Специфікація вимог до бази данихВиконання фази збору та аналізу вимог користувачів, що є першою у циклі розробки програм баз даних, здійснювалося у технічному ліцеї. Було проведено опитування співробітників технічного ліцею. В результаті зробленої роботи, було виявлено роль кожного співробітника, проаналізована уся документація, якою користуються в технічному ліцеї.

Таким чином, були підготовлені специфікації вимог до бази даних, що проектується.

Загальний опис даних:

1) документів, що регламентують роботу бухгалтера дуже багато, таким чином кожний документ ідентифікується кодом та назвою;

2) всі співробітники розподілені по підрозділах. Кожен співробітник може працювати тільки за фаховим напрямком;

3) кожний співробітник має особисті дані (прізвище, ім’я та по батькові, дані про народження, домашня адреса);

4) невід’ємною частиною роботи бухгалтера є формування відомостей щодо нарахування/виплати заробітної плати співробітникам;

Визначення типів сутностей та зв’язків між ними

За вищевказаним описом даних можна визначити основні типи сутностей бази даних та вказати зв’язки між ними.

В специфікаціях сутності за звичай представлені як іменники або вирази, що містять іменники. Аналіз показує, що основними сутностями, що згадуються в специфікаціях, є:

1) “Співробітник” – загальні дані співробітника;

2) “Табель” – дані щодо робочого місяця співробітників;

3) “ТМЦ” – список товарно-матеріальних цінностей;

4) “Склад” – дані щодо матеріально відповідальних осіб, які тмц за ними закріплені;

5) “Відомість нарахування з/п” – дані про нарахування з/п;

6) “Відомості виплати з/п” – дані про виплату з/п співробіникам;

7) “Види нарахувань” – список нарахувань до з/п співробітників ;

11) “Відрахування” – список відрахувань з з/п співробітників;

12) “Види податків” – список податків, їх розмір у процентах ;

13) “Постачальники” – загальні дані всіх постачальників;

14) “Вхідний рахунок” – дані про оплату нових тмц;

15) “Прибуткова накладна” – дані про надходження нових тмц;

 

Кардинальність та рівень участі у зв’язку

Важливим етапом у проектуванні баз даних є визначення кардинальності зв’язку та рівня участі сутностей у зв’язку.

Відомо, що кардинальність будь-якого зв’язку може приймати значення або “один до одного” (1:1), або “один до багатьох” (1:M), або “багато до багатьох” (M:N) [1].

Що стосується визначення рівня участі сутності у зв’язку, то він може бути повним або частковим.

Визначити кардинальність та рівень участі у зв’язку для кожної сутності.

Зв’язок SotrudnikDB – SkladDB

Кардинальність: оскільки за кожним співробітником може бути закріплено багато товарно-матеріальних цінностей, які відносяться до різних складів, то кардинальність даного зв’язку “один до багатьох”.

Рівень участі: для сутності SkaldDB цей зв’язок є обов’язковим, тому рівень її участі є повним. А для сутності SotrudnikDB рівень участі є частковим, оскільки вона є незалежною від сутності SkaldDB і може самостійно існувати.

На рис.2.1 представлене графічне зображення зв’язку.

 


Зв’язок SotrudnikDB – Charge_salary_recDB

Кардинальність: оскільки кількість співробітників у відомості нарахування заробітної платні  може бути різною, то кардинальність даного зв’язку “один до багатьох” (одна відомість – декілька співробітників).

Рівень участі: для сутності SotrudnikDB цей зв’язок є обов’язковим, тому рівень її участі є повним. Те ж саме стосується і сутності CHARGE_SALARY_RECDB, тому що відомості, яка не містить у собі жодного співробітника для нарахування заробітної платні не повинно існувати.

На рис.2.2 представлене графічне зображення зв’язку.

 

Рис. 2.2 Зв’язок SotrudnikDB – Charge_salary_recDB 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 165; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