Правильна відповідь № 3 – частина 2 статті 338 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

Питання 281

Головуючий зобов’язаний роз’яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі:

1. Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про пом’якшення становища обвинуваченого;

2. Якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про погіршення становища обвинуваченого;

3. У разі зміни прокурором обвинувачення з будь-яких підстав;

4. Зазначене право потерпілому не роз’яснюється.

Правильна відповідь № 1 – частина 3 статті 338 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 282

Для підготовки до захисту від нового обвинувачення суд зобов’язаний відкласти розгляд справи не менше ніж:

1. На три дні.

2. На сім днів.

3. На десять днів.

4. На місяць.

Правильна відповідь № 2 – частина 4 статті 338 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 283

У разі отримання в судовому розгляді відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого, більш тяжкого, кримінального правопорушення, тісно зв’язаного з первісним, прокурор:

1. Не має права висунути додаткове обвинувачення.

2. Вправі висунути додаткове обвинувачення у будь-якому випадку.

3. Вправі висунути додаткове обвинувачення, якщо окремий розгляд проваджень неможливий.

4. Вправі висунути додаткове обвинувачення, якщо це не потребує проведення досудового розслідування.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 339 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 284

У разі звернення прокурора з клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним, суд:

1. Має право відмовити в його задоволенні.

2. Зобов’язаний задовольнити це клопотання.

3. Задовольняє клопотання лише у випадку згоди інших учасників судового провадження.

4. Задовольняє клопотання лише у випадку згоди потерпілого та його представника.

Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 339 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 285

У разі висунення прокурором додаткового обвинувачення судове провадження:

1. Зупиняється.

2. Продовжується.

3.Розпочинається зі стадії судового розгляду.

4. Розпочинається з підготовчого судового засідання.

Правильна відповідь № 4 – частина 3 статті 339 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 286

Копія постанови про відмову прокурора від підтримання державного обвинувачення не вручається:

1. Обвинуваченому.

2. Потерпілому.

3. Представнику потерпілого.

4. Цивільному позивачеві.

Правильна відповідь №4 – частина 1 статті 340 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 287

Прокурор міськрайпрокуратури зобов’язаний погодити процесуальні документи, якими він змінює обвинувачення в суді або висуває додаткове обвинувачення:

1.З керівником органу прокуратури, в якому він працює.

2. З керівником прокуратури або його заступником, на якого покладено обов’язок щодо організації роботи з підтримання державного обвинувачення.

3. З прокурором вищого рівня.

4. З прокурором, який здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

Правильна відповідь № 1 – частина 1 статті 341 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 288

У разі не погодження керівником прокуратури зміни обвинувачення і заміни прокурора суд:

1. Продовжує розгляд справи.

2. Починає розгляд справи з початку.

3. Ознайомлює прокурора з журналом судового засідання.

4. Відкладає розгляд справи.

Правильна відповідь №1 – частина 2 статті 341 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Процедура судового розгляду

 

Питання 289

Головуючий оголошує склад суду та інших учасників судового провадження після:

1. Відкриття судового засідання.

2. Роз’яснення прав і обов’язків учасникам.

3. Після оголошення обвинувального акта.

4. Після визначення обсягу та порядку дослідження доказів.

Правильна відповідь №1 – частина 1 статті 344 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 290

Пам’ятки про права і обов’язки учасників судового розгляду роздає:

1. Головуючий.

2. Секретар судового засідання.

3. Розпорядник суду.

4. Прокурор.


Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 256; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!