Ертедегі гректер мен рим философиясына

Философияның мақсаты : Адамды күнделікті түсініктерден дүние жайлы, ақиқат білімдерге бастап, ең жоғарғы құндылықтарға жету жолын көрсету Табиғат құбылыстарының барлық нақты мазмұнын танып білу Қоғамдық құбылыстардың нақты-тарихи маңызын түсіндіру Құдайдың құдіретін танып білу   2.Дүниеге көзқарас дегеніміз: Дүние жайлы және ондағы адамның орны туралы бір тұтас көзқарас Адамның қоғамдық өмірді бағалауы Адамның өзін өзі танып білу Жаратылыстану ғылымдары беретін білімдер   3.Философия дегеніміз: табиғат, адамзат қоғамы мен танымының ең жалпы заңдылықтары туралы білімдер дедукциялық ойлау әдісі болмыстың негізі жоқ қиялы ойлар жиынтығы дінге қарсы пікірлер құдай болмысын негіздеу тәсілі   4.Орта ғасырлық батысеуропалық философияның патристика кезеңі дегеніміз не? «Шіркеу әкелерінің кезеңі» Қартайғаны Еуропаның батысы Жастық шағы   5.Қай 19ғ.Батыс Еуропа философиялық ағымы «Кантқа қарай, кейін!» ұранын ұстанды? Неокантиандық философия Марксизм. Персонализм. Экзистенциализм.   6.Материализмнің мойындайтыны: материяның алғашқы, ал сананың кейінгілігі рухтың табиғаттан тәуелсіз өмір сүретіні табиғат әлемдік рухтың бейнесі екендігі дүниенің тынымсыздығы   7.Тарихи таным мен тарихи процесті зерттейтін философия бөлімі:

Тарих философиясы

Философия тарихы

Логика

Гносеология

 

8.Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырады?

Механистік материализм

Метафизикалық материализм

Антропологиялық материализм

Стихиялық материализм

 

9.Философияның негізгі мәселесі дегеніміз:

Сананың материяға, ойлаудың болмысқа қатынасы

адамның қоғамға деген қатынасы

ақиқатқа деген қатынасы

соқыр сенім мен ақыл-ойдың қарым-қатынасы

 

10.«Әрбір жақсы нәрсенің өлшемі бар»-деген:

А.Құнанбаев

Ш.Құдайбердиев

Ш.Уәлиханов

М.Әуезов

 

11.Философияның басқа ғылымдардан айырмашылығы:

болмыстың ең жалпы заңдылықтарын анықтауға талпынуында

оның өз зерттеу пәнінің жоқтығында

прициптік айырмашылығы жоқ

зерттеу әдіс-тәсілдерінің өзгешелігінде

 

12.«Фуко» кітабының авторы, француз философы,постмодернист?

Делез

Вольтер

Гельвеций

Гольбах

 

13.Анимизмнің мәні неде ?

рух, жан тек адамдарға ғана емес, және де барлық тірі жандыларға, дүниедегі барлық заттарға тән

рух, жан тек құдайдың үлесіне тән

рух, жан тек адамдарға және жануарларға тән

танымда ол туралы түсінік болған жоқ

 

14.Миф дегеніміз:

сананың алғашқы формасы

дүниеге көзқарастың ерекше түрі

адамның өзі туралы өз түсінігі

адамның өзінің тектік мәнін түсініуі

 

15. XX ғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды?

Экзистенциализм

герменевтика

неогегельяншылдық

инергетизм

 

16.Философияға дейін қандай екі дүниеге қөзқарас болды

Мифтік-діни

софистикалық және метафизикалық

диалектика және метафизика

мифтік-диалектика

 

17.Адамдардың мәңгілік, айырылмас, туа біте болымды құқықтары:

табиғи

жанұялық

азаматтық

тұрғын үйге деген

 

18.Әл-Фараби қай еңбегінде бақытқа, оған бастайтын жолға аса назар аударады?

