Будівельні проекти та їх основні учасники 

Незалежно від виду будівництва в його процесі приймають участь організації, пов’язані одна з одною правовими відносинами (рис.3).

 

 


`

 

 

Рис. 3 Основні учасники проекту

 

Інвестор - організація, яка фінансує будівництво. Як правило, інвестор не вмішується в будівельні питання і всі права розпоряджатися грошовими засобами передаються Замовнику.

Замовникорганізація, яка формує склад генеральних виконавців, проводить з ними грошові розрахунки, здійснює загальне керівництво будівництвом, організовує прийомку готових об’єктів. Іншими словами, замовник – ніби «господар-розпорядник» будівництва в цілому. Можливі ситуації, коли замовник одночасно є і інвестором тобто будівництво проводиться за рахунок самого замовника, отриманих ним, наприклад, в результаті попередньої комерційної діяльності (можливо і не пов’язаної з будівництвом).

В природоохоронному будівництві інвестором, в більшості випадків виступає держава, тобто кошти йдуть з державного бюджету, бюджетів областей, міст, але можуть приймати участь і позабюджетні фонди або спонсори (юридичні або фізичні особи), тобто можливе змішане фінансування, коли приймають участь різні інвестори. Замовниками природоохоронного будівництва в більшості випадків є такі організації – профільне Міністерство, Міністерство будівництва , адміністрації областей, міст, регіонів, місцеві екологічні служби. Можлива участь декількох організацій-замовників – в таких випадках обов’язково призначається «розпорядник» (в більшості падкі профільне міністерство).

Забудовник – власник земельної ділянки, на якій буде проводитись будівництво. Можливі ситуації, коли забудовник може бути одночасно і замовником і інвестором. Термін «забудовник» не є загальноприйнятим, і деякими спеціалістами вживається як термін вільного користувача, тобто «забудовником» можуть інколи називати і замовника, і інвестора, і власника земельної ділянки.

Генеральний підрядник – головний виконавець будівельних робіт, що формує склад виконавців більш нижчого ієрархічного рівня – субпідрядників, веде з ними грошові розрахунки, приймає виконані роботи. Як правило, це солідна будівельна компанія.

Субпідрядники – будівельні організації, які залучає генеральний підрядник для виконання спеціальних видів робіт, наприклад, земляних, електромонтажних, сантехнічних, оздоблювальних і т.д.

Генеральний проектувальник – головний виконавець проектних робіт, що виконує основну їх частину власними силами, а іншу – силами залучених субпідрядних проектних організацій (субпроектувальників). Генеральний проектувальник за звичай самостійно формує склад виконавців (проектувальників), проводить з ними грошові розрахунки, приймає в них завершені проектні роботи (з аналогією будівельного генпідрядника). Як правило, це крупна проектна організація (інститут), спеціалізована і будь-якому виду будівництва (промисловому, гідротехнічному і т.д.)

Проектувальник (субпідрядний) – організація, яку залучає генеральний проектувальник для виконання тієї чи іншої частини проекту «на правах субпідряду» (тобто є ніби виконавцем виконавця).

Вишукувач – організація, яку залучає проектувальник (генеральний чи субпідрядний), інколи безпосередньо замовник, для виконання інженерних вишукувань на території будівництва. Зазвичай, вишукування виконують спеціальні організації, інколи відділи крупних проектних підприємств.

Всі організації-учасники працюють на договірній (контрактній) основі. В договорах (або контрактах) організація, що виконує роботу називається «виконавець», а організація, що замовляє цю роботу – «замовник». Наприклад, в договорі генпідрядника із субпідрядником генпідрядник – є «ЗАМОВНИКОМ», а субпідрядник «ВИКОНАВЦЕМ». Таким чином термін «замовник» використовується в двох випадках:

· як основний розпорядник грошових коштів по будівництву в цілому, загальний координатор і контролер цього будівництва;

· як учасник будівництва, що заключає господарський договір, в якому від виступає як «покупець» (тобто оплачує роботу).

Назва документів «договір» або «контракт» в будівництві використовується як синоніми, хоча «договір» має більш вільну сферу використання. Зокрема, «договір» може бути безгрошовим (наприклад, договір про творчу співпрацю наукових і виробничих підприємств регіону). «Контракт» - завжди грошовий документ. При будівельно-монтажних роботах гроші виплачуються Замовником, як правило, щомісяця, що фіксується спеціальним документом «актом прийомки виконаних робіт». Даний акт підписується виконавцем і замовником. Загальна сума виплат повинна точно відповідати встановленим під час укладання контракту «договірній ціні» (додаток до контракту «Протокол погодження договірної ціни»).

На практиці, часто спостерігаються різні спрощені схеми основних учасників. Наприклад, «генеральний проектувальник» і «субпідрядний проектувальник» є характерними лише для великих будівельних проектів. В інших випадках проекті роботи виконує або одне спеціалізоване підприємство, або декілька профільних. В процесі будівництва проектні організації часто проводять систематичний контроль за правильністю реалізації своїх проектів. Це називається «авторським надзором» ( або «проектний супровід»). Авторський нагляд виконується на основі спеціального договору з замовником, який вирішує питання про необхідність такого надзору.

Автор проекту, заключаючи такий договір, отримує право повного контролю над будівельними роботами, але при цьому приймає на себе всю відповідальність за якість будівництва. всі зміни конструктивних рішень, що виникають в ході будівництва як з приводу раціоналізації, так і з інших причин, повинні бути погодженими з представником авторського нагляду.

Для вирішення особливо важливих технічних питань можуть залучатися наукові організації. Якщо таке залучення є системним, то вона має назву «наукове супроводження». Зазвичай, оформляється безгрошовим договором або спеціальним протоколом. Грошові ж договори складаються по мірі виникнення кожної конкретної задачі.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 173;