МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальної самостійної роботи
з дисципліни «Основи охорони праці»

(для студентів усіх спеціальностей та напрямків
підготовки денної форми навчання)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

«Охорона праці та БЖД»

Протокол № 12 від 14.06.2011 р.

Луганськ 2011


УДК 331.45(075.8)

 

 

Методичні вказівки до виконання індивідуальної самостійної роботи
з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів усіх спеціальностей
та напрямків підготовки денної форми навчання) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, В.І. Сало, О.О. Андріанова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 20 с.

 

У методичних вказівках наведені варіанти завдань, контрольні питання, теми оціночних розрахунків, структура і зміст індивідуальної самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» та рекомендації до її виконання і оформлення.

 

 

Укладачі:                                                  М.А. Касьянов, проф.

В.О. Медяник, доц.

О.М. Гунченко, доц.

В.І. Сало, доц.

О.О. Андріанова, ас.

 

Відповідальний за випуск                    М.А. Пітельгузов, проф.

 

Рецензент                                                   Ю.І. Гутько, проф.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до спільного наказу МОН, МНС та Держгірпромнагляду від 21.10.2010р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» та Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» від 18.03.2011 р., з метою поглиблення вивчення дисципліни «Основи охорони праці», набуття навичок і умінь самостійної роботи з проведення кваліфікованих розрахунків, з аналізу та обґрунтування висновків студенти виконують індивідуальну самостійну роботу (модульну контрольну роботу). Ця робота є невід’ємною частиною (поряд з лабораторними заняттями та іспитом) атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам навчальної програми.

Студенти – майбутні фахівці з вищою освітою, повинні усвідомлювати відповідальність за особисту і колективну безпеку, необхідність обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання роботи полягає в набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я, та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Зміст, структура і оформлення роботи

Індивідуальна контрольна робота складається з трьох теоретичних питань та одного оціночного розрахунку параметрів умов праці.

Номера питань та тема оціночного розрахунку вибираються студентом самостійно з урахуванням першої літери прізвища та останньої цифри номера залікової книжки (табл. 1).

Кожне питання містить короткий зміст, який необхідно розкрити при відповіді, а також рекомендовані літературні джерела.

По тексту кожної відповіді необхідно робити посилання на використану літературу та нормативно-правові акти з охорони праці (з урахуванням останніх редакцій, що діють на час виконання роботи).

Тема оціночного розрахунку (у дужках) та варіант (зазначений через дріб) конкретних значень параметрів для його виконання визначаються останньою групою цифр завдання. Методика розрахунків наведена в джерелах [37,38,46]. Отримані результати необхідно порівняти з нормативними значеннями та зробити висновки і пропозиції щодо покращення умов праці.

Робота (обсяг 6-8 стор. м/п тексту) повинна складатися із змісту (назви питань та теми оціночного розрахунку), відповідей на питання, оціночного розрахунку та списку використаної літератури. На титульному листі (додаток 1) обов’язково повинен бути наведений № залікової книжки студента.

 

Таблиця 1

Варіанти завдання

Перша
літера
прізвища
студента

Остання цифра номера залікової книжки та номери
контрольних питань і теми оціночного розрахунку