«Бақытқа жол сілтеу»

«Музыканың ұлы кітабы»

«Бақытқа апаратын жол»

«Риторика»

19. “Адам өмірі –азаптану, одан құтылу жолы –нирвана ” деген қағида қай философиядан:

Буддизмде

чарвака –локаята

джайнизмде

даоцизмде

 

20. XVIII ғасырдың ағартушылық философиясының басты шарты неде?

Ғылыми зердеден үміт күту және әлеуметтік прогреске сену

Жетілген праволық мемлекет жайындағы идея

Гуманизм идеясын насихаттап тарату

Ғылымның практикамен байланысы, оның қоғамдық пайдалылығы

 

21. Сяо принципі қандай мағынаны білдіреді ?

баланың әдептілігі және ата-ананы құрметтеу

Оқу процесін

Сенім

Адамгершілік

 

22. Ертедегі Қытай философиясындағы заттардың табиғи жолы:

Дао

инь

янь

жень

 

23. Ертедегі Қытай философиясының негізгі бір ағымы:

Конфуцийлік

буддизм

суфизм

перипатетизм

 

24. Ежелгі Үнді философиясы үшін зор маңызы болды:

адамның өзін басқа барлық нәрседен және барлық нәрселерді өзіне көре білуі

жан мен тәннің сәйкестігінің

тән тазалығының

адамның табиғаттылығының

 

25. Нирвана деген:

дүниеден безудің бір күйі, сананың өсуі

алғашқы адам

тыныс алу өнері

этикалық мұрат (идеал)

 

26.“Инь” және “Янь” деген ұғымдар төмендегі философиялық мектептердің қайсының ұғымдары:

Даоцизмдікі

Буддизмдікі

Йоганікі

Брахманизмдікі

 

27. Фрейд бойынша, адам психикасының деңгейлері:

Санасыздық, жоғарғы саналылық, саналылық

Жан және руханилық

Эмоция, ақыл-ой

Санасыздық, сана алды, саналылық

Табиғи сана, феноменалды сана, табиғаттан жоғарғы сана

 

28.Гелиоцентрлік теорияны жасаған:

Коперник

Леонардо да Винчи

Н.Кузанский

Дж.Бруно

 

29.“Карма” ұғымы нені білдіреді:

адам тағдырын ерекшелеуді

махаббатты

касталық бөлінуді

сүйінпеншілікті

 

30. Үнді жүйесіндегі барлық діндердің негізі болып саналатын:

Атхарваведа

құлдың патшамен сөйлесуі

упанишадтар

тора

 

31. Конфуций қандай философиялық бағыттың өкілі?

Ежелгі Қытай философиясы

Ежелгі Үнді философиясы

Постмодернизм

Экзистенциализм

 

32. Шығыс философиясы дәстүріндегі ең көне болмыс талқыламасы:

Ригведада

құранда

авестада

туратта

 

33. Үнді философиясының басты мақсаты:

Адамгершілікке, руханилыққа назар аудару

Құдайларға табыну

Махаббатты қастерлеу

Тіршілікке көңіл бөлу

 

34. Рамаяна және Махабхарата поэмасы неге жатады:

Үнді философия сының шығу көзіне

мифтік сарынға

ертекке

аңызға

 

35. Қай философия бойынша Адамның рухани эволюциясының өзіндік жинақтаушысы брахман болып табылды ?

Ежелгі Үнді философиясы

Ежелгі Қытай философиясы

Ортағасырлық Батыс Европа философиясы

Ортағасыр Шығыс мұсылман философиясы

 

36. Джайнизм бойынша жанның басты белгісі:

бір денеден екінші денеге ауысып отыратындығы

мүмкіндіктерінің шексіздігі

денеден ажырау, оған еркіндік беру

бір денемен бірге өмір сүретіндігі

 

37. Дао ілімінің негізін қалаған кім:

Лао-цзы

Мао

Конфуций

Цинь

 

38. Платонның ілімі бойынша таным процесінің іске асу жолы:

алғашқы идеялар мәнінің ақиқатын адам жанының еске түсіруі арқылы танып білу жолымен

нақты түсініктер, елестеулер арқылы

абстракциялық ойлау арқылы

интуиция арқылы

 

