Пам’ятка для вихователя при відвідуванні сім’їДОДАТКИ

 

Додаток А

Особливості впливу родини на дошкільника

Сприятливі Несприятливі
Інтимне, особистісне спілкування становить для дітей і батьків надзвичайну цінність, виступає важливим життєвим контекстом Переважання особистісного спілкування над діловим може уповільнити розвиток вміння налагоджувати взаємодію, спільну з іншими діяльність, гальмувати появу конструктивних навичок
Взаємини дитини з батьками та членами родини емоційні, базуються на почуттях любові, прихильності, довіри, захищеності Сильна прив’язаність дитини до рідних гальмує розвиток соціальної компетентності, ускладнює процес її входження в дитяче співтовариство
Основні функції батьків – турбота про фізичне, психічне та моральне здоров’я дитини, її захист від негативних впливів довкілля Надмірна опіка призводить до формування в дитини залежної поведінки, звички до виконання вказівок та розпоряджень інших, уповільнює розвиток самостійності
На дитину впливають люди різного віку та статі, носії різних соціальних функцій, що урізноманітнює та розширює її життєві враження та уявлення, сприяє гнучкості її поведінки Нечіткість, непослідовність, суперечливість, ситуативність вимог, стандартів та оцінок дорослих дезорієнтує дитину, уповільнює процес унормованості її особистості
Члени родини впливають на дитину в різних життєвих ситуаціях та умовах, що розширює діапазон виховних можливостей Хронічно зайняті і втомлені батьки віддають перевагу дистанційним, поверховим, короткотривалим контактам з дитиною, які формалізують та схематизують її життєві враження
 Гнучка унормованість життя сім’ї надає дитині право на вільний час, вибір змісту та тривалості ігор і занять, сприяє задоволенню її основних інтересів  Відсутність змістових та часових рамок діяльності не виробляє у дитини вміння її контролювати, ускладнює процес її входження в унормоване життя дошкільного закладу та школи
Дитина пов’язана з сім’єю міцними узами, батьки зберігають своє значення для неї упродовж всього її життя. Тривалість та сила впливу на дитину не мають собі рівних Сімейні традиції, цінності, звички можуть виступати путами, утруднювати процес прийняття дитиною відмінних від них , несхожих установок, гальмувати розвиток толерантності як важливої якості особистості, спричиняти опір новому

 

 

Додаток Б

Особливості впливу на дитину дошкільного навчального закладу

Сприятливі Несприятливі
Перебування дитини у певному колі однолітків, з якими вона себе порівнює, товаришує, спільно діє, сприяє її становленню в ролі члена дитячого співтовариства Дефіцит інтимного, індивідуального спілкування з вихователями призводить до переважання ділових контактів над особистісними
Дитина вправляється у самостійній поведінці, навчається обходитися власними силами, звертатися по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності, діяти ініціативно та цілеспрямовано, доводити розпочате до кінця Усередненість вимог д знань, умінь та навичок дитини, переважання орієнтації на слабших порівняно із сильними, дефіцит уваги до дітей різної статі, темпераменту, здібностей, життєвого досвіду збіднює виховний процес
Існування дитини просякнуте морально спрямованою активністю: вона турбується про менших за себе, займається суспільно корисною працею з однолітками, допомагає дорослим Недостатня збалансованість інтересів колективу та індивідуальності, обмеженість права дитини на вибір, відсутність особистого часу негативно позначається на особистому зростанні дитини
Входження дитини в атмосферу дитячих свят: співпричетність до святкового дійства, прикрашання приміщення; одержання подарунків, вбирання у святковий одяг, очікування сюрпризів сприяють піднесеному настрою Жорстока регламентованість буднів, змагальність, стресогенні чинники, порівняння дітей між собою, шумність середовища пригнічують дитину, призводять до негативного самопочуття
Можливість перебування у різних вікових групах, набуття досвіду взаємодії з молодшими та старшими за себе дітьми сприяють соціальній компетентності дитини Розподіл дітей по групах за паспортним віком нівелює відмінності їхнього біологічного та соціального віку, роз’єднує представників однієї сім’ї
Перебування дитини у стабільному, приємному, знайомому, вузькому колі дорослих, центральною фігурою якого є вихователь, наповнює її відчуттям захищеності, впевненості у собі, довіри до дорослого оточення; формує цілісне уявлення про світ Вплив на дитину жіночої моделі організації життя нівелює ознаки маскулінної поведінки хлопчиків; переважання педагогів-предметників штучно підтягує дитяче буття до шкільної моделі існування, знецінює дитячу субкультуру та дитячі види діяльності

 

 

Додаток В

Анкета для батьків

1. Які нормативно-правові акти, закони Вам відомі щодо прав і обов’язків Вашої дитини ?