1 2 3 4 5
А 1,21,24 (І/1) 17,30,40 (ІІІ/9) 12,25,38 (VI/7) 8,31,36 (I/5) 4,23,32 (IV/3)
Б 2,22,25 (І/2) 18,31,41(ІІІ/7) 13,26,39 (VI/8) 9,32,37 (I/6) 5,33,35 (IV/4)
В 3,23,26 (І/3) 19,32,21(IV/1) 14,27,40 (VI/9) 10,33,38 (I/7) 6,34,36 (IV/5)
Г 4,27,35 (І/4) 20,33,22(IV/2) 15,28,41 (VI/10) 11,34,39 (I/8) 7,24,37 (IV/6)
Д 5,28,36 (І/5) 1,34,23 (IV/3) 16,21,29 (VII/1) 12,24,40 (I/9) 8,25,38 (IV/7)
Е 6,29,37 (І/6) 2,24,35 (IV/4) 17,22,30 (VII/2) 13,25,41 (I/10) 9,26,39 (IV/8)
Є 7,30,38 (І/7) 3,25,36 (IV/5) 18,23,31 (VII/3) 14,21,26 (II/1) 10,27,40 (IV/9)
Ж 8,31,39 (І/8) 4,26,37 (IV/6) 19,32,35 (VII/4) 15,22,27 (II/2) 11,28,41(IV/10)
З 9,32,40 (І/9) 5,27,38 (IV/7) 20,33,36 (VII/5) 16,23,28 (II/3) 12,21,29 (V/1)
І 10,33,41 (І/10) 6,28,39 (IV/8) 1,34,36 (VII/6) 17,24,35 (II/4) 13,22,30 (V/2)
К 11,21,34 (ІІ/1) 7,29,40 (IV/9) 2,24,38 (VII/7) 18,25,36 (II/5) 14,23,31 (V/3)
Л 12,22,24 (ІІ/2) 8,30,41 (IV/10) 3,25,39 (VII/8) 19,26,37 (II/6) 15,32,35 (V/4)
М 13,23,25 (ІІ/3) 9,21,31 (V/1) 4,26,40 (VII/9) 20,27,38 (II/7) 16,33,36 (V/5)
Н 14,26,35 (ІІ/4) 10,22,32 (V/2) 5,27,41 (VII/10) 1,28,39 (II/8) 17,34,37 (V/6)
О 15,27,36 (ІІ/5) 11,23,33 (V/3) 6,21,28 (VIII/1) 2,29,40 (II/9) 18,24,38 (V/7)
П 16,28,37 (ІІ/6) 12,34,35 (V/4) 7,22,29 (VIII/2) 3,30,41 (II/10) 19,25,39 (V/8)
Р 17,29,38 (ІІ/7) 13,24,36 (V/5) 8,23,30 (VIII/3) 4,21,31 (III/1) 20,26,40 (V/9)
С 18,30,39 (ІІ/8) 14,25,37 (V/6) 9,31,35(VIII/10) 5,22,32 (III/2) 1,27,41 (V/10)
Т 19,31,40 (ІІ/9) 15,26,38 (V/7) 10,32,36(VIII/5) 6,23,33 (III/3) 2,21,28 (VI/1)
У 20,32,41(ІІ/10) 16,27,39 (V/8) 11,33,37(VIII/6) 7,34,35 (III/4) 3,22,29 (VI/2)
Ф 1,21,33 (ІІІ/1) 17,28,40 (V/9) 12,34,38(VIII/7) 8,24,36 (III/5) 4,23,30 (VI/3)
Х 2,22,34 (ІІІ/2) 18,29,41 (V/10) 13,24,39(VIII/8) 9,25,37 (III/6) 5,31,35 (VI/4)
Ц 3,23,24 (ІІІ/3) 19,21,30 (VI/1) 14,25,40(VIII/9) 10,26,38 (III/7) 6,32,36 (VI/5)
Ч 4,25,35 (ІІІ/4) 20,22,31 (VI/2) 15,26,41(VIII/4) 11,27,39 (III/8) 7,33,37 (VI/6)
Ш 5,26,36 (ІІІ/5) 21,23,32 (VI/3) 16,21,27 (I/1) 12,28,40 (III/9) 8,34,38 (VI/7)
Щ 6,27,37 (ІІІ/6) 1,33,35 (VI/4) 17,22,28 (I/2) 13,29,41(III/10) 9,24,39 (VI/8)
Ю 7,28,38(ІІІ/10) 2,34,36 (VI/5) 18,23,29 (I/3) 14,21,30 (IV/1) 10,25,40 (VI/9)
Я 8,29,39 (ІІІ/8) 3,24,37 (VI/6) 19,30,35 (I/4) 15,22,31 (IV/2) 11,26,41 (VI/10)

 


 

Продовження таблиці 1

 

Перша
літера
прізвища
студента

Остання цифра номера залікової книжки та номери
контрольних питань і теми оціночного розрахунку

