III. РОЛЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ В УПРАВЛІННІ ТОВАРИСТВОМПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОЕСР[1]

I. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

Система корпоративного управління повинна захищати права акціонерів

А.До основних прав власників належать права на: 1) надійні методи реєстрації власності; 2) передання акцій; 3) регулярне та своєчасне отримання необхідної інформації про товариство; 4) участь та голосування на загальних зборах акціонерів; 5) участь у виборах ради; 6) частку в прибутку товариства.

 

Б. Акціонери мають право на участь та отримання достатньої інформації стосовно рішень, пов’язаних з фундаментальними змінами в товаристві, такими як: 1) внесення змін та доповнень до статуту та аналогічних документів, що регулюють питання управління товариством; 2) надання дозволу на додатковий випуск акцій; 3) угоди надзвичайного характеру, що, по суті, призводять до продажу товариства.

 

В. Акціонери повинні мати можливість ефективно брати участь та голосувати на загальних зборах акціонерів, а також бути поінформованими про правила, у тому числі про порядок голосування, що регламентують проведення загальних зборів.

1. Акціонери повинні отримувати достатню та своєчасну інформацію стосовно дати, місця проведення та порядку денного загальних зборів, а також повну та своєчасну інформацію щодо питань, які будуть вирішуватися під час зборів.

2. Акціонерам повинна надаватися можливість ставити запитання раді, а також, в розумних межах, пропонувати включення додаткових питань до порядку денного зборів.

3. Акціонери повинні мати можливість голосувати особисто або без особистої присутності, причому голоси, подані як особисто, так і заочно, повинні мати однакову силу.

 

Г. Підлягають оприлюдненню (розкриттю) структура капіталу та механізми, які дають змогу окремим акціонерам отримувати контроль, що не зіставний з їхньою часткою в акціонерній власності.

 

Г. Ринки корпоративного контролю повинні мати можливість функціонувати ефективно і прозоро.

 

1. Для того щоб інвестори розуміли свої права та засоби правового захисту, необхідно чітко формулювати й опубліковувати правила та процедури, що регулюють придбання корпоративного контролю на ринках капіталу, а також угоди надзвичайного характеру, такі як злиття та продаж значної частини активів товариства. Угоди повинні укладатися за прозорими цінами і на справедливих умовах, що захищають права усіх акціонерів відповідно до їх класу.

2. Механізми, що перешкоджають поглинанню товариства, не повинні використовуватися для звільнення керівництва товариства від відповідальності.

 

Д. Акціонери, у тому числі інституційні інвестори, мають врахувати, які витрати та зиски несе використання ними свого права голосу.

II. ОДНАКОВО СПРАВЕДЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО АКЦІОНЕРІВ

Система корпоративного управління повинна забезпечувати однаково справедливе ставлення до акціонерів, у тому числі до дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери повинні мати можливість застосовувати ефективні засоби захисту в разі порушення їхніх прав.

 

А. Ставлення до всіх акціонерів, які належать до одного класу, має бути однаковим.

 

1. У межах одного класу всі акціонери повинні мати однакові права голосу. Всі інвестори повинні мати можливість отримати інформацію щодо права голосу за акціями усіх категорій. Будь-які зміни права голосу мають затверджуватися голосуванням акціонерів.

2. Зберігачі або номінальні утримувачі повинні голосувати так, як це узгоджено з реальним власником акцій.

3. Регламент та процедура проведення загальних зборів акціонерів мають забезпечувати однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів. Процедури, що прийняті товариством, не повинні робити участь у голосуванні занадто складною та дорогою.

 

Б. Будь-які операції у власних інтересах та операції з використанням закритої інформації мають бути заборонені.

 

В. Члени ради та правління зобов’язані повідомляти про будь-яку матеріальну заінтересованість в угодах або питаннях, що стосуються товариства.

 

III. РОЛЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ В УПРАВЛІННІ ТОВАРИСТВОМ

Система корпоративного управління має визнати передбачені законом права зацікавлених осіб та заохочувати активне співробітництво між товариством та зацікавленими особами у створенні добробуту, робочих місць та забезпеченні стабільності фінансово успішних підприємств.

А.Система корпоративного управління має забезпечувати дотримання захищених законом прав заінтересованих осіб.

 

Б. Якщо їхні інтереси захищені законом, заінтересовані особи повинні мати можливість отримувати ефективний захист у разі порушення їхніх прав.

 

В. Система корпоративного управління повинна дозволяти участь зацікавлених осіб у заходах щодо підвищення ефективності діяльності товариства.

 

Г. Якщо заінтересовані особи беруть участь у процесі корпоративного управління, вони повинні мати доступ до необхідної інформації.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 93; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