сульфідні

D Кристалізуючи

E Тіоколові.

 

       16. Хворий Ш., 53 років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі. З анамнезу з’ясовано, що у хворого мікростомія. 31 32 35 36 3 7 38 41 42 45 46 47 48 зуби відсутні. Зуби, що залишилися стійкі, нерухомі. Яку конструкцію протеза необхідно виготовити хворому?

A *Розбірний частковий знімний пластинчатий протез

B  Частковий знімний пластинчатій протез

С Мостоподібний протез з опорою на 43, 33 зуби та знімний протез

D Бюгельний протез

E Шину-протез.

 

17. Хворий 46 років звернувся з приводу протезування. О’єктивно зубна формула                   

                         1817161514131211 2122232425262728

                                  44434241 313233

Зуби, що лишились на нижній щелепі стійкі, інтактні. Прикус ортогнатичний. Слизова оболонка без видимих патологічних змін. Який відбиток необхідно для виготовлення знімного протезу?

А Власне функціональний

В Функціонально-присмоктувальний

С *Анатомічний

D Частково-функціональний

E Функціонально-навантажуючий

 

18. Хто повинен нанести межі майбутнього базису протеза та кламерну фіксацію?

 А реєстратор

 B медсестра кабінету

 C зубний технік

 D *лікар-ортопед

19. Де необхідно розмістити під час виготовлення воскового базису з прикусним валиком на нижній щелепі металевий дріт, який повинен укріпити воскову конструкцію?

А на оклюзійній площині;

B *З язикового боку;

C з вестибулярного боку;

D не має значення.

 

20. Другий лабораторний етап виготовлення часткових знімних пластинкових протезів передбачає:

А *гіпсування гіпсових моделей в артикуляторі (оклюдаторі), конструювання

штучних зубних рядів;

B завершальне моделювання, заміну воску на пластмасу;

C гіпсування у стоматологічні кювети;

D фіксацію у бюгель, полімеризацію.

 

21. На якому лабораторному етапі необхідно проводити режим полімеризації акрилових пластмас?

А на першому;

В на четвертому;

С на другому;

D на третьому.

 

           22. Хворій К. виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний етап є наступним після визначення і фіксації центральної оклюзії?


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 372; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