Другий Універсал Центральної Ради. Розкол в українському національному русіПоняття і терміни

Автономізація-процес досягнення автономії, зокрема поступове усвідомлення українцями необхідності самоуправління.

Самостійники -учасники українського національного руху, які прагнули створення незалежної Української держави

Універсали УЦР -закони, акти конституційного значення, які приймала Українська Центральна Рада під час Української революції

Генеральний Секретаріат -перший український уряд, створений Центральною Радою у червні 1917 р. внаслідок прийняття Першого Універсалу

Вільне козацтво-національні добровільні військово-міліційні формування часів національно-визвольних змагань 1917 — 1921 років, що діяли в Україні та на Кубані

Народний секретаріат -перший радянський уряд УНР, створений більшовиками на І Всеукраїнському з’їзді рад у Харкові у грудні 1917 р.

Персоналії

Михайло Грушевський (1866–1934) політичний і державний діяч, історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, завідуючий кафедрою історії України Львівського університету, автор 10-томної «Історії України-Русі», один із співзасновників Товариства українських поступовців, голова Української Центральної Ради.

Володимир Винниченко (1880-1951) Громадсько-політичний діяч, письменник, автор мемуарно-публіцистичного твору «Відродження нації», один із засновників УСДРП, голова Генерального секретаріату Української Центральної Ради, згодом Директорії УНР.

Сергій Єфремов (1876—1939) Громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, один із засновників УРП і Товариства українських поступовців, член Української Центральної Ради, секретар міжнаціональних справ Генерального Секретаріату УЦР, з вересня 1917 очолював Українську партію соціалістів-федералістів, віце-президент ВУАН (1922-1928рр.), репресований як один із керівників СВУ.

РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ У 1917 — НА ПОЧАТКУ 1918 Р.

Після повалення самодержавства й зречення престолу імператора Миколи ІІ під час Лютневої революції в Петрограді (23 лютого — 2 березня 1917 р.) в Росії встановилося двовладдя: поряд із Тимчасовим урядом, сформованим із представників буржуазних партій кадетів і октябристів, діяли Ради робітничих і солдатських депутатів, провідну роль у яких відігравали російські меншовики, есери, більшовики.                                                                                                                                             Під впливом Лютневої революції в Україні розгорнулася національно-демократична революція, яку очолила Українська Центральна Рада, створена 4 (17) березня 1917 р. у Києві представниками українських політичних партій (ТУП, УСДРП, УПСР, УНП), наукових,культурно просвітницьких,військових та студентських організацій.                                                                                                                           Лідерами УЦР стали Михайло Грушевський (голова УЦР),Володимир Винниченко (голова Гене

рального секретаріату), Сергій Єфремов (Генеральний секретар міжнаціональних справ),Симон Петлюра (Генеральний секретар військових справ).                                                                         Діяльність УЦР була зосереджена на вирішенні національного питання, однак єдиної думки про майбутній статус України не було: «самостійники» (М. Міхновський) виступали за проголошення незалежності України,«автономісти» (М. Грушевський, В. Винниченко) виступали за автономію України у складі федеративної Росії.                                                                                                         Вимогу УЦР до Тимчасового уряду про надання Україні автономії у складі Росії підтримали учас- ники українських маніфестацій у Петрограді та Києві, Всеукраїнського Національного конгресу та I Всеукраїнського військового з’їзду.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЩОДО САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ (УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ)

Етапи складного і суперечливого шляху України до державної незалежності знаменували собою чотири універсали Центральної Ради.

Перший Універсал Центральної Ради. Проголошення автономії України

Прийняття Першого Універсалу стало наслідком спроб Української Центральної Ради знайти взаємопорозуміння з Тимчасовим урядом. 16 травня 1917 р. УЦР відрядила до Петрограду делегацію на чолі з В. Винниченком, яка вручила Тимчасовому уряду вимогу про проголошення автономії України у складі федеративної Росії. Однак Тимчасовий уряд відмовився визнати право України на автономію.

10 червня 1917 р. на ІІ Всеукраїнському військовому з’їзді Українська Центральна Рада проти волі Тимчасового уряду видала Перший Універсал «До українського народу, на Україні та поза Україною сущого».

•УЦР проголосила автономію України у складі федеративної Росії.

•УЦР оголосила себе найвищим державним органом України, правомочним приймати акти конституційного значення — Універсали.

•УЦР повідомила про намір скликати Всеукраїнські Установчі збори, які мають право приймати закони України.

Прийняття Першого Універсалу сприяло зростанню авторитету Української Центральної Ради і подальшому піднесенню Української революції. 15 червня 1917 р. Виконавчий Комітет УЦР утворив перший український уряд — Генеральний секретаріат,який очолив В. Винниченко.

Другий Універсал Центральної Ради. Розкол в українському національному русі

Під час переговорів делегації Тимчасового уряду вдалося змусити УЦР піти на компроміс і відмовитися від деяких положень Першого Універсалу.

3 липня 1917 p. Українська Центральна Рада прийняла Другий Універсал, у якому були викладені основні засади компромісу УЦР і Тимчасового уряду.

•Тимчасовий уряд визнавав автономію України у складі федеративної Росії, однак УЦР відмовлялася від самочинного проголошення автономії України до прийняття цього рішення на Всеросійських Установчих зборах.

•Тимчасовий уряд визнавав УЦР і Генеральний секретаріат вищими органами влади в Україні, однак територія, на яку поширювалася влада Центральної Ради і Генерального Секретаріату, не окреслювалася, УЦР мала поповнитися представниками національних меншин, що проживали в Україні, повноваження Генерального секретаріату не уточнювалися, а його склад затверджувався Тимчасовим урядом.

•Тимчасовий уряд погодився на українізацію армії, однак під контролем російського командування.

Компроміс Української Центральної Ради і Тимчасового уряду викликав незадоволення певних політичних сил як в Росії, так і в Україні. В Петрограді проти компромісу з УЦР виступили кадети, які вийшли зі складу Тимчасового уряду на знак протесту проти надання Україні автономії.

В Києві у ніч з 4 на 5 липня 1917 р. відбувся організований самостійниками збройний виступ українського полку ім. П. Полуботка, учасники якого намагалися примусити УЦР відмовитися від Другого Універсалу й проголосити незалежність України. Після придушення військами УЦР виступу самостійників полуботківців було заарештовано і відправлено на фронт.


Дата добавления: 2021-06-02; просмотров: 42; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!