Виробництво, торгівля, ринки, капіталиНавчальний курс: «Глобалізаційні процеси: історія і сьогодення»

Семінарське заняття 1.

Початок і етапи глобалізації як історичного процесу  

 

Питання для обговорення:

1) Перегляньте мультимедійну презентацію «Що таке глобалізація», створену в Центрі вивчення глобалізації Єльського університету (США).

http://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/flash/about/globalization/PART1-1/Presentation_Files/index.html

http://yaleglobal.yale.edu/sites/default/files/flash/about/globalization/PART2-2/Presentation_Files/index.html

Чи погоджуєтеся ви з концепцією її авторів стосовно початку і етапів глобалізації як історичного процесу? Аргументуйте свою позицію.

2) Якщо ваше бачення відрізняється, представте власну концепцію.

До якого історичного періоду, на вашу думку, можна віднести початок процесу / процесів глобалізації? Які етапи вона пройшла? Аргументуйте свою позицію.

3) Яку з трьох точок зору ви підтримуєте:

глобалізація – це єдиний історичний процес з різними етапами розвитку;

глобалізація – це окремі процеси, що відбуваються у різних сферах з різною динамікою;

глобалізація - це змішана концепція, що поєднує ці два підходи.

Аргументуйте свою позицію.

Спробуйте викласти свою думку упродовж 6 хвилин за такою структурою:

1) Вступ – 2-3 речення, включаючи основну тезу виступу.

2) Аргументація вашої позиції, підтвердження її фактами.

По-перше, …

По-друге, …

По-третє, …

3) Висновки: узагальнення основного змісту виступу – 1-2 речення

 

При підготовці до семінарського заняття пам'ятайте, що глобалізація - це :

1) Процес інтеграції держав і народів у світовому (глобальному) масштабі, що характеризується посиленням взаємозв'язків і взаємозалежності між ними.

Однією з характеристик глобалізації є стиснення, ущільнення простору і часу. Так, люди з віддалених частин світу можуть інтенсивно взаємодіяти між собою у різних сферах, а події, що відбуваються у віддаленій країні на місцевому рівні, можуть мати суттєві глобальні наслідки.

2) Передусім економічний феномен, рушійною силою якого є міжнародна торгівля, а також технології у сфері транспорту і зв'язку, що сприяють її розвитку.

Економічна глобалізація впливає на інші сфери (політику, культуру, ін.), що мають свою специфіку. У зв'язку з цим глобалізацію доцільно розглядати як низку процесів, що відбуваються у різних сферах з різною динамікою.

3) Методологія дослідження історії будь-якої нації / держави у глобальному контексті.

4) Концепція, тобто певний спосіб розуміння, трактування явищ, система поглядів на явища, комплекс поглядів, яка враховує вплив зростання, розширення, поглиблення і прискорення взаємодії між народами і державами у межах усього світу на їхній добробут, динаміку розвитку, міжнародне становище.

Концепція глобалізації залишається предметом наукового дискурсу. Не існує єдиного загальновизнаного підходу до визначення глобалізації як феномену, форм і етапів його розвитку.

У зв'язку з цим ви можете підтримувати одну з концепцій глобалізації, що вже існують, або сформулювати власну. Обов'язковою умовою є обгрунтування своєї позиції з використанням аргументів і фактів, що її підтримують (з історії і сучасності).  

 

Рекомендована література:

1)Передусім скористайтеся знаннями, отриманими за увесь період навчання в університеті.

Пригадайте лекції, семінари, прочитану вами навчальну і наукову літературу, що тією чи іншою мірою стосуються питань, винесених на обговорення. 

 

2)Власов В.І. Хвилі глобалізації та її характерні ознаки (pdf, пошук Google).

3)Бауман, Зігмунд. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 107 с.

4)Глобалізація = Focus globalization : навчальний посібник / М. Вотс, В. Босхардт, та ін. – К.: Амадей, 2007. – 480 с.

5)Стігліц, Джозеф. Глобалізація та її тягар. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2003. – 251 с.

