СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ 

Укладаючи програму елективного курсу , необхідно врахувати:

 

1) новизну змістового матеріалу для учнів;

 

2) мотиваційний потенціал програми;

 

3) розвивальний потенціал програми;

 

4) реалізацію принципу врахування вікових особливостей та індивідуальних можливостей учнів;

 

5) повноту змісту;

 

6) логічність і послідовність викладеного матеріалу;

 

7) практичну направленість змісту;

 

8) форми і методи роботи з учнями для реалізації завдань програми елективного курсу ;

 

9) використання різних видів діяльності при вивченні елективів (проектна технологія, моделювання тощо);

 

10) забезпечення елективного курсу навчальною, довідниковою, методичною літературою (у шкільній бібліотеці, в учителя);

 

12) самостійну діяльності учня при вивченні елективів (в чому він може виявити ініціативу);

 

13) критерії, які дозволяють оцінити успіхи у вивченні даного курсу (оцінка за курс не ставиться, але в портфоліо можна помістити відгук, результат).

 

14) форму звітності учня після завершення курсу.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 300; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!