С. Аденин, тимин, гуанин, цитозинТест          10-сынып                      Биология                           

1.Ағзадан кейінгі жоғары биологиялық жүйе

А. Моллекулалық            В. Жаратылымдық

С. Популяциялық             Д. Биосфералық

Е.Жасушалық

2. Бір организмнің екінші бір организмді қорек және мекен ретінде пайдаланып тіршілік етуі

А. Комменсализм       В. Мутуализм

С. Зоохория                 Д. Паразитизм

Е.Симбиоз

3. Күн энергиясының қатысуы мен хлоропласта көмірқышқыл газы мен судан органикалық заттардың түзілі процесі

А. Тыныс алу              В. Фотосинтез

С. Даму                        Д. Өсу         Е.Тітіркену

4. Жасушасында оқшауланған ядросы жоқ организмдер

А. Эукороидтар             В. Прокариоттар

С. Редуценттер              Д. Продуценттер         Е.Қыналар

5. РНҚ молекуласының ДНҚ-дан айырмашылығы:

A. Бір желілі                  B. Бес желілі

C. Екі желілі                  D. Төрт желілі      Е.Үш желілі

6. Жасушадағы жұмыртқа ақуызына ұқсас, желім тәрізді созылмалы тірі

затты белгілеңіз.     

A. Вакуоль.               B. Цитоплазма.    

C. Лейкопласт.        D. Жасушақабықшасы. ЕЛизосома     

7. Хлоропласттары көп болатын ұлпа

A. Тірекұлпа.                 B. Қоржинаушыұлпа.

C. Ауажинаушыұлпа.     D.Фотосинтездеуші ұлпа            Е.Жабын ұлпа

8. Егер аквариумдағы шабақтарды шам жағып, жемтастаса, шабақтар жемді бірден көреді де, келіп жей бастайды. 2-3 рет қоректендіріп, келесіде жем тастамай-ақ тек шам жанса, олар сол бұрышқа жүзіп келіп, жиналып жем іздейді. Бұл-

A. Тұқымқуалайтын рефлекс                  B. Шартты рефлекс

C. Регенерация                                           D. Шарттсыз рефлекс         Е.Рефлекс

9. Тірі табиғатты жүйелеуде аса зор еңбек сіңіріп, жүйелеу атасы аталуы

А. Ф.Энгельс                      В. К.Линней

С. Рулье                            Д. Ж.Б.Ламарк           Е. А.Левенгук

10. Тіршілік жаратылымының ең жоғары деңгейі

А. Биосфералық                                       В. Жасушалық

 С. Моллекулалық- генетикалық            Д. Мүшелік            Е.Популяциялық 

11. Биосфера энергияны ........ алады

А. Жануарлардан                 В. Өсімдіктерден

С. Күн сәулесінен                  Д. Микроорганизмдерден      Е.Табиғаттан

12. Консументтерге жататын ағзалар

А. Автотрофтар                     В. Бір жасушалы балдырлар

С. Хемосинтездеушілер          Д. Гетеротрофтар             Е.Прадуценттер

13. Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясының негізін қалаған

А. Х. Де Фриз                  В. Т.Морган

С. Ч. Дарвин                    Д. И.Н.Вавилов                 Е.Г.Рихтер

14. Тіршілік жаратылымының ең төменгі  деңгейі

А. Биосфералық                 В. Жасушалық

С. Популяциялық              Д. Мүшелік           Е.Экологиялық

15. Нәсілдік тұқымқуалаушылық белгіні сақтап, ұрпаққа беруші:

А. Хромосома                    В. Рибосома

С. Пластид                         Д. Митохондрия      Е.Лизасома

16. Көмірсуды заттардың жасушада атқаратын қызметі

А. Тасмалдаушы

В. Қозғалыс

С. Катализаторлық

Д. Тітіркенгіштік

Е. Энергетикалық

17. Жер ғаламшарының белсенді тіршілік қабығы

А. Литосфера

В. Гидросфера

С. Тропосфера

Д. Биосфера

Е. Тропосфера

18. Жасуша теориясын ашқан кім?

А. Х. Де Фриз

В. Т.Шванн, М.Шлейден

С. Ч. Дарвин

Д. И.Н.Вавилов

Е. К.Линней

19.Организмдердің өз белгілері мен қасиеттерін және даму ерекшеліктерін ұрпақтарына беру қасиеті

А. Өзгергіштік

В. Тұқымқуалаушылық

С. Ұрықтану

Д. Тіркесіп тұқым қуалау

Е. Даму

20. Жасушаның құрылысын, химиялық құрамын, жасуша ішіндегі түрлі құрылымдардың атқаратын қызметін зерттейтін ғылым-

А. Анатомия

В. Генетика

С. Цитология

Д. Физиология

Е. Анатомия

21. Өсімдік жасушасының ядросын ашқан кім?

А. Р.Гук

В. Р.Броун

С. М.Шлейден

Д. Я.Пуркине

Е. К.Линней

22. Жасуша құрамындағы макроэлементтерді ата

А.Кальций, фосфор

В.Күкірт, калий

С. Йод, никель, кобальт, хром, молибден

Д. Оттек, көміртек,азот

Е. Бор, мыс

23.РНҚ қандай мономері бойынша ДНҚ дан ерекшеленеді?