6 7 8 9 0
А 9,21,27 (VII/10) 4,34,40 (I/9) 20,30,38 (V/7) 16,24,36(VIII/5) 12,23,30 (III/3)
Б 10,22,28(VII/2) 5,24,41 (I/10) 1,31,39 (V/8) 17,25,37(VIII/6) 13,31,35 (III/4)
В 11,23,29(VII/3) 6,21,25 (II/1) 2,32,40 (V/9) 18,26,38(VIII/7) 14,32,36 (III/5)
Г 12,30,35(VII/4) 7,22,26 (II/2) 3,33,41 (V/10) 19,27,39(VIII/8) 15,33,37 (III/6)
Д 13,31,36(VII/5) 8,23,27 (II/3) 4,21,34 (VI/1) 20,28,40(VIII/9) 16,34,38 (III/7)
Е 14,32,37(VII/6) 9,28,35 (III/10) 5,22,24 (VI/2) 1,29,41(VIII/10) 17,24,39 (III/8)
Є 15,34,38(VII/7) 10,29,36 (III/5) 6,23,25 (VI/3) 2,21,30 (I/1) 18,25,40 (III/9)
Ж 16,24,39(VII/8) 11,30,37 (III/6) 7,26,35 (VI/4) 3,22,31 (I/2) 19,26,41(III/1)
З 17,25,40(VII/9) 12,31,38 (III/7) 8,27,36 (VI/5) 4,23,32 (I/3) 20,21,27 (IV/1)
І 18,26,41(VII/1) 13,32,39 (III/8) 9,28,37 (VI/6) 5,33,35 (I/4) 1,22,28 (IV/2)
К 19,21,27(VIII/1) 14,33,40 (III/9) 10,29,38 (VI/7) 6,34,36 (I/5) 2,23,29 (IV/3)
Л 20,22,28(VIII/2) 15,34,41(III/4) 11,30,39 (VI/8) 7,24,37 (I/6) 3,30,35 (IV/4)
М 1,23,29 (VIII/3) 16,21,24 (IV/1) 12,31,40 (VI/9) 8,25,38 (I/7) 4,31,36 (IV/5)
Н 2,30,35 (VIII/4) 17,22,25 (IV/2) 13,32,41(VI/10) 9,26,39 (I/8) 5,32,37 (IV/6)
О 3,31,36 (VIII/5) 18,23,26 (IV/3) 14,21,33(VII/1) 10,27,40 (I/9) 6,33,38 (IV/7)
П 4,32,37 (VIII/6) 19,27,35 (IV/4) 15,22,34(VII/2) 11,28,41 (I/10) 7,34,39 (IV/8)
Р 5,33,38 (VIII/7) 20,28,36 (IV/5) 16,23,24(VII/3) 12,21,29 (II/1) 8,24,40 (IV/9)
С 6,34,39 (VIII/8) 1,29,37 (IV/6) 17,25,35(VII/4) 13,22,30 (II/2) 9,25,41 (IV/10)
Т 7,24,40 (VIII/9) 2,30,38 (IV/7) 18,26,36(VII/5) 14,23,31 (II/3) 10,21,26 (V/1)
У 8,25,41(VIII/10) 3,31,39 (IV/8) 19,27,37(VII/6) 15,32,35 (II/4) 11,22,27 (V/2)
Ф 9,21,26 (I/1) 4,32,40 (IV/9) 20,28,38(VII/7) 16,33,36 (II/5) 12,23,28 (V/3)
Х 10,22,27 (I/2) 5,33,41 (IV/10) 1,29,39(VII/8) 17,34,37 (II/6) 13,29,35 (V/4)
Ц 11,23,28 (I/3) 6,21,24 (V/1) 2,30,40(VII/9) 18,24,38 (II/7) 14,30,36 (V/5)
Ч 12,29,35 (I/4) 7,22,25 (V/2) 3,31,41(VII/10) 19,25,39 (II/8) 15,31,37 (V/6)
Ш 13,30,36 (I/5) 8,23,26 (V/3) 4,21,32 (VIII/1) 20,26,40 (II/9) 16,32,38 (V/7)
Щ 14,31,37 (I/6) 9,27,35 (V/4) 5,22,32 (VIII/2) 1,27,41 (II/10) 17,33,39 (V/8)
Ю 15,32,38 (I/7) 10,28,36 (V/5) 6,23,33 (VIII/3) 2,21,28 (III/10) 18,34,40 (V/9)
Я 16,33,39 (I/8) 11,29,37 (V/6) 7,34,35 (VIII/4) 3,22,29 (III/2) 19,24,41(V/10)

 


Контрольні запитання

1. Загальні положення Закону України «Про охорону праці» (2002 р.) [1, 8, 40].

2. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Гарантії прав на охорону праці, пільги і компенсації за шкідливі та небезпечні умови праці [1, 8, 40].

3. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Охорона праці жінок. «Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» (1993 р.) [1, 8, 40].

4. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Охорона праці неповнолітніх. «Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких заборонено застосувати працю неповнолітніх» (1994 р.)
[1, 8, 40].

5. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Охорона праці інвалідів. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій [1, 8, 40].

6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (1999 р.): Завдання страхування від нещасного випадку на виробництві. Порядок та строки проведення страхових виплат [1, 2, 8, 40, 41].

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (1999 р.): Відшкодування шкоди, спричиненою застрахованому ушкодженням його здоров’я [1, 2, 8, 40, 41].

8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (1999 р.): Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків [1, 2, 8, 40, 41].

9. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Організація охорони праці. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця [1, 8, 40].

10. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Служба охорони праці на підприємстві та фінансування охорони праці [1, 8, 40].

11. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Навчання з охорони праці та інструктажі [1, 3, 4, 8, 40].

12. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Інформація та звітність про стан охорони праці. «Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці» (1994 р.) [1, 8, 40].

13. Розслідування та облік нещасних випадків [1, 5, 8, 40, 44, 46].

14. Спеціальне розслідування нещасних випадків [1, 5, 8, 40, 44, 46].

15. Розслідування та облік професійних захворювань [1, 5, 8, 40, 44, 46].

16. Розслідування та облік аварій [1, 5, 8, 40, 44, 46].

17. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Державне управління охороною праці та нормативно-правові акти з охорони праці [1, 8, 40].

18. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці [1, 8, 40].

19. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Вповноважені найманими робітниками особи з питань охорони праці. «Типове положення про діяльність вповноважених найманими робітниками осіб з питань охорони праці» (2007 р.) [1, 8, 40].

20. Закон України «Про охорону праці» (2002 р.): Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Нормативно-правові акти з охорони праці [1, 8, 40].

21. Шкідливі і небезпечні виробничі чинники та їх класифікація /Дати визначення шкідливих і небезпечних виробничих чинників та їхню класифікацію, а також коротку характеристику [8, 9, 12, 13]/.

22. Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їхнього попередження /Надати визначення термінів – «нещасний випадок», «професійне захворювання». Обґрунтувати необхідність класифікації причин нещасного випадку (НВ). Класифікація чинників і причин, що впливають на безпеку умов праці [6, 8, 9, 12, 13]/.

23. Методи аналізу виробничого травматизму /Надати визначення термінів – «нещасний випадок», «професійне захворювання». Обґрунтувати необхідність аналізу НВ. Основні методи аналізу виробничого травматизму та їх стисла характеристика [6, 8, 9, 12, 13, 44, 46]/.

24. Загальні положення та основні поняття фізіології та гігієни праці, виробничої санітарії /Вимоги до розташування підприємств, захисні зони підприємств, вимоги до площі та об’єму виробничих приміщень [6, 8, 9, 10, 45]/.

25. Повітря робочої зони /Характеристика, джерела забруднення, причини виникнення, класифікація (за ступенем та характером дії на людину). Заходи щодо оздоровлення повітряного середовища [6, 8, 9, 14, 16, 45]/.

26. Мікроклімат виробничих приміщень /Параметри, нормування, прилади контролю, дія на людину [6, 8, 9, 15, 16, 45]/.

27. Виробниче освітлення /Призначення та завдання, види, типи і системи виробничого освітлення, їхні характеристики, нормування. Прилади контролю [6, 8, 9, 17, 45]/.

28. Освітлення виробничих приміщень /Види, типи і системи виробничого освітлення та їхня характеристика. Основні світлотехнічні величини. Вимоги до виробничого освітлення. Види штучного освітлення за призначенням [6, 8, 9, 17, 45]/.

29. Виробничий шум та захист від його впливу /Шум – джерела, причини виникнення, основні характеристики, нормування, вплив на організм людини, заходи і засоби зниження та захисту від його впливу [6, 8, 9, 18, 20, 45]/.

30. Виробнича вібрація та захист від її впливу /Вібрація – джерела, причини виникнення, основні характеристики, нормування, вплив на організм людини, заходи і засоби зниження та захисту від її впливу [6, 8, 9, 19, 45]/.

31. Ультразвук, інфразвук та захист від їхнього впливу / Ультразвук, інфразвук – джерела, причини виникнення, основні характеристики, нормування, вплив на організм людини, заходи і засоби зниження та захисту від її впливу [6, 8, 9, 18, 45]/.

32. Електромагнітні випромінювання та захист від їхньої дії / Джерела, природа, характеристики, вплив на організм людини, нормування, засоби та заходи захисту від їх впливу [6, 8, 9, 21, 22, 45]/.

33. Випромінювання оптичного діапазону та захист від їхньої дії / Джерела, природа, характеристики, вплив на організм людини, нормування, засоби та заходи захисту від їх впливу [6, 8, 9, 23, 45]/.

34. Іонізуюче випромінювання та захист від його дії / Джерела, природа, характеристики, вплив на організм людини, нормування, засоби та заходи захисту від їх впливу [6, 8, 9, 45]/.

35. Вимоги техніки безпеки до виробничого обладнання і технологічних процесів /Загальні вимоги з ТБ до обладнання і технологічних процесів [6, 8, 9, 24, 25, 26, 45]/.

36. Безпека систем, що працюють під тиском /Призначення, вимоги безпеки до проектування, виготовлення, експлуатації посудин, що працюють під тиском. Контроль та пристрої безпеки [6, 8, 9, 27, 45]/.

37. Електробезпека /Дія електричного струму на організм людини, порогові значення електричного струму. Класифікація приміщень за небезпекою ураження людей електричним струмом. Загальні заходи захисту від ураження електричним струмом. Перша (долікарська) допомога при ураженні електричним струмом [6, 8, 9, 28, 29, 30, 45]/.

38. Електротравматизм /Причини ураження електричним струмом, види електротравм, чинники, що впливають на ступінь ураження електричним струмом. Перша (долікарська) допомога при ураженні електричним струмом [6, 8, 9, 28, 29, 30, 45]/.

