Не стохастичні наслідки впливу радіації на організм людиниНе стохастичні наслідки для здоров'я людини пов'язані з опроміненням високої інтенсивності – чим інтенсивніший вплив радіації на організм людини, тим серйозніші наслідки для здоров'я. Короткострокове інтенсивне опромінення називають гострим опроміненням.

Навідміну від раку, наслідки короткострокового опромінення зазвичай виникають досить швидко. У числі найбільш поширених наслідків гострого опромінення – опіки і так звана променева хвороба, або радіаційне ураження, що викликає передчасне старіння і часто призводить до летального результату. При опроміненні дозами значної потужності летальний результат наступає протягом двох місяців. У число основних симптомів променевої хвороби входять нудота, слабкість, втрата волосся, опіки шкіри, порушення роботи різних органів.

Від деяких наслідків для здоров'я, що зазвичай спостерігаються при гострому опроміненні, страждають і пацієнти, що проходять курс радіотерапії.

 

 

Висновок

Джерела випромінювань широко використовуються в техніці, хімії, медицині, сільському господарстві та інших областях. Однак джерела іонізуючого випромінювання представляють істотну загрозу здоров'ю і життю використовують їх людей.
Дозою випромінювання - називається частина енергії, передана випромінюванням речовині і поглинена ім.
Основні принципи радіаційної безпеки полягають в неперевищення встановленого основної дозової межі, виключення будь-якого необгрунтованого опромінення та зниженні дози випромінювання до можливо низького рівня.
Для визначення індивідуальних доз опромінення персоналу необхідно систематично проводити радіаційний (дозиметричний) контроль, обсяг якого залежить від характеру роботи з радіоактивними речовинами.
При проведенні робіт з джерелами іонізуючих випромінювань небезпечна зона повинна бути обмежена попереджувальними написами.

Список використаної літератури
1. Денисов В.В., Денісова І.А., Гутен В.В., Монтвіла О.І. Безпека життєдіяльності. Захист населення і територій при надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - Москва: ІКЦ «МарТ», Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2003. - 608 с.
2. Круглов В.А. Захист населення і господарських об'єктів у надзвичайних ситуаціях. Радіаційна безпека / В.А. Круглов, С.П. Бабовоз, В.М. Пилипчук та ін / За ред. В.А. Круглова. - Мн.: Амалфея, 2003. - 368 с.
3. Екологія і безпека життєдіяльності: Учеб. посібник для вузів / Д.А. Кривошеїн, Л.А. Мураха, М.М. Роїв та ін; Під ред. Л.А. Мурахи. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 742; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!