2. З якими основними освітніми документами і в якій формі Вас ознайомлювали вихователі групи?

3. Якими методами і принципами керуєтеся, виховуючи свою дитину?

4. Які засоби використовуєте у вихованні своєї дитини?

5. Які програми навчання і виховання дітей дошкільного віку Ви знаєте?

6. З яких джерел черпаєте інформацію про зміст навчально-виховного процесу групи, в якій перебуває Ваша дитина?

7. Чи берете активну участь у житті групи, де виховується Ваша дитина?

8. Чи пропонуєте свою допомогу вихователям у вирішенні нагальних питань, чи вносите корективи, пропозиції у роботу групи?

9. Чи задоволені Ви роботою вихователів Вашої групи?

10. Які б форми співпраці ДНЗ і родини Ви запропонували?

 

Додаток Г

Анкета для вихователів

1. Якими нормативно-інституціальними документами керуєтесь у своїй про сесійній діяльності?

2. Як впроваджуєте у роботу з батьками зміст основних освітніх актів і законів.

3. Які методи і принципи використовуєте для пояснення батькам їх ролі у вихованні дитини?

4. Які засоби, на Вашу думку, є найбільш ефектними щодо розуміння соціальної ролі батьків?

5. Які програми навчання і виховання дітей дошкільного віку Ви використовуєте в практиці роботи з означеної проблеми, яку з них вважаєте найбільш ефективною?

6. З яких джерел черпаєте інформацію щодо покращення змісту співпраці ДНЗ і родини?

7. Чи залучаєте батьків до активної участі у житті групи?

8. Які форми роботи проводите з батьками для покращення взаємин між ДНЗ і родинами?

9. Чи задоволені Ви співпрацею батьків, діти яких перебувають у вашій групі?

10. Яку допомогу хотіли отримати від керівництва ДНЗ щодо проблем родинного виховання?

 

 

Додаток Д

Тематика бесід

Вересень

- Праця дітей восени.

- Розказуємо дитині про її країну.

- Поради батькам щодо раціонального харчування дитини.

- Вчимо дітей бути ввічливими.

Жовтень

- Як одягати дитину восени.

- Виховання у дошкільнят доброзичливого ставлення одне до одного.

- Організація зображувальної діяльності дитини вдома.

- Збудливість та нервовість у дітей.

Листопад

- Про що може розказати темперамент дитини.

- Виховання дитини . Що це означає.

- Дівчатка – хлопчики. Особливості виховання.

- Загартовуємо дітей вдома.

Грудень

- Спостерігаємо з дитиною за зимовими явищами.

- Як одягати дитину взимку.

- Про важливість взаємності виховання дітей в садочку і в сім’ї.

- Про правила пожежної безпеки під час новорічних свят.

Січень

- Виховання у дітей інтересу до навколишнього світу.

- Про виховання культурно-гігієнічних навичок.

- “ Шустрики” – “м’ямлики” (про особливості поведінки дітей).

Лютий

- Про що потрібно розмовляти з дитиною.

- Доручення дітей у сім’ї.

- Яка Ваша дитина ( ознайомлення з результатами обстежень, висновками спостережень).

Березень

- Читаємо і розповідаємо дитині про весну.

- Про роль тата у вихованні дитини.

- Моя дитина “лінива”. Що робити?

Квітень

- Вчимо дітей доглядати свої речі.

- Виховуємо природолюбів.

- Розвиваємо у дітей творчі здібності.

Травень

- Правила поведінки дитини на вулиці.

- Весняні розваги з дітьми.

- Домашнє завдання на літо.

 

 

Додаток Е

 

Пам’ятка для вихователя при відвідуванні сім’ї

* Кожне відвідування має спрямовуватися не тільки на вивчення стану сімейного виховання, а й на розширення знань вихователя з цієї проблеми.

* Мета відвідування продумується з тим, щоб вона сприяла виробленню ефективних прийомів взаємовпливу на дитину.

* Обов’язково домовлятися напередодні про день і час відвідування, виявляти максимум такту.

* Чітко продумувати запитання до батьків, інших членів сім’ї.

* Уважно й зацікавлено вислуховувати думку рідних, бути готовим дати пораду чи допомогти практичною дією.

* Розкривати кращі сторони характеру дитини, непомітно й тактовно говорити про недоліки.

* Виявляти позитивне в сімейному вихованні, чітко визначати труднощі, з якими зустрічаються батьки, підказувати шляхи подолання їх.

* Допомагати батькам усвідомити, що кожній дитині притаманні індивідуальні психофізичні особливості, і їх обов’язково треба враховувати у вихованні,

*Давати лише такі поради, якими батьки зможуть реально скористатися.

 

 

 

Додаток Ж


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 875;