39. Безпека умов праці при використанні персональних комп’ютерів /Загальні положення, шкідливі та небезпечні чинники, вимоги до робочого місця обладнаного ПК, «синдром комп’ютерного стресу», вплив на людину, засоби і заходи щодо зниження впливу на користувача ВДТ шкідливих та небезпечних виробничих чинників [6, 8, 9, 34, 35, 42, 45]/.

40. Пожежна безпека /Пожежа, горіння, пожежна безпека, пожежна профілактика, активний пожежний захист, небезпечні і шкідливі чинники пожежі та вибуху. Засоби пожежогасіння [6, 8, 9, 31, 32, 33, 45]/.

41. Пожежна безпека на виробництві /Пожежа, пожежна безпека, заходи і засоби пожежної профілактики, категорії виробництв за пожежовибухонебезпекою. Засоби пожежогасіння на підприємствах [6, 8, 9, 31, 32, 33, 45]/.


Теми оціночних розрахунків

Тема І

«Дослідження та оцінка стану електробезпеки на робочих місцях»

Визначити та оцінити рівень напруги дотику при заданих параметрах з урахуванням режиму роботи електроустановки у відповідності до ПУЕ.

 

Параметр

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Напруга в електромережі, Uф (В)

380 380 1000 127 380 220 1000 380 220 127

Час аварійного відключення, Т (с)

1,5 0,5 0,1 1,2 0,01 0,6 0,1 1,2 1,5 0,9

Коефіцієнт напруги дотику

0,8 1 0,6 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,6

Відносна вологість повітря, j (%)

75 60 40 60 80 75 65 40 60 75

Температура повітря в приміщенні, t (оС)

26 18 10 18 27 26 19 10 18 26

Режим праці електроустановки - нормальний (Н) або аварійний (А)

Н А Н А Н А Н А Н А

Опір ізоляції фазних проводів (кОм)

Rф1 100 460 500 220 120 145 350 450 160 520
Rф2 110 350 510 350 130 170 250 430 130 480
Rф3 150 300 460 420 110 160 420 500 260 320

Опір захисного заземлення, RХ (Ом)

10 4 8 20 12 14 17 5 6 9

Тема ІІ

«Дослідження та оцінка параметрів мікроклімату»

 

Визначити параметри мікроклімату у виробничому приміщенні та порівняти їх з відповідними параметрами, що нормуються за ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 

Параметри

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Енерговитрати робітника (Дж/сек) 130 140 173 180 200 220 225 232 233 240
2. Явне тепло у приміщенні ( ∙ 103), (КДж/год) 236 450 300 350 400 450 500 550 233 454
3. Тепловитрати (КДж/год) 500 600 300 400 500 600 700 800 400 540
4. Об’єм приміщення, Vпр3) 500 600 504 640 700 800 864 576 360 450
5. Зовнішня середньодобова температура, tзовн (°С) +15 +18 +11 +15 +6 +5 +9 +20 +9 +8
6. Температура повітря у приміщенні по «сухому» термометру, tсф (°C) 18 16 25 24 21 17 19 20 25 21
7. Температура повітря в приміщенні по «вологому» термометру, tвф (°C) 14 10 18 16 13 14 15 16 21 17
8. Швидкість руху повітря на робочому місці, с (м/с) 0,1 0,2 0,3 0,15 0,12 0,14 0,25 0,2 0,1 0,3
9. Барометричний тиск, В (мм.рт.ст) 760 765 755 754 762 761 758 757 754 760

Тема ІІІ

«Дослідження та оцінка вмісту пилу у повітрі виробничого приміщення»

 

Визначити фактичну концентрацію пилу у повітрі виробничого приміщення, порівняти з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) пилу у відповідності з ГОСТ 12.1.007-88 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

 

Параметр

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вага фільтру до відбору проби, Р1 (мг) 110 120 130 140 70 80 90 120 110 130
Вага фільтру після відбору проби, Р2 (мг) 120 124 138 142 76 83 92 130 117 134
Об'ємна швидкість відбору проби, Qt (л/хв) 10 5 4 12 7 8 9 13 5 6
Час відбору проби, Т (хв) 15 16 13 14 13 14 15 12 15 14
Температура повітря у приміщенні, t (оС) 15 16 17 18 19 20 25 24 23 22
Барометричний тиск, В (мм.рт.ст.) 760 765 755 754 762 761 758 757 754 760
Склад пилу Алюміній Електрокорунд Баріт Доломіт Вапняк SiO2 (>70%) SiO2 (<70%) Карборунд Сажа Азбест
ГДК пилу (мг/м3) 2,00 4,00 6,00 6,00 6,00 1,00 2,00 6,00 4,00 2,00

Тема ІV

 «Дослідження та оцінка природного освітлення»

 

Визначити рівень фактичної освітленості на робочому місці персоналу та порівняти його з нормативними параметрами згідно з ДБН В.2.5.28-2006 Природне та штучне освітлення.

