Установіть відповідність між структурою клітини та функцією, яку вона виконує.Варіант 4

Перша частина

У якій органелі клітин рослин відбувається фотосинтез?

Ахлоропласт                          Вмітохондрія

     Бвакуоля                                Грибосома

Який із грибів утворює мікоризу?

Апіддубник                             Втрутовик

Ббліда поганка                       Гмукор

Яка тварина вважається найпримітивнішою хордовою твариною?

Апечінковий сисун                 Вгідра прісноводна

Бпавук-хрестовик                  Гланцетник

Який птах здійснює дальні сезонні міграції?

Аластівка міська                     Всова вухата

Бківі новозеландський           Гсиниця велика

Яка кістка є трубчастою?

Агрудина                                Впотилична кістка

Бстегнова кістка                     Гверхня щелепа

Які судини постачають до серцевого м’яза кисень і поживні речовини?

Акоронарні артерії                Всонні артерії

Блегеневі артерії                    Гпорожнисті вени

Як називається запалення слизової оболонки сечівника?

Апієлонефрит                         Впростатит

Буретрит                                Гпневмонія

Яка частина очного яблука забезпечує його живлення?

Асудинна оболонка               Всітківка

Ббілкова оболонка                Гкришталик

Під час якої фази мітозу відбувається розчинення ядерної оболонки?

Аанафаза                                Втелофаза

Бпрофаза                               Гметафаза

10. Як називають метод генетичних досліджень, за якого для вивчення особливостей успадкування різних ознак і встановлення характеру успадкування низки спадкових хвороб вивчають родовід людини?

Аблизнюків                            Вцитогенетичний

Бгенеалогічний                      Гбіохімічний

Друга частина

Які рослини містять найбільше білків у насінні?

Акартопля і перець                Вквасоля і горох

Бгірчиця і капуста                 Гцибуля і часник

Вкажіть елементи оптичної системи мікроскопа.

Аоснова, мікрогвинт              Впредметний столик

Бштатив, макрогвинт             Гдіафрагма, окуляр

Яка тканина утворює залози тваринного організму?

Аепітеліальна                          Внервова

Бм’язова                                  Гсполучна

Яка ознака є спільною для хруща та виноградного слимака?

Атіло поділяється на голову, тулуб і ногу

Бтіло поділяється на голову, груди, черевце

Внаявність незамкненої кровоносної системи

Гнаявність складних 9фасеткових очей)

Який відділ головного мозку відіграє головну роль у підтриманні рівноваги тіла та координації рухів?

Адовгастий мозок                    Всередній мозок

Бмозочок                                  Гпроміжний мозок

Який процес НЕ відбувається в носовій порожнині?

Азнезараження повітря           Взігрівання повітря

Бзволоження повітря              Ггазообмін

Що є кінцевим продуктом повного окиснення вуглеводів?

Аглюкоза і молочна кислота  Ввуглекислий газ і вода

Бмолочна і піровиноградна    Гмолочна кислота і вода

кислота

У якій послідовності організми утворюють ланцюг живлення луки?

Атимофіївка → беркут → миша → вуж

Бтимофіївка → вуж → миша → беркут

Втимофіївка → вуж → беркут → миша

Гтимофіївка → миша → вуж → беркут

Третя частина

19. Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.


І – ця рослина розмножується спорами

     ІІ – ця рослина поширює плоди і насіння самостійно

     ІІІ – ця рослина розмножується насінням

     ІV – ця рослина утворює плоди

    АІ і ІІІ

    БІ, ІІ і ІІІ

    ВІІ і ІІІ

    ГІІ, ІІІ і ІV

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.


І – це плоский черв

     ІІ – це двошарова тварина

     ІІІ – ця тварина хижак

     ІV – ця тварина містить жалкі клітини

    АІ і ІІІ

    Б ІІ і ІІІ

    ВІ,ІІ і ІІІ

    ГІІ, ІІІ і ІV

21. Проаналізуйте твердження щодо органа, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.


І – цей орган чотирикамерний

     ІІ – між передсердям та шлуночками розміщені стулкові  

     клапани

     ІІІ – між передсердям та шлуночками розміщені              

     кишенькові клапани

     ІV – кров рухається в напрямку від шлуночків до    

     передсердь

    АІ і ІІІ

    Б І, ІІ і ІІІ

    ВІ іІІ

    ГІ і ІV

Установіть відповідність між структурою клітини та функцією, яку вона виконує.


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 310; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