39. Г.Лейбниц бойынша барлық заттарға күш беретін және оларды қозғайтын рухани күш дегеніміз:

Монада

Жан

Табиғат

Материя

 

40. Ертедегі грек философиясының негізгі мәселесі не болды:

дүниенің алғашқы бастамасы, ол неден пайда болды

болмысты кім жаратты

адам деген не

құдайлардың бұл дүниедегі ролі қандай

 

41. Гераклиттің философиясындағы болмыс субстанциясы (алғашқы бастама):

от

су

жер

ауа

 

42. “Бәрі ағады, бәрі өзгереді, қозғалмайтын ештеме жоқ” деген сөздерді ертедегі грек философтарының қайсысы айтты:

Гераклит

Фалес

Анаксимандр

Анаксимен

 

43. Платонның ақиқат болмыс туралы ілімінің мәні:

заттардың тәнсіз мәні болып табылатын идеялар

пассивті (әрекетсіз) материя

құдай

болмыс жоқ, тек болмыссыздық қана бар, өйткені шышдықтағының бәрі тек өзгермелі ғана

 

44. Аристотельдің пікірінше, материя дегеніміз:

жоғалмайды, жоқтан пайда болмайды, мәңгі өмір сүреді

жеке заттар түрінде ғана өмір сүреді

заттардан тәуелсіз

ақиқат болмыс түрінде

 

45. Сократтың пікірінше игілік деген:

білім немесе даналық

ежелгі тақуалық

көпшілік басшылыққа алуға тиісті пікір

таңдаулы адамдардың билігі

 

46. Пратогордың “Дүниедегі барлық нәрселердің анықтаушысы – адам” деген сөздерінің:

онтологиялық маңызы бар

гносеологиялық маңызы бар

әлеуметтік маңызы бар

аталған үш маңызының бәрі бірге

 

47. Анаксимандрдың пікірінше, дүниенің алғашқы бастамасы:

Апейрон

ауа

су

от

 

48. Анаксимен пікірінше дүниенің алғашқы бастамасы:

Ауа

су

от

жер

 

49. Платон менің досым, бірақ ақиқат –қымбат ” деген сөзді кім айтты:

Аристотель

Демокрит

Сократ

Эмпедокл

50. “Өзіңді өзің танып біл” деген кімнің сөзі:

Сократ

Платон

Сенека

Декарт

 

51. Идеялар туралы ілімді жасаған:

Платон

Сократ

Гегель

Кант

 

52. Антика философиясы қай дәуір философиясына жатады:

ертедегі гректер мен рим философиясына

орта ғасыр философиясына

ертедегі үнді философиясына

ертедегі египет философиясына

 

53. Бәрі ағынды, бәрі өзгереді, бір өзенге екі рет суға түсу мүмкін емес” деген сөздер кімдікі:

Гераклиттікі

Фалестікі

Пармениттікі

Зенондікі

 

54. Орта ғасырда ақыл-ой мен сенімнің үйлесімдік теориясын жасаған:

Августин

Абеляр

Ф. Аквинский

Ибн Сина

Фиолн

 

55. Пьер Абельяр нені жақтады ?

Номиналистік позицияны

теологиялық позицияны

Реалистік позицияны (көзқарас).

корпорациялық позицияны

 

56. Орта ғасыр мұсылман философиясындағы Ибн Синаның сауығу кітабы қамтиды:

Логиканы, медицинаны

логиканы, физиканы, математиканы, филосфияны

астрономияны, риториканы, метафизиканы

этниканы, эстетиканы, педагогиканы, геометрияны

 

57. Ислам діні мыналардың қайсысына тиым салады ?