 

Параметр

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Найменший розмір об’єкту розрізнення (мм)

0,41 0,62 0,74 0,11 0,20 0,48 0,67 2,4 0,23 0,14

Пояс світлового клімату

ІV V ІV V V ІV V ІV V ІV

Вид світлового прорізу

В Ф Ф В В Ф Ф Ф В Ф

Орієнтація світлового прорізу за азимутом

ПН ПНС З ПДЗ ПД ПНЗ С ПДС ПД ПН

Освітленість приміщення при природному освітленні,

Евн (лк)

Номер

умовного робочого

місця

1 120 150 100 130 90 95 120 250 210 120
2 100 130 80 115 70 85 110 230 200 110
3 80 100 70 100 60 75 90 180 180 90
4 50 80 60 80 50 65 70 150 160 70
5 30 50 50 60 30 55 50 130 130 50

Зовнішня освітленість, Езов (лк)

2000 1500 1000 1600 1000 1700 1800 2500 3000 1800

 

Примітка. В – віконний світловий проріз, Ф – фонарний світловий проріз,
ПН – північ, ПД – південь, З – захід, С – схід, ПНЗ – північний захід, ПДЗ – південний захід, ПНС – північний схід, ПДС – південний схід.


Тема V

«Дослідження та оцінка штучного освітлення»

 

Визначити рівень штучної освітленості на робочому місці персоналу та порівняти її з нормативними параметрами згідно з ДБН В.2.5.28-2006. Природне та штучне освітлення.

Параметр

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Розряд та під розряд зорових робіт ІІІв ІVб ІVа Іг ІІб ІІІг ІVа ІІб Іб
Фон СВ СР ТМ СР ТМ СВ ТМ СР СР ТМ
Контраст М М М В С В М С М С
Тип світильників СХМ ПГТ Лц ОД ШОД УЗ СХМ ПГТ ОДОР ШОД
Тип ламп НБ-75 НБК-40 НБК-75 ЛБ-80 ЛБ-40 ЛН-100 НГ-150 ЛН-200 ЛХБ-40 ЛБ-30
Відстань проміж світильниками, L (м) 3,2 3,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
Висота підвісу світильників над робочою площиною, h (м) 2,2 2,8 3,4 3,0 3,0 2,4 2,6 4,0 2,6 2,8
Коефіцієнт запасу, kз 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 1,3 1,3
Кількість ламп, n 20 90 36 6 22 10 12 14 24 96
Довжина приміщення, A (м) 12 20 4 14 12 18 16 10 6 10
Ширина приміщення, B (м) 10 12 4 6 8 10 12 4 6 8

Примітка. Фон – СВ – світлий, СР – середній, ТМ – темний. Контраст об’єкту з фоном – М- малий, С – середній, В – великий.

Тема VІ

«Дослідження та оцінка ефективності роботи кондиціонера повітря»

 

Визначити тип та необхідну кількість кондиціонерів, враховуючи фактичні тепловиділення у приміщенні та тепловтрати, для приведення параметрів мікроклімату у відповідність до ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Параметр

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кількість робітників (осіб) 40 45 50 55 50 55 60 50 65 60
Категорія тяжкості праці І ІІ ІІІ Іа ІІа Іб ІІб ІІІ ІІа ІІб
Загальна потужність обладнання (кВт) 2,2 1,8 1,5 1,6 2 2,5 3 3,2 3,5 2,2
Площа нагрітих поверхонь (м²) 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0
Температура нагрітих поверхонь (ºС) 40 50 55 60 70 80 60 45 50 80
Тепловтрати приміщень (Дж/год) 200 250 400 450 500 700 300 600 400 700
Зовнішня температура (ºС) 28 32 33 29 34 36 27 25 31 30

 

Примітка. Вибір кондиціонера за фактичною холодопродуктивністю, яка повинна бути більшою на 10-30%, ніж необхідно за розрахунками, виконувати для виробничих приміщень з великими надлишками тепла за табл. 6.1, для виробничих приміщень конторського типу та адміністративних будівель за табл. 6.2.


