Концептуальне проектування бази даних у рамках EER-моделейЗМІСТ

ВСТУП.. 7

1 огляд ПРОГРАМНИх АНАЛОГів.. 8

1.1 Програма 1С:Бухгалтерія. 8

1.2 Програма ІнфоБухгалтер. 9

1.3 Програма ТурбоБухгалтер. 10

1.4 Програма Аубі 11

1.5 Програма Abacus. 12

1.6 Програма Акорд. 12

2 ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ.. 14

2.1 Концептуальне проектування бази даних у рамках EER-моделей 14

2.1.1 Специфікація вимог до бази даних. 14

2.1.2 Визначення типів сутностей та зв’язків між ними. 14

2.1.3 Кардинальність та рівень участі у зв’язку. 15

2.1.4 Атрибути. Їх пов’язування з сутностями. Можливі та первісні ключі 24

2.2 Логічне проектування бази даних. 27

2.2.1 Видалення рекурсивних, складних зв’язків та зв’язків M:N.. 27

2.2.2 Видалення зв’язків, що мають атрибути. 27

2.2.3 Видалення множинних атрибутів. 27

2.2.4 Перевірка зв’язків. Видалення надлишкових атрибутів. 27

2.2.5 Нормалізація бази даних. 28

2.2.6 Цілісність бази даних. 29

3 ВИБІР МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ.. 30

4 РОЗРОБКА ПРОГРАМИ.. 32

4.1 Об’єктно-орієнтоване проектування. 32

4.2 Аналіз проекту. 41

5 Розробка інтерфейсу користувача.. 42

5.1Розробка сценарію діалогу. 43

5.2 Розробка системи меню.. 44

5.3 Розробка екранних форм.. 46

6 ВІДЛАГОДЖЕННЯ та тестування ПРОГРАМИ.. 49

6.1 Вибір стратегії відлагодження. 49

6.2 Вибір стратегії тестування. 50

6.3 Результат тестування методом «білого ящика». 51

6.4 Результат тестування методом «чорного ящика». 58

7 Безпека праці КОРИСТУВАЧА ПК при роботі на ЕОМ... 60

7.1 Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів. 60

7.1.2 Вимоги до пожежної безпеки. 61

7.1.3 Вимоги до електробезпеки. 62

7.2 Проектні заходи. 64

7.2.1 Організація робочого місця. 64

7.2.2 Вимоги до шуму. 65

7.3 Безпека праці при роботі на ЕОМ.. 66

7.3.1 Вимоги безпеки праці перед початком роботи на ЕОМ.. 66

7.3.2 Вимоги безпеки праці під час роботи на ЕОМ.. 67

7.3.3 Вимоги безпеки праці після закінчення роботи на ЕОМ.. 70

АНАЛІЗ ТА ВИСНОВКИ.. 71

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК.. 72

ДОДАТКИ.. 73

 


ВСТУП

Підсистема «Бухгалтерія» автоматизованої системи «Технічній ліцей» розроблена для застосування в технічному ліцеї ДНУЗТ.

На даному етапі вся робота бухгалтера виконуються вручну. Оскільки людина не завжди може гарантувати безпомилкову роботу, то це веде за собою неточності, протиріччя у вихідній документації.

Виходячи з вищесказаного, основна задача розробленої підсистеми – автоматизація роботи бухгалтера, що дасть змогу виключити помилки в його роботі.


Огляд ПРОГРАМНИх АНАЛОГів

Першим кроком в ознайомленні з програмними аналогами стало вивчення програмних продуктів, що використовуються для ведення бухгалтерського обліку. Використовувані програми виконують великий обсяг загально бухгалтерських функцій, проте більшість з них не використовує у своїй роботі бухгалтерія технічного ліцею.

Різноманіття програмних продуктів даного напрямку дуже велике. Та нажаль, майже всі вони є платними. І серед них тільки по декількох вдалося скачати демо-версії.

Нижче приведена інформація з найбільш цікавих аналогів.

Програма 1С:Бухгалтерія

1С:Бухгалтерія дозволяє автоматизувати ведення всіх розділів бухгалтерського обліку:

· операції по банку та касі;

· основні засоби та нематеріальні активи;

· облік матеріалів;

· облік товарів та послуг;

· облік грошових операцій;

· розрахунки з покупцями та постачальниками;

· облік розрахунків по заробітній платні із співробітниками;

· розрахунки щодо бюджету;

Гнучкі можливості обліку:

· використання декількох планів рахунків одночасно;

· багаторівневі плани рахунків;

· багатомірний аналітичний облік;

· багаторівневий аналітичний облік;

· ведення на одному комп’ютері обліку для декількох підприємств;

1С:Бухгалтерія дозволяє автоматизувати підготовку різноманітних документів:

· платіжні доручення та інші банківські документи;

· рахунки до сплати; 

· рахунки-фактури;

· касові ордера;

· авансові звіти;

· довіреності;

Програма ІнфоБухгалтер

Наступна програма, що розглядалась, - «ІнфоБухгалтер». Програма, завдячуючи своїм особистим якостям (зручність у роботі, простоті освоення, наявності підказок та ін.) швидко привернула до себе увагу.