А. Аденин

В. гуанин

С. Урацил

Д. Цитозин

24.Табиғатта кең тараған полисахаридтер-

А. Сахароза,лактоза, мальтоза

В. Галактоза, фруктоза, пентоза

С. Крахмал, целлюлоза, гликоген

Д. рибоза, дезоксирибонуклеин

25. Тасымалдау қызметін атқаратын нәруыз-

А. Гемоглобин

В.Мүйіз, тұяқ, қауырсын

С. Антидене

Д. Ферменттер

26. Жасушадағы химиялық реакциялардың жүруін ондаған, жүздеген есе жылдамдататын нәруыздар-

А. Гемоглобин                     В.Мүйіз, тұяқ, қауырсын

С. Антидене                          Д. Ферменттер             Е.Оттегі, көмірқышқыл

27. Нуклеин қышқылының мономерлері-

А. Аденин                 В. Гуанин

С.Нуклеотид             Д. Рибоза Е.Фруктоза

28. РНҚ құрамындағы нуклеотидтерді ата

А.Аденин, гуанин, цитозин, урацил

В. Аденин, тимин, урацил, цитозин

С. Аденин, тимин, гуанин,

Д. Аденин, тимин, цитозин, урацил

Е. Оттегі, сутегі, көміртегі

29. Көмірсу жасушада ненің негізгі көзі болып табылады?

A) Құрылымдық            B) Тасымалдау

C) Ферментативтік         D) Энергия            Е.құрылыс

30. Адамның жасы ұлғайған сайын,сүйек сынғыш келеді, себебі минералды заттар көбейеді,ал сүйекке қаттылық,беріктік беретін қандай заттар

A) Органикалық заттар                  B) Тұз қышқылы

C) Бейорганикалық заттар             D) Ішкі секреция бездері өзгереді

Е) Гармондар

31. Нәруыз синтезі қай органойдте жүреді?

А.Митохондрия                   В. Ядро

С.Рибосома                           Д. Гольджи жиынтығы  Е.Лизасома

32.ДНҚ-ның нуклеотидтері

А.Аденин, гуанин, тимин

В. Аденин, тимин, урацил, цитозин

С. Аденин, тимин, гуанин, цитозин

Д. Аденин, тимин, гуанин, урацил

Е. Аденин, тимин, урацил

33. Нәруыз құрамыдағы аминқышқылдар

А.22                     В.20

С.25                      Д.30     Е.40

34.Жасушаның барлық тіршілік әрекетін бақылап, басқарады

А.Митохондрия                        В. Ядро

С.Рибосома                              Д. Гольджи жиынтығы         Е.Цитоплазма

35. т-РНҚ –ның саны неше

А. 10         В.15            С. 20               Д. 25 Е.30

36. ДНҚ мен рибосоманың арасындағы дәнекер қай РНҚ

А. а-РНҚ            В. т-РНҚ

С. р- РНҚ                     Д. Рибоза        Е.нуклейн қышқылы

37.РНҚ қайда болады?

А. Жасуша ядросында

В. цитоплазма, ядрода

С. Рибасомада

Д. Митохондрияда

Е. Лизасома

38. Ферменттер қандай қызмет атқарады?

А. Тасымалдау               В. ақпараттық

С. Катализаторлық               Д. энергетикалық  Е.тітіркенгіштік

39.Протоплазма дегеніміз-

А. Жасуша ішіндегі сұйықтық              В. ядро

С. Жасуша сұйықтығы мен ядро             Д. Жасуша органоиді

Е.Дәрумен

40. Глюкоза көмірсулардың қай тобына жатады?

А. Моносахарид                        В. Полисахарид

С. Дисахарид                            Д. гликоген         Е.Фруктоза

41. Жасушада 1 грам май ыдырағанда қанша энергия бөлінеді?

А. 17,7 кДж                             В. 38,9 кДж

С. 16,5 кДж                              Д. 18,2 кДж      Е10,5 кДж

42. Нәруыздың әртүрлі әсерлерден құрылымының өзгеруі қалай аталады?

А. Регенерация                       В. Денатурация

С. Трансплпнтация                  Д. делеция       Е. Рефлекс

43. Денатурация кезінде нәруыз-

А. Катализаторға айналады                             В. Қасиеті өзгереді

С. Тасымалдау қызметін атқарады                  Д. Өзгеріске ұшырайды

Е. Жойылады

44. Көмірсуды заттардың жасушада атқаратын қызметі

А. Тасмалдаушы                     В. Қозғалыс

С. Катализаторлық                  Д. құрылыс материалы, қоректік зат

Е.Жылу береді

45. Нуклеин қышқылын ашқан кім?

А. Х. Де Фриз                         В. Т.Шванн, М.Шлейден

С. И.Ф. Мишер                         Д. И.Н.Вавилов

46. Өсімдіктерде қандай көмірсулар кездеседі?

А. Гликоген                     В. липид

С. Нәруыз                          Д. крахмал, жасұнық             ЕМай қышқылы

47. Тұңғыш рет 1736 жылы қай ғалым бидай ұнынан нәруызды алды-

А. Р.Воклен

В. Б.Браконно

С. Ч.Дарвин

Д. Я.Беккори

Е. Роберт Гук

48.Аминқышқылдарының орын ауыстыруы организмге қалай әсер етеді?

А. Организм қызметі артады

В. Организмге ешқандай әсері жоқ


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 1366; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!