6)A Quick Guide to the World History of Globalization (pdf). – Access mode: https://www.google.com.ua/search?q=globalization:+yesterday+today+and+tomorrow&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=etDSV8T2NYevsQG6o5WwDg

7)Dollar, David. Globalization, Inequality, and Poverty since 1980 (pdf). – Access mode: https://www.google.com.ua/search?q=David+Dollar+Globalization,+Inequality,+and+Poverty+since+1980&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=ysnSV7uEOcmesgHv5rfQDQ

8)Hillebrand, Evan E. Deglobalization Scenarios: Who Wins? Who Loses? (pdf). – Access mode: https://www.google.com.ua/search?q=6)%09Hillebrand,+Evan+E.+Deglobalization+Scenarios&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8MrSV9DkFYKNsgGBbA#q=Hillebrand%2C+Evan+E.+Deglobalization+Scenarios

9)History of Globalization. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_globalization

10) Globalization: Yesterday, Today and Tomorrow (pdf). – Access mode: https://www.google.com.ua/search?q=globalization:+yesterday+today+and+tomorrow&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=etDSV8T2NYevsQG6o5WwDg

11) Globalization in Historical Perspective / National Bureau of Economic Research. – Access mode: http://www.nber.org/books/bord03-1 (e-book, pdf)

12) Grinin, Leonid and Andrey Korotayev. Globalization in Historical Retrospective. Origins of Globalization (pdf). – Access mode: https://www.google.com.ua/search?q=Globalization+in+Historical+Retrospective.+Origins+of+Globalization&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=oNLSV8bpKIKbsAGc6JjgAQ

13) Gorodnia, Nataliya. Globalization: Emergence and Evolution // Global South. SEPHIS e-magazine. – Vol.5, No.2, April 2009. – Access mode: http://sephisemagazine.org/current/current.html

14) Scheuerman, W. (2010). Globalization / Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Access mode:  http://plato.stanford.edu/entries/globalization/

15) What is Globalization // Global Transformations. – Access mode: http://www.polity.co.uk/global/whatisglobalization.asp#whatis

16) ORourke, Kevin H. & Williamson, Jeffrey G. (2002).When did globalisation begin? (pdf). – Access mode: https://www.google.com.ua/search?q=When+did+globalisation+begin%3FKEVIN+H.+O%E2%80%99ROURKE%E2%80%A0+AND+JEFFREY+G.WILLIAMSON%E2%80%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=HdPSV765D4OVsAHtt6jIBA

 

Веб-сайти:

A Quick Guide to the World History of Globalization / University of Pennsylvania. – Access mode:
http://www.sas.upenn.edu/~dludden/global1.htm

Globalization 101. – Access mode: http://www.globalization101.org/; http://www.globalization101.org/issues-in-depth/

The History of Globalization / YaleGlobal Online. – Access mode:
http://yaleglobal.yale.edu/about/history.jsp

 

Цей список може бути доповнений рекомендованою вами літературою.  

 

Семінарське заняття 2.

Процеси економічної глобалізації в кінці ХХ – ХХІ ст.:

виробництво, торгівля, ринки, капітали

Питання для обговорення:

 1. Формування глобальних мереж виробництва, постачання і торгівлі, глобалізація фінансів: вплив на світову економіку і споживачів.
 2. Роль транснаціональних корпорацій у процесах економічної глобалізації.
 3. Неолібералізм як ідеологія економічної глобалізації.
 4. Вплив економічної глобалізації на держави і народи світу (приклади).
 5. Відмінності сучасного етапу глобалізації в економічній сфері від попередніх.

 

Для виступу на семінарському занятті ви можете обрати одне, кілька чи усі питання, що пропонуються для обговорення. Усі вони взаємопов'язані.

Виступ має бути коротким (до 6 хв.), добре структурованим. Основна теза виступу має підкріплюватися фактами, конкретними прикладами.

Коментарі також мають бути добре структурованими (до 3 хв.).

Питання – відповіді (до 3 хв).

 

Рекомендована література:

Спочатку рекомендуємо

- ознайомитися з інтерактивною схемою динаміки зростання світової торгівлі

Trade (% of GDP) http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS

- переглянутимультимедійну презентацію

The Evolution of the TV Flash Presentation, cтворену на основі статті:

Maugayar, Walid. Small Screen, Smaller World. YaleGlobal, 11 October 2002 // http://yaleglobal.yale.edu/content/small-screen-smaller-world

 

 1. Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація / антиглобалізація. – К.: Основи, 2004. – 180 с. (Бібліотека ім. В. Максимовича, у фонді чит. залу 12)
 2. Глобалізація = Focus globalization : навчальний посібник / М. Вотс, В. Босхардт, та ін. – К.: Амадей, 2007. – 480 с. (Бібліотека ім. В. Максимовича, у фонді Довідково-бібліографічного відділу, к. 16)
 3. Сорос, Джордж. Джорж Сорос про глобалізацію = On globalization. – Київ : Основи, 2002 (Бібліотека ім. В. Максимовича, ел ресурс)
 4. Сорос, Джордж. Криза глобального капіталізму. – К.: Основи, 1999 (онлайн)

5. Стігліц, Джозеф. Глобалізація та її тягар. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2003. – 251 с. (у фонді читального залу бібліотеки економічного факультету).