Таблиця 6.1

Параметри та моделі промислових кондиціонерів

                 Назва параметрів Назва моделі Продуктивність за повітрям, м3/год Холодопродуктивність, кВт/год
ККЗ-1 1000 3,48
ККЗ-2 1000 3,5
КМ7 2000 10,0
КМ7 ПС 2000 10,0
КА1-25 6000 29,1
КА2-25 6000 29,1
КА1-40 10000 46,5
КА2-40 10000 46,5
1КС-12А 2400 10
КСИ-12А 3000 10
КВ1-17 3500 14,2
КВ1-24 5400 20
КС-25 5000 20,8
КС-35 7500 29,2
КС-50 10000 41,7

 

Таблиця 6.2

Параметри та моделі побутових кондиціонерів

                       Назва параметрів Назва моделі Холодопродуктивність, ккал/год
КНК-0,15 400
КНК-0,3 800
КИ-0,5 1900
КНУ-2,5 14500
КНУ-5 29000
КНУ-7,5 43500
LG S 09 LHQ 30240
LG G 09 LHK 31680
LG S 09 AFT 30000
LG S 09 JT 31000

 


Тема VІІ

«Дослідження та оцінка виробничого шуму»

 

Визначити та оцінити рівні виробничого шуму на робочих місцях персоналу, згідно санітарних норм ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 

Варіант

Джерело шуму

Вид
трудової
діяльності

Спектр шуму, що досліджується

Рівень звуку,

(дБА)

Рівні звукового тиску, Lфакт (дБ) в октавних смугах
з середньогеометричними частотами, f (Гц)

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1 Кондиціонер ТД 45 49 52 56 64 68 63 60 58 65
2 Кондиціонер ВК 53 57 62 65 68 70 67 62 58 65
3 Виробн. облад. ВД 69 65 61 57 55 52 49 45 42 55
4 Вентилятор РПВ 38 45 52 67 56 54 53 48 45 60
5 Виробн. облад. РК 79 73 68 65 61 57 55 51 47 65
6 Кондиціонер ТД 41 46 48 52 54 56 53 50 47 55
7 Вентилятор ВК 45 47 53 55 58 65 57 53 51 55
8 Виробн. облад. ВД 78 73 69 65 61 58 53 49 45 70
9 Кондиціонер РПВ 35 39 43 45 48 67 56 51 48 55
10 Виробн. облад. РК 46 48 54 58 63 66 62 57 54 60

 

 

Примітка: ТД – творча діяльність; ВК – висока кваліфікація; ВД – виробнича дільниця; РПВ – робота з підвищеними вимогами без мовного зв’язку; РК – робота з вказівками по телефону.

 


Тема VІІІ

«Визначення коефіцієнтів частоти та тяжкості виробничого травматизму»

 

Вказати, які нещасні випадки з наведених у завданні підлягають внесенню до звітності за рівнем виробничого травматизму по підприємству та за якими з них складається акт за формою Н-1. Визначити коефіцієнти частоти (Кч) та тяжкості (Кт) виробничого травматизму за визначеною кількістю виробничих травм, якщо за звітний період відбулося Т1 нещасних випадків на виробництві із втратою працездатності Д1 днів, Т2 нещасних випадків відбулося по дорозі на роботу із втратою працездатності Д2 днів, Т3 нещасних випадків – при виконанні суспільної роботи із втратою працездатності Д3днів, Т4 нещасних випадків відбулося при виконанні робіт в особистих цілях із втратою працездатності Д4 днів; Т5 нещасних випадків – під час чергування у святкові дні із втратою працездатності Д5 днів, Т6 побутових нещасних випадків із втратою працездатності Д6 днів. Число працюючих на підприємстві за звітний період P осіб. Наявність транспорту підприємства для доставки робітників – М.

 

Параметр

Варіант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Т1 5 26 4 9 10 12 24 8 6 10
Д1 20 154 94 40 120 36 156 43 80 35
Т2 1 2 2 5 4 2 2 5 2 2
Д2 4 6 18 20 20 14 16 24 24 18
Т3 6 2 5 6 6 3 3 4 1 4
Д3 9 18 25 18 12 12 25 10 15 6
Т4 2 26 4 4 2 10 6 2 8 5
Д4 14 98 10 8 8 68 10 18 60 40
Т5 3 4 2 5 1 2 4 4 4 4
Д5 12 15 8 9 15 8 20 25 10 8
Т6 24 54 4 28 48 23 45 10 6 20
Д6 56 126 18 100 124 48 150 83 30 100
М так так ні ні так ні так так ні так
P 450 1600 98 830 720 540 1500 180 260 83

 


Рекомендована література та нормативно-правові документи

 

1. Закон України «Про охорону праці», №229-IV від 21.11.2002 р.

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», № 1105-XIV від 23.09.99.

3. НПАОП 0.00-4.36-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15.

4. НПАОП 0.00-8.24-05Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. №15.

5. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Постанова КМУ №1112 від 25.08.2004 р.

6. Основи охорони праці: Підручник. / За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

7. Геврик Є.О. Охорона праці. – К.: Ельга; Ніка-центр, 2003. – 208 с.

8. Голубенко О.Л. Охорона праці у машинобудівному виробництві: Підручник / Голубенко О.Л., Касьянов М.А., Гунченко О.М., Кожин В.М., Медяник В.О., Сало B.I., Гапонов В.В. – Луганськ: Вид-во СНУ iм. В.Даля, 2010. – 456 с.