Програма «Інфо-Бухгалтер» має багатовіконну структуру. Добре продумана та зручно організована робота з шаблонами, бланками документів, їх заповненням, копіюванням, тиражуванням. Передбачена також можливість змінювати шрифт та параметри друку для кожного бланка індивідуально.

Отже основними функціями програми є:

1. баланс з усіма приложениями

2. оборотная ведомость

3. головна книга;

4. відомість аналітичного урахування;

5. різноманітні відомості та довідки;

6. аналіз фінансової діяльності з побудовою графіків та діаграм.

Достатньо вести лише господарські операції – все інше програма зробить сама.

Приклад інтерфейсу програми зображено на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 Приклад інтерфейсу програми ІнфоБухгалтер

Програма ТурбоБухгалтер

Ще одна програма, яка привернула мою увагу, це «Турбо Бухгалтер». Оригінальна особливість данної програми – використання структури даних у звичайному текстовому форматі, тобто з журналом господарських операцій можна працювати як зі звичайним текстом (вводити, виправляти, переміщювати, об’єднувати, коментувати), використовуючи стандартні засоби текстових редакторів.

Приклад інтерфейсу програми зображено на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 Приклад інтерфейсу програми ТурбоБухгалтер

Програма Аубі

“АУБІ” може бути використана для автоматизації бухгалтерського обліку підприємств різного виду діялбності. Програмний комплекс представляє однаковий інтерес як для торгівельних (комерційних) структур, так й для виробничих підприємств. Гнучка система програми дозволяє налаштовувати “АУБІ” на потреби конкретного користувача. При цьому бухгалтер кожного підприємства має можливість сформувати план рахунків; інформаційні довідники, що містять у собі назви підприємств-партнерів та їх банківські реквізити; список матеріально відповідальних співробітників та інші. В залежності від специфікації діяльності підприємства, “АУБІ” дозволяє вксти облік наступних елементів бухгалтерського обліку:

1. облік матеріалів (склад);

2. облік матеріальних цінностей;

3. основні засоби;

4. облік касових операцій - формування прихідних касових ордерів, ведення касової книги;

5. облік банківських операцій - платіжних доручень, реестрів;

6. облік рахунків;

7. ведення журналу господарських операцій;

8. ведення головної бухгалтерської книги;

9. формування зворотної відомості;

10. формування різноманітних відомостей аналітичного обліку.

Програмний продукт “АУБІ” може постачатись у різній комплектації. За бажанням користувача до комплекту програми можуть бути включені, або виключені різні елементи програми.

Програма Abacus

ABACUS professional – це повний комплекс бухгалтерського обліку. Відмінні особливості комплексу - функціональна повнота та комплексне рішення всіх задач обліку.

Основні характеристики:

1. обробка проводок с детальною аналітичною інформацією;

2. облік витрат на виробництво та калькуляцією собівартості продукції з формуванням відповідних записів у головній книзі;

3. елементи фінансового аналізу;

4. автоматичне нарахування процентів та відрахування податків;

5. мульти-валютні операції;

6. система апаратного та програмного захисту інформації;

7. зручний інтерфейс.

В основі ABACUS Professional лежить єдине поле проводок. Це означає, що дії, виконані в одному програмному модулі, знаходять своє відображення у всіх розділах системи. Всі проводки проходять до єдиної БД, що дозволяє оперативно контролювати дані різноманітних напрямків бухгалтерського обліку та маніпулювання їми. Така система забезпечує високий рівень взаємодії між окремими частинами роботи бухгалтерії.

На програмному рівні в концепцію САБУ закладена конфігурація "файл-сервер". Всі робочі станції налаштовуються на одні й ті ж самі файли БД, обробка інформації (введення, редагування, видалення) проводиться на кожній станції. При спробі одночасного доступу до одного й тогой запису з різних робочих місць, комплекс видає діагностичні повідомлення.

Програма Акорд

Система "Акорд" представляє собою комплекс програм, що автоматизують різноманітні служби підприємства. В одному інформаційному середовищі можуть працювати відділ кадрів, планові служби, бухгалтерія, відділ праці та заробітньої платні. Функціонально система розподілена на модулі: управління постачанням; склад; обмін (призначений для організації роботи системи у режимі розподіленої БД та обміну інформацією між декількома віддаленими одне від одного підрозділами); техніко-економічне планування; комісія; управління кадрами; заробітня платня; бухгалтерський облік; облік основних засобів та нематеріальних активів; міжнародна бухгалтерська звітність; аналіз фінансового стану; нормативи; адміністратор. Таке широке функціональне наповнення полегшує аналіз динаміки виробничої собівартості будь-якого періоду часу.


ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

Концептуальне проектування бази даних у рамках EER-моделей


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 481;