6. Фрідмен, Томас Л. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти ґлобалізацію // http://www.ji.lviv.ua/ji-library/friedman/friedman-zmist.htm

7. Фридмен, Томас. Плоский мир: краткая история ХХI века http://royallib.com/book/fridman_tomas/ploskiy_mir_kratkaya_istoriya_hhI_veka.html

 1. Поліщук, Ярослав (2014). Насправді, світ не є плоским: стаття за виступом Панкажа Ґемавата // http://www.zhyvo.in.ua/naspravdi-svit-ne-ye-ploskim-stattya-za-vistupom-pankazha-gemavata.html

 

 1. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя // Економіка України : науковий журнал. – 2010. – № 11 (588). – С. 87-89.
 2. Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / Любіцева О.О. [ та ін. ]. – К.: Київський університет, 2010. – 160с.
 3. Глуха Г.Я. Глобалізація та економічне зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1(40). – С.17-23.
 4. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация. – Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 2
 5. Економічна глобалізація : підручник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. А.С. Філіпенка. – К.: Київський університет, 2009. – 543с. (електрон ресурс)
 6. Економічна система глобалізму / За ред. О.Білоруса. – К.: КНЕУ, 2003. – 357 с. (Бібліотека ім. Максимовича, у фонді Довідково-бібліографічного відділу, к. 16)
 7. Навроцька Н.А. Зміст процесів економічної глобалізації // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – 2012. – Вип. 3 (60). – С. 97-102.
 8. Прохорова М.Е. Дилема ТНК, глобалізації та антиглобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 239-249 (ел ресурс)
 9. Резнікова Н.В. Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2012. – Вип. 111, Ч. 2. – С. 90-100.
 10. Рокоча В. Глобалізація і міжнародний економічний порядок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2006. Вип. 88. – С. 19-22.
 11. Транснациональная корпорация / Энциклопедия Кругосвет // http://www.krugosvet.ru/articles/115/1011526/1011526a1.htm#1011526-A-101
 12. Удод Н.М. Економічна глобалізація та її вплив на діяльність транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал. –2011. – № 3/4 (56/57). – С. 60-62.

 

 1. What is Globalization // Global Transformations. – Access mode: http://www.polity.co.uk/global/whatisglobalization.asp#whatis

 

 1. Gorodnia, Nataliya. Globalization: Emergence and Evolution // Global South. SEPHIS e-magazine. – 2009. – Vol.5, No.2. – Access mode: http://sephisemagazine.org/current/current.html
 2. David Dollar. Globalization, Inequality, and Poverty since 1980. Development Research Group, World Bank. November 2001(pdf, Google search)
 3. David Harvey. A Brief History of Neoliberalism. – Oxford University Press, 2005 (pdf, Google search)
 4. Douglas A. Irwin. The Truth About Trade. What Critics Get Wrong About the Global Economy // Foreign Affairs. – 2016, July/August // https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-06-13/truth-about-trade?cid=emc-sept16_promo_a-content-092216&sp_mid=52368152&sp_rid=bmdvckB1a3IubmV0S0&spMailingID=52368152&spUserID=MjEwNDg3NTU5MDY5S0&spJobID=1003915129&spReportId=MTAwMzkxNTEyOQS2

(для доступу до статті потрібно зареєструватися на сайті www.foreignaffairs.com, після цього ви матимете безкоштовний доступ до однієї статті щомісяця).

 1. Jan Aart Scholte. The Sources of Neoliberal Globalization United Nations Research Institute for Social Development, October 2005 (pdf, Google search)
 2. Jomo Kwame Sundaram, Oliver Schwank and Rudiger von Arnim (2011). Globalization and development in sub-Saharan Africa (pdf, Google search)
 3. Paul Hirst and Grahame Thompson (2003) The Limits to Economic Globalization (pdf, Google search)
 4. Qili (Lily) Jin (2014). Impacts of the Open Door Policy and Globalization on Income Inequality in China Between the 20th century and the early 21st Century (pdf, Google search)
 5. The Globalization Trilogy // http://teddybearfilms.com/the-globalization-trilogy/
 6. Will Straw and Alex Glennie (2012). The Third Wave of Globalization (pdf, Google search).
 7. Xuewu Gu. China and its Reactions to Globalization  (pdf, Google search)

 

Цей список може бути доповнений рекомендованою вами літературою.  

 

 Семінарське заняття 3.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 277; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!