9. Охрана труда в машиностроении. Учебник для вузов. Под ред. Е.А. Юдина. – М.: Машиностроение, 1983. – 423 с.

10. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. Под ред. К.А. Ткачука, К.: Техника, 1991. – 285 с.

11. Безопасность производственных процессов. Справочник под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985. – 448 с.

12. Справочная книга по охране труда в машиностроении. Под общ. ред. Русака О.Н. – Л.: Машиностроение, 1989. – 541 с.

13. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт, 1999. – 19 с. Введено в дію наказом Держстандарту України від 26.03.1999 р. № 164.

14. ГОСТ 12.1.007-88. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

15. ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – К.: МОЗ України, 1999. – 19 с. Увед. 01.01.2000.

16. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция, кондиционирование. – К.: Киев ЗНИИЭП, 1996. – 86 с.

17. ДБН В.2.5-28-2006. Природне та штучне освітлення. – К.: Мінстрой, 2006. – 76 с. Чинний з 10.01.2006.

18. ДСН 3.3.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – К.: МОЗ України, 1999. – 29 с. Увед. 01.01.2000.

19. ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. – К.: МОЗ України, 1999. – 45 с. Увед. 01.01.2000.

20. ДСТУ 2867-94. Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження.

21. ГОСТ 12.1.002-86. ССБТ. Электрические поля токов промышленной частоты напряжением 400 кВ и выше. Общие требования безопасности.

22. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования безопасности.

23. СН 5804-91. Санітарні норми експлуатації лазерів.

24. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

25. ГОСТ 12.3.002-86. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

26. ГОСТ 12.3.025-87. ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования
безопасности.

27. ДНАОП 0.00-1.07-97 Правила побудови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. – К.: Держнаглядохоронпраці, 1997. – 123 с. Затв. 11.07.97 р.

28. Правила устройства электроустановок. ПУЭ-2009. – Х.: Изд-во «Форт», 2009. – 704 с.

29. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

30. ГОСТ 12.1.030-87. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

31. ДСТУ 2272-2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

32. ДБН В.1.1.7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

33. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будівель і зовнішніх установок по вибухопожежній і пожежній небезпеці. Затв. наказом МНС №833 від 03.12.2007 р.

34. ДСанПіН 3.3.2.007-1998. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – К.: МОЗ України, 1998. – 20 с. Чинні з 01.01.1999.

35. НПАОП 0.00.1.28-10. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. / Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 26.03.2010 № 65, зареєстр. в Мінюстї України 19.04.2010 р. за № 293/17588.

 

 

Методичне забезпечення

36. Пительгузов Н.А. Средства защиты от шума и вибрации в машиностроении. Учебное пособие. – Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2003. – 156 с.

37. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы охраны труда» для студентов дневной и заочной форм обучения всех специальностей (лабораторные работы 2, 3, 4). Касьянов Н.А., Кожин В.Н, Медяник В.А., Анисимова Т.И..– Луганск: ВНУ им. В. Даля. – 2004.

38. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Основы охраны труда» для студентов дневной и заочной форм обучения всех специальностей (лабораторные работы 5, 6, 7). Касьянов Н.А., Гедрович А.И., Пительгузов Н.А., Черных А.В., Сухаревская О.Н. – Луганск: ВНУ им. В. Даля. – 2004.

39. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи охорони праці» (НМКДКД). (Ел. вид.). Луганськ. ВНУ ім. В. Даля, кафедра «ОП та БЖД», 2006 р.

40. Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплінах «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Законодавство про охорону праці» (частина перша) (для студентів усіх напрямів та форм навчання) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.І. Сало, О.М. Гунченко – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 42 с.

41. Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплінах «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці», «Охорона праці в галузі» за темою: «Законодавство про охорону праці» (частина друга) (для студентів усіх спеціальностей) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.І. Сало, О.М. Гунченко, В.А. Малов – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 50 с.

42. Касьянов М.А., Гунченко О.М., Медяник В.О., Михайлова Ю.Ю., Андріанова О.О. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів. Навч. посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 124с.

43. Касьянов М.А., Васильчук М.В., Гунченко О.М., Медяник В.О. Удосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах. Навч. посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 222 с.

44. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – К.: Універс. «Україна», 2009. – 295 с.

45. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів усіх напрямів підготовки) / Укл. В.М. Кожин, В.Є. Александров, І.В. Савченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 164 с.

46. Методичні вказівки до самостійного заняття з дисциплін «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Система управління охороною праці» за темою «Травматизм та професійні захворювання на виробництві»(для студентів усіх спеціальностей) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, В.І. Сало, В.Я. Міцик, О.О. Андріанова – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 40 с.


Додаток 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Володимира Даля

Кафедра                    «Охорона праці та БЖД»                                     


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 636;