Основні вимоги до змісту навчальних програм елективних курсівПідготували Вольвач Станіслав, Подимський Олександр група М5

Елективні курси (загальні положення)

 

Елективні курси ( курси за вибором) відіграють важливу роль в системі допрофільної підготовки та профільного навчання. Це обов’язкові предмети за вибором учня, які підкріплюють обраний профіль. На відміну від факультативних курсів , елективні курси обов’язкові для відвідування.

 

Метою вивчення елективних курсів є орієнтація учнів на індивідуалізацію навчання і соціалізацію; на підготовку до усвідомленого і відповідального вибору сфери майбутньої професійної діяльності. Учні мають можливість обрати індивідуальну освітню траєкторію.

 

Основними завданнями елективних курсів є:

 

1) сприяння у самовизначенні учнів у виборі подальшої професійної діяльності;

 

2) створення позитивної мотивації навчання на обраному профілі;

 

3) ознайомлення учнів з основними видами діяльності обраного профілю;

 

4) активізація пізнавальної діяльності школярів;

 

5) підвищення інформаційної та комунікативної компетентності учнів.

 

 Елективні курси виконують три основних функції, а саме:

1)”надбудови” профільного курсу , вивчення основних профільних предметів на належному рівні за рахунок насичення профільного курсу додатковим змістом, який поглиблює і розширює знання з основних предметів;

2) розвивають зміст одного з базових навчальних предметів, вивчення якого здійснюється на мінімальному базовому рівні, що дозволяє підтримувати вивчення суміжних предметів на профільному рівні чи одержувати додаткову освіту для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з обраного предмета на профільному рівні;

3) мають здатність задовольнити пізнавальні інтереси в різних сферах діяльності людини.

 

За обсягом елективні курси короткотермінові (від 9 до 17 годин).

 

 Елективні курси поділяються на два основних види: предметно-орієнтовані, які дають можливість учням реалізувати власні пізнавальні інтереси в обраній освітній області та формують вміння та способи діяльності для практично важливих завдань (навчальна практика, проектна технологія, дослідницька діяльність); міжпредметні, завдання яких полягає у створенні умов для формування індивідуальної освітньої траєкторії розвитку професійних інтересів учнів; підтримують мотивацію учнів, тим самим сприяють внутрішньо-профільній спеціалізації.

 

Зміст програм предметно-орієнтованих елективних курсів містить у собі поглиблене вивчення окремих тем базових загальноосвітніх програм і забезпечує підвищений (поглиблений) рівень вивчення того чи іншого навчального предмета.

 

Предметно-орієнтовані елективні курси поділяються на декілька груп:

 

 1) елективні курси підвищеного рівня, спрямовані на поглиблення навчального предмета. Такий елективний курс дозволяє вивчити окремий навчальний предмет не на профільному, а на поглибленому рівні. У такому випадку всі розділи курсу поглиблюються рівномірно;

 

 2) елективні курси , де поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу , що є обов’язковими в програмі даного предмета;

 

 3) елективні курси , де поглиблено вивчаються окремі розділи основного курсу , які не входять в обов’язкову програму даного предмета;

 

 4) прикладні елективні курси , мета яких - познайомити учнів з важливими шляхами і методами використання знань на практиці, розвиток інтересів учнів до сучасної техніки та виробництва;

 

 5) елективні курси вивчення методів пізнання природи;

 

 6) елективні курси історії предмета, що входить чи не входить в навчальний план (історія фізики, біології, хімії, географічних відкриттів, історія астрономії, техніки, релігії тощо);

 

 7) елективні курси вивчення методів розв’язування задач (математичних, фізичних, хімічних, біологічних та ін.), складання та розв’язування задач на основі фізичного, хімічного, біологічного експериментів.

 

Зміст програм міжпредметних елективних курсів виходить за межі традиційних навчальних предметів. Вони знайомлять учнів з комплексними проблемами і завданнями, які потребують синтезу знань з різних предметів, методами їх розробок в різних професійних сферах, сприяють професійній орієнтації, усвідомленню можливостей і способів реалізації життєвих планів.

При відборі змісту треба вияснити: які закони, теорії, ідеї, принципи, поняття, уміння, навички, види учнівської діяльності пропонуються для засвоєння, яким чином навчальний матеріал буде сприяти внутрішньо профільній спеціалізації навчання і формуванню профільних умінь і навичок; для яких саме професій, галузей діяльності потрібен відібраний зміст, що учні мають попередньо знати та вміти перед вивченням елективного курсу .

Оцінка за елективні курси не ставиться.

 

Основні вимоги до змісту навчальних програм елективних курсів

 

Навчальна програма – нормативний документ, в якому відображено мету, зміст, особливості оцінки ефективності результатів процесу навчання конкретного навчального курсу .

Програми елективних курсів ( курсів за вибором) подаються на експертизу до Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та погоджуються управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 324; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!