КОЕФІЦІЄНТИ РАДІАЦІЙНОГО РИЗИКУМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

 

Фізико-технічний факультет

 

РЕФЕРАТ

Побудова моделі мінімізації небезпечнихчинників зумовлених

β-випромінювання

Автор –

Кузів.Ю.С

Студент групи – КІ -11

 

 

Викладач –

Поплавський О.П.

доцент кафедри безпеки життєдіяльності

 

 

Івано-Франківськ

2015

План

Вступ………………………………………………………………………………………………..2

1.β-випромінювання……………………………………………………3

2.КОЕФІЦІЄНТИ РАДІАЦІЙНОГО РИЗИКУ……………………………………4

3.ДЖЕРЕЛА ПРИРОДНОЇ РАДІАЦІЇ…………………………………………..5

4.ШТУЧНІ ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЇ………………………………………………..5

5.ВПЛИВ Beta частинок НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ………………….6

6.НАСЛІДКИ ВПЛИВУ Beta частинок НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ…..7

7.Стохастичні (випадкові) наслідки впливу радіації …………………..

на організм людини……………………………………………………………..8

8.Не стохастичні наслідки впливу радіації на організм людини……8

Висновок

Вступ

Радіація була присутня на Землі і в космосі завжди. Знання пересічного жителя планети про вплив радіації на живі організми і на людину мізерні і викривлені міфами.

Радіоактивність - зовсім не нове явище; новизна полягає лише втому, як люди намагалися її використовувати. І радіоактивність, і супутні їй іонізуючі випромінювання існували на Землі задовго до зародження на ній життя і були присутні вкосмосі до виникнення самої Землі.

Іонізуюче випромінювання супроводжувало і Великий вибух, з якого, як ми зараз вважаємо, почалося існування нашого Всесвіту близько 20 мільярдів років тому. З того часу радіація наповнює космічний простір. Радіоактивні матеріали увійшли до складу Землі із самого її народження. Навіть людина злегка радіоактивний, так як у будь-якої живої тканини присутній у невеликій кількості радіоактивні речовини. Але з моменту відкриття цього універсального фундаментального відкриття пройшло лише трохи більше ста років.

У 1896 році французький вчений Анрі Беккерель поклав кілька фотографічних платівок в ящик столу, придавивши їх шматками якогось матеріалу, що містить уран. Коли він проявив платівки, то, на свій подив, виявив на них сліди якихось випромінювань, що він приписав урану. Незабаром цим явищем зацікавилася Марія Кюрі, молодий хімік, полька за походженням, яка і ввела в ужиток слова "радіоактивність". У 1898 році вона та її чоловік П'єр Кюрі виявили, що уран після випромінювання перетворюється в інші хімічні елементи. Один з цих елементів подружжя назвали полонієм в пам'ять про батьківщину Марії Кюрі, а ще один - радієм, оскільки по-латині це слово означає "випускає проміння". І відкриття Беккереля, і дослідження подружжя Кюрі були підготовлені більш раннім, дуже важливою подією в науковому світу - відкриттям у 1895 році рентгенівських променів; ці промені були названі так за іменем їх (теж, загалом, випадково) німецького фізика Вільгельма Рентгена.

 

Бета-випромінювання

  • β-випромінювання:

Це потік електронів, які називаються β-частками. Швидкість бета-частинок може у деяких випадках досягати швидкості світла.

Проникаюча здатність їх менше, ніж гама-випромінювання. Одяг та індивідуальні засоби захисту значно послаблюють бета-випромінювання.

Іонізуюче дію бета-випромінювання в сотні разів сильніше гамма-випромінювання.

Бета-випромінювання являє собою потік негативно заряджених часток, здатних проникати крізь шкіру на глибину 1-2 см. Гамма-випромінювання – має найвищу проникну здатність. Такий вид випромінювання може затримати товста свинцева або бетонна плита.

Небезпека радіації полягає в її іонізуючому випромінюванні, що взаємодіє з атомами і молекулами, які ця взаємодія перетворює в позитивно заряджені іони, тим самим розриваючи хімічні зв'язки молекул, що складають живі організми, і викликаючи біологічно важливі зміни.

Експозиційна доза – основна характеристика, що показує величину іонізації сухого повітря. Одиниця виміру - Рентген.

Поглинута доза – кількість поглиненої енергії на одиницю маси речовини. Одиницями виміру є Грей і Рад. При цьому 1 Гр = 100 рад.

