Радіорелейні та тропосферні системи військового призначення.ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ

ЗАПАСУ ЗА КОНТРАКТОМ ХУ ПС

 

 

Кафедра №10-04

ЗАТВЕРДЖУЮ

      Завідувач кафедри 1004

В.Ф.Вальтер

      "___"               2005 року

 

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни:

" Засоби малоканального радіорелейного та тропосферного зв¢язку ".

 

Тема 4.1.4. Тропосферні телекомунікаційні системи.

Заняття 5: Закінчення.

Навчальна група - студенти.

Час: 90 хвилин.

Місце_________

Навчальна та виховна мета:

1. Дати загальну характеристику досягнень та  перспективи розвитку в області побудови  систем та засобів малоканальних радіорелейних та тропосферних телекомунікаційних систем.

 2. Засвоїти призначення, основні тактико-технічні характеристики радіорелей-них та тропосферних систем військового призначення,

Навчальні питання і розподіл часу:

Вступ. - 5 хв.
 1. Радіорелейні та тропосферні системи військового призначення.   ТТХ радіорелейних та тропосферних станцій ЗС України. - 40 хв.
 2. Стислий огляд вивченого матеріалу. Світові досягнення та  перспек- тиви розвитку в області побудови систем та засобів малоканальних радіорелейних та тропосферних телекомунікаційних систем. - 40 хв.
Підведення підсумків заняття. - 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення:  - Полілюкс (Слайди № 1, 2)

Навчальна література:

1. Системи радіозв¢язку. Книга 2, частина 1. І.М.Бондаренко ХІ ВПС Харків 2003

2. Радиорелейная и тропосферная связь. Л.Г.Ошерович. ВАС, 1972.

 

 

Харків 200_

 

                 ЗМІСТ  ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ.

 

Напередодні заняття викладачеві необхідно поставити задачу відпові-дальному з дисципліни про особливості проведення даного заняття та на забезпечення заняття необхідною кількістю навчальних посібників.

    Особливу увагу викладач звертає на те, що заняття потребує від кожного студента знання навчального матеріалу про загальні принципи побудови тропосферних ліній зв¢язку, а також особливості побудови приймально-передавальної апаратури тропосферних ліній зв¢язку з ЧРК і частотною модуляцією.

    Під час підготовки до заняття необхідно відпрацювати навчальний матеріал, викладений на лекціях:

№  6 "Приймально-передавальна апаратура радіорелейних ліній зв¢язку".

№  7 "Антени радіорелейних ліній зв¢язку".

№ 12 "Особливості тропосферного зв’язку". 

 

Під час проведення вступної частини викладач приймає рапорт про готовність навчальної групи до заняття, перевіряє кількість студентів згідно журналу, їх зовнішній вигляд та готовність групи до заняття (наявність конспектів та рекомендованої літератури).

    Після чого оголошує тему, мету та навчальнi питання.

    При розгляді першого питання необхідно дати стислий огляд вивченого матеріалу, доповісти загальну характеристику радіорелейних та тропосферних систем військового призначення, а також дати призначення, основні тактико-технічні характеристики радіорелейних та тропосферних систем військового призначення, для чого застосувати слайд № 1"ТТХ радіорелейних станцій ЗС України".

    При розгляді другого питання необхідно розкрити світові досягнення та  перспективи розвитку в області побудови систем та засобів малоканальних радіо- релейних та тропосферних телекомунікаційних систем, для чого застосувати слайд № 2 "ТТХ радіорелейних станцій збройних сил НАТО".

     Під час проведення заключної частини   підвести підсумки заняття, зробити висновки по викладеному навчальному матеріалу , дати відповідь на запитання та завдання для самостійної роботи.

 

Вступ.

 

Військові системи РР та ТР зв’язку не в повній мірі відповідають вимогам по управлінню військами, тому виникла проблема удосконалення цих систем.

Основні напрямки розвитку військових систем РР та ТР зв’язку визначаються загальною тенденцією розвитку систем, тобто переходом на цифрові РР та ТР лініїї.

Цифрові методи покращують ряд показників РР та ТР станцій:

- зменшується їх маса та габарити;

- підвищується надійність апаратури за рахунок застосування мікропроцесорної техніки на 1-2 порядки;

- покращуються експлуатаційні показники, так як виключається ряд експлуатаційних регулювань властивих аналоговим лініям;

- зменшується споживання енергії від первинних джерел живлення;

- покращується якість каналів, особливо для випадку організації значного числа транзитів по каналам зв’язку ( в цьому плані появляється можливість побудови ліній значної дальності)

Покращення проблеми електромагнітної сумісності в цифрових системах передачі пов’язано з тим що проява мішаючої дії спостерігається при відношенні потужності сигналу до потужності завади не більше ніж 15дБ, в той час як для аналогових ліній мішаючи дія завади зменшується при відношенні до 30дБ.

Для реалізації цифрових методів на РР та ТР лініях застосовують слідуючі напрямки:

- уніфікація по апаратурі каналоутворення та по швидкості передачі інформації;

- уніфікація по структурі радіотрактів. В цьому плані передбачалось, що буде створена базова РР станція в діапазоні частот близько 2 ГГц. Ця станція забезпечуватиме необхідний ввід цифрової інформації і формування сітки робочих частот в районі близько 2 ГГц. Перехід в другий діапазон частот, а по суті до другого типу станцій буде проводитись за допомогою модулів СВЧ, розташованих або в апаратній або безпосередньо біля антени, під деркалом антени. Ці модулі здійснюють перенос частот із діапазону 2 ГГц в другі діапазони, підсилення сигналу на передачу і підвищення чутливості при прийомі.

       Мета лекції –      дати загальну характеристику досягнень та  перспективи розвитку в області побудови  систем та засобів малоканальних радіорелейних та тропосферних телекомунікаційних систем, засвоїти призначення, основні ТТХ радіорелейних та тропосферних систем військового призначення.

 

 

Радіорелейні та тропосферні системи військового призначення.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 388; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