пұтқа табынушылыққа

ғылымға

өнерге

кибернетика

 

58. Европалық елдердің тарихында қай дәуірде дін қоғамдық сананың бірден-

ортағасырлық дәуірде

бір үстем формасы болды:

ағартушылық дәуірде

қайта өрлеу дәуірде

антик заман дәуірінде

 

59. Дүниедегі бардың бәрінің пайда болуы мен дамуының себебі Фома Аквинскийдің пікірінше:

құдай

адамның ақыл – ойы

логос деп аталатын табиғаттың жалпы заңы

материя

 

60. Ортағасырлық философия екі басты идеяға негізделді:

Номинализм мен реализмге

табиғаттың біріншілігіне, құдайдың екіншілігіне

барлық дүниенің жасаушысы мен жаратушысын мойындауға (креационизм)

болымсыздың шексіздігі мен шектілігіне

 

61. «Өндірістік қатынастардың жиынтығы базис болып табылады,саяси қондырма осыған негізделеді және оған қоғамдық сананың белгілі бір формалары сай келеді?» - деп тұжырымдаған:

Маркс

Мангейм

Энгельс

Вебер

 

62. Орта ғасыр философиясының екі ақиқат теориясы:

ғылым мен философияның діни уағыз догмаларынан тәуелсіздігін дәлелдейді

діни догмалар ғылым мен философияның ақиқаты деп дәлелдейді

философияның ақиқаты діни уағыздардың ақиқаттығын дәлелдейді

таным процесі адамды құдайға жақындатады, өйткені құдай ғылыми ақиқаттың қайнар көзі деп дәлелдейді

 

63. Философия қай заманда діннің қызметшісі болды:

орта ғасырда

антик заманында

қайта өрлеу дәуірінде

жаңа заманда

 

64. Ғылым мен философия адамы болу үшін, әл-Фарабидің қойған бірінші талабын көрсетіңіз?

адамның жан мен ар тазалығының болуы

әлем даналығын меңгеру

ақылды және сезімтал болуы

адамның материалдық байлығының болуы

 

65. Ортағасырлық философияға тән басты белгі:

Теоцентризм

космоцентризм

антропоцентризм

ғылымицентризм

 

66. Ортағасырлық “ Шіркеу әкелерінің ” (“ Отцы церкви ”) ілімі қалай аталды:

Патристика

апологетика

евгеника

ехоластика

 

67. Батысевропалық схоластиканың өрлеген кезеңін көрсетіңіз:

ХІІІ ғасыр

ІХғ. дейінгі кезең

ІХ-ХІІ ғасырлар

ХІV ғасыр

 

68. Ортағасырлық философияның даму бағыты қалай аталады:

Діни - идеалистік

атеистік

материалистік

идеялистік

 

69. Декарт философиясының негізгі танымдық принципі:

барлығына күмәндану

беделге сүйену

практикалық тәжірибеге сүйену

эксперименттік зерттеу

 

70. Фрейд қарастырған негізгі мәселе:

Санасыздық

Болмыс

Сана

Таным

 

71.  Адамның және дүниенің ойша моделін жасау тән:

жаңа заман философиясына

ортағасырлық философияға

қайта өрлеу дәуірінің философиясына

антик заманы философиясына

 

72. Адамдардың субъективтік түсініктеріне тән қателесулерді Ф. Бэкон мынадай ұғымдармен тұжырымдады:

үңгір идолы (жалған елес)

 тектік идол (жалған елес)

 базар идолы (жалған елес)

 театр идолы (жалған елес)

 

73. Бэкон табиғатты танып білудің басты кедергісі деп есептеді:

 адамдар санасындағы жалған елестерді

 адамның сезімдік мүшелерінің табиғи жетілмегендігін

 адамның ақыл-ойының жетілмегендігін

 қабылдаудағы субъективті

74. Спинозаның философиясы бойынша дүниедегінің бәрін басқаратын:

 абсолюттік қажеттілік

 “ дүниежүзілік дуализм ” принципі

 пантеизм принципі

 кездейсоқтық принципі

 

75. Жан-Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

адамның рухани бостандығы

ғылыми дүниеге қөзқарасқа жол ашу

моральді діннің қамқорлығына азат ету

адам тағдыры 

 

76. Ғылым мен техника адамның табиғатқа үстемдігіне жағдай жасайды деген пікір қашан туды:

қайта өрлеу дәуірінде

 антик заманында

 орта ғасырда

 жаңа заманда

 

77. ХVІІ ғ. жаңа заман философиясына тән басты белгіні қалай атауға болады:

ғылымицентризм деп

пантеизм деп

космоцентризм деп

 геоцентризм деп

 

78. Рационализмнің негізгі пайымдауы:

адамның дүние тануында ақыл-ой басты роль атқарады деу

ғылымды тәжірибенің , эксперименттің басты ролін қостау

 дүниені жалпы алғанда тануға болмайды деу

 дүние тану құдайдың құдіретінің көмегімен ғана мүмкін деу

 

79. Қайта өрлеу дәуірінде мемлекет және құқық философиясымен кім айналысты?

