Правильна відповідь № 1 – частина 2 статті 148 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

 

Питання 112

Під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею:

1. Не пізніше трьох днів із дня його надходження до суду.

2. Не пізніше двох днів із дня його надходження до суду.

3. Не пізніше чотирьох днів із дня його надходження до суду.

4. У день його надходження до суду.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 142 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 16. Тимчасове вилучення майна

 

Питання 113

Тимчасовим вилученням майна є:

1. Фактичне позбавлення підозрюваного, обвинуваченого та інших учасників кримінального провадження можливості володіти, користуватися і розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

2. Фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися і розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

3. Позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості володіти та користуватися певним його майном до постановлення рішення у справі.

4. Такий захід забезпечення кримінального провадження не передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 167 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 114

Майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та /або зберегли на собі його сліди:

1. Тимчасово вилучається.

2. До нього надається тимчасовий доступ.

3. На особу, у якої воно знаходиться у власності накладається грошове стягнення.

4. Вилучається з володіння особи.

Правильна відповідь № 1 – пункт 1 частини 2 статті 167 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 115

Тимчасово вилучити майно може:

1. Слідчий.

2. Будь-яка уповноважена особа, яка затримала особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 Кримінального процесуального кодексу України.

3. Кожен, хто законно затримав особу в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

4. Лише прокурор.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 116

Факт передання слідчому прокурору, або іншій уповноваженій службовій особі тимчасово вилученого майна засвідчується:

1. Постановою.

2. Актом приймання-передачі.

3. Розпискою.

4. Протоколом.

Правильна відповідь № 4 – частина 1 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 117

Тимчасово вилучене майно повертається:

1. За постановою прокурора.

2. За рішенням слідчого, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним.

3. За постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним.

4. Таке майно не повертається.

Правильна відповідь № 3 – пункт 1 частини 1 статті 169 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 118

Тимчасове вилучене майно повертається:

1. Особі, у якої воно було вилучено.

2. Особі, у якої воно було вилучено, або її представникам.

3. Підозрюваному, обвинуваченому, цивільному відповідачу, їх представникам.

4. Таке майно не повертається.

Правильна відповідь № 1 – частина 1 статті 169 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 119

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися:

1. Лише під час затримання.

2. При проведенні обшуку.

3. Під час затримання, при проведенні обшуку та виїмки.

4. Під час провадження досудового розслідування.

Правильна відповідь № 3 – частини 1-2 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

 

Питання 120

Схоронність вилученого майна зобов’язані забезпечити:

1. Уповноважена службова особа.

2. Прокурор.

3. Слідчий за вказівкою прокурора.

4. Дане питання вирішується за рішенням суду.

Правильна відповідь № 1 – частина 4 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 121

Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана передати тимчасово вилучене майно слідчому, прокурору, іншій уповноваженій службовій особі:

1. Одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи.

2. Невідкладно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи.

3. Протягом двадцяти чотирьох годин з моменту доставлення затриманої особи.

4. Такий строк Кримінальним процесуальним кодексом не встановлений.


Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 257; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!