Еквівалентна доза – міра біологічного впливу на живі організми, розраховується як поглинена доза, помножена на коефіцієнт якості (КЯ), що показує здатність даного виду випромінювання ушкоджувати тканини організму. Одиницями виміру є Бер або Зіверт. КЯ для рентгенівських, бета- і гамма-променів дорівнює 1, для протонів і нейтронів 3-10, для альфа випромінювання 20. Звідси ми бачимо, що альфа випромінювання, хоч і має низьку проникаючу здатність, але при попаданні всередину несе найбільшу небезпеку. При цьому, якщо КЯ = 1, можна вважати, що 1 бер відповідає поглиненій дозі в 1 рад. Також для спрощення розрахунків, можна вважати, що експозиційна доза 1 рентген для біологічної тканини відповідає поглиненій дозі в 1 рад і еквівалентній дозі в 1 бер (при КЯ = 1), тобто грубо кажучи 1 Р = 1 рад = 1 бер. Також 1 Зв = 1 Гр (при КЯ = 1).

Потужність дози – показує яку дозу опромінення за проміжок часу отримає предмет або живий організм. Одиниця виміру - Зіверт/год. Потужність еквівалентної дози показують побутові дозиметри, які відградуйовані, як правило, в мкЗв/год або мкР/год (старі моделі). При цьому 1 Зв = 100 Р і відповідно 1 Зв/год = 100 Р/год.

Ефективна еквівалентна доза застосовується при розрахунку індивідуальної дози опромінення і є еквівалентною дозою, помноженою на коефіцієнт радіаційного ризику для різних органів людини. Іншими словами, органи і тканини людини мають різну сприйнятливість до радіаційного опромінення. Найбільш сприйнятливі до радіації червоний кістковий мозок, легені, гонади. Менш сприйнятливі до випромінювання щитовидна залоза, м'язи та інші органи. Підсумувавши еквівалентні дози, помножені на відповідні коефіцієнти радіаційного ризику органів, отримаємо ефективну еквівалентну дозу, вимірювану також в берах і зівертах. При цьому 1 Зв = 100 бер.

КОЕФІЦІЄНТИ РАДІАЦІЙНОГО РИЗИКУ

Коефіцієнт радіаційного ризику

Гонади (статеві залози) 0,2
Червоний кістковий мозок 0,12
Товстий кишечник 0,12
Шлунок 0,12
Легені 0,12
Сечовий міхур 0,05
Печінка 0,05
Стравохід 0,05
Щитоподібна залоза 0,05
Шкіра 0,01
Клітини кісткових поверхонь 0,01
Головний мозок 0,025
Решту тканин 0,05
Організм в цілому 1

Колективна ефективна еквівалентна доза розраховується для групи людей.

ДЖЕРЕЛА ПРИРОДНОЇ РАДІАЦІЇ

Також розглянемо природне радіаційне опромінення (природна радіація). Його можна розділити на зовнішнє опромінення і внутрішнє. Зовнішньому радіаційному опроміненню ми піддаємося при перельотах літаком, через дію космічних променів. Наприклад, при походах в гори Ви піддаєтеся більш сильному впливу природного радіаційного фону, ніж поблизу рівня моря. Іншими словами, де б ми не знаходилися, ми все одно піддаємося впливу невеликого радіаційного фону (0,08 - 0,3 мкЗв/год). Такий рівень радіації вважається допустимим. На внутрішнє опромінення припадає приблизно 2/3 еквівалентної ефективної дози, яку отримує людина від природних джерел радіації, що надходять в організм з їжею, водою і повітрям.

Найбільш вагомий внесок у природне опромінення людини вносить радіоактивний газ радон, на частку якого припадає 3/4 річної еквівалентної ефективної дози радіаційного опромінення людини. Радон вивільняється з надр всюди, але нерівномірно, накопичуючись в приміщеннях, які не провітрюються. Також міститься в деяких будівельних матеріалах і деяких глибоких артезіанських джерелах води. Дуже велику небезпеку представляє потрапляння парів води з вмістом радону в легені, наприклад у ванній кімнаті – там його кількість в 3 рази перевищує вміст радону в кухні, і в 40 разів вища, ніж у кімнаті. Коротше кажучи, частіше провітрюйте житлові приміщення.

ШТУЧНІ ДЖЕРЕЛА РАДІАЦІЇ

До них відноситься атомна енергетика, рентгенологічні процедури. Нижче наведені основні джерела радіаційного опромінення та ефективні еквівалентні дози, мкЗв/год.

Річні ефективні еквівалентні дози, мкЗв/год

Космічне випромінювання 32
Опромінення від будматеріалів і на місцевості 37
Внутрішнє опромінення 37
Радон-222, радон-220 126
Медичні процедури 169
Випробовування ядерної зброї 1,5
Ядерна енергетика 0,01

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 946; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!