Макиавелли

 Галилей

Коперник

Спиноза

 

80. Жаңа замандағы дуализмнің өкілі:

Р. Декарт

Гольбах

Д.Юм

 Т.Гоббс

 

81. Р. Декарттың ойлау әдісі:

дедукциялық

 индукциялық

схоластикалық

 софистикалық

 

82. Мен ойлаймын, олай болса, мен бармын ” деген:

Р. Декарт

Ф.Бэкон

 Т.Гоббс

 И.Кант

 

83. Қай ағартшылық заманының философы өзінің қандай еңбегінде адамды жануардан, жануарды өсімдіктен, өсімдікті органикалық дүниеден, ал оны органикалық емес дүниеден пайда болды деді?

Ж.де Ламетридің «Адам-машинасы»

Ш.Монтескьенің «Парсы жазбалары»

Ф.Вольтердің «Философиялық хаттары»

И.Гердердің «Адамзат философиясының тарихына арналған идеялар»

 

84. “ Субстанция өзі өзінің себебі ” деген пікірдің авторы:

Спиноза

 Лейбниц

 Ф.Бэкон

 ДжЛокк

 

85. Болмыс түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияға енгізген:

Парменид

Сократ

Платон

Гераклит

 

86. “ Алдында түйсікке болмаған нәрсе, кейіннен ақыл –ойда болмайды” деген Дж. Локк пікірінің гносеологикалық принципі:

Сенсуализм

Скептицизм

 Рационализм

 Априоризм

 

87. ХVІІІ ғасырдағы ағартушылық философиясының негізгі идеясын атап көрсет:

адамзат прогресі мен ғылымды дәріптеу

 барлығын құдай алдына белгілеп қойған

 жаппай бірлік идеясы

 Дүниенің көптік идеясы

 

88.   Ағылшын сенсуалистеріне тән басты ерекшелік:

субъектінің таным процесіндегі ролін тар мағынада түсіну

субъектінің таным процесіндегі ролін абсолюттендіру

 субъектіден тәуелсіз заттардың болуын мойындау

таным процесін дуализм тұрғысында түсіну

 

89. ХVІІІ ғ. Ағылшынның субъективтік идеализмі (Беркли, Юм) дүниеде болу (бар) дегенді:

қабылдау деп түсінеді

санадан тәуелсіз болу деп түсінеді

 ойда болу деп түсінеді

 меңзеу объектісі деп түсінелі

 

90. Төменде келтірілген категориялардың қайсысы сапа мен санның диалектикалық байланысын бейнелейді?

өлшем

форма

құбылыс

шындық

 

91. Материалдық өндіріс:

өндіргіш күштер мен адамдар

еңбек құралдары мен адам

өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар жиынтығы

құрал жабдықтар жиынтығы

92. Эмпиризмнің негізгі қағидасы:

адамның барлық білімі тәжірибеге негізделді

дүние танымсыз

 дүниені танып білудің қайнар көзі – ақыл-ой

 танымның ең жоғарғы түрі – меңзеу ( интуиция )

 

93. Ойлаудың индукциялық әдісінің негізін салушы:

Ф.Бэкон

 Р.Декарт

 Дж. Локк

 Спиноза

 

94. “ Білім – күш” деген пікірдің иесі:

Ф.Бэкон

Г. Лейбниц

Дж. Беркли

 Дж Локк

 

95. Философия шығармашылық ойлау мәні?

