Список використаної літератури1. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України. В.Я.Плаксієнко, Л.М.Пісьмаченко, Є.І.Рябий/. Під редакцією В.Я.Плаксієнко. Дніпропетровськ, 2005.

2. Бухгалтерський облік на с/г підприємствах: Підручник – 2-ге вид., перероб. і допов./М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін.; за ред. Проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003.

3. Бухгалтерський облік у с/г підприємствах / П.Т.Саблук, В.Б.Моссаковський та ін.; За ред. П.Т.Саблука, В.Б.Моссаковського – К.: Урожай, 1998.

4. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95 № 108/95-ВР зі змінами і доповненнями//Голос України. -1995р.

5. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001.

6. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник /За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000.

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник. – Київ.: А.С.К., 2000.

8. Все про бухгалтерський облік (спецвипуск). – 2001. - № 55.

9. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

Додатки

10. Обліковий лист праці і використаних робіт.

11. Обліковий лист тракториста-машиніста.

12. Журнал обліку роботи і затрат.

13. Розрахункове нарахування оплати праці працівникам тваринництва.

14. Наряд на відрядну роботу для бригади.

15. Шляховий лист трактора.

16. Табель обліку робочого часу.


Дата добавления: 2019-09-02; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!