ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТАз дисципліни                  «Основи охорони праці»                                                         

 

Студент …………………………………………….               ……………….

                           (прізвище, ініціали)                                        (підпис)

 

Група …………………… Залікова книжка № ……………

Керівник роботи ……………………………………………..

                                          (посада, прізвище, ініціали)

 

 

Дата подання на кафедру на рецензію ……………………………………….

Реєстраційний номер ………………………….. Реєстратор ………………...

                                                                                                            (підпис)

 

 

Захищена з оцінкою ………………………..

 

Викладач ………………………………………………… …………………

                          (посада, прізвище, ініціали)                         (підпис)

 

 

Дата …………………………….

 

Луганськ


 

ДЛЯ НОТАТОК


 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 543;