Список використаної літератури. 1. Агротехнічний метод захисту рослин (екологічно безпечна захист рослин) 

1. Агротехнічний метод захисту рослин (екологічно безпечна захист рослин) .. - М.: ІОЦ "Маркетинг", Новосибірськ: ТОВ Вид-во "ЮКЕА", 2000. - 336с.

 

2. Агрохімія / Карасюк І.М., Геркіял О.М., Господаренко Г.М. та Інші / За ред. Карасюк І.М. - К.: Вища школа, 1995. - 471 с.

 

3. Аймов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництво продукції рослинництва. Підручник, 1995. - 344 с.

 

4. Аксьонов Ігор Вікторович. Практикум з Землеробство. - Зап: ЗДУ, 2001. - 44с.

 

5. Алімов Д.М. (Алімов, Дмитро Миколайович) Технологія виробництво продукції рослинництва: Практикум: Навч. посіб. по підготов. молодий. спец. з агроном. спец. / Д.М.Алімов, Ю.В.Шелестов. - К.: Вища школа, 1994. - 287с.

 

6. Базілінская М.В. Біодобрива. - М.: Агропромиздат, 1989. - 212 с.

 

7. Бугай С.М. та ін Растеніеводство.-К.: Вища школа, І987. - 437 с.

 

8. Вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі України / Зіневич Л.Л., Глуздєєв В.Г., Круть В.М. и ін. - К., 1993. - 49 с.

 

9. Городній М.Г., Петренко М.І., Яворський О.Г. Основи землеробства и кормовиробництва. - К.: Вища школа, 1976. - 344 с.

 

10. Гулий В.В., Памужак Н.Г. Довідник із захисту рослин для фермерів. - Київ: Universitas, М.: Росагросервіс, 1992. - 464 с.

 

11. Жуковський П.М. Культурні рослини і їх родичі. - Л.:

Колос, 1965. - 325 с.

 

12. Зберігання и переробка ПРОДУКЦІЇ рослинництва

Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецького, А. М. Сеньків, В. С. Хилевич. - К.: Мета, 2002. - 495 с

Курсова робота: Ячмінь - вирощування, Властивості - Страница 6

Автор: admin

Индекс материала

Курсова робота: Ячмінь - вирощування, Властивості

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 6 из 6

 

 

13. Землеробство з основами грунтознавства, агрохімії та агроекології: Навч. посіб. для підготов. фахівців в аграр. вузів ІІ-IV рівнів акредіт. з напр. 1301 "Агрономія" / Авт. М.Я.Бомба, Г.Т.Періг, С.М.Ріжук та ін. - К.: Урожай, 2003. - 400с.

 

14. Казідуб Г.О., Єріна О.І. Основи сільськогосподарськіх знань. - К.: Вища школа, 1987. - 272 с.

 

15. Кефера К.Н. Біологічні основи рослинництва. - М.: Вища школа, 1982. - 430 с.

 

16. Основи агрономії / М.Д. Атрошенко, Н.Д. Ковальов, А.В. Солошенко, Л.А. Корявец, Л.Г. Герасікова / Под ред. М.Д. Атрошенко. - М.: Колос, 1978. - 319 с.

 

17. Рослинництво / П.П. Вавилов, В.В. Гриценко, В.С. Кузнєцов та ін / За ред. П.П. Вавілова. - М.: Агропромиздат, 1986. - 512 с.

 

18. Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування польових и кормових культур. Навчальний посібник. Вища школа, 1990.

 

19. Рослинництво: Підручник

 

О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко - К.:

 

Аграрна освіта, 2001. - 591 с.

 

20. Сайко В.Ф., Лобас М.Г., Яшовській І.В. и ін. Наукові основи ведення зернового господарства. - К.: Урожай, 1994. - 336 с.

 

21. Стійкість землеробства: проблеми та шляхи вирішення / Сайко В.Ф., Малієнко А.М., Мазур Г.А. та ін - К.: Урожай, 1993. - 320 с.

 

22. Харченко Олег Васильович Основи програмування врожаїв сільськогосподарськіх культур. - Суми: Університетська книга, 1999. - 244с.

 

23. Ю.Бугай С.М., Савченко І.М. Рослинництво. -Вища школа. -К.; 1996.-342с.

 

24. Ярошенко Й.В. Короткий курс імунітету рослин до інфекційних захворювань. Харків: Вища школа, 1980. - 464 с

 

25. http://agroscience.com.ua/

 

26. http://www.agroua.net/plant

 

27. http://www.nauu.kiev.ua

 

28. http://www.sgi.od.ua/cc/cny/

 

 

Додаток 1

 

Ячмінь посівний

 

 

Додаток 2

 

Хвороби ячменю

 

Сажка Летюча Борошніста роса

 

Іржа Стеблова Сітчаста плямістість

 

 

Рінхоспоріоз Ферментно-мікозне

 

                                                                            захворювання

 

Нематодниє захворювання

 

 

Додаток 3

 

Шкідники ячменю

 

Муха гессенська попелиц звічайна

 

П'явіця червоногруда Клоп-черепашка

 

 

 

Насіння ячменю «Командор»

Міністерство освіти і науки України

                  Департамент освіти і науки

      Полтавської обласної державної адміністрації

               Державний навчальний заклад

                         Полтавський центр

                  професійно технічної освіти

 

Курсова робота

 з агротехнології

На тему: “Технологія вірощування Ячменю”

Виконав:

Бондарєв І. М.

Викладач:

Аверкеєва О. В.

2016


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1368; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!