Правильна відповідь № 5 – частина 2 статті 108 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ. 

Питання 60

Постанова слідчого складається з:

1. Вступної частини, описової частини, заключної частини.

2. Вступної частини, описової частини, резолютивної частини.

3. Вступної частини, мотивувальної частини, резолютивної частини.

4. Вступної частини, мотивувальної частини.

5. Вступної частини, описової частини.

Правильна відповідь № 3 – частина 5 статті 110 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 6. Повідомлення

 

Питання 61

Учасники кримінального провадження з приводу процесуальної дії, яка буде проводитись, повідомляються:

1. У випадках, коли участь їх у таких діях є обов’язковою.

2. Лише у випадках, коли участь їх у таких діях не є обов’язковою.

3. У випадку обов’язкової їх участі, а також коли їх участь у таких діях не є обов’язковою надсилається виклик.

4. Повідомляються тільки про прийняте процесуальне рішення, з приводу процесуальної дії, яка буде проводитись, не повідомляються.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 111 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 62

Яким особам слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повинні повідомляти про дату, час та місце процесуальної дії, проведення якої планується, про прийняте процесуальне рішення чи проведену процесуальну дію:

1. Підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, їх захисників та законних представників.

2. Підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), цивільного відповідача та його представника, заявника.

3. Певного учасника кримінального провадження виходячи з його прав (підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, їх захисників та законних представників, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, заявника).

4. Потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника.

Правильна відповідь № 3 – частина 1 статті 111 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Глава 7. Процесуальні строки

 

Питання 63

Процесуальні строки, у межах яких приймаються процесуальні рішення чи вчиняються процесуальні дії встановлюються:

1. Прокурором, слідчим суддею, судом.

2. Тільки законом.

3. Законом або прокурором, слідчим суддею, судом відповідно до закону.

4. Слідчим суддею, судом відповідно до закону.

Правильна відповідь № 3 – стаття 113 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 64

Процесуальні строки обчислюються:

1. Днями, місяцями.

2. Годинами, днями, місяцями.

3. Годинами, днями.

Правильна відповідь № 2 – частина 1 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 65

При обчисленні процесуальних строків годинами він закінчується:

1. В останню годину.

2. В останню хвилину останньої години.

3. О двадцять четвертій годині останнього дня.

4. В першу хвилину наступної за закінченням строку години.

Правильна відповідь № 2 – частина 2 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 66

При обчисленні процесуального строку днями та місяцями:

1. Не береться до уваги той день, від якого починається строк.

2. Береться до уваги той день, від якого починається строк.

3. Береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою.

4. Не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою та проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Правильна відповідь № 4 – частина 5 статті 115 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

 

Питання 67

При обчисленні процесуального строку із нього:

1. Виключаються вихідні, святкові дні і неробочий час.

2. Включаються вихідні і святкові дні.

3. Включаються вихідні, святкові дні і неробочий час.


Дата добавления: 2018-05-31; просмотров: 253; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!