Жаңалық жасау қабілеттілігі

Сауалдарға жауап беріп, жаңа сауалдарды қою қабілеттілігі

Қисын ережелеріне келмейтін ойлау

Қиялға, қиялдауға қабілеттілік

 

96. Жаңа заман философиясындағы рационализмнің өкілі:

Р.Декарт

Ф.Бэкон 

 Т.Гоббс

 Дж Локк

 

97. Диалектика ілімінің принципін табыңыз:

Даму

Сананың алғашқы болуы

Аксиолгия

Материяның алғашқы болу

 

98. Классикалық неміс философиясын бастаушы:

Кант

Фихте

 Гегель

 Фейербех

 

99. Философиялық заттар тізбесіндегі жетпей жатқан буынды толтырыңыз: Кант-Фихте-Шеллинг-Фейербах

Гегель

Гете

 Гердер

 Маркс

 

100. “ Таза ақыл-ойды сынау ” авторы:

Кант

Фихте

 Конт

 Гегель

 

101. Тәжірибе арқылы ақиқатқа жетуді қолдайтын бағыт:

Эмпиризм

рационализм

номинализм

сенсуализм

 

102. Антропология-ол:

Адам туралы ілім

Құдай туралы ілім

Болмыс туралы ілім

Сана туралы ілім

 

103. Этногенез теориясының авторы:

Гумилев.

Пригожин.

Дарвин.

Галилей.

 

104. Психоанализді жасаған:

Фрейд.

Адлер.

Бубер

Юнг.

 

105.  “ Өмір философиясын” негіздеген кім:

Кьеркегор

Шопенгауер

Кант

Ницше

 

106. 1922 жылы Советтік Россия жерінен қуылған орыстың ХХ ғасырдағы аса ірі діни философы:

Н.А.Бердяев

 В.И Верданский

 П.А.Флоренский

В.Н.Лосский

 

107. Славянофильдердің өкілдерін атаңыз:

А. Хомяков, И. Киреевсий

Герцен

Н. Чернышевский

Грановский

Маяковский

 

108. Қорқыт ата кім болған?

Қобызшы

Бақсы

дәруіш

Жырау

 

109. Қазақ философиясының бастаулары не?

қиссалар,дастандар, аңыз -әңгімелер

батырлар жыры

махаббат жыры

тұрмыс-салт жырлары

 

110. “ Құтты білік” - кімінң еңбегі?

Баласағұн

Қорқыт

Иассауи

Әл – Фараби

 

111. “Жерұйық ” шығармасының авторы:

Асан қайғы

Яссауи

Баласағұн

Қорқыт

 

112. Қазақстандағы сопылық философиясының мәнін уағыздаушы және таратушы кім?

Яссауи

Қорқыт

Әл-Фараби

Иугінеки

 

113. “Түркі тілдерінің жинағы” ның авторы ?

М. Қашқари

Қ. Яссауи

Ж. Баласағұн

Абай

 

114. Абылай ханның дана – кеңесшісі кім болған?

Бұқар жырау

Көтеш ақын

Үмбетай жырау

Шал ақын

Қабанбай

 

115. “Қазақ хрестоматиясының” авторы кім?

Алтынсарин

Абай.

Уәлиханов

Бұқар жырау

 

116. “Үш анық” – шығармасынаың авторы кім еді?

Шәкәрім

Абай

М. Шоқай

Ыбырай А

 

117. Уәлихановтың философиялық көзқарасы қандай бөлімде көрініс табады?

Дін философиясында

Гносеология

Онтология

тарих философиясы

Аксиология

 

118.  Тарихи поцестердің ұзақтығын, олардың алмасуын білдіретін қоғамның болмыс формасы (түрі) қалай аталады?

Прогресс

Әлеуметтік уақыт

Әлеуметтік кеңестік

Регресс

 

119. Даму дегеніміз не?

мәңгі, қажетті қозғалыс

тұрақтылық

өмір мәні

табиғат құбылысы

 

120. Дұрыс ойлаудың формалары мен заңдарын зерттейтін ғылым

Логика

Психология

Физиология

Лингвистика

 

 


Дата добавления: 2018-09-22; просмотров: 3529; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!