IV. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬСистема корпоративного управління повинна забезпечувати своєчасне й точне розкриття інформації з усіх найважливіших питань, що стосуються товариства, включаючи його фінансовий стан, продуктивність, власність та управління товариством.

А. Важлива інформація, що підлягає розкриттю, включає (але не вичерпується) інформацією про:

1. Результати фінансової та операційної діяльності товариства;

2. Завдання товариства;

3. Володіння значними пакетами акцій та права голосу;

4. Членів ради та правління, а також розмір їхньої винагороди;

5. Значущі фактори ризику, що можна спрогнозувати;

6. Важливі питання, які пов’язані з працівниками та іншими зацікавленими особами;

7. Структуру і політику управління товариством.

 

Б. Інформація повинна готуватися, перевірятися та розкриватися відповідно до високих стандартів якості бухгалтерського обліку, розкриття фінансової й нефінансової інформації та аудиту.

 

В. З метою забезпечення належної підготовки та надання фінансової звітності, слід щороку проводити аудиторські перевірки з використанням незалежного аудитора, який дає зовнішню та об’єктивну оцінку цієї звітності.

 

Г. Канали поширення інформації повинні передбачати рівноправний, своєчасний та непов’язаний із надмірними витратами доступ користувачів до необхідної інформації.

 

V. ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ

Система корпоративного управління має забезпечувати стратегічне керівництво товариством, ефективний нагляд за діяльністю правління з боку ради, а також відповідальність цієї ради перед товариством та акціонерами.

А. Члени ради повинні діяти, беручи до уваги всю необхідну інформацію, сумлінно, з належною обачністю та обережністю, в інтересах товариства та акціонерів.

 

Б. Якщо рішення ради можуть по-різному впливати на різні групи акціонерів, вона має однаково справедливо ставитися до всіх акціонерів.

 

В. Рада повинна забезпечити дотримання відповідного законодавства та врахувати інтереси зацікавлених осіб.

 

Г. Рада повинна виконувати ключові функції, у тому числі:

1. Переглядати й спрямовувати корпоративну стратегію, основні плани дій, політику управління ризиками, річні бюджетні та бізнес-плани, окреслювати орієнтири ефективності, здійснювати нагляд за виконанням планів та роботою товариства, а також контролювати основні витрати придбання та продажу.

2. Підбирати ключові управлінські кадри, визначати їм винагороду, здійснювати нагляд за їхньою діяльністю і, в разі необхідності, звільняти їх та планувати процедуру наступництва.

3. Переглядати винагороду, яку отримують члени ради та правління товариства, забезпечувати формальний та прозорий процес висунення кандидатів для обрання до складу ради.

4. Відстежувати й урегульовувати потенційні конфлікти інтересів членів правління, ради та акціонерів, виявляти нецільове використання активів товариства та зловживання під час укладання угод з особами, що пов’язані з товариством.

5. Забезпечувати правильність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, у тому числі проведення незалежних аудиторських перевірок, а також створювати необхідні системи контролю, зокрема системи моніторингу ризиків, фінансового контролю та контролю за дотриманням законодавства.

6. Стежити за ефективністю практики управління, в межах якої діє рада, і, за необхідності, вносити в неї зміни.

7. Контролювати процес розкриття та поширення інформації.

 

Г.Рада повинна мати можливість давати об’єктивне судження щодо справ акціонерів і бути незалежною, зокрема від правління.

1. Рада має розглянути питання про передання до компетенції достатній кількості своїх членів, що не обіймають адміністративних посад та здатних давати незалежні судження, питань, які потенційно можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів. Прикладом таких ключових обов’язків можуть бути фінансова звітність, висунення на керівні посади та питання оплати праці членів ради та правління.

2. Члени ради повинні приділяти достатньо часу для виконання своїх обов’язків.

 

Д. Щоб мати можливість виконувати свої обов’язки, члени ради повинні мати доступ до інформації, яка є точною, своєчасною і стосується справи.

 


[1] Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів). — Київ, Міжнародна фінансова корпорація, 2002. — С. 22—25.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 90; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